ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

TKH Group

Update dinsdag 22 jan 2019: Momenteel poging om hogere bodem te maken
 
 • Het aandeel brak in mei 2018 even naar boven door de top uit 2017, maar daalde vervolgens de rest van het jaar. Beleggers die enthousiast reageerden op het tussentijdse bericht waarover ik in mei schreef hadden de rest van het jaar het nakijken. Het kan raar lopen in de aandelenmarkt. 
 • Zoals u in de maandgrafiek links ziet heeft het fonds onlangs steun gevonden ter hoogte van de top uit 2016, nadat die uit 2015 doorbroken was. Hier is vooralsnog een bodem ontstaan.
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat in de markt wordt geprobeerd bij de stippellijn rond € 40,50 door de top uit 2015 tot de ontwikkeling van een hogere bodem te komen. Volgt dan een stijging boven de top rond € 43,35 dan hebben we een bodempatroon in deze grafiek, namelijk een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Het koersdoel van het patroon zou rond € 48,40 liggen.
 • Bij een eventuele daling onder de bodem rond € 38,35 uit december kan deze positieve ontwikkeling zich niet meer voordoen. In dat geval wordt lijn a in de maandgrafiek het doel. Denk dan aan een koers in de buurt van € 34,50, de exacte waarde is dan afhankelijk van het moment waarop die lijn wordt bereikt. -Ad Nooten- 

 

Update donderdag 3 mei 2018: Stijging van 12% na tussentijds bericht
 
 • TKH maakte gisteren in een tussentijdse update een omzetstijging van bijna 11% bekend. Het resultaat was een koersstijging van bijna 12% van het aandeel. Het bereikte de stippellijn rond € 59,10, zoals u in de weekgrafiek links ziet het niveau waar in november 2017 de tot dusverre hoogste koers ooit werd neergezet. Een doorbraak zou een sterke ontwikkeling zijn. Het 161,8% Fibonacci niveau van de voorgaande correctie rond € 65,65 zou het volgende doel worden. Nu is het afwachten of het sentiment sterk genoeg is om de doorbraak gerealiseerd te krijgen. -Ad Nooten- 

 

Update donderdag 8 mrt 2018: Dalende lijn het enige dat houvast geeft
 
 • In mijn vorige update achtte ik de kans aanwezig op een daling naar het 38,2 % Fibonacci niveau rond € 47,40 of lager (€ 43,80/€ 40,15). U ziet deze niveaus in de weekgrafiek links. Ik stel vast dat het 38,2% niveau nog niet is bereikt. In de daggrafiek rechts is een bodem ontstaan rond € 48,55 en vervolgens een hogere bodem op € 49,20. Het aandeel stijgt vanaf dat laatste niveau opnieuw. Een technische reden voor het ontstaan van deze twee bodems kan ik u niet aandragen. 
 • Er ligt potentiële weerstand op € 53,30 en bij lijn k. De neerwaartse koersontwikkeling die in november van het afgelopen jaar startte is intact zolang het fonds onder lijn k koerst, dat is het enige houvast dat ik u kan bieden. Een doorbraak door deze lijn zou positief zijn, met name als vervolgens ook de top op € 56,15 doorbroken zou worden. Een daling onder € 48,55 daarentegen zou inhouden dat het fonds toch nog naar € 47,40 of lager gaat. -Ad Nooten- 

 

Update dinsdag 23 jan 2018: Na stijging en top steun gevonden bij 23,6%
 
 • Over TKH heb ik al heel lang niet meer geschreven. Het is omdat ik alleen werk helaas onmogelijk om up-to-date te blijven. Er is na mijn vorige update veel gebeurd. Vorige keer meldde ik dat een hervatting naar boven vanaf € 46,65 mogelijk was. Een daling lag in mijn optiek vanwege een nog te sluiten gap meer voor de hand. De markt dacht over dit laatste echter anders en realiseerde een stijging vanaf € 46,65. 
 • Bij de stijging die volgde ontstond in november van het afgelopen jaar een top, waarna het aandeel daalde en naar beneden door lijn j brak. Er lag vervolgens steun bij het 23,6% Fibonacci niveau in de weekgrafiek links. Het aandeel steeg daarna vanaf dat niveau. Dit getuigt van optimisme want een 23,6% correctie is maar klein. Ik acht de kans dan ook aanwezig dat het fonds alsnog naar het 38,2% niveau rond € 47,30 of lager (€ 43,80/€ 40,15) gaat.
 • Of het aandeel daadwerkelijk daalt naar € 47,30 of lager is afhankelijk van het koersverloop ten opzichte van twee potentiële weerstandsniveaus in de daggrafiek rechts. Het zijn Fibonacci niveaus van de laatste daling, die liggen rond € 55,50 (50%) en € 56,30 (61,8%). Een daling naar € 47,30 of lager is mogelijk indien bij een van deze grenzen een top met een hervatting van de daling tot stand komt. Een stijging boven het 61,8% niveau en de top van eind november 2017 rond € 56,85 zou daarentegen een opwaarts vervolg naar de top rond € 59,10 of hoger waarschijnlijk maken. De beide mogelijke scenario's zijn nu geschetst, de keuze is aan beleggers. De plaats waar de eerstvolgende top ontstaat wordt de eerste indicatie voor het toekomstig verloop. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 16 aug 2017: Cijfers beantwoordden niet aan verwachtingen
 
 • TKH is er bij kwartaalcijfers niet in geslaagd te beantwoorden aan  de hoge verwachtingen van beleggers. Het aandeel daalde gisteren met 7,65%. De daling betekende in de daggrafiek de vorming van een hoofd en schouders patroon, waarvan het koersdoel gisteren direct werd bereikt.
 • Er ontstond een gap. Het gegeven dat hiermee een toppatroon werd afgemaakt maakt dat echter tot een breakaway gap. Dit wordt niet noodzakelijkerwijs gesloten. 
 • De stippellijn rond € 50,60 is door de daling van gister een potentiële weerstandslijn geworden.
 • Steun lag er bij het 50% Fibonacci niveau rond € 46,65. Dit maakt een hervatting naar boven mogelijk.
 • Een daling ligt gezien het nog te sluiten gap van 2 mei jongstleden evenwel meer voor de hand. Het aandeel zou nog naar € 42,20 moeten gaan om dit te sluiten, daarop reken ik dus. Ik controleer of de niveaus € 46,65, € 44,90 en € 43,85 naar beneden doorbroken worden, want dat zou moeten gebeuren als het fonds inderdaad naar € 42,20 gaat. -Ad Nooten-

 

Update maandag 7 aug 2017: Verwachtingen gezien koersverloop groot
 
 • Kracht, dat is wat de koersontwikkeling van TKH uitstraalt in de maandgrafiek links. Het aandeel is dit jaar tot dusverre 43,2% gestegen. Een gap dat op 2 mei jongstleden ontstond bleef open en zorgde voor het ongewone beeld van een gap in een maandgrafiek. De verwachtingen aangaande dit aandeel zijn hooggespannen. Het bedrijf komt op 15 augustus aanstaande met kwartaalcijfers en zal met uitstekende cijfers moeten komen om aan deze verwachtingen te beantwoorden. 
 • Er is sprake van een fraaie stijgende trend, met momenteel lijn i als steunlijn. De ontwikkeling blijft sowieso positief zolang het fonds boven deze lijn koerst. Een eventuele daling onder deze lijn en de bodems rond € 50,70 echter zou een correctie inhouden. Dat zou overigens nog geen ramp zijn, een correctie is gezond na een opmars als deze. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

190117: Uitbraak uit vlag en steun bij 38,2% zijn positief

310816: Twee potentiële weerstandsniveaus binnen de vlag

280716: Beleggers houden het nog steeds op een stijging

030216: Grote driehoek door lagere top en hogere bodem

230914: Sterke trend, maar nog wel een gap te sluiten

061213: Doorbraak top 2011 en stijgend trendkanaal

110413: Momenteel zijwaarts bij stijgende trend

300812: Lagere top, aandeel staat onder druk

 

Nieuwsoverzicht TKH Group

 

Naar boven