ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

TKH Group

Update woensdag 18 aug 2021: Sprong van de aandelenkoers
 
 • De aandelenkoers van TKH was voorafgaand aan de kwartaalcijfers van gisteren door lijn o gezakt. Een deel van de beleggers durfde die cijfers niet af te wachten, maar verkocht. Dat bleek een fout besluit. De cijfers waren goed en het aandeel sprong naar boven. Daarbij ontstond een gap en ik kijk de komende tijd zoals gewoonlijk of dit eventueel gesloten wordt. Voor wat betreft mogelijke doelen hebben we te maken met drie niveaus in de buurt waarvan in het verleden toppen zijn ontstaan, we praten dan over € 51,70, € 55,65 en € 59,10. Dit zijn tevens potenti๋le hindernissen op de weg naar boven. Uiteraard weegt ook het algehele beursklimaat mee in het komende verloop, maar dat geldt voor alle aandelen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 18 aug 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 11 juni 2021: Markt veranderde van mening
 
 • De technisch meest interessante grafiek van vanochtend in deze rubriek is de daggrafiek van TKH. In de grafiek werd eind mei de dalende wig m - m' afgerond. Het aandeel leek een nieuwe stijgingsfase in te gaan. Vervolgens ontstond echter de stijgende wig n-n', een patroon dat gisteren werd afgemaakt met een uitbraak naar beneden. De markt lijkt van mening te zijn veranderd, want op een stijgende wig volgt over het algemeen een vervolg naar beneden. Het is een boeiende draai die beleggers hier hebben gemaakt. Wat ons nu te controleren staat is of het aandeel door het steunniveau € 43,10 en de bodem rond € 42,55 breekt. Dat is de beweging die je na deze stijgende wig zou moeten gaan zien, als de markt tenminste niet nogmaals van mening verandert. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 11 jun 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 7 mei 2021: Bijna bij 61,8% Fibonacci niveau
 
 • TKH brak gisteren naar boven door toppen die eerder rond € 43,10 waren ontstaan. Het aandeel nadert met deze stap een belangrijk potentieel weerstandsniveau. Dit is het 61,8% Fibonacci niveau van de daling mei 2018 - april 2020 rond € 46,05. Zolang het tegendeel niet bewezen is neem ik voor alle zekerheid aan dat in de buurt van dit niveau een top neergezet wordt. Dat wil niet zeggen dat het niet doorbroken kan worden, maar slechts dat ik het 61,8% niveau dermate belangrijk vind om met topvorming rekening te houden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 7 mei 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 8 jan 2021: Eergisteren door weerstand gegaan
 
 • TKH brak eergisteren door het weerstandsniveau € 40,50. Zoals u in de maandgrafiek van het fonds hiernaast ziet wordt tevens het 50% Fibonacci niveau van de daling € 60,15 - € 23,20 aangevallen dat rond € 41,70 ligt. De koers van het aandeel staat momenteel boven het niveau. Bij de Fibonacci techniek zijn overshoots echter normaal. De koers van het fonds mag voor de verwezenlijking van een vervolg naar boven niet meer onder € 41,70 komen. Als het verloop hieraan voldoet kan het fonds naar het 61,8% niveau rond € 46, terwijl een terugkeer onder € 41,70 alsnog in topvorming zou kunnen resulteren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 8 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 22 okt 2020: Iets onder 61,8% niveau geraakt
 
 • Het aandeel TKH kwam gisteren onder het 61,8% Fibonacci niveau terecht dat u rond € 28,80 in de weekgrafiek ziet. In augustus werd een vlag afgemaakt en dat maakt een voortzetting naar beneden tot een voor de hand liggende ontwikkeling. De volgende stap in deze ontwikkeling, die naar de bodem op € 23,20, wordt gezet indien het 61,8% niveau blijvend doorbroken wordt. Het aandeel staat net na half tien vanmorgen 0,4% hoger en zo nog maar net onder het niveau. Het is dus erop of eronder vandaag en eventueel morgen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 22 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 26 aug 2020: Fibonacci niveaus potenti๋le steun
 
 • Het aandeel TKH is vorige week door een stijgende trendlijn gebroken. Of het daarbij om de hervatting van de dalende trend ging moet blijken uit de koersontwikkeling ten opzichte van drie potenti๋le steunniveaus. Het betreft de Fibonacci niveaus rond € 32,30, € 30,55 en € 28,80. Dit zijn koersniveaus waar in theorie een bodem kan ontstaan. Zo'n bodem kan vervolgens het beginpunt zijn van een nieuwe stijgingsfase. Een daling onder € 28,80 zou slecht nieuws zijn. Dat zou namelijk een vervolg naar de bodem rond € 23,20 of lager tot de waarschijnlijke ontwikkeling maken. Momenteel wordt geprobeerd bij het eerste van de drie niveaus tot de vorming van een bodem te komen. Dat blijkt uit de candle van gisteren. Niet alle beleggers zien het dus ondanks de daling onder de lijn direct negatief in. Het koersverloop moet ons leren of die groep groot genoeg is om hier al een bodem te houden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 26 aug 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 23 april 2020: Terug in vlag na bekendmaking update
 
 • TKH kwam vanochtend met een update die oorspronkelijk gepland stond voor 6 mei aanstaande. Het bericht beviel de markt, want het aandeel stond om half elf vanmorgen op ruim zeven procent winst. Het bericht had overigens niet op een beter moment kunnen komen. Gisteren brak het aandeel namelijk naar beneden uit de vlag die vanaf half maart was ontwikkeld. Het fonds leek dus de daling te hervatten. De update van vanmorgen veranderde het beeld, want het zorgde zoals u in de daggrafiek van 10.30 uur hiernaast ziet voor een terugkeer van de koers in de vlag. Het aandeel is er hiermee echter nog niet. Voor een structurele verbetering dient een uitbraak naar boven te volgen uit de vlag, waarvoor eerst de recente top rond € 29,55 dient te worden gepasseerd. Het laagste punt van gisteren vinden we op € 26,20. Zou de koers daaronder belanden dan volgt alsnog een voortzetting naar beneden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 23 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 20 apr 2020: Vlag in ontwikkeling in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van TKH is momenteel een vlag in wording zichtbaar. Er zijn twee opties. De minst waarschijnlijke is dat de koers van het aandeel naar boven uitbreekt, waardoor de vlag ongeldig wordt. Dat zou een sterke ontwikkeling zijn. Dit is zolang de vlag niet op de meest voorkomende wijze is afgerond een mogelijkheid. Wat je bij een naar boven gerichte vlag echter meestal ziet is een uitbraak aan de onderzijde. Dat houdt dan een voortzetting naar beneden in, een hervatting van de aan de vlag voorafgaande dalende trend. Dit is vooralsnog de meest aannemelijke toekomstige ontwikkeling, maar pas een feit als de beweging omlaag daadwerkelijk in gang is gezet. Dat is op dit moment nog niet het geval. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 20 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 18 nov 2019: Stap gezet in gap van 13 augustus
 
 • Het aandeel TKH Group heeft afgelopen vrijdag een stap gezet in het gap dat op 13 augustus jongstleden ontstond. Er waren al meerdere pogingen gedaan om het fonds terug te brengen in dit gebied, maar er lag meerdere keren weerstand ter hoogte van de onderkant van het gap. Nu lijkt de markt dan een begin te hebben gemaakt met het sluiten ervan. Het is gesloten indien de koers terugkeert bij de stippellijn op € 51,80. Weerstand kan er zijn bij het 61,8% Fibonacci niveau rond € 50,25.
 • Ik stel vanmorgen rond half elf echter vast dat het fonds op verlies staat en iets onder de doorbroken toppen. Dit is niet de ontwikkeling die je verwacht na een stap als die van afgelopen vrijdag. Het is ineens weer de vraag of het gap wel gesloten wordt. De komende candles moeten hierover meer helderheid verschaffen. Het zou zwak zijn zouden verdere stappen naar boven na de doorbraak van vrijdag uitblijven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 18 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 14 aug 2019: Daling met een gap omlaag na cijfers
 
 • TKH kwam gisteren met cijfers naar buiten waar beleggers zich ontevreden over toonden. Er ontstond een gap naar beneden, waardoor we nu een island reversal patroon in de grafiek zien. De kans is aanwezig dat in de markt geprobeerd gaat worden het gap in deze grafiek te sluiten, iets waarvoor het fonds dan eerst boven € 48,50 zal moeten komen. Daar kunnen we dus naar kijken. Slaagt men er niet in om een beweging omhoog op te bouwen en daalt het aandeel verder dan is de stippellijn rond € 40,50 een cruciale steunlijn, want het vond hier dit jaar al vijf keer steun. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 14 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 13 jun 2019: Doorbraak na verhogen van doelstelling
 
 • TKH verhoogde gisteren de doelstellingen en dat pakte goed uit voor de koersontwikkeling van het aandeel. Het brak door het weerstandsniveau € 48,50 en twee Fibonacci niveaus. Bij de doorbroken grens € 48,50 moet nu steun komen te liggen, voor een verdere positieve ontwikkeling moet het koersverloop aan deze voorwaarde voldoen.
 • Als doel kunnen we in het geval van een vervolg naar boven de stippellijn rond € 59 gebruiken, waarvoor het 76,4% niveau rond € 55 vanaf de huidige positie allereerst doorbroken moet worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 13 jun 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 13 mei 2019: Oude steun 2018 werd nieuwe weerstand
 
 • TKH is een aandeel waar ik lang niet over geschreven heb, ik ga meteen naar de huidige situatie. Het fonds is dit jaar gestegen naar de stippellijn rond € 24,55 door een voorgaande bodem uit februari 2018 in de weekgrafiek links. Oude steun werd nieuwe weerstand, er ontstond een top bij dit niveau en het aandeel daalde opnieuw. Op een beeld als dit volgt over het algemeen een vervolg omlaag.
 • Of dat er komt hangt af van het verloop ten opzichte van lijn l en voorgaande bodems rond € 42,10, € 40,50 en € 38,35. Met name in de buurt van € 40,50 heeft dit jaar veel steun gelegen, dat maakt het op dit moment gevaarlijk om te speculeren op een voortzetting naar beneden. Het zal u echter duidelijk zijn dat dit anders zou worden indien deze bodems en die rond € 38,35 naar beneden doorbroken zouden worden. -Ad Nooten- 

 

Update donderdag 3 mei 2018: Stijging van 12% na tussentijds bericht
 
 • TKH maakte gisteren in een tussentijdse update een omzetstijging van bijna 11% bekend. Het resultaat was een koersstijging van bijna 12% van het aandeel. Het bereikte de stippellijn rond € 59,10, zoals u in de weekgrafiek links ziet het niveau waar in november 2017 de tot dusverre hoogste koers ooit werd neergezet. Een doorbraak zou een sterke ontwikkeling zijn. Het 161,8% Fibonacci niveau van de voorgaande correctie rond € 65,65 zou het volgende doel worden. Nu is het afwachten of het sentiment sterk genoeg is om de doorbraak gerealiseerd te krijgen. -Ad Nooten- 

 

Update donderdag 8 mrt 2018: Dalende lijn het enige dat houvast geeft
 
 • In mijn vorige update achtte ik de kans aanwezig op een daling naar het 38,2 % Fibonacci niveau rond € 47,40 of lager (€ 43,80/€ 40,15). U ziet deze niveaus in de weekgrafiek links. Ik stel vast dat het 38,2% niveau nog niet is bereikt. In de daggrafiek rechts is een bodem ontstaan rond € 48,55 en vervolgens een hogere bodem op € 49,20. Het aandeel stijgt vanaf dat laatste niveau opnieuw. Een technische reden voor het ontstaan van deze twee bodems kan ik u niet aandragen. 
 • Er ligt potenti๋le weerstand op € 53,30 en bij lijn k. De neerwaartse koersontwikkeling die in november van het afgelopen jaar startte is intact zolang het fonds onder lijn k koerst, dat is het enige houvast dat ik u kan bieden. Een doorbraak door deze lijn zou positief zijn, met name als vervolgens ook de top op € 56,15 doorbroken zou worden. Een daling onder € 48,55 daarentegen zou inhouden dat het fonds toch nog naar € 47,40 of lager gaat. -Ad Nooten- 

 

Update dinsdag 23 jan 2018: Na stijging en top steun gevonden bij 23,6%
 
 • Over TKH heb ik al heel lang niet meer geschreven. Het is omdat ik alleen werk helaas onmogelijk om up-to-date te blijven. Er is na mijn vorige update veel gebeurd. Vorige keer meldde ik dat een hervatting naar boven vanaf € 46,65 mogelijk was. Een daling lag in mijn optiek vanwege een nog te sluiten gap meer voor de hand. De markt dacht over dit laatste echter anders en realiseerde een stijging vanaf € 46,65. 
 • Bij de stijging die volgde ontstond in november van het afgelopen jaar een top, waarna het aandeel daalde en naar beneden door lijn j brak. Er lag vervolgens steun bij het 23,6% Fibonacci niveau in de weekgrafiek links. Het aandeel steeg daarna vanaf dat niveau. Dit getuigt van optimisme want een 23,6% correctie is maar klein. Ik acht de kans dan ook aanwezig dat het fonds alsnog naar het 38,2% niveau rond € 47,30 of lager (€ 43,80/€ 40,15) gaat.
 • Of het aandeel daadwerkelijk daalt naar € 47,30 of lager is afhankelijk van het koersverloop ten opzichte van twee potenti๋le weerstandsniveaus in de daggrafiek rechts. Het zijn Fibonacci niveaus van de laatste daling, die liggen rond € 55,50 (50%) en € 56,30 (61,8%). Een daling naar € 47,30 of lager is mogelijk indien bij een van deze grenzen een top met een hervatting van de daling tot stand komt. Een stijging boven het 61,8% niveau en de top van eind november 2017 rond € 56,85 zou daarentegen een opwaarts vervolg naar de top rond € 59,10 of hoger waarschijnlijk maken. De beide mogelijke scenario's zijn nu geschetst, de keuze is aan beleggers. De plaats waar de eerstvolgende top ontstaat wordt de eerste indicatie voor het toekomstig verloop. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 16 aug 2017: Cijfers beantwoordden niet aan verwachtingen
 
 • TKH is er bij kwartaalcijfers niet in geslaagd te beantwoorden aan  de hoge verwachtingen van beleggers. Het aandeel daalde gisteren met 7,65%. De daling betekende in de daggrafiek de vorming van een hoofd en schouders patroon, waarvan het koersdoel gisteren direct werd bereikt.
 • Er ontstond een gap. Het gegeven dat hiermee een toppatroon werd afgemaakt maakt dat echter tot een breakaway gap. Dit wordt niet noodzakelijkerwijs gesloten. 
 • De stippellijn rond € 50,60 is door de daling van gister een potenti๋le weerstandslijn geworden.
 • Steun lag er bij het 50% Fibonacci niveau rond € 46,65. Dit maakt een hervatting naar boven mogelijk.
 • Een daling ligt gezien het nog te sluiten gap van 2 mei jongstleden evenwel meer voor de hand. Het aandeel zou nog naar € 42,20 moeten gaan om dit te sluiten, daarop reken ik dus. Ik controleer of de niveaus € 46,65, € 44,90 en € 43,85 naar beneden doorbroken worden, want dat zou moeten gebeuren als het fonds inderdaad naar € 42,20 gaat. -Ad Nooten-

 

Update maandag 7 aug 2017: Verwachtingen gezien koersverloop groot
 
 • Kracht, dat is wat de koersontwikkeling van TKH uitstraalt in de maandgrafiek links. Het aandeel is dit jaar tot dusverre 43,2% gestegen. Een gap dat op 2 mei jongstleden ontstond bleef open en zorgde voor het ongewone beeld van een gap in een maandgrafiek. De verwachtingen aangaande dit aandeel zijn hooggespannen. Het bedrijf komt op 15 augustus aanstaande met kwartaalcijfers en zal met uitstekende cijfers moeten komen om aan deze verwachtingen te beantwoorden. 
 • Er is sprake van een fraaie stijgende trend, met momenteel lijn i als steunlijn. De ontwikkeling blijft sowieso positief zolang het fonds boven deze lijn koerst. Een eventuele daling onder deze lijn en de bodems rond € 50,70 echter zou een correctie inhouden. Dat zou overigens nog geen ramp zijn, een correctie is gezond na een opmars als deze. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

190117: Uitbraak uit vlag en steun bij 38,2% zijn positief

310816: Twee potenti๋le weerstandsniveaus binnen de vlag

280716: Beleggers houden het nog steeds op een stijging

030216: Grote driehoek door lagere top en hogere bodem

230914: Sterke trend, maar nog wel een gap te sluiten

061213: Doorbraak top 2011 en stijgend trendkanaal

110413: Momenteel zijwaarts bij stijgende trend

300812: Lagere top, aandeel staat onder druk

 

Nieuwsoverzicht TKH Group

 

Naar boven