ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

TKH Group

Update woensdag 14 aug 2019: Daling met een gap omlaag na cijfers
 
 • TKH kwam gisteren met cijfers naar buiten waar beleggers zich ontevreden over toonden. Er ontstond een gap naar beneden, waardoor we nu een island reversal patroon in de grafiek zien. De kans is aanwezig dat in de markt geprobeerd gaat worden het gap in deze grafiek te sluiten, iets waarvoor het fonds dan eerst boven € 48,50 zal moeten komen. Daar kunnen we dus naar kijken. Slaagt men er niet in om een beweging omhoog op te bouwen en daalt het aandeel verder dan is de stippellijn rond € 40,50 een cruciale steunlijn, want het vond hier dit jaar al vijf keer steun. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 14 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 13 jun 2019: Doorbraak na verhogen van doelstelling
 
 • TKH verhoogde gisteren de doelstellingen en dat pakte goed uit voor de koersontwikkeling van het aandeel. Het brak door het weerstandsniveau € 48,50 en twee Fibonacci niveaus. Bij de doorbroken grens € 48,50 moet nu steun komen te liggen, voor een verdere positieve ontwikkeling moet het koersverloop aan deze voorwaarde voldoen.
 • Als doel kunnen we in het geval van een vervolg naar boven de stippellijn rond € 59 gebruiken, waarvoor het 76,4% niveau rond € 55 vanaf de huidige positie allereerst doorbroken moet worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 13 jun 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 13 mei 2019: Oude steun 2018 werd nieuwe weerstand
 
 • TKH is een aandeel waar ik lang niet over geschreven heb, ik ga meteen naar de huidige situatie. Het fonds is dit jaar gestegen naar de stippellijn rond € 24,55 door een voorgaande bodem uit februari 2018 in de weekgrafiek links. Oude steun werd nieuwe weerstand, er ontstond een top bij dit niveau en het aandeel daalde opnieuw. Op een beeld als dit volgt over het algemeen een vervolg omlaag.
 • Of dat er komt hangt af van het verloop ten opzichte van lijn l en voorgaande bodems rond € 42,10, € 40,50 en € 38,35. Met name in de buurt van € 40,50 heeft dit jaar veel steun gelegen, dat maakt het op dit moment gevaarlijk om te speculeren op een voortzetting naar beneden. Het zal u echter duidelijk zijn dat dit anders zou worden indien deze bodems en die rond € 38,35 naar beneden doorbroken zouden worden. -Ad Nooten- 

 

Update donderdag 3 mei 2018: Stijging van 12% na tussentijds bericht
 
 • TKH maakte gisteren in een tussentijdse update een omzetstijging van bijna 11% bekend. Het resultaat was een koersstijging van bijna 12% van het aandeel. Het bereikte de stippellijn rond € 59,10, zoals u in de weekgrafiek links ziet het niveau waar in november 2017 de tot dusverre hoogste koers ooit werd neergezet. Een doorbraak zou een sterke ontwikkeling zijn. Het 161,8% Fibonacci niveau van de voorgaande correctie rond € 65,65 zou het volgende doel worden. Nu is het afwachten of het sentiment sterk genoeg is om de doorbraak gerealiseerd te krijgen. -Ad Nooten- 

 

Update donderdag 8 mrt 2018: Dalende lijn het enige dat houvast geeft
 
 • In mijn vorige update achtte ik de kans aanwezig op een daling naar het 38,2 % Fibonacci niveau rond € 47,40 of lager (€ 43,80/€ 40,15). U ziet deze niveaus in de weekgrafiek links. Ik stel vast dat het 38,2% niveau nog niet is bereikt. In de daggrafiek rechts is een bodem ontstaan rond € 48,55 en vervolgens een hogere bodem op € 49,20. Het aandeel stijgt vanaf dat laatste niveau opnieuw. Een technische reden voor het ontstaan van deze twee bodems kan ik u niet aandragen. 
 • Er ligt potentiλle weerstand op € 53,30 en bij lijn k. De neerwaartse koersontwikkeling die in november van het afgelopen jaar startte is intact zolang het fonds onder lijn k koerst, dat is het enige houvast dat ik u kan bieden. Een doorbraak door deze lijn zou positief zijn, met name als vervolgens ook de top op € 56,15 doorbroken zou worden. Een daling onder € 48,55 daarentegen zou inhouden dat het fonds toch nog naar € 47,40 of lager gaat. -Ad Nooten- 

 

Update dinsdag 23 jan 2018: Na stijging en top steun gevonden bij 23,6%
 
 • Over TKH heb ik al heel lang niet meer geschreven. Het is omdat ik alleen werk helaas onmogelijk om up-to-date te blijven. Er is na mijn vorige update veel gebeurd. Vorige keer meldde ik dat een hervatting naar boven vanaf € 46,65 mogelijk was. Een daling lag in mijn optiek vanwege een nog te sluiten gap meer voor de hand. De markt dacht over dit laatste echter anders en realiseerde een stijging vanaf € 46,65. 
 • Bij de stijging die volgde ontstond in november van het afgelopen jaar een top, waarna het aandeel daalde en naar beneden door lijn j brak. Er lag vervolgens steun bij het 23,6% Fibonacci niveau in de weekgrafiek links. Het aandeel steeg daarna vanaf dat niveau. Dit getuigt van optimisme want een 23,6% correctie is maar klein. Ik acht de kans dan ook aanwezig dat het fonds alsnog naar het 38,2% niveau rond € 47,30 of lager (€ 43,80/€ 40,15) gaat.
 • Of het aandeel daadwerkelijk daalt naar € 47,30 of lager is afhankelijk van het koersverloop ten opzichte van twee potentiλle weerstandsniveaus in de daggrafiek rechts. Het zijn Fibonacci niveaus van de laatste daling, die liggen rond € 55,50 (50%) en € 56,30 (61,8%). Een daling naar € 47,30 of lager is mogelijk indien bij een van deze grenzen een top met een hervatting van de daling tot stand komt. Een stijging boven het 61,8% niveau en de top van eind november 2017 rond € 56,85 zou daarentegen een opwaarts vervolg naar de top rond € 59,10 of hoger waarschijnlijk maken. De beide mogelijke scenario's zijn nu geschetst, de keuze is aan beleggers. De plaats waar de eerstvolgende top ontstaat wordt de eerste indicatie voor het toekomstig verloop. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 16 aug 2017: Cijfers beantwoordden niet aan verwachtingen
 
 • TKH is er bij kwartaalcijfers niet in geslaagd te beantwoorden aan  de hoge verwachtingen van beleggers. Het aandeel daalde gisteren met 7,65%. De daling betekende in de daggrafiek de vorming van een hoofd en schouders patroon, waarvan het koersdoel gisteren direct werd bereikt.
 • Er ontstond een gap. Het gegeven dat hiermee een toppatroon werd afgemaakt maakt dat echter tot een breakaway gap. Dit wordt niet noodzakelijkerwijs gesloten. 
 • De stippellijn rond € 50,60 is door de daling van gister een potentiλle weerstandslijn geworden.
 • Steun lag er bij het 50% Fibonacci niveau rond € 46,65. Dit maakt een hervatting naar boven mogelijk.
 • Een daling ligt gezien het nog te sluiten gap van 2 mei jongstleden evenwel meer voor de hand. Het aandeel zou nog naar € 42,20 moeten gaan om dit te sluiten, daarop reken ik dus. Ik controleer of de niveaus € 46,65, € 44,90 en € 43,85 naar beneden doorbroken worden, want dat zou moeten gebeuren als het fonds inderdaad naar € 42,20 gaat. -Ad Nooten-

 

Update maandag 7 aug 2017: Verwachtingen gezien koersverloop groot
 
 • Kracht, dat is wat de koersontwikkeling van TKH uitstraalt in de maandgrafiek links. Het aandeel is dit jaar tot dusverre 43,2% gestegen. Een gap dat op 2 mei jongstleden ontstond bleef open en zorgde voor het ongewone beeld van een gap in een maandgrafiek. De verwachtingen aangaande dit aandeel zijn hooggespannen. Het bedrijf komt op 15 augustus aanstaande met kwartaalcijfers en zal met uitstekende cijfers moeten komen om aan deze verwachtingen te beantwoorden. 
 • Er is sprake van een fraaie stijgende trend, met momenteel lijn i als steunlijn. De ontwikkeling blijft sowieso positief zolang het fonds boven deze lijn koerst. Een eventuele daling onder deze lijn en de bodems rond € 50,70 echter zou een correctie inhouden. Dat zou overigens nog geen ramp zijn, een correctie is gezond na een opmars als deze. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

190117: Uitbraak uit vlag en steun bij 38,2% zijn positief

310816: Twee potentiλle weerstandsniveaus binnen de vlag

280716: Beleggers houden het nog steeds op een stijging

030216: Grote driehoek door lagere top en hogere bodem

230914: Sterke trend, maar nog wel een gap te sluiten

061213: Doorbraak top 2011 en stijgend trendkanaal

110413: Momenteel zijwaarts bij stijgende trend

300812: Lagere top, aandeel staat onder druk

 

Nieuwsoverzicht TKH Group

 

Naar boven