ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

TKH GROUP kwartaalgrafiek  TKH GROUP maandgrafiek  TKH GROUP weekgrafiek  TKH GROUP daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • TKH is vorige maand teruggekeerd in de AMX-index, daarom zal ik zo af en toe weer kijken naar dit fonds. Begin ik met de kwartaalgrafiek dan zie ik een stijgende trend. Deze is intact zolang het fonds boven lijn a blijft.
  • De maandgrafiek leert ons dat er een doorbraak door de laatste top rond €20,85 nodig is om het aandeel de opwaartse beweging aan te laten houden. De koers zou na zo'n doorbraak verder kunnen naar de top rond €23,85.
  • In de weekgrafiek is te zien dat er net onder het in het vorige punt genoemde niveau €20,85 weerstand ligt in de buurt van €20,45. Die zal dus eerst uitgenomen moeten worden vooraleer er een poging kan worden gedaan om €20,85 te passeren.
  • Gaan we vervolgens naar de daggrafiek dan zien we als potentiλle steunniveaus de Fibonacci grenzen €20, €19,70, €19,50 en €19,25. Dit zijn vier niveaus waar eventueel een hogere bodem boven die op €18,50 kan ontstaan. Een hogere bodem kan dan het startpunt voor een volgende stijgingspoging zijn.
  • Een eventuele daling onder €19,25 daarentegen zou een terugkeer naar de bodems rond €18,50 inhouden, zou het fonds daaronder belanden dan zou dat zonder meer een zwakke ontwikkeling zijn. Het zou dan op lijn a neerkomen om de stijgende trend intact te houden.
  • Vanuit de huidige stand op het 23,6% niveau is een voortzetting naar boven mogelijk. Het gegeven dat het aandelenfonds al enkele weken zijwaarts beweegt brengt echter enige onzekerheid met zich mee. Het is dus afwachten of het lukt een vervolg naar boven te realiseren. Dat maakt het raadzaam om zolang de toppen rond €20,50 niet uitgenomen zijn ook de onderkant in de gaten te houden, waarbij het dus met name gaat om het verloop ten opzichte van de grenzen €19,25 en €18,50. -Ad Nooten-

Geplaatst donderdag 11 april 2013 14.45u.

Naar boven