ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het aandeel TKH doet het goed zoals u ziet. Het fonds heeft bij een recente daling een bodem gevormd boven lijn a en kan in principe dus verder omhoog. Het is de top rond 27,25 die hiervoor uitgenomen moet worden. Een doorbraak door die top zou in theorie een vervolg naar lijn c kunnen geven. Er is dus nogal wat stijgingspotentie.

  • In de maandgrafiek zien we dat er net onder 27,25 nog een top is die eerst gepasseerd moet worden, die ligt rond 26,95 en dateert uit mei van dit jaar.  

  • Zoomen we nog wat verder in dan stellen we vast dat er rond 26 nog weerstand te vinden is. De markt zal eerst af moeten rekenen met deze grens vooraleer er gepoogd kan worden het aandeel boven 26,95 en 27,25 te brengen.

  • In de weekgrafiek heb ik Fibonacci lijnen geplaatst over de recente correctie. Wordt 27,25 doorbroken dan is het 161,8% niveau rond 30,15 het eerstvolgende doel.

  • De daggrafiek laat ons een minpunt zien, namelijk een nog niet gesloten gap tussen 23,20 en 24,75. Gaps worden meestal gesloten en dat wil zeggen dat we rekening dienen te houden met een eventuele terugkeer naar 23,20. Het verhindert me om vol voor een voortzetting naar boven te gaan.
  • De kans op een terugkeer naar het gap zou bij een doorbraak door 26 echter afnemen. Een stijging boven die grens zou namelijk de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon geven. De stippellijn rond 26 zou de neklijn worden, het doel van het patroon zou 30,25 zijn. We zagen in de weekgrafiek het 161,8% niveau op 30,15 als doel, beide technieken sluiten dus mooi op elkaar aan. De markt maakt zich vooralsnog in ieder geval op voor een voortzetting naar 30,15.
  • Dit beeld zou veranderen bij een daling onder 24,75. Dat zou immers een terugkeer in het gap betekenen en een daling naar 23,20 of lager aannemelijk maken.

Resumerend: 

Het aandeel TKH kent een sterke stijgende trend. Als er afgerekend wordt met weerstand rond 26 en toppen op 26,95 en 27,25 dan geeft dat naar alle waarschijnlijkheid een vervolg naar 30,15. Rond dit niveau komen twee technieken samen, namelijk de Fibonacci theorie en koersdoelbepaling op grond van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Eventueel is ook nog een vervolg naar lijn c in de kwartaalgrafiek mogelijk. Er is echter nog wel iets om rekening mee te houden, dat is het gap dat tussen 23,20 en 24,75 is ontstaan. Gaps worden meestal gesloten en dat wil zeggen dat we niet zeker kunnen zijn van een voortzetting naar boven. De markt kan weliswaar voor een voortzetting naar 30,15 of hoger kiezen en het gap open laten, maar vooruitlopen daarop kunnen we niet. Ik let in dat verband op het koersverloop ten opzichte van 24,75. Het fonds zou bij een daling daaronder namelijk het gap in gaan, wat een gang naar 23,20 of lager aannemelijk zou maken. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 23 sep 2014, 11.59u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

061213: Doorbraak top 2011 en stijgend trendkanaal

110413: Momenteel zijwaarts bij stijgende trend

300812: Lagere top, aandeel staat onder druk

 

Nieuwsoverzicht TKH Group

 

Naar boven