ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

RELX

Update maandag 20 mei 2019: Vorige week door voorgaande toppen gebroken
 
 • RELX brak vorige week donderdag naar boven door toppen rond € 20,45, wat een sterke ontwikkeling was. Het fonds heeft nog nooit zo hoog gestaan. Voor een koersdoel plaatste ik Fibonacci lijnen over de laatste correctie, die van € 20,45 naar € 18,60. Het 161,8% niveau hiervan rond € 21,60 is het nieuwe koersdoel. Hieraan is ιιn voorwaarde verbonden, namelijk dat het fonds boven het doorbroken niveau moet blijven. Daar wil ik een kleine marge bij aanhouden, laten we zeggen dat het aandeel boven € 20,25 moet blijven sluiten, de onderkant van de candle waarmee de doorbraak donderdag tot stand kwam. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 20 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 8 mei 2019: Beleggers zien het nog steeds positief in
 
 • Het aandeel brak in de weekgrafiek links in februari naar boven uit een stijgende rechthoekige driehoek, ik schreef daar die maand over, dat kunt hieronder lezen. De maand erop keerde het fonds echter terug in het patroon en dat werd hierdoor ongeldig. Na weken van op- en neergaande bewegingen brak het aandeel eind vorige maand vervolgens opnieuw door de stippellijn rond € 19,65. Beleggers denken nog steeds aan een vervolg naar boven. De toppen rond € 20,45 moeten nu doorbroken worden wil dit vervolg ook gerealiseerd worden. Een eventuele daling onder de stippellijnen rond € 19,65 en € 18,60 zou na de recente stijging vanzelfsprekend zwak zijn. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 22 feb 2019: Gisteren door toppen 2017 / 2081 gebroken
 
 • RELX maakte gisteren kwartaalcijfers bekend die beantwoordden aan de verwachtingen. In de daggrafiek rechts ziet u dat het fonds naar boven schoot. De weekgrafiek links leert ons dat hiermee is afgerekend met de toppen uit 2017 en 2018 rond € 19,65. De lijn op dat niveau en lijn p vormen samen een stijgende rechthoekige driehoek. Het koersdoel dat verbonden is aan dit patroon is € 23,40.
 • Omdat het aandeel nog nooit zo hoog heeft gestaan wil ik echter eerst de Fibonacci methode gebruiken om een doel te bepalen. Het 161,8% niveau van de correctie dec 2017 - feb 2018 rond € 21,95 is op grond hiervan een goed eerste richtpunt. Wordt dat bereikt dan kunnen we daar volgen of de vervolgstap naar € 23,40 eventueel nog wordt gezet.
 • Voorwaarde voor het vervolg naar € 21,95 of € 23,40 is dat het fonds boven het doorbroken niveau € 19,65 blijft. Ik neem wel wat ruimte en gebruik in plaats van € 19,65 de recente bodem rond € 19 in de daggrafiek. Een terugkeer onder deze bodem zou inhouden dat ik een streep zou moeten trekken door de hierboven beschreven potentiλle doelen. Dat zou een negatief scenario zijn na de doorbraak die gisteren tot stand kwam, een doorbraak waarmee juist wordt aangestuurd op een vervolg naar boven. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 25 sep 2018: Vier mogelijke steunniveaus, € 15,85 is cruciaal
 
 • Het is lang geleden dat ik over dit fonds schreef, laat ik geen tijd verspillen aan wat is gebeurd en meteen naar de huidige situatie gaan. In de weekgrafiek die ik hiernaast heb geplaatst ziet u een dubbele top rond € 19,65. Bij een eventuele daling onder de tussenliggende bodem rond € 15,85 zijn de rapen gaar, want dan gaat het aandeel naar € 13,95 of nog lager.
 • Er zijn evenwel nog potentiλle steunniveaus waar een bodem kan ontstaan. Het gaat om de stippellijn rond € 17, het 50% Fibonacci niveau rond € 16,80, het 61,8% niveau rond € 16,10 en natuurlijk de cruciale bodem rond € 15,85. Weten beleggers in dit fonds vanaf een van deze grenzen een beweging omhoog op te bouwen dan kan het negatieve scenario waarmee ik in het eerste punt startte nog worden afgewend. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 6 apr 2018: Na nieuwe bodem terug bij 38,2% niveau
 
 • Na mijn vorige update is een driehoek gevormd, waar het aandeel naar beneden uitbrak. Vervolgens ontstond echter nogmaals een bodem boven die uit februari en steeg het fonds wederom. Kopers van de stukken gaan steeds opnieuw de strijd aan tegen de verkoopdruk die elke keer weer optreedt. 
 • Potentiλle weerstandsniveaus zijn de Fibonacci niveaus van de daling € 19,65 - € 15,85 rond € 17,30, € 17,75 of € 18,30. Vanaf elk van deze grenzen is een hervatting van de daling mogelijk, dus ook nog steeds van het gisteren nogmaals bereikte 38,2% niveau. Meer kan ik op dit moment niet zeggen over het koersverloop, het is wachten op de koersontwikkeling ten opzichte van deze grenzen en de bodems van de laatste maanden. -Ad Nooten-

 

Update maandag 12 mrt 2018: Bodem bij 61,8% niveau, top bij 38,2% niveau
 
 • Zoals u in de weekgrafiek, de grafiek links, kunt zen heeft RELX vorige maand het 61,8% Fibonacci niveau € 15,90 bereikt en daar steun gevonden. 
 • In de daggrafiek, rechts, heb ik naar aanleiding hiervan Fibonacci lijnen over de daling € 19,65 - € 15,85 geplaatst. Op 26 februari jongstleden werd een top gevormd bij het 38,2% niveaus, dat de week ervoor ook al bereikt was. Op deze top kan in principe een daling onder de bodem rond € 15,85 en een voortzetting naar beneden volgen.
 • Een week geleden ontstond echter een hogere bodem in de grafiek, wat wil zeggen dat deze daling nog voorkomen kan worden. Hiervoor moet de top rond € 17,35 dan wel doorbroken worden, opdat het aandeel naar het 50% niveau rond € 17,75 of het 61,8% niveau rond € 18,20 kan gaan.
 • Zolang de stap boven € 17,35 niet is gezet is de kans op een voortzetting naar beneden aanwezig, zeker indien een lagere top onder dat niveau tot ontwikkeling zou komen in de daggrafiek. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 26 jan 2018: Verloop ten opzichte van bodem € 17 van belang
 
 • Mijn doel € 20,20 noch de bovenkant van het kanaal o-o' zijn bereikt na de vorige keer dat ik over RELX schreef. De vorige keer werd mijn doel naar beneden niet bereikt, nu dat naar boven niet. Ik heb wat moeite met dit fonds. Het aandeel brak zonder de doelen te hebben bereikt eerst door lijn n die ik vorige keer besprak en vervolgens werd in de tweede week van januari in de daggrafiek hierboven links een hoofd en schouders patroon afgemaakt. De onderkant van het kanaal bood daarna geen steun, het aandeel brak naar beneden uit het kanaal.
 • Het toekomstig verloop hangt nu af van de ontwikkeling ten opzichte van de bodem van september 2017 rond € 17 in de weekgrafiek, dat is de grafiek rechts. Ontwikkelt zich een bodem boven die septemberbodem dan blijft het verloop vanuit lange termijn perspectief beoordeeld positief. De vorming van een hogere bodem zou immers kunnen resulteren in een hervatting naar boven. Een daling onder € 17 zou uiteraard negatief zijn.
 • In de maanden juli - september 2017 ontstonden in het gebied € 17,45 - € 17,70 diverse bodems. Dit wil zeggen dat deze zone als een potentiλle steunzone moet worden gezien, een gebied waar opnieuw een bodem tot ontwikkeling zou kunnen komen. Potentiλle  steunniveaus zijn verder het 38,2% Fibonacci niveau rond € 17,30 en de besproken bodem rond € 17. Ik kijk de komende tijd of in de zone € 17,45 - € 17,70 of bij een van deze grenzen € 17,30 en € 17 eventueel een bodem wordt gezet.
 • Een eventuele daling onder € 17 zou het aandeel verder doen dalen naar ofwel het 50% Fibonacci niveau rond € 16,60 ofwel het 61,8% niveau rond € 15,90. Zolang deze daling onder € 17 zich niet heeft voorgedaan heeft de markt de mogelijkheid om een bodem op of boven dat niveau realiseren. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 27 okt 2017: Na cijfers gisteren door top uit juni gebroken
 
 • Na mijn update van 31 augustus jongstleden is het aandeel teruggekeerd boven het niveau € 17,75 waarover ik schreef, waardoor het duidelijk werd dat de bodem rond € 17 bleef staan. Mijn inschatting dat het fonds naar € 16,70 zou gaan bleek niet juist. Rond € 17,15 lag zoals ik schreef een potentieel steunniveau en daar is daadwerkelijk een bodem ontwikkeld.
 • Het aandeel is vervolgens gestegen en gisteren na kwartaalcijfers door de top rond € 19 gebroken. U ziet dit in de daggrafiek links. Dat niveau zou nu steunniveau moeten worden en verder moet lijn n als steunlijn worden gezien.
 • Voor een doel in deze stijging gaan we naar de weekgrafiek rechts. Mogelijke doelen zijn het 161,8% Fibonacci niveau van de laatste correctie rond € 20,20 of de bovenkant van het stijgend kanaal o-o', lijn o'. Wordt lijn o' bereikt voordat het fonds bij € 20,20 is dan is het niet zeker of dat Fibonacci niveau nog wordt bereikt, want dan kan er weerstand zijn bij de lijn.
 • De ontwikkeling is positief zolang RELX boven lijn n blijft. Onder het laagste punt van gisteren rond € 18,45 mag het aandeel uiteraard niet meer komen, want dat zou een kentering vormen. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 31 aug 2017: Koers na vorming vlag naar 50% niveau gegaan
 
 • In de weekgrafiek van RELX is vorige week een vlag afgerond, waarna het aandeel verder is gedaald naar het 50% Fibonacci niveau rond € € 17,15. Dit is een potentieel steunniveau, dus een grens waar eventueel een  bodem tot ontwikkeling kan komen.
 • Een daling naar het 61,8% niveau rond € 16,70 ligt evenwel meer voor de hand. Het koersdoel van de vlag ligt daar namelijk net onder. Hoewel er zich bij het 50% niveau een bodem zou kunnen manifesteren ga ik voor alle zekerheid daarom uit van een vervolg naar beneden. Zou de koers met een dagslot boven het hoogste punt van de voorlaatste candle rond € 17,75 komen dan moet ik dat heroverwegen. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 20 jul 2017: Correctie op stijging van afgelopen maanden
 
 • Het aandeel RELX brak ik maart van dit jaar door de top uit december 2015, een belangrijke ontwikkeling. Ik rekende op grond hiervan op een stijging naar ongeveer € 19,50, het is uiteindelijk € 19 geworden waar een top tot ontwikkeling is gekomen.
 • In de grafiek ziet u Fibonacci lijnen over de correctie die zich sindsdien heeft voorgedaan. Vorige week is een potentieel bodempatroon ontstaan, een piercing line. Het moet nog bevestigd worden voordat zeker is dat het om een bodem gaat. 
 • Zou de bevestiging uitblijven en het fonds verder dalen dan kan er steun gevonden worden rond € 17,15 (50%) of € 16,70 (61,8%). Het laatste niveau valt vrijwel samen met de doorbroken top uit december 2015. Zou daar geen steun liggen dan zou dat zwak zijn. 
 • Hoe hoger de nog te vormen of wellicht al gevormde bodem komt te liggen, hoe positiever dat is. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek dan krijgt u in een nieuw venster een grotere versie ervan.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

240217: Bij cruciaal niveau, namelijk de top uit 2015

231216: Nadert weerstandslijn na 2e stijging vanaf € 13,95

060916: Twee toppen te doorbreken voor voortzetting trend

030816: Stijgende trend na vorming hammer aangehouden

060416: In fase waarin een keuze moet worden gemaakt

140715: Nieuwe discutabele naam voor Reed Elsevier

111214: Strijd rond bovenkant trendkanaal

060814: Tot dusverre sterk, maar wel opletten

270514: Na daling snel teruggekeerd bij toppen

140214: In kanaal, weerstand oude toppen

111013: Vorige maand top uit 2007 bereikt

290413: Sterke trend, recent wat aarzeling

111212: Vorige maand naar boven uitgebroken

171012: Boeiende situatie na herstelbeweging

130612: Na vlag nu grote driehoek in wording

090112: Poging markt om erger te voorkomen

040811: Na zijwaartse periode alsnog omlaag

140311: Vlag en hoofd en schouders patroon

221210: Steun gevonden bij onderkant vlag

300710: Naar boven uit de vlag gebroken

140710: Stijging, maar wel met vlag in wording

090310: Markt moet kiezen tussen twee patronen

240909: Dalende trend ondanks een herstel

300409: Fonds nog steeds in de gevarenzone

221208: Met moeite nog boven 2003 bodem

180808: Herstel door uitgekookte tactiek

010708: Definitief door 61,8% Fibonacci niveau heen

180608: Tijd om fonds in de gaten te houden

220208: Goede bodem, maar veel weerstand

071207: Terugkeer boven neklijn en trendlijn

201107: Toppatroon en doorbraak trendlijn

200907: Dalingsrisico vooralsnog afgewend

 

Nieuwsoverzicht RELX

 

Naar boven