ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

REED ELSEVIER maandgrafiek  REED ELSEVIER weekgrafiek  REED ELSEVIER daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Laat ik beginnen met de opmerking dat het koersverloop van Reed Elsevier zich niet naar mijn volle tevredenheid laat analyseren, althans niet door mij. Dat schuilt in het vreemde koersverloop van vorige maand. De koers van het aandeel startte de maand onder het 61,8% niveau en kwam vervolgens ook onder het 76,4% niveau, wat in een vervolg naar de stippellijn rond 8,90 had moeten resulteren. Tot mijn verbazing is er echter rond 9,40 een bodem ontstaan, een plaats die ik niet kan verklaren. De koers keerde vervolgens nog in juli terug naar boven, waardoor een doji ontstond waarvan het lichaam zich aan de bovenkant bevindt. Er was sprake van een zogenaamde long lower shadow en dat duidt op steun en een mogelijke bodem. Beleggers werken deze maand aan deze bodem.
  • Het aandeel heeft in de weekgrafiek daarbij de dalende lijn r alsmede de stippellijn rond 11 gepasseerd en dat is een teken van kracht. Het maakt een terugkeer naar de dalende lijn q mogelijk. De lange trend is trouwens naar beneden gericht zolang Reed Elsevier onder deze lijn noteert, dat is vermeldenswaard.
  • De daggrafiek toont echter de aanwezigheid van strategisch sterk te werk gaande kopers en dat verandert het beeld voor mij. Zowel bij de doorbraak van het 23,6% Fibonacci niveau, als bij de doorbraken van het 38,2% niveau, het 50% niveau en de stippellijn rond 11 ontstonden er namelijk langer dan gebruikelijke groene candles. Het gaat om kopers die extra kooporders plaatsten om het aandeel door deze grenzen te laten breken. Er is geen sprake van een spontane beweging, maar om een stijging die zorgvuldig gestuurd is. De vraag is of we ons door deze beweging moeten laten overtuigen en deze stukken moeten kopen. De markt in het aandeel is niet sterk, maar bepaalde kopers die precies weten wanneer zij een stapje extra moeten zetten zijn sterk. De stijging is het resultaat van een uitgekookte tactiek uitgevoerd op 31 juli, 5 augustus en 8 augustus jongstleden. Dat maakt me argwanend ten opzichte van de beweging.
  • Het fonds is daarnaast in de daggrafiek onder lijn t gekomen en heeft in het 61,8% niveau rond 11,50 nog een potentieel weerstandsniveau. De stijging hoeft dus geen lang leven meer beschoren te zijn.
  • Weten kopers de koers door 11,50 te krijgen, bijvoorbeeld weer met eenzelfde actie waardoor een vierde langere groene candle ontstaat, dan kan pas een stijging naar lijn q volgen. Ik bekijk deze doelmatig opgezette countertrend beweging echter met scepsis, ook al doen bepaalde kopers nog zo hun best om me van het tegendeel te overtuigen. Ik wacht gewoon tot er een top ontstaat, ofwel hier ofwel iets hoger, om vervolgens weer van een daling uit te kunnen gaan. -Ad Nooten-

Naar boven