ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

REED ELSEVIER maandgrafiek  REED ELSEVIER weekgrafiek  REED ELSEVIER daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Het voorzichtig optimisme dat ik eind september aangaande het koersverloop van Reed Elsevier koesterde is onterecht gebleken. Het aandeel is gisteren onder lijn n gedoken, waarmee het fonds de stijgende trend die door deze lijn werd aangegeven heeft afgebroken. Reed Elsevier is net als een toenemend aantal andere fondsen aan een correctie begonnen.
  • De stippellijn rond 11 is zoals u in de maandgrafiek ziet de voorgaande jaren een goed steunniveau gebleken, die lijn lijkt daarom een goed koersdoel.
  • Uit de weekgrafiek blijkt dat die daling naar 11 er zonder meer moet kunnen komen. Er is in die grafiek namelijk een hoofd en schouders patroon ontstaan dat aanleiding geeft om een verdere daling te verwachten. Je kunt twisten over de ligging van de neklijn, het kan zowel de lichtgrijze schuine lijn als de stippellijn rond 12,50 zijn. Ik kies voor de horizontale lijn, ik ben namelijk geen fan van schuine neklijnen. Het koersdoel van het patroon is als je vanaf 12,50 een daling ter grootte van het hoofd neemt ongeveer 10.
  • Toch wil ik die waarde niet als koersdoel nemen daar uit de weekgrafiek direct helder is dat er rond 11 alle kans is op bodemvorming. Ik richt me daarom op die waarde. Voorwaarde is dat de koers van Reed Elsevier niet meer terugkeert boven 12,50 en lijn n.
  • Er leek in de daggrafiek vorige week nog steun te liggen ter hoogte van de augustus bodem rond 12,20, daar is het aandelenfonds gisteren doorheen gezakt. Behalve op de stippellijn rond 12,50 en lijn n kan er daardoor ook rond 12,20 weerstand kunnen liggen. -Ad Nooten-

Naar boven