ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Corbion

Update donderdag 12 jan 2023: Aandeel op kopen gezet
 
 • Barclays heeft Corbion op de kooplijst geplaatst en hierdoor schoot het aandeel gisteren naar boven. De koerswinst bedroeg 5,5%. De top rond € 34,55 uit mei 2022 werd doorbroken en hetzelfde gebeurde bij het 38,2% Fibonacci van de daling € 53,90 - € 23,80 rond € 35,30. Dit kan gaan zorgen voor een vervolg naar het 50% niveau van die daling rond € 38,85 of het 61,8% Fibonacci niveau rond € 42,40.

 • Hier moet ik ιιn kanttekening bij maken en die heeft te maken met de vorm van de candle van gisteren. Het gaat om een inverted hammer en dat is een potentiλle top. Volgt een daling dan wordt deze top bevestigd. Doet zich inderdaad een daling voor dan wordt het letten op het koersverloop ten opzichte van lijn d. Daar moet de koers van de stukken dan boven blijven wil de huidige stijgende trend intact gehouden worden.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 12 jan2023: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 1 sep 2022: Afwisselend rood en groen
 
 • In de maandgrafiek van Corbion zijn het de laatste drie candles die me ertoe brachten deze grafiek te kiezen voor een korte bespreking. In juni (derde candle van rechts) ontstond een lange rode candle, het aandeel leek verder te gaan dalen. De candle werd in juli echter geheel gecorrigeerd met een even lange groene candle. Het zag er ineens veel beter uit. De candle van augustus is opnieuw een even lange candle geworden, dit keer weer een rode. De kans op een vervolg naar beneden met een daling naar het gebied  € 24,50 - € 21,80 waarbinnen van 2017 tot 2020 bodems ontstonden is groot. 

 • In theorie zou evenwel opnieuw een groene maandcandle kunnen volgen. Dat vraagt na de candle van augustus echter om veel veerkracht, waarvan we ons mogen afvragen of de markt die nog wel op kan brengen. De augustuscandle is immers een gevoelige tik voor hen die de stukken in juli kochten. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 1 sep 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 2 mei 2022: Stijging van 9,5% na cijfers
 
 • Cijfers die Corbion bekend maakte stemden beleggers vorige week tevreden. Het aandeel steeg met 9,5%. In de grafiek staat nu een W-vormige bodem, waarvan het koersdoel rond € 37 ligt. Bij het 50% Fibonacci niveau rond € 33,50 en het 61,8% niveau rond € 34,60 kan echter topvorming optreden. Deze niveaus moeten met slotstanden doorbroken worden wil een gang naar € 37 of hoger haalbaar worden. In het gebied € 32,10 - € 32,85 moet steun gevonden worden. Een terugkeer onder dit gebied met een slotstand zou zwak zijn en de W-vormige bodem ongeldig maken.

 • Er is al enige tijd sprake van een dalende trend in dit aandeel. Dit is een kans om die trend te beλindigen. Het patroon van lagere toppen en lagere bodems zal hiervoor vervangen moeten worden door een proces waarbij hogere bodems en hogere toppen worden ontwikkeld. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 2 mei 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 10 dec 2021: Een negatieve ontwikkeling
 
 • In oktober was er veel strijd rond de grens € 40,85 waar in maart van dit jaar een bodem ontstond. Er was week na week net genoeg belangstelling voor de stukken om een blijvende doorbraak door die bodem te voorkomen. Vorige week was dat echter niet meer het geval, de koers sloot de week af onder het niveau. Het aandeel is vervolgens verder gedaald, het brak gisteren naar beneden door het laagste punt van vorige week. Het is een negatieve ontwikkeling, die ons dwingt te kijken waar eventueel steun kan worden gevonden. Steun kan er zijn in de buurt van € 38 (50% niveau), € 34 (50%) en bij de stippellijn rond € 30. Klap ik het verloop boven € 40,85 om naar beneden dan kom ik onder € 30 uit. Het is dus goed mogelijk dat we die waarde € 30 op de borden gaan zien voor dit aandeel. Alleen een achtereenvolgende stijging boven de stippellijn rond € 40,85 en de laatste top rond € 44,10 kan nog redding brengen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 10 dec 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 11 aug 2021: Grote daling fors teruggedraaid
 
 • Corbion werd gisteren afgestraft voor teleurstellende resultaten, althans aanvankelijk. Het verlies dat op een gegeven moment ruim 10% bedroeg werd teruggebracht naar 1,4%  Beleggers pikten het aandeel dus met enige graagte op na die grote daling. Er zijn gezien het verloop partijen die wat in het aandeel zien. Er staat nu een bodem boven die op € 40,85 uit maart van dit jaar. Toppen op € 46 en € 49 zullen de komende tijd in ieder geval doorbroken moeten worden wil het beter gaan met het fonds. Daalt het echter opnieuw en wordt de bodem rond € 40,85 doorbroken dan volgt een daling naar het daaropvolgende potentiλle steunniveau € 38,70 of lager. Hoewel het aandeel gisteren sterk herstelde is zo'n daling puur technisch gezien op dit moment een voorstelbare toekomstige ontwikkeling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 11 aug 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 22 jul 2021: Naar beneden uit een grote vlag
 
 • Corbion brak gisteren naar beneden uit een grote vlag, een patroon dat zo langzamerhand overigens ook wat te groot was geworden om nog als vlag te kunnen worden beschouwd. Na een mislukte uitbraak naar boven volgde gisteren een fikse uitbraak naar beneden. In de buurt van € 44,25 kan in theorie al een bodem ontstaan, want dat is een grens in de buurt waarvan eerder weerstand en later steun lag. Wordt die grens met een slotstand doorbroken dan neem ik aan dat een daling naar € 40,85 of het daaropvolgende steunniveau € 38,45 volgt. Laten we eerst kijken of eventueel nog een reddingspoging volgt, want dan weten we of we ons bij dit fonds op een verdere daling moeten instellen of toch nog op herstel. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 22 jul 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 10 feb 2021: Potentiλle top in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van Corbion is gisteren een engulfing bearish line ontwikkeld. De candle omvat de voorlaatste candle niet, maar de drie candles ervoor wel en is daarom geldig. De bovenkant ervan staat in de buurt van het 261,8% Fibonacci niveau in de grafiek. Dat is een potentieel weerstandsniveau, het zou technisch verklaarbaar zijn indien hier een top wordt gevormd. Zoals gebruikelijk bij een potentiλle top is bevestiging nodig. Vandaag zal blijken of de candle met een rode candle bekrachtigd wordt als top. Gaat het aandeel inderdaad omlaag dan is dat nog niet automatisch negatief voor het toekomstig verloop. De markt heeft dan nog alle gelegenheid om een hogere bodem neer te zetten in de grafiek en daarmee ook dan nog te werken aan een vervolg omhoog. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 10 feb 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 20 jan 2021: Mogelijk top bij 161,8% niveau
 
 • In de daggrafiek van Corbion is mogelijk een top gevormd bij het 161,8% Fibonacci niveau op € 48,05. Kijken we naar de potentiλle steunniveaus dan stel ik vast dat er gisteren al een is bereikt. Het gaat om de stippellijn rond € 46. Andere punten waar net als bij € 46 eventueel een bodem kan ontstaan zijn de Fibonacci niveaus € 44,50, € 43,40 en € 42,30. Hoe hoger een solide bodem komt te liggen (een bodem die blijft staan), hoe sterker dat is.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 20 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 9 dec 2020: Stap boven de recente toppen
 
 • Een doorbraak in de daggrafiek van Corbion, daar wil ik vanmorgen over schrijven. Het aandeel brak gisteren naar boven door de toppen rond € 44,25. Naar aanleiding van deze doorbraak heb ik Fibonacci lijnen over de recente correctie geplaatst. Het 161,8% niveau rond € 47,65 is het nieuwe koersdoel, op voorwaarde tenminste dat de markt voortbouwt op de doorbraak van gisteren. Dit is ook na een doorbraak niet altijd zeker, er zal tenslotte ergens verwacht of onverwacht een top ontstaan. Het aandeel moet boven het doorbroken niveau € 44,25 blijven. Ik neem wat ruimte en pak € 43,45 hiervoor, de onderkant van de candle van van afgelopen maandag. De vermeende opmars naar € 47,65 gaat niet door zou de koers onder € 43,45 sluiten. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 9 dec 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 2 okt 2020: Een doorbraak tot stand gekomen
 
 • Corbion heeft bij vijf institutionele beleggers 170 miljoen dollar opgehaald, zo meldde het bedrijf afgelopen woensdag. Of het iets te maken heeft met de doorbraak van gisteren kan ik u niet zeggen. De stemming rond dit aandeel was al goed. Eerder was in september een vlag afgemaakt en daaraan is een koersdoel van ongeveer € 43,40 verbonden. We mogen gaan controleren of de koers van het aandeel de komende tijd naar dat doel loopt.

 • Vereist voor deze goede ontwikkeling is dat het aandelenfonds boven de doorbroken stippellijn rond € 39,65 blijft. Een slot onder dat niveau zou in theorie negatief kunnen uitpakken voor het fonds, mocht die ontwikkeling zich voordoen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 2 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 25 aug 2020: Dalende wig afgerond in daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van Corbion is gisteren een dalende wig afgemaakt. De koers van het aandeel kan naar de top rond € 36 gaan en zou daar ook doorheen kunnen breken. Een eventuele doorbraak zou een voortzetting naar boven betekenen en dus een goede stap zijn. 

 • Een eventuele daling onder het laagste punt van de wig op € 34,05 zou daarentegen geen goede stap zijn. De wig zou dan immers niet meer geldig zijn. De huidige kans op een voortzetting naar boven, die voortvloeit uit het gisteren afgemaakte patroon, zou verloren gaan. In dat geval zou het zoeken worden naar nieuwe steun. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 25 aug 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 18 jun 2020: Na driehoek nu vlag in ontwikkeling
 
 • Het aandeel Corbion kende een apart koersverloop. Vorige keer dat ik over dit fonds schreef vertelde ik u over de driehoek die in ontwikkeling was. Het zou afgerond worden bij een uitbraak naar boven. In plaats daarvan volgde een uitbraak aan de onderkant. Nu hebben we een nieuwe situatie, er is namelijk een grote vlag in wording in de grafiek. In de markt heeft men het geloof in hogere standen dus nog niet losgelaten. De vlag wordt afgemaakt bij een uitbraak naar boven, maar wordt ongeldig bij een uitbraak naar beneden. Wat het extra interessant maakt is de mogelijkheid dat het gap van 30 april jongstleden eventueel nog gesloten gaat worden. Dat hangt na de vorming van een gap altijd boven de markt, in aandelengrafieken nog maanden. Op dit moment werkt een deel van de markt gezien de ontwikkeling van een vlag nog aan een vervolg omhoog. Bij de driehoek lukte het niet, ik ben benieuwd hoe het bij deze vlag afloopt.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 18 jun 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 2 jun 2020: Een driehoek in wording in daggrafiek
 
 • Opvallend in mijn mappen met aandelengrafieken is momenteel de daggrafiek van Corbion. In deze grafiek, waarvan u hiernaast de versie van tien uur vanmorgen ziet, is namelijk een driehoek in ontwikkeling. Het geeft aan dat de markt momenteel een voortzetting naar boven nastreeft, want een driehoek is een voortzettingspatroon. De driehoek wordt afgerond bij een uitbraak naar boven, wat een keuze voor een vervolg omhoog zou behelzen. Uiteraard dient voor de verwezenlijking daarvan vervolgens dan nog wel de top op € 36,10 te worden doorbroken. Een uitbraak naar beneden uit de driehoek zou aangeven dat we het patroon niet meer kunnen gebruiken en het beeld wat minder sterk maken. Wellicht zou dan het gap alsnog gesloten worden dat op 30 april jongstleden ontstond. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 2 jun 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 6 mrt 2020: Aandeel deed het naar verhouding goed
 
 • Corbion heeft zich aardig weten te onttrekken aan de beursmalaise van de laatste tijd. Het aandeel daalde weliswaar, maar de schade werd door een herstel in de eerste helft van deze week beperkt. Beleggers geloven nog in dit fonds. Voor een positieve ontwikkeling moet het aandeel de komende tijd wel boven de bodem rond € 32,25 blijven, daar kunnen we het verloop dus op controleren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 6 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 31 jan 2020: Gister door meerdere toppen gebroken
 
 • Corbion stootte gisteren door naar boven. Het was een belangrijke stap, het betekende namelijk een doorbraak door meerdere toppen die sinds 2017 rond € 30 waren ontstaan. Onder de stippellijn op dat niveau ziet u een omgekeerd hoofd en schouders patroon dat door deze stap is afgerond. Het koersdoel van het patroon ligt rond € 37 en geldt onder de voorwaarde dat de koers van het fonds boven € 30 blijft. U kunt eventueel een marge van bijvoorbeeld een euro aanhouden.

 • Op 9 maart aanstaande komt het bedrijf met de cijfers over 2019. Het mag uit de ontwikkeling van gisteren duidelijk zijn dat beleggers goede resultaten verwachten. Misschien krijgt men tegen die tijd wel koude voeten, maar nu is men positief gestemd.
  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 31 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 22 nov 2019: Naar beneden uit een vlag gebroken
 
 • Corbion is naar beneden uit een vlag gebroken die zich had gevormd in de daggrafiek van het aandeel. Het is een slechte stap, ter afronding van het patroon had namelijk een uitbraak naar boven gerealiseerd moeten worden. Dit is dus een verzwakking. Potentiλle steunniveaus aan de hand waarvan we het komend koersverloop kunnen beoordelen zijn de Fibonacci niveaus rond € 27,60, € 26,90 en € 26,20 in de grafiek. Vormt zich bij een van deze grenzen een volgende bodem dan kan alsnog een positief koersverloop volgen. De vorming van een hogere bodem boven die van 1 november jongstleden is hiervoor namelijk van belang. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 22 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 4 nov 2019: Eigenaardig koersverloop in daggrafiek
 
 • Het verloop van Corbion is eigenaardig. Eerst volgde vorige maand op de afronding van een vlag geen vervolg naar boven. Beleggers hadden bij nader inzien toch niet genoeg vertrouwen in het fonds. Dat bleek overigens terecht, want het bedrijf kwam afgelopen vrijdag met tegenvallende cijfers. De opening van die dag lag hierdoor ruim onder de voorgaande bodem. Het bedrijf heeft onder beleggers kennelijk toch nog een ruime schare aan supporters. Het hele openingsverlies van 7,3% werd namelijk weggewerkt. Dat is een prestatie. Vandaag staat het aandeel aan het einde van de ochtend ook nog eens op winst, de kou is geheel uit de lucht. Nu maar zien of het vertrouwen groot genoeg is om het van een doorbraak door de toppen rond € 27,40 en € 27,60 te laten komen.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 4 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 16 okt 2019: Naar boven uit een dalend trendkanaal
 
 • Het aandeel Corbion is gisteren naar boven uit een dalend trendkanaal gebroken. Het kanaal is te groot om als vlag te worden beschouwd, wat niet wegneemt dat de uitbraak een positieve ontwikkeling is. Aankopen in dit fonds hebben het naar boven uit de dalende koersontwikkeling gebracht. In veiligheid is het  echter nog niet. Daarvoor zullen achtereenvolgens de top rond € 27,60 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 28,10 moeten worden doorbroken. Indien een lagere top volgt onder de top rond € 27,60 kan het fonds alsnog in moeilijkheden geraken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 16 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 13 aug 2019: Slechte fase in koersverloop aandeel
 
 • Het gaat niet goed met Corbion. Het aandeel is vorige week fors gedaald en gaat ook deze week weer naar beneden. De koers naderde gisteren het 61,8% Fibonacci niveau rond € 25,65, een potentieel steunniveau. Rond half drie staat het aandeel naar echter dertig cent onder. Komt vandaag een slotstand onder € 25,65 tot stand dan is de grens doorbroken en wordt een daling naar de stippellijn rond € 23,60 of de bodem rond € 22,90 aannemelijk. Bij het 76,4% niveau rond € 24,60 is nog een kleine kans op bodemvorming aanwezig. Bij een slotstand boven € 25,65 is een herstelbeweging nog een optie. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 13 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 22 jul 2019: Aangekomen bij eerder gevormde toppen
 
 • Corbion bereikte begin deze maand een interessant niveau, het fonds kwam namelijk aan bij de stippellijn rond € 29,95 door eerder gevormde toppen. Hier leek een top tot stand te komen, maar vorige week werd de grens opnieuw aangetikt. Een doorbraak naar boven is realiseerbaar en wordt in ieder geval door een deel van de markt nagestreefd. Het zou sterk zijn zou een blijvende doorbraak worden gerealiseerd. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 22 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 26 feb 2019: Grote vlag in ontwikkeling op maandbasis
 
 • In de maandgrafiek van Corbion links is de afgelopen anderhalf jaar geleidelijk de erg groot uitgevallen vlag c-c' tot ontwikkeling gekomen. Het wachten is op het moment dat een uitbraak naar boven tot stand komt, dan zou het patroon afgerond zijn. Zouden vervolgens ook de oude toppen rond € 30 (2007) en € 30,65 (2000) uitgenomen worden dan betekent dat een voortzetting naar boven. De komende tijd is het echter allereerst zaak te controleren of het aandeel de bovenkant van het patroon bereikt. Dat is immers nodig wil een uitbraak naar boven gerealiseerd kunnen worden. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 8 mei 2018: Bij 61,8% niveau na vorming bodempatroon
 
 • In de daggrafiek links ziet u een op 27 april jongstleden afgerond omgekeerd hoofd en schouders patroon. Dit grote bodempatroon heeft een koersdoel van ongeveer € 30,30. Als het aandeel verder omhoog gaat is dat echter niet het niveau waar ik me op wil richten, ik neem in dat geval de top uit november 2017 rond € 29 in de weekgrafiek rechts als doel.
 • Het is evenwel de vraag of het aandeel verder omhoog gaat. Het fonds heeft namelijk het 61,8% Fibonacci niveau rond € 26,95 in die weekgrafiek bereikt. Het is een potentieel weerstandsniveau, dus een grens waar eventueel een top tot ontwikkeling kan komen. Een hervatting van de daling is mogelijk vanaf dit niveau. Naar € 29 gaat het aandelenfonds alleen als dit Fibonacci niveau blijvend doorbroken wordt en niet tijdelijk zoals gisteren. Dat is dus nog afwachten. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 2 mrt 2018: In februari door stijgende trendlijn gebroken
 
 • Het aandeel Corbion is vorige maand door lijn b gebroken, de lange termijn steunlijn die ik vorige keer aan de hand van de kwartaalgrafiek besprak. Dit is een zwakke ontwikkeling. In de weekgrafiek rechts zien we dat het patroon van hogere bodems echter nog intact is, want het fonds koerst boven de stippellijn rond € 24,50. Dit is positief. 
 • Een eventuele doorbraak naar beneden door dit niveau zou een einde aan maken aan het patroon van hogere bodems en dientengevolge inhouden dat het aandeel in een correctiefase komt. Het eerste potentiλle steunniveau zou dan € 23,40 zijn. 
 • Een stijging met een terugkeer boven lijn b zou in tegenstelling hiermee een sterke ontwikkeling zijn. Een daling is gezien de weerstand die je normaliter mag verwachten bij een doorbroken lijn als lijn b het meest waarschijnlijke scenario, maar we kunnen pas zeker zijn van deze ontwikkeling na een daling onder € 24,50. Krijgen beleggers de geest dan staat dit aandeel zo weer boven lijn b, want het fonds zit nogal in de speculatieve hoek. Rustig afwachten dus maar wat de ontwikkeling ten opzichte van lijn b en € 24,50 wordt. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 29 nov 2017: Bodem mogelijk bij 50% Fibonacci niveau
 
 • Corbion heeft bij een daling die plaatsvond na de vorige update in augustus steun gevonden bij de stippellijn rond € 24,75 die ik vorige keer besprak. Vanaf dat niveau volgde een stijging en vervolgens een correctie daarop. U ziet dit alles in de daggrafiek rechts.
 • De huidige stand van zaken is dat bij het 50% Fibonacci niveau in die grafiek mogelijk een bodem gaat ontstaan. De candle van gisteren is namelijk een potentieel bodempatroon, een engulfing bullish line. De markt gaat in het geval van de vorming van een bodem proberen de koers van het aandeel naar € 29 of hoger te brengen. De kwartaalgrafiek links leert ons dat weerstand rond € 30,65 moet worden uitgenomen voor de verwezenlijking van een vervolg naar boven.
 • Bij een daling onder de bodem rond € 26,65 kan er volgens de daggrafiek steun zijn rond € 26,20 (61,8%), € 25,45 of opnieuw € 24,75 en bij lijn b. Die lijn b is het belangrijkst. Zoals uit de kwartaalgrafiek blijkt is de lange trend naar boven gericht zolang het aandeel boven deze trendlijn koerst. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 4 aug 2017: Momenteel in een zijwaarts koersverloop
 
 • In de kwartaalgrafiek van Corbion links zien we dat de koers van het fonds vorig kwartaal de top op € 30,65 uit het jaar 2000 is genaderd. De vraag is overigens of de koersen van toen en nu vergelijkbaar zijn. Corbion heette destijds CSM. Het aandeel wordt op de beurs nog steeds verhandeld met het tickersymbool CSM, maar verder is het een geheel ander bedrijf. Laten we er desondanks maar van uit gaan dat een doorbraak door € 30,65 sterk zou zijn, want meer hebben we in lange termijn termen niet. 
 • Er staat sinds het aandeel onlangs een top rond € 30,47 neerzette wat druk op het aandeel. U ziet dit in de daggrafiek. Momenteel ziet u daar echter nog een zijwaartse beweging, negatief is de ontwikkeling dus nog niet. Dat zou veranderen in het geval van een daling onder de bodem rond € 25,85, zeker als daarop ook de stippellijn op € 24,75 doorbroken zou worden. Vanaf beide niveaus kwam namelijk een snelle stijging tot stand en het zou een verandering in het sentiment rond dit aandeel weergeven zouden deze grenzen geen steun vormen. 
 • Daar staat tegenover dat de vorming van een bodem boven deze niveaus mogelijkheden zou bieden voor een nieuwe opgaande beweging. Op grond van de huidige stand van zaken kan ik dus geen stelling innemen omtrent het toekomstig koersverloop. Zodra dat verandert hoort u dat van me. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

061216: In november gestegen naar potentiλle barriθre

290816: Top uit 2015 rond € 23,15 is onlangs doorbroken

250716: Al snel steun gevonden na uitbraak uit wig

150116: In correctie na uitbraak uit een grote wig

040914: Op 61,8% niveau, een belangrijk kruispunt

201113: Dalend in de richting van cruciale niveaus

220213: Nog altijd stijgend, wel met vlag in wording

260912: Voor het derde kwartaal in herstelbeweging

150512: Driehoek in ontwikkeling na herstelbeweging

011211: Aandeel staat bijna bij bodem €7,90 uit 2009

170611: Gedaald naar een potentieel steunniveau

310311: Koers al maanden tegen weerstandsgrens

281010: Naar boven uit stijgend kanaal gebroken

060810: Correctie gaande vanaf top van vorig jaar

150310: Doorbraak door 61,8% niveau en dalende lijn

031209: Patroon van hogere bodems is verstoord

270709: Vraagtekens bij lange termijn koersdoel

190209: Aandeel door daling verder richting koersdoel

051108: Fors lager doel na winstwaarschuwing

140808: Cijfers zorgden voor hervatting van de daling

050808: Fibonacci niveaus spelen een centrale rol

100408: Al 50% hersteld van daling jan '07 - jan '08

280208: Jaarcijfers hebben het beeld veranderd

300108: Ver onder doel, onderweg naar bodem 2003

171007: Forse daling door tegenvaller van gisteren

031007: Terug boven vorige maand doorbroken lijn

 

Nieuwsoverzicht Corbion

 

Naar boven