ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

CSM kwartaalgrafiek  CSM maandgrafiek  CSM weekgrafiek  CSM daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • CSM daalde in het laatste kwartaal van vorig jaar tot bijna bij de bodem uit 2009 7,90. Ik ging er van uit dat deze bodem zou worden bereikt, maar dat is niet gebeurd. Er is nu sprake van enig herstel.
  • Dat herstel houdt stand zolang het aandeel boven lijn x blijft die ik in de grafiek heb getekend. Lijn x kan overigens de onderkant worden van een vlag, een driehoek of een stijgende wig, er is dus geen reden om al optimistisch te worden op grond van deze lijn.
  • Reden om optimistisch te worden zou er alleen zijn bij een stijging boven het 61,8% niveau rond 19,50 in de weekgrafiek. Wil dat niveau bereikt en eventueel uitgenomen kunnen worden dan zullen eerst het 38,2% niveau rond 15,50 en het 50% niveau rond 17,50 moeten worden gepasseerd. Er is dus nog wat werk aan de winkel voor kopers die dit fonds uit de malaise willen helpen.
  • CSM heeft vorige week besloten het roer om te gooien, het overgrote deel van de omzet (bakkerijbenodigdheden) wordt namelijk verkocht en men gaat zich richten op de biotechmarkt waarin men tot dusverre nauwelijks een aandeel heeft. Men gooit als het ware de oude stevige schoenen weg terwijl men niets anders heeft dan een paar eenvoudige, zij het moderne, slippers. De toekomst zal leren of dit een verstandig besluit is. Feit is dat aandeelhouders ontevreden zijn over het rendement van het bedrijf, iets dat aandeelhouders in algemene zin de laatste jaren overigens per definitie zijn. Het is nooit genoeg. Zij begroetten de strategische beslissing met vreugde, want er ontstond een gap in de daggrafiek waarvan het deel tussen 11 en 11,85 tot dusverre open is gebleven. Ik houd er in mijn achterhoofd overigens rekening mee dat dit op een zeker moment nog met een daling naar 11 gesloten gaat worden.
  • In de daggrafiek heb ik lijn y getekend. Deze lijn vormt met lijn x een driehoek, waardoor de kans aanwezig is dat het fonds niet alleen naar 11 zal gaan, maar ook de dalende trend zal vervolgen. Dit gebeurt mocht er een daling onder lijn x en de laatste bodems rond 10,40 tot stand komen. Het aandeel gaat in dat geval naar 9, waar het naar ik aanneem doorheen zal zakken om alsnog naar de bodem uit 2009 op 7,90 te gaan.
  • Zou het aandeel verder stijgen en door lijn y breken dan ontwikkelt de driehoek zich niet verder. Het wordt in dat geval kijken naar de ontwikkeling ten aanzien van de in het derde punt genoemde grenzen 15,50, 17,50 en 19,50, alvorens zich een nadere conclusie laat trekken. -Ad Nooten-

Geplaatst dinsdag 15 mei 2012 13.56u.

Naar boven