ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

CSM maandgrafiek  CSM weekgrafiek  CSM daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • CSM is een van de fondsen waar ik eigenlijk al lang over had moeten schrijven, maar door tijdtekort niet aan toegekomen ben. Het aandeel is namelijk al enige tijd geleden door het koersdoel 21,75 gezakt dat ik vorige keer noemde. Kijken we naar de maandgrafiek dan is de conclusie onontkoombaar dat het fonds onderweg is naar de bodem uit het jaar 2003 rond 16,64, het staat namelijk onder het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 16,64 - 30 en daarop volgt normaliter een volledige correctie.
  • Uit de weekgrafiek blijkt dat er deze week tot dusverre een voorzichtig herstel plaats vindt, laten we dat in de daggrafiek nader bekijken.
  • Daar zien we een stijging tot boven lijn m, er is dus een poging gaande om de daling te stoppen.
  • Ik heb in die daggrafiek daarom ook Fibonacci lijnen over de laatste daling getekend. Voor de handhaving van het koersdoel 16,64 is het 23,6% niveau essentieel. Er is de afgelopen tijd sprake geweest van een scherpe daling en dat zijn bewegingen waarin je nog wel eens een 23,6% herstel ziet, waarna de daling vervolgens wordt hervat. Zolang CSM nog niet boven 19,40 staat handhaaf ik de verwachting dat de prijs van deze stukken nog naar 16,64 zal gaan.
  • Zou de koers daarentegen boven 19,40 komen dan volgt een beweging naar een of meerdere van de Fibonacci niveaus 20,45, 21,30 of 22,20. Dit zijn allen niveaus waar dan eventueel topvorming op zou kunnen treden, waarna een hervatting van de daling volgt. Structureel zou er pas wat verbeteren bij een stijging boven 22,20, het 61,8% niveau.
  • Laten we zoals gezegd de komende tijd eerst maar gaan kijken of CSM boven 19,40 weet te komen, dan weten we of we al dan niet een streep door het koersdoel 16,64 moeten zetten. -Ad Nooten-

Naar boven