ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Eurocommercial Properties

Update donderdag 31 mrt 2022: Aandeel nadert weerstand
 
 • De koers van Eurocommercial Properties nadert een potentieel weerstandsniveau, Het niveau is het 50% Fibonacci niveau van de daling € 44,20 - € 7,58 in de maandgrafiek rond € 25,90. Daar kan eventueel een top worden gevormd.

 • Vorig jaar ontstond een vlag en de bovenkant van die vlag is deze maand getest. Het patroon bleef dus geldig. Het koersdoel daarvan ligt in de buurt van de stippellijn rond € 32,75. 

 • Het 50% niveau rond € 25,90 zou dan doorbroken worden, net als het 61,8% niveau rond € 30,20. Laten we echter niet blindvaren op het koersdoel van de vlag, maar de komende maand controleren of bij € 25,90 eventueel een top ontstaat. Dat is immers mogelijk. 

 • Zou dat 50% niveau blijvend doorbroken worden dan kunnen we ons vervolgens richten op € 30,20 en daar dezelfde controle uitvoeren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 31 mrt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 11 juni 2021: Stijgende trendlijn doorbroken
 
 • In de grafiek van Eurocommercial Properties ziet u een daling onder een trendlijn. Hier geldt dat dit niet noodzakelijkerwijs de start is van een correctie. Een correctie is een mogelijkheid, maar verder wil ik op grond van een daling onder een trendlijn niet gaan. Het is goed mogelijk dat het aandeel snel steun vindt en verder stijgt. Daalt het daarentegen wel dan zijn de Fibonacci niveaus rond € 22,65, € 21,15, € 19,95 en € 18,75 zoals ik het nu zie potenti๋le steunniveaus. Ik ben overigens niet helemaal zeker van deze niveaus, want ik twijfelde over de stijging waarover ik de niveaus het beste kon bepalen. Dit is mijn voorlopige keuze. Uiteraard moeten we nog controleren of daadwerkelijk een correctie wordt ingezet. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 11 jun 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 31 mei 2021: Recent gevormde top doorbroken
 
 • Eurocommercial Properties brak afgelopen donderdag door de top van 10 mei jongstleden en zette daarmee de opgaande beweging van het aandeel voort. Ik wil twee mogelijke doelen noemen. Het eerste is het 50% Fibonacci niveau van de grote daling uit de jaren 2015-2020 rond € 25,90. Het tweede is de top uit november 2019 op € 29,60.

 • Mocht de koers terugvallen dan kan eventueel steun worden gevonden bij de doorbroken top rond € 23,70. Zou daar geen steun worden gevonden dan kan het aandeel nog opgevangen worden bij lijn w. De koersontwikkeling is in ieder geval naar boven gericht zolang Eurocommercial Properties boven deze lijn noteert. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 31 mei 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 23 mrt 2021: Gedaald, terug in het trendkanaal
 
 • In de tweede week van deze maand brak Eurocommercial Properties naar boven uit het stijgend kanaal t-t'. Het was een ambitieuze stap, naar nu blijkt te ambitieus. Het aandeel is teruggekeerd in het kanaal en gisteren door bodems rond € 17,75 gezakt. Nu de uitbraak naar boven uit het kanaal een valse uitbraak is geworden moeten we ernstig rekening gaan houden met een beweging in tegenovergestelde richting, dus met een uitbraak naar beneden uit het kanaal. Ik let de komende tijd dus scherp op de koersontwikkeling ten opzichte van de onderste lijn van dat kanaal, dat is lijn t. De stijgende trend is zolang het aandeel boven deze lijn koerst nog ongedeerd. Het is aan ons om deze en de komende weken te volgen of de aandelenmarkt aan die trend vasthoudt of deze be๋indigt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 23 mrt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 11 mrt 2021: Aan bovenkant uit stijgend kanaal
 
 • In de grafieken van Eurocommercial Properties deed zich gisteren een doorbraak voor. Het aandeel brak naar boven uit het stijgend kanaal t-t' dat u in de weekgrafiek links getekend ziet en tevens door het 50% Fibonacci niveau van de daling € 29,60 - € 7,74 rond € 18,65. De doorbraak door de 50% grens maakt van het 61,8% niveau rond € 21,25 het volgende doel. Aan een gang naar dat doel verbind ik de conditie dat het aandeel niet terugvalt in het kanaal en als dat wel zou gebeuren in ieder geval boven het tot dusverre laagste punt van deze week op afgerond € 17,80 blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 11 mrt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 12 jan 2021: Valse uitbraak uit een driehoek
 
 • Het koersverloop van Eurocommercial Properties van de afgelopen beursdagen springt eruit. Afgelopen vrijdag opende het aandeel ruim boven de omgekeerde driehoek s-s', terwijl dit patroon van oudsher te boek staat als een toppatroon. Kopers van de stukken probeerden een uitbraak naar boven tot stand te brengen. Nog vrijdag keerde de koers evenwel terug binnen het patroon. De uitbraak werd een valse uitbraak, de opzet mislukte. Gisteren volgde een rode candle, waardoor we nu een top hebben in deze grafiek. Ik kijk de komende tijd of eventueel alsnog een uitbraak naar beneden uit de omgekeerde driehoek s-s' tot stand komt. Dat is immers historisch gezien de 'normale' ontwikkeling bij deze driehoek. De sprong naar boven laat echter zien dat beleggers bereid zijn zich in te zetten voor dit aandeel en bovendien heel goed naar de grafiek kijken, het blijft dus nog wel even spannend. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 12 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 17 nov 2020: Scherp omhoog na bodemvorming
 
 • In de daggrafiek van Eurocommercial Properties heeft zich begin vorige week bodemvorming voorgedaan. Er werd namelijk een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgerond. Nu nadert het aandeel een belangrijke grens, namelijk de stippellijn rond € 15,60 door de top uit juni van dit jaar. Het zou een goede prestatie zijn als dit niveau met een slotstand wordt doorbroken.

 • Het ligt na de opmars van vorige en deze week naar mijn mening overigens meer voor de hand dat eerst een daling volgt waarbij het fonds een nieuwe bodem zoekt. Aandelen gaan namelijk maar zelden in een rechte lijn omhoog, maar gaan regelmatig terug om nieuwe steun te zoeken. De komende weken moet blijken of de markt deze mening deelt.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 17 nov 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 28 mei 2020: Zowaar een bodempatroon afgerond
 
 • In de daggrafiek van Eurocommercial Properties is het optimisme zo groot dat gisteren een bodempatroon in de daggrafiek is afgerond. Het betreft een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Het koersdoel van het patroon vinden we rond € 14,50. Het bodempatroon en het doel zijn geldig zolang het aandeel boven de neklijn koerst. Dit is de stippellijn rond € 11,05. Een kleine marge is daarbij wel op zijn plaats. U zou er bijvoorbeeld € 10,60 van kunnen maken, waar de onderkant ligt van de candle van afgelopen dinsdag. Ik ben overigens razend benieuwd of het koersdoel wordt bereikt. De afronding van een bodempatroon in deze tijd is nogal een stap. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 28 mei 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 6 apr 2020: Groot patroon met extreem laag doel
 
 • Soms vraag je jezelf af wat je moet doen met een patroon in een grafiek. Een voorbeeld is het hoofd en schouders patroon in de maandgrafiek van Eurocommercial Properties. Het patroon geeft een erg laag koersdoel van € 0,60. Koersontwikkelingen in 2008 in vele aandelen hebben me geleerd dit soort lage doelen niet te negeren. In dat jaar werden de meeste van deze koersdoelen gewoon bereikt. Het is reden om uitermate voorzichtig te zijn met dit fonds. In de hier niet getoonde daggrafiek is onlangs een vlag afgerond en het aandeel bevindt zich dus nog steeds in een neerwaartse beweging. De vlag zou ongeldig worden bij een stijging boven € 11,25, dan zou er verbetering komen in het verloop. Dat wil echter niet zeggen dat het fonds niet meer naar € 0.60 zou gaan, want dat is een lange termijn koersdoel waar we niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Formeel kunnen we dat pas bij een koers boven € 20,40 loslaten. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 6 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 7 okt 2019: Naar boven door top uit april gebroken
 
 • Eurocommercial Properties brak afgelopen vrijdag naar boven door de top rond € 26,30 uit april van dit jaar. Dit was een belangrijke stap. Het niveau kan nu steunniveau worden, als dat gebeurt kan het fonds verder stijgen. Het eerste potenti๋le doel is dan het 38,2% Fibonacci niveau rond € 27,75. Andere mogelijke doelen die we kunnen gebruiken indien het 38,2% niveau bereikt en doorbroken zou worden zijn het 50% niveau op € 29,55 of het 61,8% niveau rond € 31,35. 
 • Zakt het aandeel achtereenvolgens door € 26,30 en de bodem van afgelopen vrijdag in de hier niet getoonde daggrafiek rond € 25,90 dan gaat het vervolg naar boven dat die dag met de doorbraak is ge๏nitieerd daarentegen niet meer door..-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 7 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 13 sep 2019: Potentieel toppatroon in daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van Eurocommercial Properties is gisteren een dark cloud cover ontwikkeld. Het is een potentieel toppatroon, waarvan vandaag uit het koersverloop moet blijken of het bevestigd wordt als top. Dit is het geval indien een daling volgt. Het is overigens verrassend dat dit patroon ontstond. Het laatste weerstandsniveau op de weg naar de top uit april van dit jaar was namelijk doorbroken. Het leek dus van een terugkeer naar die top te komen. Dat beeld is met de potenti๋le top nu veranderd.
 • Wordt het inderdaad een top dan zegt dat nog niets definitiefs over het vervolg. Ontstaat vervolgens namelijk een hogere bodem, een bodem boven die van vorige week, dan blijft een vervolg omhoog mogelijk. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 13 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 20 mei 2019: Hoofd schouders patroon, nog wel stijging
 
 • In de daggrafiek van Eurocommercial Properties ontwikkelde zich afgelopen vrijdag een slot onder een reeks bodems die rond € 25,15 tot stand waren gekomen. Je zou zeggen dat dit negatief is, want er tekende zich boven € 25,15 een hoofd en schouders patroon af. Toch wordt het aandeel vanmorgen gekocht en staat rond 10.20 uur op 1,4% winst. Er wordt een poging gedaan de negatieve ontwikkeling van vrijdag terug te draaien. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 20 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 23 nov 2018: Toppatroon was in sep af en is getest
 
 • Het grote hoofd en schouders patroon waarover ik in maart schreef is in september afgerond met een doorbraak door de neklijn van het patroon rond € 32,80. U ziet dit in de weekgrafiek rechts. De neklijn van het patroon is begin deze maand getest. Een daling naar de stippellijn rond € 22,40 is waarschijnlijk, want daar ligt het koersdoel van het toppatroon iets onder. Als stoploss stel ik voor de top net onder € 33,60 uit de daggrafiek links te gebruiken. Een slotstand boven € 33,60 zou het toppatroon ongeldig maken.
 • We hebben in de daggrafiek nog te maken met een gap dat gesloten zou kunnen worden. Het is echter een breakaway gap en dat type gap blijft vaak open. Hoewel een terugkeer naar het gap mogelijk is dat niet waar ik op reken.
 • Een daling onder de bodem rond € 28,60 zou de bevestiging vormen voor een terugkeer naar € 22,40. De wigvorm in het koersverloop van de afgelopen twee๋nhalve week laat echter zien dat door beleggers wordt gewerkt aan een start van een herstelbeweging. Een uitbraak naar boven uit de wig zou hiervan het begin kunnen zijn. Bij een uitbraak aan de onderkant heeft het patroon geen waarde meer. De kans op een daling onder € 28,60 met een terugkeer naar € 22,40 zou dan groot worden. Dit zou ook het geval zijn zou de koers snel na een uitbraak naar boven uit de wig opnieuw dalen. -Ad Nooten-

 

Update maandag 26 mrt 2018: Afronding van groot toppatroon dreigt
 
 • De situatie in de grafieken van dit fonds is nog steeds spannend. In de daggrafiek links is een lagere top ontwikkeld en het aandeel beweegt opnieuw in de richting van het cruciale niveau € 32,75. Een daling hieronder zou een groot hoofd en schouders patroon geven in de maandgrafiek rechts. Er staat dus veel op het spel. Er zal echt meer belangstelling moeten komen voor deze stukken wil de vorming van dit grote toppatroon nog worden afgewend. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 28 feb 2018: Een cruciaal steunniveau rond € 32,75
 
 • Het koersdoel € 33,65 dat ik in november 2017 noemde is deze maand bereikt, maar niet na het koersverloop dat ik verwachtte. Eerst is namelijk het hoofd en schouders patroon dat was ontstaan ongeldig geworden, waarna deze maand alsnog een daling volgde. Het aandeel bereikte de stippellijn rond € 32,75 in de daggrafiek links en vond daar steun. 
 • Uit de maandgrafiek rechts blijkt dat deze grens € 32,75 een cruciaal niveau is. Zou de grens namelijk doorbroken worden dan houdt dat de afronding in van een groot hoofd en schouders patroon en tevens een daling onder de stijgende trendlijn m. Het zou de stippellijn rond € 22,40 tot het volgende doel maken.  
 • Zolang € 32,75 niet doorbroken is kan de stijgende trend echter intact blijven. Het fonds zal dan wel snel naar boven moeten gaan lopen en voor behoud van de trend door de top rond € 38,25 moeten breken. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 10 nov 2017: Hoofd en schouders patroon afgerond
 
 • Over dit aandeel heb ik door tijdgebrek enige tijd niet geschreven. Gisteren heeft zich echter door een ex-dividend notering een daling voorgedaan die voor een belangrijk patroon heeft gezorgd, een reden om weer eens over het fonds te schrijven.
 • Het patroon is een hoofd en schouders patroon. De stippellijn rond € 35,45 is de neklijn en het toppatroon is geldig zolang de koers onder deze lijn blijft. Ik neem wat marge en gebruik in plaats van € 35,45 bodems van eind oktober rond € 35,70 als stoploss.
 • Het koersdoel van het patroon ligt iets onder de bodem uit juli rond € 33,65, dat niveau neem ik daarom voor de komende maanden als doel.
 • De daling ging gepaard met de vorming van een gap. In theorie kan dit gesloten worden met een terugkeer naar € 36,50. Het gaat echter om een breakaway gap, daarom neem ik aan dat het niet geheel gesloten wordt. Dat het deel naar € 35,45 gesloten wordt en de neklijn wordt getest alvorens een daling naar € 33,65 volgt is wel mogelijk. -Ad Nooten-

 

Update maandag 28 aug 2017: Uitbraak omhoog na kwartaalbericht
 
 • Uit het kwartaalbericht van Eurocommercial Properties van afgelopen vrijdag bleek dat het bedrijf in het gebroken boekjaar 2016/2017 een hoger direct investeringsresultaat heeft bereikt. Het bericht zorgde voor een uitbraak naar boven uit de driehoek q-q' die vooraf was ontstaan. Een uitbraak naar beneden is normaal bij dit patroon, het is dus een sterke ontwikkeling.
 • De stijging bracht de koers bij het 61,8% Fibonacci niveau van de voorgaande daling en bij de stippellijn door voorgaande bodems rond € 36,30. Hier kan weerstand gevonden worden en dus eventueel een top ontstaan. Komt hier inderdaad een top tot stand dan wordt het wachten op nadere aanwijzingen, want dan is een vervolg naar boven ondanks de opwaartse uitbraak van vrijdag niet zeker.
 • Dat ligt anders zou € 36,30 blijvend doorbroken worden, dan gaat het aandelenfonds naar de toppen rond € 37,70 of wellicht hoger. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 10 aug 2017: Markt staat voor belangrijke keuze
 
 • In de lange termijn grafiek van Eurocommercial Properties die u hierboven links ziet zijn twee grenzen van belang. Het eerste is de stippellijn rond € 32,75, omdat bij een daling daaronder een enorm hoofd en schouders patroon zou worden afgemaakt. Op de vorming van dit toppatroon zou als ook lijn m zou worden doorbroken een fikse daling volgen. De andere belangrijke lijn vinden we rond € 37,70, een doorbraak naar boven zou van de candles vanaf november vorig jaar een omgekeerd hoofd en schouders patroon maken. Onze aandelenmarkt staat in dit aandeel dus voor de keuze tussen de vorming van een toppatroon (onder € 32,75) of een bodempatroon (boven € 37,70), vanwege de mogelijke gevolgen een belangrijke keuze.
 • U ziet in de daggrafiek een bodem ruim boven de stippellijn rond € 32,75 en dat is positief. Uit lijn q blijkt bovendien dat de huidige ontwikkeling naar boven is gericht. Om het fonds bij € 37,70  te doen komen is allereerst een doorbraak door de stippellijn rond € 36,30 noodzakelijk. Zolang het aandeel oploopt kunnen we onze aandacht richten op het verloop ten opzichte van € 36,30 en € 37,70.
 • Een achtereenvolgende daling onder lijn q en de bodem rond € 33,65 zou daarentegen een daling naar € 32,75 inhouden, met als mogelijk gevolg een doorbraak naar beneden en de afronding van het potenti๋le toppatroon dat we in de maandgrafiek zagen. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

280617: Top gevormd en doorbraak steunniveau

130117: Beleggers denken momenteel aan stijging

300816: Meerdere grenzen om mee af te rekenen

250716: Twee grenzen bepalend voor het verloop

200116: Letten op eventuele be๋indiging trend

050914: Moeite om door te stoten naar boven

100614: Sterk verloop na adviesverlaging

220514: Goldman Sachs tastte sterk beeld aan

221113: Valse uitbraak uit de grote driehoek

090513: Koers bij bovenkant van driehoek

080113: Bij potentieel weerstandsniveau

160812: Stijgende lijn in de maandgrafiek

050312: Dalende wig onder 61,8% niveau

280911: Doorbroken lijn getest en weerstand

030511: Nog altijd niet door 61,8% niveau

211210: Belangrijk punt in de stijgende trend

210710: Kanaal en ondergrens €28 van belang

230210: Sinds september 2009 zijwaarts

090909: Terug rond neklijn en bovenkant kanaal

080409: Dalende trend nog altijd intact

231008: Groot hoofd en schouders patroon

250608: Dalend, koersdoel onveranderd

070308: Fonds met een dalende trend

 

Nieuwsoverzicht Eurocommercial Properties

 

Naar boven