ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Eurocommercial Properties, waar ik door tijdgebrek helaas veel te lang niet over geschreven heb, brak in februari definitief naar boven uit de grote driehoek l-m en het 61,8% Fibonacci niveau. Het was een belangrijke stap, die in principe kan resulteren in een terugkeer naar 36,65.

  • Kijkt u in de weekgrafiek naar het koersverloop rechts van de blauwe pijl dan ziet u de vorm van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. De stippellijn rond 32 fungeert als neklijn. Het gegeven dat de top uit januari 2013 niet op dit niveau lag doet wel wat af aan het patroon. De vorm is er echter en dat vind ik het voornaamste. Klap ik het patroon om naar boven dan geeft dat een doel van 37,50. Het bevestigt dus de terugkeer naar de grens 36,65 uit de maandgrafiek.

  • Voorwaarde is dat de koers boven 32 blijft. Een eventuele daling onder dit niveau en lijn n zou negatief zijn.

  • Tot eergisteren stond er een nog niet afgeronde vlag in de daggrafiek, het patroon o-o'. Het zou bij afronding een koersdoel boven 36,65 hebben gehad en bevestigde dus een mogelijke gang naar dat punt.

  • Gisteren kwam Goldman Sachs echter met een adviesverlaging van kopen naar houden, een dag nadat het aandeel al iets onder de vlag sloot en dat patroon dus ongeldig werd. Het fonds dook naar beneden, maar herstelde nog dezelfde dag. De vlag n-n' werd echter definitief ongeldig, want die had een uitbraak naar boven nodig.

  • De vraag is wat er nu gaat gebeuren, dat is een vraag die ik op grond van dit koersverloop niet kan beantwoorden. De koersontwikkeling van de komende dagen moet ons namelijk nog leren hoe de markt de advieswijziging van Goldman Sachs oppakt. Ik kan u wel zeggen waar ik op let. 

  • Negeren beleggers het advies en komt er een doorbraak naar boven door de lijnen n en n' dan neem ik aan dat er alsnog een voortzetting naar 36,65 komt.

  • Daalt het fonds echter tot onder 32, de grens die ik bij de weekgrafiek besprak, dan is dat negatief. Dit geldt met name als er een daling onder lijn n en onder de bodems rond 30,60 op zou volgen, want dat zou een kentering zijn.

Resumerend: 

Eurocommercial Properties brak in februari naar boven uit de grote driehoek l-m en het 61,8% niveau in de maandgrafiek. Dit maakt van de top rond 36,65 een goed doel, zeker omdat de weekgrafiek een patroon bood met een koersdoel van 37,50. Tot voor kort stond er in de daggrafiek ook nog een vlag in wording, een patroon dat een voortzetting naar 36,65 bevestigde. Die vlag werd eergisteren echter ongeldig en een daling veroorzaakt door een adviesverlaging van Goldman Sachs tastte het beeld nog wat verder aan. Wordt het aandeel echter alsnog gekocht dan kan er toch nog een voortzetting naar 36,65 worden gerealiseerd, namelijk als het aandelenfonds achtereenvolgens door de lijnen n en n' breekt. Een daling onder 32 zou echter negatief zijn, een eventuele daling onder lijn n en de bodems rond 30,60 een kentering. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 22 mei 2014, 16.29u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

221113: Valse uitbraak uit de grote driehoek

090513: Koers bij bovenkant van driehoek

080113: Bij potentieel weerstandsniveau

160812: Stijgende lijn in de maandgrafiek

050312: Dalende wig onder 61,8% niveau

280911: Doorbroken lijn getest en weerstand

030511: Nog altijd niet door 61,8% niveau

211210: Belangrijk punt in de stijgende trend

210710: Kanaal en ondergrens 28 van belang

230210: Sinds september 2009 zijwaarts

090909: Terug rond neklijn en bovenkant kanaal

080409: Dalende trend nog altijd intact

231008: Groot hoofd en schouders patroon

250608: Dalend, koersdoel onveranderd

070308: Fonds met een dalende trend

 

Nieuwsoverzicht Eurocommercial Properties

 

Naar boven