ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

EUROCOMM PROP maandgrafiek  EUROCOMM PROP weekgrafiek  EUROCOMM PROP daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Het ziet er als ik op de maandgrafiek van Eurocommercial Properties af ga niet goed uit voor dit fonds. Er is namelijk een groot hoofd en schouders patroon ontstaan en dat wijst op fors lagere koersen. Het patroon heeft een koersdoel van ongeveer 9,20. Voorwaarde voor de geldigheid van dit patroon is dat de koers van het aandeel onder de neklijn blijft die rond 28 ligt.
  • Gaan we naar de weekgrafiek dan zien we echter een dalend trendkanaal met de iets uit elkaar lopende lijnen a en b. Lijn a is een lijn die door drie bodems loopt en dientengevolge als betrouwbaar mag worden beschouwd, daarom wil ik niet van een doorbraak van die lijn uit gaan. Ik neem lijn a voorlopig als doel.
  • Wel houd ik daarbij de grijze lijn in de gaten die ik als studielijn parallel getekend heb aan lijn b. Het is eventueel namelijk mogelijk dat er een nieuw kanaal ontstaat met lijnen die in tegenstelling tot de lijnen a en b wel parallel aan elkaar lopen. Zeker weet ik dat echter nog niet, het is slechts een mogelijkheid waar ik acht op wil slaan. Ik heb daarom een vraagteken bij de lijn geplaatst.
  • In de maanden juli tot oktober is een groot uitgevallen stijgende wig ontstaan. Volgt op die wig een daling die even groot is als de daling die eraan vooraf ging dan zou het aandeel al een eind op streek zijn richting lijn a. Dit is een bevestiging dat ik er vooralsnog goed aan doe om die lijn als doel te nemen. Een exact doel kan ik niet geven, afhankelijk van het moment waarop lijn a wordt bereikt kan de koers dalen naar een waarde grofweg tussen 15,50 als het even duurt en 18 als het sneller verloopt.
  • Het koersverloop van de afgelopen maanden in de daggrafiek geeft me echter wel alle aanleiding om de ontwikkeling nauwkeurig te volgen. Kopers hebben namelijk stevig tegen de verkoopdruk gevochten. Er is in dit fonds veel minder handel dan in bijvoorbeeld AEX fondsen, wat het gevoeliger maakt voor onverwachte bewegingen waarmee belanghebbenden hun deelneming door eventuele steunaankopen verdedigen. De onzekerheid verbonden aan het doel lijn a is daarom wat groter dan die bij stukken waarin meer handel is. Zou de koers boven de dalende lijn c in de daggrafiek komen dan is het opletten geblazen rond de neklijn rond 28 die ik aan de hand van de maandgrafiek besprak en voor de geldigheid van het hoofd en schouders patroon in die grafiek belangrijk is. Boven 28 zou ik een vraagteken bij mijn verwachting moeten zetten omdat het toekomstbeeld dan van weerstand rond 30,80 af zou hangen. Bij iedere koers onder 28 houd ik lijn a aan. -Ad Nooten-

Naar boven