ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • De AEX-index is ook deze week gestegen, wat gezien moet worden als een stap in de richting van het 76,4% Fibonacci niveau van de daling 703 - 218 uit de jaren 2000 - 2003 rond 590. We zagen in de slotanalyse van 4 juli dat dit niveau doordat we ons ruim boven het 61,8% niveau bevinden het eerstvolgende koersdoel is. Het 76,4% niveau is bovenin de grafiek te zien in de vorm van een magenta stippellijn, dat is vooralsnog het niveau waar we de komende maanden naar op weg zijn. 

 • Het is als je alleen naar deze index kijkt namelijk onwaarschijnlijk dat er tussen twee Fibonacci niveaus in een top ontstaat. Betrek je er andere indices in dan kan het zijn dat de AEX als kleine index vanwege topvorming op andere markten gedwongen een top maakt op een dergelijk punt, maar daar mag ik natuurlijk niet bij voorbaat van uit gaan. Zolang de stijgende trend intact blijft en we door andere beurzen niet duidelijk teruggestuurd worden moet ik 590 als lange termijn koersdoel houden.

 • Dat die stijgende trend momenteel zonder meer intact is zal u duidelijk zijn, de stijgende lijn r geeft dat aan.

 • We zijn vandaag boven lijn n' geweest, maar wisten niet door te stoten. Het slot lag precies op de lijn, waardoor het van het koersverloop van aanstaande maandag af zal hangen of we doorzetten naar boven of toch terugvallen. Met een slot op lijn n' heeft de markt de mogelijkheid van een vervolg naar boven echter open gehouden. Zouden we maandag doorzetten naar boven dan nemen we een belangrijke stap, het zou de opwaartse beweging een nieuwe impuls geven. 

 • Stijgen we maandag niet dan hangt het vervolg van het koersverloop ten opzichte van lijn r af. Het koersverloop zou op dat moment een wigvormig karakter krijgen, wat wil zeggen dat we dan goed zouden moeten kijken wat de index zou doen. Stijgingen eindigen namelijk nogal eens in een wigvorm.

 • Voor dit moment is er echter nog geen bedreiging voor de beursgraadmeter, wat ook blijkt uit de stand van zaken in de Bollinger Bands. Zowel de bovenste lijn als de middellijn stijgen en de beursindex bevindt zich aan de bovenzijde van de indicator, wat kansen voor een vervolg naar boven schept. In het ideale geval namelijk stijgen index en bovenste lijn samen naar hogere niveaus zoals dat bijvoorbeeld vanaf half maart gebeurde. De huidige situatie geeft geen zekerheid omtrent zo'n trendmatige beweging, maar schept er zeker de omgevingsvoorwaarden voor.

 • De dalende wig in de uurgrafiek doet dat eveneens. Het patroon geeft met zijn beperkte daling aan dat de markt vandaag van mening was dat er een grotere stijging in het vat zit. De kopers van de voorgaande dagen stapten maar in beperkte mate uit en namen hun posities mee het weekend in, ervan uitgaand maandag te kunnen profiteren van deze actie. Dat een wig over het algemeen halverwege een beweging ontstaat geeft me een koersdoel van ongeveer 572, waarbij ik er voor het gemak maar even van uit ga dat we maandagochtend direct naar boven uitbreken.

 • Aan optimisme dus ook na de scherpe stijging van gisteren dus geen gebrek. De markt is gretig en niet bang om risico's te nemen, overtuigd als men is aanstaande maandag verder te kunnen stijgen. Of dat werkelijk gebeurt zal natuurlijk van het koersverloop in de VS afhangen en met name van de vraag wat de indices doen ten opzichte van de standen om 17.30u (Dow Jones 13900, Nasdaq 2701, S&P500 1551). Ook Philips zal maandagochtend voorbeurs met kwartaalcijfers een duit in het zakje doen. Dat alles weegt zwaarder dan de dalende wig, maar die laat wel goed zien in welke richting gretige beleggers denken.

 • De gretigheid blijkt ook uit het gegeven dat we het gap dat vanmorgen ontstond niet geheel gesloten hebben, er werd net daarboven een stevig vloertje gelegd dat met succes verdedigd werd.

 • Aanstaande maandag ligt mijn attentie bij het verloop ten opzichte van de lijnen q en q'. Breken we naar beneden uit de wig q-q' dan trekken diegenen die een op een stijging gerichte positie hebben en vandaag beslisten om hun positie over het weekend te tillen aan het kortste eind. We gaan dan corrigeren, waarvoor we dan overigens ook onder lijn o moeten belanden. Ik zal de correctie dan zoals gebruikelijk met Fibonacci lijnen volgen.

 • Die lijnen wil ik op dit moment nog niet plaatsen omdat een uitbraak naar boven bij een dalende wig kansrijker is, wat ons dan naar we bij de uurgrafiek zagen naar 572 zou kunnen brengen. Het zou de voortzetting van het feest betekenen dat gisteren plots uit het niets begon.

Resumerend:

De Amsterdamse aandelenmarkt heeft de week in een optimistische stemming afgesloten door geen winst te nemen op de snelle stijging van gisteren, maar getuige de vorming van een dalende wig in de markt te blijven. Men verwacht gezien dit patroon een opwaartse voortzetting. Het is nog te vroeg om over de kansen op zo'n voortzetting iets te zeggen, dat zal van het slot in de VS, de cijfers van Philips en andere zaken die maandag nog ter tafel zouden kunnen komen afhangen, je weet dat vooraf nooit. Ik wil volstaan met de opmerking dat de markt naar boven denkt te gaan en ik zal volgende week bij de start van de handel aan de hand van de wig kijken of dat ook werkelijk gebeurt. Breken we naar beneden dan krijgt de markt haar zin niet, er volgt dan een correctie waarvoor ik dan in de updates de richtpunten zal geven. Het gaat me te ver om dat al te doen nu beleggers nog zo nadrukkelijk naar boven kijken. Halen zij hun gelijk dan breken we immers naar boven uit de wig q-q' en lonkt een stand van 572 en op langere termijn een koersdoel van 590.

En dan nog dit...

De Dow Jones heeft zoals u wellicht weet al in oktober 2006 de top uit het jaar 2000 gebroken en liep daarmee ver voor op de andere Amerikaanse indices. Nu, 9 maanden verder, nadert het moment dat de S&P500 het hoogste punt aller tijden uit het jaar 2000 bereikt.

 • Eind 2004 wees het hoofd en schouders patroon dat toen werd afgerond al op een stijging naar ongeveer 1545, het bovenste punt van de groene verticale lijn die ik vanaf de neklijn tekende. Dit doel was bepaald door ervan uit te gaan dat op de afronding van het patroon vanaf de neklijn een stijging ter grootte van het hoofd zou volgen. Die stijging hebben we inderdaad gezien, de S&P500 sloot gisteren namelijk op 1547.
 • De graadmeter is daarmee nog maar een fractie verwijderd van het hoogste punt aller tijden dat op 1552,87 ligt. Op het tijdstip dat ik dit laatste deel van de pagina schrijf, 20u, zijn er nog maar twee punten te gaan. Je zou zeggen dat dit enige nervositeit en winstnemingen in de markt oproept, maar dat is niet het geval. Na de enorme stijging met 2% van gisteren laten de bulls zich niet tegenwerken door problemen in de hypotheekmarkt, tegenvallende winkelverkopen, duurdere olie of stijgende rente, er ligt een hoger doel. Het zou me niet verbazen als de S&P500 kort voor het slot nog snel door 1552,87 wordt gedrukt zodat men het hele weekend kan genieten van dit 'all-time high'. 
 • Dat neemt niet weg dat de graadmeter na een sterke opmars een weerstandsniveau heeft bereikt op grond waarvan we alert moeten zijn op een omslag. Doet zich hier topvorming voor, wat bij een dergelijk weerstandsniveau heel plausibel is, dan vormen we in de AEX ook een top. Dat was waar ik bij de weekgrafiek waar ik deze pagina mee begon op doelde toen ik schreef over een mogelijke top tussen twee Fibonacci niveaus in. Heeft men zich aan het Beursplein vanmiddag de nabijheid van dit potentiŽle weerstandsniveau van de S&P500 niet gerealiseerd? Ik denk het wel, maar de risicoperceptie is veranderd. Vroeger zou de nabijheid van een dergelijke grens professionals uit pure voorzichtigheid naar de zijlijn hebben gebracht, tegenwoordig blijven zij gewoon in de markt. De tijden veranderen. -Ad Nooten-

 

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen