ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De uitbraak naar boven uit de stijgende wig k-d (met daarbinnen de stijgende wig j-j) is vandaag teniet gedaan. Het werd een valse uitbraak. Het is dientengevolge zaak rekening te houden met een uitbraak naar beneden uit de wiggen, allereerst uit de wig j-d. De onderkant van dat patroon, lijn j, vinden we morgen rond 748,6. Wordt deze lijn niet doorbroken dan blijft evenwel een nieuwe stijging mogelijk. Dat de uitbraak is herroepen is een zwakke ontwikkeling, maar nog geen beslissende stap.

  • De daling zorgde voor een terugkeer binnen de Bollinger Bands, dat moest een dezer dagen technisch gezien ook gebeuren. Nu de index terug is binnen de banden is het koersverloop ten opzichte van de middellijn het belangrijkst. Het is een potentiŽle steunlijn, waardoor de beursgraadmeter in principe toch nog verder omhoog zou kunnen gaan. Een slot onder de middellijn zou hier verandering in brengen.

  • Vanmiddag vond de AEX na het sluiten van het gap van afgelopen donderdag steun in de buurt van het 50% Fibonacci niveau van de stijging 735 - 763.9 rond 749,4. Het werd niet helemaal bereikt. De vorming van een bodem vlak erboven telt echter als bodem bij deze grens. Het wil zeggen dat vanuit de Fibonacci methode beoordeeld een nieuwe stijging mogelijk is.

  • Wordt het 50% niveau rond 749,4 morgen alsnog doorbroken dan is het 61,8% niveau rond 746 de volgende grens waar in theorie steun gevonden kan worden en dus een bodem kan ontstaan. Zou ook dat niveau doorbroken worden dan ligt een daling neer bodems rond 736,8 of 735,3 voor de hand.

  • Lijn l en de stippellijn rond 755,7 vormen samen een omgekeerde rechthoekige driehoek, die met de uitbraak van vanmorgen werd afgemaakt als toppatroon. De driehoek zorgt voor een koersdoel 747,5, een daling onder het 50% niveau kan daarom zeker plaatsvinden. Ter hoogte van het doel 747,5 kan dan eventueel steun worden gevonden.

  • Het koersdoel telt niet meer indien een terugkeer in de driehoek, dus een terugkeer boven 755,7 volgt. Het patroon zou dan namelijk ongeldig worden als toppatroon.

  • In de kwartiergrafiek staan Fibonacci lijnen tussen 763,9 en 749,6, voor gebruik indien een stijging volgt. PotentiŽle weerstandsgrenzen zijn dan 755 (38,2%), 756,2 (50%) en 758,4  (61,8%). In de buurt van de stippellijn rond 755,7 kan eveneens een top volgen.

  • Het hoogste punt van het slotakkoord van vanmiddag ligt bij het 23,6% Fibonacci niveau rond 753. Vanaf dit niveau is een daling een optie, want er kan een top tot ontwikkeling komen bij een 23,6% grens.

Resumerend: 

De uitbraak van afgelopen vrijdag uit de stijgende wiggen in de daggrafiek werd ongedaan gemaakt. Het werd dus een valse uitbraak. Dat vormt aanleiding om rekening te houden met een uitbraak naar beneden uit de wiggen, om te beginnen uit de wig j-d. De onderkant daarvan ligt morgen rond 748,6. Daar is echter ook nog steun mogelijk. Steun kan verder gevonden worden in de buurt van de middellijn van de Bollinger Bands. We weten ons dus niet zeker aan een daling.
In de uurgrafiek ontstond vanmiddag een bodem ter hoogte van het 50% niveau 749,4 in die grafiek. Gaat de AEX nu deze bodem is ontwikkeld omhoog en passeert de index het 23,6% niveau rond 753 in de kwartiergrafiek dan geeft die grafiek potentiŽle weerstand aan rond 755, 755,7, 756,2 en 758,4. De stappen ten opzichte van deze grenzen zijn dan relevant voor het vervolg. 
Een afgerond toppatroon in de uurgrafiek zorgt echter voor een koersdoel van ongeveer 747,5. Dat is geldig zolang de beursindex onder 755,7 blijft. Op grond van dit patroon is een daling naar 747,5 of lager dus een reŽle mogelijkheid. PotentiŽle steunniveaus zijn dan dat doel 747,5 en het 61,8% niveau rond 746. Mocht het laatste blijvend doorbroken worden dan ligt een neerwaarts vervolg naar 736,8 of 735,3 voor de hand. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 6 feb 2023 18.42u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Maandag 6 feb 2023: Wat is me opgevallen?

6 feb 10.00: Beurs is week met daling begonnen

6 feb 12.00: Nog geen teken van bodemvorming

6 feb 14.00: Bodem bij bovenkant van het gap

6 feb 16.00: AEX weer terug bij bovenkant gap

 

De vorige analyse:

3 feb slot: Uitbraak naar boven uit stijgende wig

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven