ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De rode candle van vandaag houdt in dat wellicht een top is gezet in het koersverloop van de AEX. De hele candle van gisteren is namelijk teruggedraaid en dat is een zwakke ontwikkeling. Morgen kijk ik of hier werkelijk sprake is van topvorming en dus van een daling. Gaat de index inderdaad omlaag dan is de stippellijn rond 703,4 een potentiŽle steunlijn.

  • De voorgaande vier beursdagen sloot de AEX boven de Bollinger Bands, maar vandaag is de beursgraadmeter teruggekeerd binnen de banden. Dat werd technisch gezien tijd. We kunnen nu gaan kijken of de AEX bij de bovenste lijn blijft en samen met die lijn verder omhoog gaat of daalt en terugkeert naar de middellijn. Beide scenario's zijn mogelijk.

  • Voor het geval het bij het verloop van vandaag gaat om topvorming heb ik om uit te zoeken waar eventueel steun kan worden gevonden Fibonacci lijnen geplaatst tussen 654,8 en 718,5. Dit geeft als potentiŽle steunniveaus de grenzen 703,4 (23,6%), 694,1 (38,2%), 686,6 (50%) en 679,1 (61,8%). Ter hoogte van de bodem 700,4 zou eventueel ook een bodem kunnen worden ontwikkeld. 

  • Vandaag tekende ik in de kwartiergrafiek andere Fibonacci lijnen, waarvan het 61,8% niveau rond 707,3 is overgebleven als potentieel steunniveau. Van een daling naar het niveau 703,4 uit de uur- en daggrafiek of lager kan alleen sprake zijn indien dit niveau 707,3 blijvend doorbroken wordt. Bij die grens ie echter de vorming van een bodem een optie.

  • De derde candle van rechts is als hammer een korte termijn bodem geworden. Laten we morgen kijken of deze hammer wellicht het beginpunt van een herstelbeweging is, wat het geval is indien een stijging volgt.

Resumerend: 

De rode candle in de daggrafiek geeft aan dat vandaag wellicht een top is gezet in het koersverloop in die grafiek. Als dat zo is volgt morgen een daling. Belangrijk is dan in eerste instantie de grens 707,3 in de kwartiergrafiek, een potentieel steun niveau waar bodemvorming mogelijk is. Zou dat doorbroken worden dan volgt een daling naar 703,4 of lager. Dit niveau 703,4 is het eerste potentiŽle steunniveau van vijf: 703,4, 700,4, 694,1, 686,6 en 679,1. Ik ga niet klakkeloos uit van een daling, maar kijk morgenochtend eerst of vanaf de besproken hammer of het 61,8% niveau 707,3 in de kwartiergrafiek eventueel een herstelbeweging wordt opgezet. Naast een daling is ook een scenario waarin de AEX stijgt na de terugkeer van de index binnen de Bollinger Bands namelijk mogelijk. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 16 nov 2022, 18.41u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Woensdag 16 nov 2022: Wat is me opgevallen?

16 nov 10.00: De markt is er tot nog toe niet uit

16 nov 12.00: Het verloop is weinig inspirerend

16 nov 14.00: Niet omhoog, maar daling voorkomen

16 nov 16.00: Steunniveau en lijn l zijn doorbroken

 

De vorige analyse:

15 nov slot: AEX tegen mijn aanname in gestegen

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven