ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Een naar verhouding lange rode candle bracht de beursindex deze week naar de onderkant van het stijgend trendkanaal y-y'. De AEX index daalde ten opzichte van vorige week vrijdag met 4,9%. Volgende week wordt een belangrijke week voor het toekomstig verloop van de aandelenmarktgraadmeter. De markt moet bepalen of het stijgend kanaal intact blijft. Feitelijk bepaalt de markt de komende week dus of de stijgende trend in stand wordt gehouden of wordt afgebroken. Ik kijk uit naar aanstaande maandag.

  • In de daggrafiek heb ik voor deze gelegenheid de al doorbroken Fibonacci niveaus van de stijging 751,1 - 829,7 verwijderd. Op die manier hebben we minder lijnen in de grafiek en dus wat meer overzicht bij de grote bewegingen van de afgelopen tijd. We zien zodoende meteen dat na de grote daling van vandaag (-3,2%) alleen het 61,8% niveau rond 781,1 nog over is als potentieel steunniveau. Zou dit doorbroken worden dan is het aannemelijk dat een terugkeer naar 755,3 volgt. Het Fibonacci niveau is vandaag evenwel niet met een slotstand doorbroken. Dit impliceert dat een stijging aanstaande maandag een mogelijke ontwikkeling is.

  • De gehele candle van vandaag staat ruim onder de Bollinger Bands. Een van de komende beursdagen komt het naar ik veronderstel van een terugkeer binnen de banden. Eventueel is dat aanstaande maandag al mogelijk. Het is daarom verstandig om de weg naar boven uit te werken, zodat we weten op welke punten we onze aandacht in het bijzonder kunnen richten indien de index omhoog gaat. Dat doe ik in de uurgrafiek die volgt.

  • In deze grafiek heb ik net als in de daggrafiek de overbodige, al doorbroken Fibonacci niveaus verwijderd. Wordt het hoogste punt 793 van vandaag doorbroken dan zet de markt zich aan het deels of geheel sluiten van het gap dat werd gevormd. Dit is geheel gesloten indien de AEX terugkeert naar 803,8 of hoger. PotentiŽle weerstandslijnen op de weg naar boven zijn echter de magenta stippellijn rond 794,1 (50%), de blauwe stippellijn rond 795,3, de magenta stippellijn rond 797,5 (61,8%) en lijn p. Wordt 793 daadwerkelijk doorbroken dan kunnen we bij elk van deze lijnen gaan kijken of daar eventueel weerstand wordt gevonden en dus een top ontstaat.

  • Vertrouwen in een herstel heeft de markt echter geenszins, dat blijkt uit het koersverloop van vanmiddag. Het slotakkoord bracht de AEX bij de stippellijn rond 781,1, het 61,8% niveau dat ik bij de daggrafiek besprak. Het werd niet met een slotstand doorbroken, waardoor de markt de mogelijkheid van een stijging nog net open hield. Fiducie in een goed verloop toont de daling echter bepaald niet, het is een teken dat de angst leeft dat de bodem van vandaag volgende week doorbroken wordt. Een daling onder 779,7 zou die doorbraak zijn en een vervolg omlaag inhouden.

Resumerend: 

Deze week is de AEX index met een daling van 4,9% naar de onderkant van het lange termijn kanaal y-y' in de weekgrafiek gegaan. Volgende week wordt een cruciale week. Dan beslist de markt namelijk of de stijgende trend zoals dit kanaal die aangeeft behouden blijft of afgebroken wordt. Het is afhankelijk van de koersontwikkeling ten opzichte van de onderkant van het kanaal. De beide daggrafieken in deze analyse geven aan dat een herstelbeweging mogelijk is. De ene daggrafiek geeft dat aan doordat het 61,8% niveau niet doorbroken werd, de andere wijst hierop door de candle die geheel onder de Bollinger Bands staat. Gaat de beursindex omhoog dan kijk ik wat de graadmeter doet ten opzichte van de top van vandaag rond 793. Met een stijging daarboven zou de markt zich zetten aan het geheel of voor een deel sluiten van het gap dat vandaag open bleef. Dit is helemaal gesloten zou de stippellijn rond 803,8 in de beide korte termijn grafieken bereikt worden. Uit het lijnenspel in de uurgrafiek blijkt dat horizontale lijnen rond 794,1, 795,3 en 797,5 dan voor weerstand en eventueel topvorming zouden kunnen zorgen, net als lijn p in die grafiek. De markt vertrouwt er niet op, dat blijkt uit de daling van vanmiddag. Men hield in het handelen al rekening met een vervolg naar beneden. Dat komt tot stand indien de bodem rond 779,7 blijvend doorbroken wordt. Dit zou in de daggrafiek neerkomen op een doorbraak van het 61,8% niveau. Een slot onder dat niveau zou een terugkeer naar 755,3 tot de meest waarschijnlijke daaropvolgende ontwikkeling maken. Het zou tevens een uitbraak naar beneden uit het stijgend kanaal y-y' en dus het einde van de stijgende trend inhouden waarvan dat kanaal de grafische weergave is. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 26 nov 2021, 18.30u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Vrijdag 26 nov 2021: Wat is me opgevallen?

26 nov 10.00u: Forse klap voor onze beursindex

26 nov 12.15u: Flink deel schade AEX gerepareerd

26 nov 14.00u: Pogingen om index te doen oplopen

26 nov 16.00u: AEX is met kleine stapjes gedaald

Agenda van maandag 22 nov t/m vrijdag 26 nov 2021

 

De vorige analyse:

25 nov slot: Winst 0,6%, hammer werd bevestigd

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven