ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • In mijn slotanalyse van 31 december 2018 plaatste ik een fictieve kwartaalgrafiek, met daarin een enorme daling. Ik ben hier door lezers de laatste tijd regelmatig op gewezen, waarbij me de vraag werd gesteld hoe ik nu over die mogelijkheid denk. In de analyse schetste ik destijds het beeld van een daling naar lijn g in de kwartaalgrafiek hierboven. De AEX zou op termijn in de buurt van 145 punten komen. Acht ik dit mogelijk? Ja. Ben ik er zeker van? Nee. Kan het totaal anders lopen? Ja. Ik nam in 2018 en eerder aan dat al het geld dat door centrale banken in de vorm van stimuleringsmaatregelen (quantitative easing) in de markt was gepompt op een gegeven moment zou verdampen, net als bij dalingen in de jaren 2001/2002 en 2008 gebeurde. De situatie is in dit geval anders. Centrale banken hebben recent stappen  aangekondigd die hun weerga niet kennen. Er zijn nog nooit zulke grote bedragen naar de financiŽle markten gestuurd. Er is geen precedent waar we op kunnen varen en ik geloof niet dat er iemand is die kan zeggen wat de gevolgen zullen zijn. Ik waag me in ieder geval niet aan een inschatting. Alle opties zijn wat mij betreft open, inclusief die van een daling naar 145. Ik sta er pragmatisch in. Gaan we naar beneden dan beweeg ik mee, gaan we naar boven dan doe ik hetzelfde. Ik beoordeel de ontwikkelingen steeds aan de hand van steun- en weerstandsniveaus die te onderscheiden zijn. Daarbij werk ik van grens naar grens. Verder zoek ik in de grafieken voortdurend naar patronen waar ik mee kan werken. Zo kan ik mee met elke ontwikkeling, hoe die er ook uit ziet.

  • Laat ik aan de hand van de grafiek hierboven de potentiŽle steunniveaus naar beneden schetsen, laten we ze de mogelijke haltes bij een eventuele rit omlaag noemen. Het zijn achtereenvolgens 389,6 (bodem eerste kwartaal), 378,5 (bodem 2016), 366,8 (bodem 2014), 362 (61,8%), 298,2 (76,4%), 256,4 (bodem 2011), 195 (bodem 2009) en tenslotte lijn g. Zou de AEX door 389,5 zakken dan neem ik 378,5 als doel. Zou dat doorbroken worden dan richt ik me op 366,8 en zo verder. Ik hoef dan vooraf niet te weten wat het einddoel wordt, maar beschik desondanks voortdurend over een volgend richtpunt.

  • Hetzelfde doe ik met weerstandsniveaus en een eventuele stijging, zou die zich ontwikkelen. De potentiŽle stappen daarvoor bepaal ik aan de hand van de daggrafiek hieronder. De maandgrafiek sla ik deze maand over, want die geeft ten opzichte van de kwartaalgrafiek geen extra informatie.

  • Wordt gekozen voor een voortzetting van de huidige stijging dan heb ik net als bij een eventuele daling een rij mogelijke haltes paraat. Het gaat achtereenvolgens om 496,3 (61,8% van 562,3 - 389,6), 510,9 (50% van 632,2 - 389,6), 528,5 (bovenkant gap 9 mrt), 539,5 (61,8%), 543,9 en 547,8 (gap 6 mrt), 562,3  (top mrt), 574,9 (76,4%) en 632,2. U ziet dat ik ook naar boven meer dan voldoende richtpunten heb, waarbij ik van niveau tot niveau kan beoordelen of al dan niet de stap naar de volgende grens wordt gezet. Ik vul dit aan met eventuele patronen die zich ontwikkelen en extra koersdoelen kunnen aangeven. Ik ben voorbereid op welke ontwikkeling ook.

  • Dan ga ik nu naar de actuele -dagelijkse- analyse. De AEX sloot vandaag boven de laatste top die rond 483 lag. Dat kwam al een verrassing, want het slot boven dat niveau werd pas in de slotveiling gerealiseerd. Kijk ik naar de candle van vandaag dan vind ik dit echter nog geen overtuigende doorbraak. Het neemt niet weg dat het een basis is voor een eventueel vervolg naar 496,3. De index mag dan niet meer terugvallen onder het doorbroken 38,2% Fibonacci niveau 482,2 en de top van vandaag rond 486 dient blijvend te worden gepasseerd. Dit zijn de zaken waarop ik het koersverloop morgen zal controleren. Aan de hand daarvan stel ik dan vast of de AEX verder gaat richting 496,3 of toch nog een top kan krijgen bij het 38,2% niveau.

  • Op grond van de daggrafiek met Bollinger Bands kunnen we in ieder geval uit gaan van een voortzetting naar boven. Dat blijft zo onder voorwaarde dat de beursindex boven de gisteren doorbroken middellijn blijft.

  • Het beeld in de uurgrafiek laat geen ruimte voor twijfels, de markt werkt aan een voortzetting naar boven. Er is namelijk ruim boven de bodem van gisteren een bodem ontwikkeld. Men speculeert op een stijging.

  • Dat wordt gespeculeerd op een stijging blijkt ook uit de kwartiergrafiek. De slotveiling werd zelfs nog gebruikt om een slot boven 483 te bewerkstelligen. Dat is een stap die ik om vijf uur niet meer verwachtte. 

  • Het laagste punt van de dag lag rond 475,5. Belanden we morgen onder dit punt dan loopt de ontwikkeling anders dan waar men in de laatste drie candles op speculeerde. Het wordt dan zien waar steun gevonden wordt. PotentiŽle steunniveaus zijn het 38,2% Fibonacci niveau rond 474,2, het 50% niveau rond 470,5 of het 61,8% niveau rond 468,9.

Resumerend: 

De afgelopen tijd is me vaak gevraagd hoe ik de gevolgen van de wereldwijde corona uitbraak zie. Daarbij werd regelmatig gerefereerd aan een fictieve kwartaalgrafiek die ik in 2018 plaatste, een grafiek met daarin een herhaling van de dalingen uit 2001/2002 en 2008. Ik kreeg de vraag hoe ik hier nu over denk. Welnu, ik geloof niet dat er iemand is die op dit moment de economische gevolgen van de huidige crisis kan overzien. Ik probeer het in ieder  geval niet, maar kies de pragmatische weg. Ik ben voorbereid op zowel een stijging als een daling. Daarvoor heb ik de halteplaatsen bepaald die we bij elk van deze scenario's met onze AEX aan zouden kunnen doen. Naar beneden gaat het achtereenvolgens om de grenzen 389,6, 378,5, 366,8, 362, 298,2. 256,4, 195 en 145. Naar boven gaat het om de niveaus 496,3, 510,9, 528,5, 539,5, 543,9, 547,8, 562,3 574,9 en 632,2. Ik vul dit aan met patronen die zich onderweg voordoen en extra koersdoelen geven. Zowel naar boven als naar beneden zal ik van niveau tot niveau werken, bij elke grens bepalend of ik me al dan niet op de volgende grens uit de desbetreffende rij kan richten. Ik hoef zo vooraf niet te weten waar we uiteindelijk terecht komen met de AEX, iets dat onmogelijk te zeggen is, maar heb wel steeds een volgend richtpunt paraat.

De actuele situatie is dat de AEX vandaag boven de top rond 483 sloot die onlangs tot stand kwam. In de middag was in de uurgrafiek al een hogere bodem tot stand gekomen, een eind boven de bodem van gisteren. Beide zaken geven aan dat in de markt wordt gespeculeerd op een voortzetting naar boven. De beursindex dient voor de realisatie ervan boven het 38,2% niveau rond 482,2 in de daggrafiek te blijven en blijvend door de top rond 486 van vandaag te breken. In dat geval gaat de aandelenmarktgraadmeter verder richting 496,3, het eerstvolgend doel naar boven.
Het laagste punt van de dag lag rond 475,5. Belanden we onder dat punt dan wordt het volgen waar steun gevonden wordt. PotentiŽle steunniveaus zijn dan 474,2, 470,5 of 468,9. In de daggrafiek zou zich dan eventueel alsnog een top kunnen ontwikkelen rond het 38,2% niveau waar we vandaag iets boven eindigden. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 31 mrt 2020, 18.26u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

31 mrt 09.15u: Meteen doorbraak in eerste kwartier

31 mrt 10.00u: De verdediging staat opgesteld

Dinsdag 31 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

31 mrt 11.00u: AEX koerst boven doorbroken top

31 mrt 12.00u: Strijd om index boven 483 te houden

31 mrt 14.00u: Uiteindelijk toch gap aan het sluiten

31 mrt 15.00u: Gap AEX van vanmorgen is gesloten

31 mrt 16.00u: Afgeronde vlag in de daggrafiek

31 mrt 17.00u: Na korte stijging al snel verkoopdruk

 

De analyse van gisteren/afgelopen vrijdag:

30 mrt slot: Kracht in aandelenmarkt maakte indruk

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven