ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Een nieuwe hammer en een winst van 0,4%, dat heeft deze beursdag opgebracht. De AEX is niet verder gedaald in de richting van lijn w, al zag het er in de ochtend naar uit dat dit wel te gebeuren stond. De markt toonde echter veerkracht, door de daling snel terug te draaien en de dag met winst af te sluiten. Beleggers anticiperen nog steeds op een vervolg naar boven. Dat valt op, in de grafiek is immers de omgekeerde driehoek w-w' in ontwikkeling en dat is een potentieel toppatroon. De markt ziet het tot nog toe echter anders dan dit patroon aangeeft. Morgen moet uit het koersverloop duidelijk worden of de hammer inderdaad een bodem wordt.

  • Het slot lag boven de middellijn van de Bollinger Bands en dat impliceert dat de markt nog altijd voorsorteert op een voortzetting naar boven. Zichtbaar is de versmalling van de banden en dat is een teken dat ons mogelijk een grote snelle beweging te wachten staat. De richting van deze beweging kunnen we hier echter niet aan ontlenen. De markt verwacht gezien het koersverloop wel dat we naar boven zullen gaan. Dat is echter bij versmalling van de banden in het verleden geen betrouwbare indicatie gebleken.

  • In de uurgrafiek zijn vandaag vier candles te zien waarmee het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 615,7 - 605,1 rond 611,7 werd bereikt. Dat werd niet blijvend doorbroken, wat inhoudt dat een daling morgen denkbaar is.

  • Wordt het niveau alsnog doorbroken dan geeft deze grafiek ons vier mogelijke doelen. Het zijn achtereenvolgens 612,4, het 76,4% niveau rond 613,2, 614 en 615,7. Ter hoogte van elk van deze grenzen kan bij een stijging in principe een volgende top tot stand komen.

  • We zagen bij de uurgrafiek dat een daling vanaf het 61,8% niveau rond 611,7 een optie is. Die krijgt vorm zouden de stippellijnen rond 609,6 en 608,3 waar vandaag steun lag doorbroken worden.

Resumerend: 

Uit het koersverloop van deze beursdag kwam in de daggrafiek van de AEX een volgende hammer voort, dus opnieuw een potentiŽle bodem. Hoewel in die daggrafiek een potentieel toppatroon in wording is, de omgekeerde driehoek w-w', lopen beleggers vooruit op een vervolg naar boven. Morgen zal het koersverloop ons vertellen of de hammer bevestigd wordt als bodem. Er lag vandaag veel weerstand bij het 61,8% niveau rond 611,7 in de uur- en kwartiergrafiek. Wordt dat morgen alsnog gepasseerd, waar de markt gezien de koersontwikkeling op speculeert, dan hebben we vier grenzen waar eventueel nog een top kan ontstaan, mogelijke doelen voor de AEX. Het gaat om 612,4, 613,2, 614 of 615,7. Een daling is gezien de weerstand bij het 61,8% niveau ook voorstelbaar. Die wordt serieus zouden de steunniveaus rond 609,6 en 608,3 van vandaag doorbroken worden. Opvallend is tot slot de versmalling van de Bollinger Bands, wat aangeeft dat het theoretisch van een grote snelle beweging kan komen. In welke richting ons die zou brengen is op grond van dit gereedschap niet te zeggen, wel dat de markt vooralsnog aan een opwaarts vervolg denkt. De verwachting van de markt is echter bij versmalling van de banden in het verleden niet altijd een betrouwbare indicator gebleken, bepaald is het dus nog niet. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 14 jan 2020, 18.30u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

14 jan 09.15u: Meteen een potentieel toppatroon

14 jan 10.00u: Bij daling steun op 76,4% niveau

14 jan 11.00u: Sterk herstel vanaf bodem 605,1

Dinsdag 14 jan 2020: Wat is me opgevallen?

14 jan 12.00u: Top bij 61,8% Fibonacci niveau

14 jan 14.00u: Steun bij 50% na daling onder 609,6

14 jan 15.00u: AEX opnieuw bij het 61,8% niveau

14 jan 16.00u: Dubbele top in de kwartiergrafiek

14 jan 17.00u: Weer een top bij Fibonacci niveau

 

De analyse van gisteren/afgelopen vrijdag:

13 jan slot: Stap in richting van onderkant driehoek

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven