ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • Na een korte vakantie, overigens doorgebracht in ons eigen land, voelde ik vandaag de noodzaak om een slotanalyse over de maand februari te schrijven. Eigenlijk was ik van plan maandag pas weer te beginnen. Naar aanleiding van het koersverloop van de afgelopen week besloot ik om vandaag toch maar een analyse te maken. Voordat we in de weekgrafiek naar het verloop van deze week kijken werpen we eerst een blik op de maandgrafiek. Op een kortstondige uitstap naar boven uit het lange termijn kanaal e-f volgde in de afgelopen maand een daling. Die was fors, de ontwikkeling bracht de AEX bij het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 472,2 - 632,1 rond 533,4. Het is een belangrijk potentieel steunniveau, in maart is het daarom zaak te kijken of hier eventueel een bodem ontstaat. Een blijvende doorbraak door het niveau zou een vervolg naar lijn f daarentegen aannemelijk maken. Dat is de onderste lijn van het kanaal.

 • De candle van deze week is een extreem lange rode candle, die ook nog eens met een gap is afgescheiden van de voorafgaande candle. De AEX daalde deze week ten opzichte van vorige week vrijdag met 12,6%. Het is een enorme correctie, maar verklaarbaar. In de eerste twee weken van februari was de beurs gezien de stijging van die weken nog van mening dat het wel los zou lopen met de economische schade veroorzaakt door het corona virus. Er werd een snelle stijging van 589,4 naar 632,1 tot stand gebracht, een stijging van 7% die volgde op slechte berichten over de uitbraak van het coronavirus in China. De markt was van mening dat er geen economische dreiging schuilde in de verspreiding van het virus. Dat veranderde deze week compleet, de angst sloeg toe. Natuurlijk moest eerst die op niets gebaseerde stijging van 7% eruit. Die daling zette enorm veel marktpartijen op verlies en zij voelden zich genoodzaakt om te verkopen. Dat bracht partijen die nog niet meteen verkochten op grotere verliezen en die verkochten op een gegeven moment ook. Dat proces zette zich voort, zo ontwikkelde de daling van de afgelopen week zich. Het was het logische gevolg van het gegeven dat beleggers eerder in de maand ondanks de coronauitbraak vol enthousiasme kochten. Dat kon geen stand houden. Iedereen kon begin februari al weten dat de virusuitbraak financiŽle repercussies zou hebben. Het was absurd dat markten dit gegeven negeerden. Helaas doen markten zo af en toe collectief absurde dingen, met name bij belangrijke lange termijn toppen of bodems. Als het coronarisico van begin af was meegenomen door beleggers had het letterlijk zo'n vaart niet gelopen.

 • Nu we staan waar we staan bekijk ik de komende week allereerst of zich bij het besproken 61,8% Fibonacci niveau rond 533,4 eventueel een bodem ontwikkelt. Dat is hier een optie.

 • Ingeval van een vervolg naar beneden onder het laagste punt van de week rond 531,2 kan er bij 528,7 en een voormalig steunniveau 506,2 in theorie steun liggen. Daaronder zou een gang naar lijn f volgen, de onderkant van het stijgend lange termijn kanaal.

 • Zowel afgelopen maandag als op vrijdag zagen we in de daggrafiek de ontwikkeling van een gap. In eerste instantie zal ik volgen of het laatste gap eventueel gesloten wordt. Sluiten betekent hier een terugkeer naar 552,7 of hoger. Bij dat niveau kan eventueel weerstand worden gevonden.

 • De candle van vrijdag is een hammer en dus een potentiŽle bodem. Op maandag zal blijken of deze hammer bevestigd wordt als bodem. Bevestiging is iets dat je bij een candlestick patroon steevast nodig hebt voor een definitieve conclusie. Dit neemt niet weg dat de hammer mogelijkheden biedt voor bodemvorming.

 • Hier staat tegenover dat een eventuele daling onder de bodem rond 531,2 de hammer onbruikbaar zou maken en een vervolg omlaag zou geven. Eerste steun kan dan gevonden worden rond 528,7, waar eerder een bodem tot stand kwam.

 • In de daggrafiek met Bollinger Bands ziet u dat de AEX extreem ver onder de banden staat. De graadmeter zal op een gegeven moment moeten terugkeren binnen de indicator. Dit zal normaliter een van de eerste dagen van de komende week plaatsvinden. Meer dan drie achtereenvolgende slotstanden onder de banden zie je over het algemeen namelijk nooit, al is een vierde bij de heftigheid van de afgelopen week niet geheel uit te sluiten. Laten we de mogelijkheid van een herstelbeweging echter zeker meenemen.

 • In de uurgrafiek ziet u rond 531,2 een dubbele bodem. Wordt de top rond 543,7 doorbroken dan wordt dit een W-vormige bodem en wordt naar ik aanneem het gap gedicht met een stijging van de AEX naar 552,7 of hoger. 

 • Ik houd bij een stijging in gedachten dat een eventuele opmars in theorie snel kan verlopen. Vele beleggers zitten nu op naar beneden gerichte posities. Moeten die draaien dan zou het zomaar hard kunnen gaan bij een eventueel herstel.

 • Breekt de AEX door 543,7 dan kan eventueel weerstand gevonden worden bij Fibonacci niveaus van de daling 564,6 - 531,5 rond 544,1 (38,2%), 548,1 (50%) of 552 (61,8%). Het zijn drie grenzen in de buurt waarvan topvorming mogelijk is. Deze niveaus zijn niet relevant meer zou de dubbele bodem doorbroken worden.

Resumerend: 

De AEX is de afgelopen week enorm gedaald. Voorafgaand aan deze week waren beleggers nog van mening dat de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus beperkt zouden zijn. Zij kozen er ondanks toen al beschikbare bedrijfswaarschuwingen voor te kopen, waarbij de AEX zelfs naar boven uit het stijgend kanaal e-f in de daggrafiek brak. Een uitbraak naar boven uit een oplopend kanaal is een teken van optimisme. Vorige week keerde de index echter al terug in het kanaal en deze week kregen beleggers het lid op de neus. De repercussies van het virus konden niet meer worden genegeerd, zoals beleggers dat tot op dat moment nog wel deden. Er werd verkocht, daarop zagen anderen zich genoodzaakt om te verkopen en dat proces herhaalde zich voortdurend. Het resultaat was een enorme daling van 12,6%. 
Kijk ik in de maand- en weekgrafiek waar we nu staan dan zie ik dat het 61,8% niveau van een voorgaande stijging is bereikt, dat niveau vinden we rond 533,4. Het is een potentieel steunniveau. Stellen we verder vast dat de AEX de week ruim onder de Bollinger Bands sloot en dat de candle van vrijdag in de daggrafiek een hammer is dan is de conclusie gerechtvaardigd dat een herstel een reŽle opties is. De markt lijkt daar met de ontwikkeling van de dubbele bodem rond 531,2 al op te speculeren. Wordt de top rond 543,7 doorbroken dan neem ik aan dat het gap van vrijdag gesloten wordt met een opmars van de AEX naar 552,7 of hoger. Daarbij houd ik wel rekening met eventuele weerstand rond de Fibonacci niveaus 544,1, 548,1 of 552. Dat wordt dan controleren of deze grenzen doorbroken worden of topvorming opleveren. 
Wordt de dubbele bodem rond 531,2 doorbroken dan speelt dit alles geen rol meer en is 528,7 het eerstvolgend potentieel steunniveau. Daaronder zouden we een daling naar 506,2 of lijn f in de weekgrafiek mogen verwachten.  -Ad Nooten-

 

Geplaatst zaterdag 29 feb 2020, 13.08u.

 

Op vrijdag 28 feb 2020 verschenen geen andere pagina's.

De agenda was de afgelopen week niet beschikbaar.

Op de site werden deze week geen analyses geplaatst.

 

De analyse van vorige week vrijdag:

21 feb slot: Uitbraak vorige week is teruggedraaid

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven