ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Ten opzichte van de slotstand van 31 december 2018 is de AEX in 2019 met 23,9% gestegen. De fenomenale stijging heeft me verrast. Ik rekende buiten de invloed van president Trump en de centrale banken op het koersverloop en juist die was dit jaar erg groot. De timing van president Trump was perfect. Elke keer als het van een daling dreigde te komen kwam hij net na de opening van de Amerikaanse markten met het bericht dat een handelsovereenkomst met China binnen bereik was, waarop de beurs dan opnieuw omhoog ging. Er is overigens tot dusverre nog geen getekende overeenkomst, de grote stijging van de beurs is dus feitelijk nog nergens op gebaseerd. Maatregelen van centrale banken vormden een andere belangrijke steun en zorgden ervoor dat beleggers met hun geld eigenlijk nergens anders terecht konden dan op de aandelenmarkten. 

  • Ik sloot mijn slotanalyse van 31 december 2018 af met de opmerking dat ik in het nieuwe jaar ging kijken of het kanaal e-f en daarmee de stijgende trend van dat moment intact zou blijven. In de kwartaalgrafiek hierboven ziet u dat het kanaal intact is gebleven en de AEX de bovenste lijn van dit kanaal heeft bereikt. Laat ik voorlopig aannemen dat we in het eerste deel van 2019 in de richting van de onderkant van het trendkanaal gaan, een daling vanaf de bovenkant van een kanaal is technisch gezien waarschijnlijker dan de realisatie van een uitbraak naar boven. Zou die uitbraak toch tot stand komen, bijvoorbeeld door een definitieve "great deal" tussen de VS en China, dan houdt dat in dat de beursindex op termijn terug kan keren bij de top rond 703,2. Ik sluit niets uit, dat doe ik nooit. Elk moment op de financiŽle markten is volstrekt uniek. Het verloop mag op een willekeurig moment dan lijken op een ontwikkeling die we eerder zagen, maar dat wil niet zeggen dat we voetstoots van een herhaling van het daaropvolgend koersverloop uit kunnen gaan. Dat zullen we moeten controleren. Om te beginnen kijk ik in het eerste deel van het nieuwe jaar in ieder geval specifiek naar de koersontwikkeling ten opzichte van lijn e en beoordeel aan de hand van dat verloop het technische beeld.

  • In de maandgrafiek ziet u dat lijn e net niet is bereikt. Het verschil is evenwel te verwaarlozen, de AEX zou in de eerste maand van 2020 theoretisch meteen kunnen dalen. Dat is wat je het vaakst ziet vanaf de bovenkant van een kanaal. Wellicht wordt de lijn nog geheel bereikt. Uiteraard sta ik open voor een eventuele uitbraak naar boven, wat als die zich zou voordoen een erg sterke ontwikkeling zou zijn.

  • We gaan van de maandgrafiek direct naar de daggrafiek. De beursweek is immers pas aanstaande vrijdag afgelopen en de candle van de weekgrafiek is dan pas af. We koersen met de beursindex in de daggrafiek vlak boven de stippellijn rond 602,1, een potentieel steunniveau. De ontwikkeling is positief zolang we boven dit niveau koersen, een daling eronder zou verzwakking zijn. Het eerste koersdoel zou dan vooralsnog 596 worden, bepaald vanuit de M-vormige top die dan zou ontstaan. Een doorbraak door de dubbele top rond 612,4 zou daarentegen een vervolg naar boven inhouden, waarbij we zouden moeten volgen of lijn e in de maandgrafiek eventueel doorbroken wordt.

  • De trend in de daggrafiek met Bollinger Bands is naar boven gericht, dat is het geval zolang de AEX boven de middellijn noteert. Omdat de trend omhoog is zou de beursindex dus verder kunnen oplopen.

  • Het laagste punt van vandaag lag op 603,6. Wordt dat blijvend doorbroken dan kunnen we gaan letten op het koersverloop ten opzichte van het potentiŽle steunniveau 602,1. Een daling daaronder zou gezien het koersdoel 596 dat ik berekende een terugkeer bij de stippellijn rond 595,8 waarschijnlijk maken.

  • Een doorbraak door de top rond 607,1 daarentegen zou een herstelbeweging zijn ten opzichte van de koersbeweging van de afgelopen beursdagen. Weerstand kan dan eventueel gevonden worden rond 608 (50% Fibonacci niveau), 608,5 of 609,1 (61,8% niveau). Een blijvende stijging boven het 61,8% niveau zou een gang naar 612,4 of hoger aannemelijk maken.

Resumerend: 

Het jaar 2019 was met een stijging van 23,9% een fenomenaal beursjaar. President Trump en de centrale banken hielden de opgaande beweging van de indices op een werkelijk perfecte manier intact, dat moet worden gezegd. De AEX is het jaar net onder lijn e in de kwartaal- en maandgrafiek geŽindigd. De lijn werd vrijwel bereikt, waardoor zich in het eerste kwartaal van 2020 eventueel een daling kan ontwikkelen. De bovenste lijn van een trendkanaal is namelijk een potentiŽle weerstandslijn, vanaf zo'n lijn zie je over het algemeen een neerwaarts verloop. Zou de beursindex stijgen dan controleer ik vanzelfsprekend of de lijn eventueel toch doorbroken wordt. Een doorbraak, mits vervolgens niet teruggedraaid, zou immers sterk zijn en de weg naar 703,2 open leggen. Vandaag ontstond een top rond 607,1. Wordt die aanstaande donderdag doorbroken dan betreft het een goed begin van het jaar. Weerstand kan dan gevonden worden rond 608, 608,5 of 609,1, grenzen waar dan een top zou kunnen ontstaan. Een doorbraak door 609,1 zou een terugkeer naar de dubbele top rond 612,4 aannemelijk maken. Zou die uitgenomen worden dan wordt het in verband met een eventuele voortzetting naar boven volgen of lijn e, de bovenkant van het lange termijn kanaal in de kwartaal- en maandgrafiek, al dan niet doorbroken wordt. Bij een daling onder 603,6 wordt het koersverloop ten opzichte van het potentiŽle steunniveau 602,1 belangrijk. Een terugkeer daaronder zou een daling naar het koersdoel 596 van de dan gevormde M-vormige top en de stippellijn rond 595,8 waarschijnlijk maken. Dat zou dan meteen de start kunnen zijn van een daling in het besproken kanaal.

En dan nog dit...

Aan het einde van het jaar wil ik u traditioneel bedanken voor de bezoeken aan mijn site. Het levert in deze tijd van programma's waarmee je advertenties blokkeert tegenwoordig aan inkomsten weliswaar wat minder op, maar u bezoekt deze site wel met ettelijke duizenden lezers per dag. Zonder deze bezoeken zou het op het eerste gezicht minder zin hebben mijn pagina's te schrijven, maar dat ligt toch anders. U dwingt me namelijk feitelijk tot objectiviteit, iets dat bij het handelen essentieel is en me dus ten goede komt. Hopelijk is het ook goed voor u. We gaan naar 2020. Of het nu een goed of een slecht beursjaar wordt, ik zal er voor zover dat binnen mijn vermogen ligt weer een mooi analysejaar van maken. Het wordt voor mij een speciaal jaar. Ik ben namelijk een nieuw seminar aan het voorbereiden dat ik over een aantal maanden voor het eerst hoop te gaan geven. Het is een mooie uitdaging. Dat speelt over enige tijd, op dit moment wens u al allereerst al het goede voor 2020. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 31 dec 2019, 16.45u.

 

Vandaag zijn geen andere pagina's verschenen.

 

De vorige analyse:

20 dec slot: Niet ver meer van bovenkant kanaal

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven