ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De Amsterdamse beurs noteerde vandaag een verlies van 1,6% voor de AEX, dat tikt stevig aan. De bodem van 15 oktober jongstleden rond 512,7 werd doorbroken. Wat dat kan betekenen bespreek ik zo aan de hand van de weekgrafiek, eerst een opmerking over het koersgebied dat vandaag is overgeslagen. Er is een gap gevormd tussen 518,7 en 514,4. We doen er net als altijd bij een gap goed aan rekening te houden met de mogelijkheid dat dit gesloten wordt. Dat vergt hier een terugkeer naar 518,7 of hoger. De markt zou uiteraard kunnen beslissen het gap open te houden of slechts voor een deel te sluiten. Dit wil zeggen dat we niet zonder meer uit kunnen gaan van een terugkeer naar 518,7, maar zullen moeten controleren of dit al dan niet gebeurt.

  • Zoals beloofd kom ik bij de weekgrafiek. Ik plaats deze grafiek omdat ik u wil laten zien dat de stippellijn rond 506,2 een belangrijk potentieel steunniveau is. Het is namelijk een grens waar vorig jaar drie bodems werden ontwikkeld. Beslist de markt als geheel het gap uit de daggrafiek open te laten en een vervolg omlaag te realiseren dan is deze stippellijn het eerstvolgend doel. Zou de index daarentegen stijgen en het gap in gaan dan hangt het van het verloop na het geheel of gedeeltelijk sluiten van het gap af of we nog naar 506,2 gaan. Daar kan ik op dit moment geen uitspraak over doen. 

  • De AEX beweegt in de richting van de onderste lijn van de Bollinger Bands. Die lijn daalt scherp, waardoor er morgen nog behoorlijk wat ruimte is voordat de index de lijn zou bereiken en eventueel steun kan vinden.

  • In de uurgrafiek zien we een rechthoek, bestaand uit de stippellijnen rond 514,4 en 509,4. Een rechthoek dient over het algemeen als voortzettingspatroon, waardoor een vervolg omlaag het meest voor de hand liggend lijkt. Hier is echter zoals we zagen nog een gap ontwikkeld dat eventueel gesloten kan worden, we hebben dus technisch gezien twee mogelijkheden waarvan niet te zeggen is welke het zwaarst telt.

  • De grenzen liggen ver uit elkaar, maar morgen volg ik of we naar boven door 514,4 breken of naar beneden door 509,4. In het eerste geval gaat de AEX het gap in, dat dan geheel of gedeeltelijk wordt gesloten. Op een daling onder 509,4 volgen stappen naar de grens 506,2 uit de weekgrafiek.

Resumerend: 

De bodem van 15 oktober jongstleden rond 512,7 werd vandaag doorbroken, wat een negatieve ontwikkeling is. Bij de daling van 1,6% ontstond tussen 518,7 en 514,7 een gap. Het is verstandig rekening te houden met de optie waarin het gap gesloten wordt. Het is geheel gesloten zou de beursindex naar 518,7 of hoger gaan. In de uurgrafiek staat echter een potentieel voortzettingspatroon, namelijk een rechthoek. Hierop zou normaliter een voortzetting naar beneden volgen. We hebben dus twee scenario's, waarvan ik niet kan zeggen welk gekozen wordt. Wordt 514,4 doorbroken dan gaat de beursindex het gap in, dat wordt dan geheel (bij een stijging naar 518,7) of gedeeltelijk (bij een top onder 518,7) gesloten. Een daling onder 509,4 betekent daarentegen een vervolg omlaag naar het potentiŽle steunniveau 506,2 uit de weekgrafiek.

En dan nog dit...

Om te beginnen iets dat ik gisteren vergat te vermelden. Aan de hand van goed advies van een lezer (enorm bedankt daarvoor!) ben ik er in het weekend in geslaagd mijn site te beveiligen. U ziet voortaan een hangslotje in de adresbalk. De verbinding met adnbeursanalyse.nl is veilig en u bent af van de vervelende meldingen. Dat gezegd hebbende ga ik naar het onderwerp van vanavond, een patroon in de daggrafiek van de Nikkei.

  • Dat patroon is een hoofd en schouders patroon. Het koersdoel is ongeveer 20.075. Ik zou het patroon en het daarbij behorende doel ongeldig verklaren zou de Nikkei boven de neklijn van de formatie en het hoogste punt van de candle van vandaag 22.410 sluiten. Dat iets boven de neklijn gelegen punt neem ik omdat ik graag wat ruimte pak ten opzichte van een neklijn. Het is niet zo dat ik direct van een daling naar 20.075 uit ga. De bodems rond 21.850 en 21.465 zijn namelijk potentiŽle steunniveaus. Het is de komende tijd zolang het patroon geldig blijft allereerst zaak te kijken wat de Nikkei doet ten opzichte van deze twee grenzen. 
  • Wat de grafiek overigens extra boeiend maakt is dat de rechterschouder van het patroon een island continuation pattern (eiland voortzettingspatroon) is, een vriij onbekende variant op het wat breder bekende island reversal pattern (eiland omkeerpatroon). Het hoofdbestanddeel van de naam, het woord eiland, komt voort uit het gegeven dat de candles van 17 en 18 oktober jongstleden afgescheiden staan van de andere candles en dus als het ware een eiland vormen. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 23 okt 2018, 19.03u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

23 okt 09.15u: Start 1,1% onder slot van gisteren

23 okt 10.00u: Bodem 15 oktober staat onder druk

23 okt 11.00u: Niveau 512,7 in AEX is doorbroken

Arcelor: Vorige week door drietal bodems gebroken

23 okt 12.00u: De AEX index is door dalende lijn

ING: Een dalend trendkanaal in de daggrafiek

23 okt 14.00u: Weerstand bij onderkant van gap

23 okt 15.00u: Nog steeds veel verkoopdruk

23 okt 16.00u: Richting bodem van vanmorgen

23 okt 17.00u: Een dubbele bodem rond 509,4

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven