ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 271115

  • We hebben een redelijk turbulente week achter de rug. De AEX stond op het laagte punt van de week op een verlies van 2,9%, maar eindigde vandaag met een lichte winst van 0,75% ten opzichte van vorige week vrijdag. Er werd zelfs geprobeerd een doorbraak naar boven te bewerkstelligen, maar dat lukte uiteindelijk niet. De ontwikkeling is desalniettemin positief.

  • Het verloop heeft me lijn i doen tekenen, een steunlijn door drie bodems. Daar heb ik lijn i' aan toegevoegd, een weerstandslijn door drie toppen. De beide lijnen vormen samen een stijgende wig en dat wil zeggen dat we ernstig rekening moeten houden met een daling. Er komt daadwerkelijk een vervolg in de vorm van een daling indien de beursindex naar beneden uit de wig breekt en zo het patroon afmaakt. Dit is de meest waarschijnlijke ontwikkeling bij deze formatie, al zagen we gisteren bij de daggrafiek van de DAX dat het altijd anders kan verlopen. 

  • Zolang er geen uitbraak aan de onderzijde tot stand komt is een voortzetting naar boven dan ook mogelijk, naar de bovenkant van de wig bijvoorbeeld. Het is dientengevolge te vroeg om een conclusie te trekken uit deze grafiek. 

AEX daggrafiek 271115

  • Op dit moment denkt de markt geenszins aan een daling. Zij staat namelijk op het punt een omgekeerd hoofd en schouders patroon af te ronden, waarvan de drie bodems die met bolletjes aangegeven zijn in de grafiek bij afronding de schouders en het hoofd zouden vormen. Het leek er vandaag lange tijd op dat het nu al afgerond werd. De AEX keerde echter terug onder de stippellijn rond 472,5, waardoor het niet werd afgemaakt. Zou dat wel zijn gebeurd dan zou dat in een vervolg naar het 76,4% niveau rond 481,5 hebben geresulteerd of in een stijging naar de bovenkant van de wig lijn i'. Het koersdoel van het patroon zou rond 496,6 liggen, waar dan een doorbraak naar boven door lijn i' voor nodig zou zijn. Een uitbraak naar boven uit een wig kan uiteraard plaatsvinden, maar is niet iets waar ik tevoren op zou durven speculeren.

  • De candle van vandaag is overigens een inverted hammer die wijst op eventuele topvorming. Volgt maandag een rode candle dan is de inverted hammer bevestigd als top. Het hoogste punt ervan lag rond 474,9, de candle zou zijn waarde als mogelijke top verliezen bij een stijging boven dit punt.

AEX daggrafiek BB 271115

  • De bovenkant van de candle van vandaag ligt vrijwel tegen de bovenste lijn van de Bollinger Bands. Dit wil zeggen dat topvorming mogelijk is, want de bovenste lijn is een potentiŽle weerstandslijn.

AEX uurgrafiek 271115

  • De bodem van vanmiddag in de uurgrafiek lag ruim boven de bodem van vanmorgen, die op zijn beurt boven de bodems van afgelopen woensdag lag. Er wordt tot dusverre op steeds hogere niveaus gekocht, wat wijst op een positief sentiment. Aanstaande maandag moet blijken of dat sentiment aanhoudt. Dit zou niet het geval zijn bij een daling onder 469,2, het laagste punt van vanmorgen. Een voortzetting naar boven zou evenwel behoud van de goede sfeer betekenen.

AEX kwartiergrafiek 271115

  • De AEX kan komende maandag in principe omhoog, dat blijkt uit de kwartiergrafiek. Er lag vanmiddag namelijk steun bij het 61,% Fibonacci niveau van de stijging van vanmorgen. Een bodem bij een 61,8% niveau kan een vervolg naar boven geven.
  • De andere kant van de medaille is dat een daling onder de laatste bodem 471,1 een terugkeer naar de stippellijn rond 469,4 zou inhouden. Het is dan de vraag of het patroon van hogere bodems waarover ik bij de uurgrafiek schreef zou blijven bestaan.

Resumerend: 

De AEX boekte deze week een lichte winst, iets waar het een paar dagen geleden niet naar uit zag. Er werd in de markt zelfs een doorbraakpoging gedaan, maar die mislukte. De stijging was aanleiding om lijn i te tekenen in de week- en daggrafiek, waar ik vervolgens lijn i' aan heb toegevoegd. De lijnen vormen samen een stijgende wig, waardoor we ernstig rekening moeten houden met een daling. Die komt er als er een uitbraak naar beneden tot stand komt. Zolang die uitbraak er niet is kunnen er hogere standen op de borden komen. Dit is waar de markt gezien het potentiŽle omgekeerd hoofd en schouders patroon in de daggrafiek aan denkt. Worden achtereenvolgens de stippellijn rond 472,5 en de top rond 474,9 doorbroken dan betreft het een keuze voor een vervolg omhoog. Mogelijke doelen zijn dan het 76,4% niveau in de daggrafiek rond 481,5 of lijn i'. Naar het doel 496,6 zou de index pas kunnen gaan bij een doorbraak door die lijn. Dit is weliswaar mogelijk, maar niet iets waar ik op wil speculeren. Gebruikelijk bij de wig is namelijk een uitbraak aan de onderkant. De uurgrafiek leert ons dat het sentiment momenteel in ieder geval positief is. Hierin zou pas verandering komen bij een daling onder 469,2, het laagste punt van vandaag. We zouden op die mogelijkheid moeten letten zou de index maandag onder 471,1 belandt, want dat zou een terugkeer naar 469,4 of wellicht lager aannemelijk maken. Een voortzetting naar boven is mogelijk zolang de beursgraadmeter boven 471,1 blijft, want dan kan er een bodem ontstaan bij het 61,8% niveau in de kwartiergrafiek en dus een nieuwe opwaartse beweging.

En dan nog dit...

Jaren lang heb ik in cursussen die ik geef betoogd dat het 76,4% Fibonacci niveau niet veel betekenis had. Het speelde al die jaren ook nauwelijks een rol in grafieken. Dat is dit jaar veranderd. Ineens zien we de laatste maanden volop bodems en toppen bij deze grens, een voorbeeld zien we in de daggrafiek van de S&P500 index van dit moment.

  • Er staan maar liefst vijf candles met de bovenkant bij het 76,4% niveau en nog is het niet doorbroken. Dit wil zeggen dat het nog steeds van een daling kan komen vanaf deze grens. Weerstand bij een 76,4% niveau ligt er in de praktijk als de markt ondanks een stijging waarmee een  61,8% niveau werd doorbroken toch niet helemaal zeker is van haar zaak, dat lijkt nu het geval. Dit is op zich wel begrijpelijk. De komende maand zijn de centrale banken opnieuw aan zet. Van de ECB wordt verwacht dat zij de maatregelen uitbreidt, terwijl de FED naar aangenomen wordt gas terugneemt door de rente licht te verhogen. Helemaal zeker is de markt echter niet. Ik vermoed dat het daarom is dat het 76,4% niveau niet doorbroken is, al moet ik eerlijk zeggen dat dit niet meer dan gissen is. Het toont in elk geval aan dat we dit niveau niet mogen veronachtzamen, dat is de boodschap in deze grafiek. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 27 nov 2015, 19.50u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

27 nov 09.15u: Daling, maar steun bij 61,8% niveau

27 nov 10.00u: Duidelijke boodschap uit de markt

27 nov 11.00u: Er wordt gestreefd naar doorbraak

27 nov 12.00u: Doorbraak gerealiseerd in de AEX

27 nov 13.00u: Poging vloertje onder AEX te leggen

27 nov 14.00u: Index keurig boven 472,5 gehouden

Euro dalend ten opzichte van dollar (valutaplaza)

27 nov 15.00u: Iets lager, maar met potentiŽle vlag

27 nov 16.00u: AEX naar beneden uit vlag gebroken

27 nov 17.00u: Gedaald naar 61,8% Fibonacci niveau

 

Agenda van maandag 23 nov t/m vrijdag 27 nov 2015

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven