ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 100114

  • De beurs heeft deze week opnieuw winst weten te realiseren, er staat een vierde groene candle. Zet deze ontwikkeling zich voort met een doorbraak door de top rond 406 van deze week, dan gaan we door naar lijn w. Die lijn vinden we de komende week rond 408,8 en moet worden gezien als potentiŽle weerstandslijn waar dan een top kan ontstaan. Zou er zich een doorbraak door deze lijn voordoen dan zou de grijze stippellijn rond 423 het doel worden, het gaat om het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 564 - 195 van juli 2007 tot maart 2009. Ik besprak die stippellijn in mijn slotanalyse van 31 december jongstleden bij de kwartaalgrafiek.

  • Lijn w is de bovenste lijn van de wig v-w, een patroon waarbij je van oudsher een daling zou verwachten. Tegenwoordig lopen zaken echter nog wel eens anders. Er wordt als dergelijke lijnen worden bereikt juist extra gekocht, waarmee een doorbraak wordt afgedwongen. Stellen dat we een daling krijgen kan ik dus niet, daarvoor zal ik eerst bewijs moeten hebben dat het koersverloop zich normaliseert. Een daling in de richting van lijn v zou een eerste stap zijn. In historisch perspectief gezien zouden we een neerwaartse uitbraak uit de wig moeten krijgen, dus een daling onder lijn v. Die lijn vinden we komende week rond 383,5. Ik noem dat punt om volledig te zijn, niet omdat ik een daling naar dat niveau verwacht. Vooralsnog kijkt de markt tenslotte naar boven.

AEX daggrafiek 100114

  • Er is in de daggrafiek sprake van een stijgend kanaal, gevormd uit de candles van deze week. We zijn onderweg naar lijn w zolang dit kanaal intact blijft. Zouden we er naar beneden uitbreken dan let ik op het verloop ten opzichte van het steunniveau 399,1, dit omdat een eventuele daling onder die grens de start van een correctieve beweging zou zijn.

AEX daggrafiek BB 100114

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is het beeld nog steeds dat alles open is. De AEX staat middenin de stijgende band en heeft dus alle ruimte naar boven en beneden.

AEX uurgrafiek 100114

  • In de uur- en kwartiergrafiek heb ik het kanaal dat we in de daggrafiek zagen overgenomen, het is het kanaal a-a'. Gaan we stijgen dan kan dat resulteren in een beweging naar lijn a', gaan we dalen tot onder de bodem rond 403 dan is lijn a als potentiŽle steunlijn een goed koersdoel. Een eventuele daling onder lijn a en de bodem rond 401,1 zou een terugkeer naar de stippellijn rond 399,1 waarschijnlijk maken. Dit is het niveau dat ik bij de daggrafiek aan de orde stelde.

AEX kwartiergrafiek 100114

  • De laatste groep candles in de kwartiergrafiek heeft de vorm van  een nog niet afgeronde driehoek. Je zal hier normaal gesproken een uitbraak naar beneden zien. In dit geval kan ik die conclusie niet trekken, omdat de ontwikkeling geheel afhankelijk is van koersverloop en nieuws elders. De driehoek is van ondergeschikt belang daaraan, al geeft de formatie wel aan dat de markt niet gerust is op de goede afloop.
  • Bij de uurgrafiek had ik het over de bodem rond 403, een daling daaronder zou lijn a tot potentieel doel maken. Ik wil hier aan de hand van deze grafiek aan toevoegen dat er eventueel nog steun zou kunnen zijn rond 402,7, een niveau dat eerder (buiten beeld) een weerstandsniveau was.

Resumerend: 

De Amsterdamse markt heeft een vierde winstweek tot stand gebracht. De AEX beweegt nog steeds in de richting van lijn w in de weekgrafiek, een lijn die komende week rond 408,8 is te vinden. Dat wordt het doel bij een doorbraak door 406. Lijn w is de bovenste lijn van de wig v-w, een patroon waarop historisch gezien een uitbraak naar beneden zou volgen. Ik kan echter niet met zekerheid zeggen dat lijn w niet doorbroken wordt, daarom noem ik u het doel 423 dat we kunnen gebruiken bij een opwaartse uitbraak uit de wig. Een patroon dat verder een rol speelt is het kanaal a-a' in de andere grafieken. Een stijging maandag zou kunnen resulteren in een beweging naar de bovenkant van dit kanaal, een daling onder 403 en 402,7 in een gang naar de onderkant ervan. Een uitbraak naar beneden uit het kanaal zou indien gevolgd door een daling onder 401,1 leiden tot een terugkeer naar 399,1. Een eventuele neerwaartse doorbraak door die grens zou de start van een correctieve fase inluiden. 

En dan nog dit...

In Japan sturen beleggers vooralsnog op een vervolg naar boven aan, dat wordt duidelijk als we naar de daggrafiek van de Nikkei kijken.

  • De Nikkei vond vandaag steun op de bovenkant 15755 van het gap dat vanaf 20 december open bleef. Hierdoor ontstond er een dalende wig in de grafiek. Wordt dit patroon afgerond met de gebruikelijke uitbraak naar boven dan wil dat zeggen dat de Japanse markt kiest voor een voortzetting naar boven. Zou er een uitbraak naar beneden volgen dan wordt het gap echter alsnog gesloten met een daling naar 15600. Dit is een potentieel steunniveau. Het is niet alleen de onderzijde van het gap, maar ook het 61,8% niveau van het laatste stuk van de opmars naar boven. Een eventuele daling onder deze grens zou de Nikkei doen wegzakken naar 15146 of lager. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 10 jan 2014, 19.36u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

10 jan 09.15u: Futures VS brachten ons hogere start

10 jan 10.00u: AEX-index nadert de top van gisteren

10 jan 12.00u: Index bij top 405 van gistermorgen

10 jan 14.00u: Markt benutte lunchpauze weer prima

10 jan 15.00u: Verlies na cijfers snel teruggeschroefd

10 jan 16.00u: AEX met Amerikaanse markten omlaag

10 jan 17.00u: Beursindex nog op een aardige winst

 

Agenda van maandag 6 jan t/m vrijdag 10 jan 2013

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven