ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 301110

 • De maand november ligt achter ons en dat wil zeggen dat ik start met de maandgrafiek. Hier heeft zich een belangrijke ontwikkeling voorgedaan, namelijk de mogelijke vorming van een top. De candle van de maand november omvat het lichaam en een groot deel van de voorgaande candle. Het is een engulfing bearish line, een potentieel toppatroon.

 • Dit patroon heeft me in staat gesteld een nieuwe dalende lijn te tekenen door de toppen van april en november. Opmerkelijk is nu dat we hiermee een lijn hebben die wederom zorgt voor een potentiŽle diamant. De diamant die ik enige tijd geleden tekende leek ongeldig te zijn geworden, maar blijkt nu een bovenzijde te hebben gekregen die iets hoger ligt dan de vorige lijn. Zou er een uitbraak naar beneden komen dan is het patroon gecompleteerd en mogen we een dalende trend verwachten. Het gaat dan om een doorbraak door de stijgende lijn door de bodems van mei, juli en augustus. Zolang die doorbraak er echter nog niet is kunnen we nog niet uitgaan van zo'n daling, maar het is goed om de mogelijkheid mee te nemen naar de toekomst. We willen ons er immers niet door laten verrassen.

 • Willen beleggers deze negatieve ontwikkeling voorkomen dan moeten zij ervoor zorgen dat de AEX boven de top 348,8 van deze maand komt.

AEX daggrafiek 301110

 • Wil de AEX Łberhaupt boven 348,8 kunnen komen dan moet er echter eerst een bodem worden gevormd. De index is vandaag onder het 50% niveau van de stijging 308,5 - 348,8 gesloten, een gegeven dat het 61,8% niveau rond 323,9 tot het eerstvolgende koersdoel maakt.

AEX daggrafiek BB 301110

 • Het is echter sterk de vraag of we morgen naar dat niveau 323,9 uit de vorige grafiek gaan. De candle van vandaag staat namelijk geheel onder de Bollinger Bands in bovenstaande daggrafiek en dat is een situatie die over het algemeen niet lang duurt. De index zal snel weer terugkeren binnen de banden en dan denk ik aan morgen of overmorgen. Dit kan overigens zowel door middel van een stijging als met een zijwaartse beweging gebeuren, het is niet noodzakelijkerwijs zo dat we een stijging gaan zien.

AEX uurgrafiek 301110

 • Vanmiddag plaatste ik Fibonacci lijnen over de daling 339,4 - 325,3 in de grafieken en schreef dat de grenzen 328,6, 330,7, 332,3 en 334 potentiŽle weerstandsniveaus waren. Behalve die grenzen kan er ook rond 332,7 nog weerstand liggen, oude steun kan tenslotte nieuwe weerstand worden.

 • Tot op heden is het eerste van deze vier grenzen, het 23,6% niveau, slechts tijdelijk doorbroken. Het lichaam van de voorlaatste candle waarmee we boven het niveau kwamen staat onder deze grens en dat is hiermee niet doorbroken. Er kan een daling plaatsvinden vanaf dit niveau.

 • Ik houd vanwege het feit dat een 23,6% correctie maar beperkt is echter rekening met een stijging naar het 38,2% niveau rond 330,7 of eventueel hoger.

AEX kwartiergrafiek 301110

 • In de kwartiergrafiek is aan het eind van de handel een patroon ontstaan dat een stijging openhoudt, namelijk een potentiŽle vlag. Breken we naar boven uit dan is het patroon afgerond, wat een doel van ongeveer 331 zou geven. Ik zou allereerst van een stijging naar 330,7 uitgaan en daar dan verder kijken.
 • Verlaten we het patroon naar beneden dan vervolgen we de neerwaartse beweging en gaan naar het 61,8% niveau 323,9 uit de daggrafiek.

Resumerend: 

In de maandgrafiek bestaat nog altijd de mogelijkheid dat er zich een diamant voordoet. We moeten dus rekening houden met de optie dat we een dalende trend inzetten, al is daar nog wel een neerwaartse uitbraak voor nodig. Deze ontwikkeling kan nog worden voorkomen als we naar boven door 348,8 weten te breken. De AEX is in de daggrafiek onder het 50% niveau gesloten, hetgeen het 61,8% niveau rond 323,9 tot doel maakt. Het is echter de vraag of we daar direct naar toe gaan. De candle van vandaag staat onder de Bollinger Bands in de daggrafiek en er is bovendien een mogelijke vlag ontstaan in de kwartiergrafiek, een patroon dat een aanwijzing vormt voor een daling. Ik ga daarom voor alle zekerheid maar uit van een herstel naar 330,7 of eventueel hoger. Andere grenzen die in aanmerking komen als richtpunt zijn 332,3, 332,7 en 334 in de uurgrafiek. Het vereist wel een uitbraak naar boven uit de vlag in de kwartiergrafiek. Verlaten we dat patroon namelijk naar beneden dan dalen we af naar 323,9.

En dan nog dit...

Vorige week donderdag had ik het op deze plaats over een opvallend patroon in de daggrafiek van de DAX. De situatie van vandaag aangaande dat patroon is interessant, daarom breng ik het wederom ter sprake.

 • De DAX heeft namelijk de onderzijde van het patroon p-p' bereikt. De formatie is bijzonder, want het is een stijgend kanaal met uit elkaar lopende lijnen en dat zie je niet vaak. Kopers en verkopers slaan steeds heftiger terug op de actie van de ander, dat is wat blijkt uit de divergerende lijnen. Dit wijst op een instabiele markt en kan niet door blijven gaan. Een van beide kanten zal uiteindelijk moeten capituleren. De DAX wist vandaag nog maar net op lijn p te sluiten en er is dus nog geen sprake van een neerwaartse uitbraak of een capitulatie van kopers. Ik ben erg benieuwd of kopende partijen morgen nog gaan proberen binnen het patroon een nieuwe beweging omhoog op te zetten. Tot dusverre sloegen verkopers iedere keer als er een stijging naar de bovenkant van het patroon tot stand werd gebracht harder terug dan de voorgaande keer en de laatste maal werd die bovenkant bovendien niet eens meer bereikt. Het zou dan ook van heel wat doorzettingsvermogen van het kopende deel van de markt getuigen als er morgen opnieuw een stijging zou volgen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 30 nov 2010, 19.08u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

30 nov 09.15u: Weerstand bovenkant driehoek

30 nov 10.00u: Tot nog toe steun op 50% niveau

30 nov 11.00u: Deel van markt bestrijdt daling AEX

Aegon: Stand gelijk aan die van december 2009

30 nov 12.00u: PotentiŽle vlag in kwartiergrafiek

30 nov 13.00u: Vlag is af, maar er is nog wel strijd

30 nov 14.00u: AEX is nu onder het 50% niveau

30 nov 15.00u: Onbevestigde potentiŽle bodem

30 nov 16.00u: Candle is een bodem gebleken

30 nov 17.00u: AEX na cijfers verder gestegen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven