ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 190510

  • Er is vandaag 2,9% van de AEX-index afgegaan en dat heeft de graadmeter onder de bodem gebracht die eergisteren ontstond. De beursgraadmeter staat hierdoor tevens ruim onder het 50% Fibonacci niveau van de stijging 307,9 - 340,1, waardoor het 61,8% niveau rond 320,2 het enige overgebleven steunniveau is dat ons nog af kan houden van een terugkeer naar de stippellijn rond 311,5 of de bodem rond 307,9. U begrijpt dat ik de loop ten opzichte van dat niveau 320,2 uitermate goed ga volgen.

AEX daggrafiek BB 190510

  • De daggrafiek met Bollinger Bands voorspelt -voor wat dat waard is- niet veel goeds. De trend is immers naar beneden gericht en dat betekent dat we vanuit deze indicator bezien zeker verder kunnen dalen. Hiermee is nochtans niet alles gezegd, ook de uurgrafiek schetst ons een vervolg van de daling.

AEX uurgrafiek 190510

  • We hebben in die uurgrafiek vanmiddag namelijk de vlag k-k' afgerond. Dit voortzettingspatroon geeft een koersdoel rond 314,5, hetgeen als een krachtige vingerwijzing moet worden gezien dat we door het bij de daggrafiek genoemde en hier eveneens geplaatste 61,8% niveau rond 320,2 zouden kunnen zakken.

  • Laten we echter de huid niet verkopen voor de beer geschoten is en ons eerst richten op de eventuele daling naar 320,2. Komt die er immers niet dan gaan we ook niet verder omlaag.

AEX kwartiergrafiek 190510

  • Iets boven 320,2, namelijk op 320,8 is vandaag een dubbele bodem ontstaan. We dienen morgen boven alles na te gaan of we al dan niet door deze dubbele bodem zakken. Blijkt dit inderdaad het geval dan kunnen we ons richten op een stand van 320,2 of mogelijkerwijs lager.
  • Komen we niet onder 320,8 en breken we naar boven door lijn l dan gaat de markt zich beijveren voor een herstel. Cruciaal is dan de loop ten opzichte van de laatste top rond 325,4. Een stijging boven deze grens zou de dubbele bodem immers veranderen in een W-vormig bodempatroon en dat zou een alleszins behoorlijk herstel inhouden. Afijn, die grens 325,4 is van belang als we door lijn l zouden weten te breken, laten we dat eerst maar eens afwachten. Op dit moment zet ik mijn kaarten in het licht van het voorgaande op een vervolg naar beneden.

Resumerend: 

De AEX is door de bodem gezakt die eergisteren ontstond en zo ruim onder het 50% niveau in de daggrafiek geraakt. Het 61,8% niveau rond 320,2 is nu het eerste en tevens erg belangrijke steunniveau. Een eventuele daling onder dat punt zou ons met grote waarschijnlijkheid terug doen keren naar 311,5 of eventueel 307,9. In de uurgrafiek werd vandaag een vlag afgewikkeld en dat patroon geeft een doel van ongeveer 314,5. De dreiging van een neerwaarts vervolg naar en onder 320,2 is dus levensgroot. Het koersverloop van vandaag heeft echter een dubbele bodem voortgebracht waar we terdege op moeten letten. Mochten we namelijk naar boven door de dalende lijn l en de laatste top rond 325,4 breken dan hebben we een bodempatroon te pakken. Ik sluit niets uit, dus dat ook niet. Op dit moment wijst echter alles op een neerwaarts vervolg. Dit wordt concreet zodra we onder 320,8 komen. Rond 320,2 zou er dan nog een bodem gemaakt kunnen worden, maar ik ben daar zoals u gemerkt heeft allerminst zeker van.

En dan nog dit...

Zoals regelmatig terugkerende lezers weten speelt het 61,8% Fibonacci niveau een vaak cruciale rol in de technische analyse. Het is het in principe het belangrijkste niveau in elke correctie. De brede Amerikaanse S&P500 index heeft deze handelsdag zo'n niveau bereikt, de keuze welke grafiek vandaag hier als bonusgrafiek te behandelen was dus simpel.

  • Rond 1105 vinden we in de daggrafiek van de S&P500 de 61,8% Fibonacci grens van de stijging 1065 - 1174. Dat potentiŽle steunniveau heeft index vandaag bereikt.
  • Iets onder dat niveau ziet u rond 1103 een nu horizontaal lopende rode stippellijn. Dit is het 200 daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde EMA200. Net als de besproken horizontale stippellijn op 1105 is dit een potentiŽle steunlijn.
  • Het is dan ook van groot belang dat de S&P500 vanaf een punt onder de beide lijnen teruggekeerd is naar boven. De Amerikaanse markt heeft hiermee de mogelijkheid tot de vorming van een bodem tot dusverre open weten te houden. De Amerikaanse handelsdag ligt echter nog niet achter ons en er kan nog veel veranderen. Het maakt nogal wat uit of de slotstand boven of onder 1103 komt te liggen. Een slot onder 1103 zou een terugkeer naar de bodem rond 1065 geven, terwijl een afsluiting boven 1103 een kans op bodemvorming zou geven. Dat maakt me razend nieuwsgierig naar de slotstand van vanavond, met name in verband met de invloed die het Amerikaanse koersverloop op het onze heeft. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst woensdag 19 mei 2010, 19.25u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates en aandelenanalyse:

19 mei 09.15u: Naar beneden uit de wig gebroken

19 mei 10.00u: Gap is gesloten en daling hervat

19 mei 11.00u: AEX onder bodem van eergisteren

19 mei 12.00u: Weerstand rond eerdere bodem

19 mei 13.00u: Poging om weerstand te breken

19 mei 14.00u: Contouren van een vlag zichtbaar

19 mei 14.30u: Mislukte uitbraak omhoog uit vlag

19 mei 15.00u: Patroon nog altijd niet afgerond

19 mei 16.00u: De bekende "kat in het nauw"

Heineken: Sinds daling uit kanaal in een correctie

19 mei 17.00u: AEX is dit uur alsnog uitgebroken

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven