ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

HEINEKEN maandgrafiek  HEINEKEN weekgrafiek  HEINEKEN daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Heineken heeft in de maandgrafiek bij een mislukte doorbraakpoging door het 61,8% niveau een top gevormd en is daarna uit het kanaal w-w' gevallen. Er vindt momenteel een correctie plaats.
  • Tijdens die correctie heeft het aandeel steun gevonden rond een voorgaande bodem op 33,65, zoals u in de weekgrafiek ziet. Dit niveau is cruciaal voor het vervolg. Een daling eronder zou namelijk een daling naar het 38,2% niveau van de stijging 18,75 - 38,88 rond 18,75 of lager betekenen. Andere mogelijke steunniveaus en dus tevens mogelijke doelen zijn dan het 50% niveau rond 28,80 of het 61,8% niveau rond 26,45. Potentieel steunniveau is verder nog de stippellijn rond 32,25.
  • Het scheelde eergisteren niet veel of Heineken was verder gedaald. Er leek zich namelijk een hoofd en schouders patroon voor te doen met de stippellijn rond 33,65 als neklijn. Kopers wisten de afronding echter ternauwernood te voorkomen door de koers van Heineken boven 33,65 te houden. De contouren van het patroon staan er nu wel, maar het is niet afgemaakt met een neerwaartse doorbraak door wat de neklijn had moeten worden. De grote vraag is nu of het fonds binnenkort toch nog door de grens gaat zakken. Is dat namelijk het geval dan betekent dat alsnog de afronding van het patroon dat een koersdoel van ongeveer 28,40 zou hebben. Dit is vlakbij het 50% niveau uit de weekgrafiek rond 28,80. Die grens 28,80 is dan ook de grens waar ik me bij een achtereenvolgende daling onder 33,65 en de bodem rond 33,30 op zou richten.
  • Mocht Heineken kans zien om boven de laatste top rond 35,10 te komen dan wordt de onmiddellijke dreiging afgewend. Of er dan later alsnog een daling komt wordt afhankelijk van de vraag of er dan al of niet een lagere top gaat ontstaan en dat is dan afwachten. 
  • Afwachten is het ook op dit moment, maar de kans op lagere koersen is toch wel erg groot. Ik ben er allerminst zeker van dat kopers van de stukken dit nog af zullen kunnen wenden, al hebben zij nog wel de mogelijkheid daartoe. -Ad Nooten-

Geplaatst woensdag 19 mei 2010 16.51u.

Naar boven