ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

JUST EAT TAKEAWAY

Update maandag 7 nov 2022: Grote stijging na bericht
 
 • New York overweegt de commissie op maaltijdbezorging aan te passen. De limiet zou binnenkort verhoogd worden, waardoor het Amerikaanse deel Grubhub van Just Eat Takeaway meer geld kan gaan verdienen. Het bericht zorgde voor een stijging van het aandeel, waarbij zich gezien de grootte van de stijging (15,8%) een short squeeze moet hebben voorgedaan. De beurskoers keerde terug boven de afgelopen vrijdag doorbroken trendlijn en sloot boven het 61,8% Fibonacci niveau in de grafiek. In theorie volgt een terugkeer naar de top rond € 24,20.  Komt het daarentegen van een daling onder de bodem rond € 16,75 van afgelopen donderdag dan betekent dat toch weer koersdruk op de stukken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 7 nov 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 18 okt 2022: Aandeel sloot 12,5% hoger
 
 • Zou er weer wat leven komen in de beurskoers van Just Eat Takeaway? Gisteren verging het dit aandeel in ieder geval goed, het steeg met 12,5%. Over het toekomstig verloop zegt het echter helaas nog niets. Het belangrijkste gegeven op dit moment is het patroon van lagere toppen in de grafiek. Dat zal beλindigd moeten worden. Hiervoor is een doorbraak door de top rond € 16,85 bij het 38,2% Fibonacci niveau noodzakelijk. Daarna zullen het 50% niveau rond € 18,15 en het 61,8% niveau rond € 19,60 gepasseerd moeten worden. Hoewel de winst van gisteren bemoedigend is staat marktpartijen die het technische beeld van deze stukken op de wat langere termijn willen verbeteren dus nog heel wat te doen. Ontstaat een volgende lagere top, dus een top onder die rond € 16,85, dan zou dat negatief zijn. Het patroon van lagere toppen zou dan namelijk intact blijven en daarmee ook de dalende trend van het aandeel.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 18 okt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 22 aug 2022: Stijging van 25,8% na nieuws
 
 • Just Eat Takeaway verkoopt zijn Braziliaanse onderdeel iFood. Hoewel het falen betekent reageerden beleggers enthousiast, het aandeel sloot 25,8% hoger.

 • In de daggrafiek ontstond een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Het koersdoel ligt rond € 25,40. Potentiλle weerstand is er bij het 50% Fibonacci niveau net onder € 25 en het 61,8% niveau rond € 27,60. Als de koers verder oploopt zijn deze grenzen met het doel € 25,40 de niveaus waar een top kan ontstaan.

 • De inverted hammer van vrijdag en de vlag c-c' zaaien echter onzekerheid. De inverted hammer is een potentiλle top en de vlag kan bij een uitbraak naar beneden in combinatie met een daling onder bodems rond € 16,25 resulteren in een hervatting van de dalende trend. Het vervolg hangt echter allereerst af van het verloop ten opzichte van de neklijn rond € 19,25, want dat bepaalt of het omgekeerd hoofd en schouders geldig blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 22 aug 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 12 apr 2022: Vlag na uitbraak uit kanaal
 
 • Takeaway brak op 1 april jongstleden naar boven uit het grote dalend trendkanaal in de grafiek. Een aanzienlijk deel van de beleggers in Amsterdam vond kennelijk dat het aandeel genoeg was gedaald. De stukken werden gekocht. De stijging duurde echter maar drie dagen en toen was het gedaan met de pret. In de grafiek ontwikkelde zich de vlag c-c' en die is gisteren afgerond met een uitbraak naar beneden. Dat dit voortzettingspatroon is afgemaakt betekent in principe een voortzetting naar beneden, dus een hervatting van de dalende trend. De opleving was dus maar van korte duur. Begin maart ontstond een bodem op € 25,70. Het koersverloop ten opzichte van dat niveau is cruciaal. Wordt die bodem doorbroken dan bevestigt dat wat de vlag aangeeft. Ziet de markt echter kans een hogere bodem te vormen boven € 25,70 dan zou er toch nog wat muziek in het aandeel kunnen zitten, dat is nog de enige mogelijke redding. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 12 apr 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 1 apr 2022: Spannende fase in verloop
 
 • Voor bezitters van aandelen Just Eat Takeaway is het een spannende fase. Zij hadden gezien de dalende trend overigens beter niet in dit aandeel kunnen zitten, laat dat duidelijk zijn. Stukken waarvan de koers zich in een dalend trendkanaal bevindt en waarin zich voortdurend lagere toppen en lagere bodems voordoen wil je niet hebben.  Het is op dit moment spannend omdat er sprake is van een uitbraakpoging bij de bovenzijde van het kanaal. Breekt het aandeel naar boven uit en wordt de top op € 33,60 doorbroken dan wordt vanuit de markt gepoogd om een herstelbeweging op te starten. Dat zegt dan nog niets over het vervolg en het succes van de poging, maar het zou in ieder geval de scherpe kantjes van het negatieve koersverloop halen. Het slechte verloop houdt in tegenstelling hiermee stand indien een daling onder de bodems rond € 30,05 volgt waar vorige week steun werd gevonden. Het aandeel glijdt bij die ontwikkeling verder weg. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 1 apr 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 6 dec 2021: Door maartbodem, uit kanaal
 
 • Het aandeel is al hele een tijd uit de gratie, namelijk sinds oktober vorig jaar. In de weekgrafiek is vanaf dat moment een patroon van lagere toppen en lagere bodems ontstaan, het meest klassieke patroon voor een dalende trend. Afgelopen vrijdag brak het aandeel ook nog eens naar beneden door de bodem uit maart 2020 en het dalend kanaal in de weekgrafiek. Dit is niet best. Het zag er gezien het dalend kanaal al niet goed uit in deze grafiek, de doorbraak heeft dit alleen maar versterkt

 • De stippellijn rond € 42,50 is de komende tijd een cruciaal niveau in het verloop. Dat is het eerste potentiλle steunniveau, waar in 2018 twee bodems tot ontwikkeling kwamen. Het hoeft geen betoog dat een daling onder die bodems een slechte zaak zou zijn. 

 • Zowel bij de stippellijn rond € 58,80 als de top rond € 64,45 kan bij een eventuele herstelpoging weerstand aanwezig zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 6 dec 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 16 jul 2021: Daling van 9 procent na cijfers
 
 • Takeaway publiceerde gisterenochtend cijfers en die kwamen het bedrijf op een daling van 9% van de beurskoers te staan. Het steunniveau € 69,20 werd doorbroken en met de candle van deze week wordt een vlag afgerond. Het heeft er alles van weg dat de koers van de stukken naar het koersdoel € 61,30 van de vlag of naar de bodem rond € 58,80 gaat, waar vorig jaar in maart een bodem werd ontwikkeld. Alleen met een snelle terugkeer boven de stippellijn rond € 69,20 zou dit nog voorkomen kunnen worden.. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 16 jul 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 30 juni 2021: Aandeel heeft draai gemaakt
 
 • Het aandeel Takeaway heeft een draai gemaakt, dat is tenminste de situatie van dit moment. Na de daling uit een vlag vond het aandeel voor de tweede keer steun rond € 72,70, steeg vanaf dat punt en brak gisteren door de top rond € 79,45. De angel lijkt eruit. De koers van het fonds kan in theorie naar het 50% Fibonacci niveau rond € 81,40 of het 61,8% niveau rond € 84,25. Het is overigens verstandig om na te gaan of wordt vastgehouden aan de beweging omhoog. Een draai als deze kan het resultaat zijn van gericht kopen door belanghebbenden, met als doel het technische beeld te veranderen. Als dat ook hier het geval zou zijn lijkt men daarin te zijn geslaagd. Die verandering is echter niet altijd blijvend. Laten we ons dus niet laten verrassen door een eventuele draai naar beneden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 30 jun 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 24 feb 2021: Onder decemberbodem gekomen
 
 • Het aandeel Takeaway zakte gisteren door de bodem uit december van het afgelopen jaar. Het is een zwakke ontwikkeling. Al te negatief wil ik er echter nog niet van worden. Dit heeft te maken met potentiλle steun rond € 79,75, ter hoogte van de bodem uit juni 2020. Daar kan eventueel een bodem worden ontwikkeld, net als bij de stippellijn door een eerder gevormde bodem rond € 77,30 overigens. Mocht de koers van de stukken door dat niveau zakken dan wordt het beeld echt zwakker, want dat zou een vervolg naar € 69,20 of lager aannemelijk maken. Het aandeel is door de daling naar de junibodem overigens op een eerste belangrijk kruispunt aanbeland, het wordt interessant om te volgen wat houders van de stukken nu gaan doen met hun bezit. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 24 feb 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 14 jan 2021: Een draai gemaakt bij weerstand
 
 • Het aandeel Takeaway maakte gisteren een draai. Het aandeel bereikte eerder de weerstandslijn rond € 102,15, een grens in de buurt waarvan driemaal eerder weerstand werd gevonden. Hier is opnieuw een top ontstaan. Potentiλle steunniveaus zijn de Fibonacci niveaus € 95, € 92,70 en € 90,40. Het zijn grenzen waar eventueel een hogere bodem neergezet kan worden. De ontwikkeling van een hogere bodem zou dan op zijn beurt weer kunnen leiden tot een doorbraak naar boven. De draai van gisteren is uiteraard negatief, maar zegt technisch gezien nog niet veel over de vervolgontwikkeling. Hoe de toekomst van het aandeel eruit ziet hangt af van de plaats waar een volgende bodem wordt neergezet, het is aan de markt om de komende tijd  te bepalen op welke plaats dat is. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 14 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 15 okt 2020: Na cijfers doorbraak gerealiseerd
 
 • Het aandeel Just Eat Takeaway staat na een doorbraak die gisteren plaatsvond om 09.30 uur op een half procent winst. De doorbraak kwam gisteren overigens tot stand na kwartaalcijfers waarover beleggers tevreden waren. Bereken ik op grond van het huidige beeld een lange termijn koersdoel dan kom ik in eerste instantie uit rond € 112,20. Daar ligt namelijk het 161,8% niveau van de laatste correctie. Een ander mogelijk doel is € 118, bepaald door het recente koersverloop om te klappen naar boven. Het staat of valt met de vervolgontwikkeling. Het is de bedoeling dat de koers van Takeaway boven de doorbroken niveaus € 102 en € 99,20 blijft. Bij een eventuele terugkeer daaronder zou de vermeende voortzetting naar boven namelijk toch afgeblazen kunnen worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 15 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 11 jun 2020: Daling 13,3% na overnamenieuws
 
 • Takeaway kondigde gisteren aan het Amerikaanse bedrijf Grubhub over te willen nemen. Zoals u aan het koersverloop van gisteren, de voorlaatste candle, kunt zien waren bezitters van deze stukken er niet blij mee. Ze gingen in de verkoop en het aandeel sloot met een verlies van 13,3%. Het fonds heeft bij deze daling steun gevonden bij het 50% Fibonacci niveau rond € 80,40 van de voorgaande stijging. Hier kan eventueel een bodem ontstaan en theoretisch dus een stijging volgen. Komt die bodem hier niet tot stand dan is het 61,8% niveau rond € 75,30 het volgende niveau waar in theorie nog een bodem tot ontwikkeling kan komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 11 jun 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 28 apr 2020: Een met een uitbraak afgeronde vlag
 
 • In de daggrafiek van Takeaway is gisteren een vlag afgemaakt. Het houdt in dat onze markt streeft naar een voortzetting naar boven. Het koersdoel van het patroon ligt iets boven € 110, er is  dus ambitie genoeg. De eerste voor een vervolg omhoog benodigde stap is die boven de top op € 94,50 van 17 april jongstleden. De tweede vereiste stap is een doorbraak door de top op € 99,20. Zijn die niveaus eenmaal blijvend uitgenomen dan kan de opmars in de richting van € 110 worden vervolgd. Zou zich een daling onder de bodem rond € 85,50 ontwikkelen dan zou dat de vlag ongeldig maken, wat het nu sterke beeld zou verzwakken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 28 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 3 apr 2020: Aandeel bevindt zich in herstelfase
 
 • In het aandeel Takeaway heeft zich een herstelbeweging voorgedaan. Dit wordt toegeschreven aan het toenemend aantal restaurants dat zich vanwege de corona crisis aansluit bij het bedrijf. De toekomst zal ons leren of het de resultaten structureel sterker maakt. Vooralsnog lijkt de koersontwikkeling echter veel op die van bijna alle bedrijven, in alle grafieken zag je de afgelopen tijd herstel. Het is daarom de vraag of het toegeschreven kan worden aan toenemend gebruik van de diensten van het bedrijf. Laten we dus strak naar de grafieken blijven kijken. In deze weekgrafiek hebben te maken met potentiλle weerstand rond € 74,25 (38,2%), de stippellijn rond € 77,30, € 79 (50%) of € 83,75 (61,8%). Het hoogste herstelpunt lag tot nog toe bij een eerder rond  € 77,30 ontwikkelde bodem. Het is denkbaar dat het hierbij blijft, maar dat is op dit moment nog niet zeker. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 3 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 20 dec 2019: Daling 9,7% na verhoging van het bod
 
 • Takeaway daalde gisteren naar aanleiding van het verhoogde bod op Just Eat met 9,7%. De lange rode candle laat zien dat beleggers bepaald niet blij waren met de verhoging. Om 13.30 uur vanmiddag staat het fonds nog eens 2,2% lager. Gisteren vond het aandeel steun bij het 50% Fibonacci niveau, maar dat is ondertussen dus doorbroken. Het 61,8% niveau rond € 77,25 is de eerstvolgende grens waar eventueel een bodem tot ontwikkeling kan komen. Omdat het aandeel sinds april vorig jaar ondanks op- en neergaande koersontwikkelingen in een groot zijwaarts verloop zit heb ik het 76,4% niveau toegevoegd. Dat ligt rond € 74,20 en daar is een kleine kans op steun. Daaronder zou Takeaway naar € 70,10 gaan. Laten we eerst volgen of rond € 77,25 wellicht steun wordt gevonden, want dat is een mogelijkheid..

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 20 dec 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 14 nov 2019: Er is een W-vormige bodem afgemaakt
 
 • In de daggrafiek van Takeaway is gisteren een W-vormige bodem afgemaakt. Dit patroon ontstond door de stijging boven de top van 22 oktober jongstleden. Het koersdoel van het patroon is ongeveer € 83,70. Gisteren ondervond het aandeel nog weerstand bij het 50% Fibonacci niveau in de grafiek, maar daar staat het fonds vanochtend inmiddels boven. Bij het 61,8%  niveau rond € 80,60 is echter nog wel kans op weerstand en de ontwikkeling van een top. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 14 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 22 aug 2019: Aandeel steeds weer bij 161,8% grens
 
 • In de weekgrafiek van Takeaway was het 161,8% rond € 87,15 mijn koersdoel (zie https://www.adnbeursanalyse.nl/Aandelen/pag/TKWY.html). Dat werd in juli bereikt. Hoewel het aandeel vervolgens regelmatig is gedaald wordt toch steeds weer gespeeld met het Fibonacci niveau. Het kan eventueel doorbroken worden, het is de moeite waard dit in verband met een eventueel vervolg omhoog in de gaten te houden. Mocht het van een daling onder de laatste bodem op € 74,75 komen dan gaat dit vervolg niet door. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 22 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Analyse donderdag 9 mei 2019: Het aandeel presteert uitstekend
 
 • Het aandeel doet het uitstekend. Het brak zoals u in de weekgrafiek links ziet in april naar boven door de top € 70,10 van vorig jaar. Het 161,8% Fibonacci niveau van de correctie € 70,10 - € 42,50 rond € 87,15 werd hierdoor het koersdoel. 
 • Het beeld is in ieder geval positief zolang het fonds boven lijn b staat, dat is dus een nuttige lijn.
 • In de daggrafiek rechts ziet u boven lijn b nog een steunlijn, dat is lijn c. We hoeven zolang het aandeel boven deze lijn c koerst geen acht te slaan op de ontwikkeling ten opzichte van lijn b. Zou lijn c op een gegeven moment doorbroken worden dan wordt het in verband met de voortgang naar boven vervolgens controleren of lijn b intact blijft.
 • In december schreef ik ervan uit te gaan dat het gap dat die maand ontstond nog gesloten zou worden. Dit bleek een verkeerde inschatting. Dit zou alleen nog kunnen gebeuren bij een achtereenvolgende daling onder lijn b en de stippellijn rond € 70,10 door de top van vorig jaar, maar ook dan zou het gap nog erg ver weg zijn. Een daling is momenteel evenwel niet aan de orde, het beeld is op dit moment zoals u in beide grafieken kunt zien positief. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 21 dec 2018 14.00u: Na nieuws momenteel (14u) 33% hoger
 
 • Gewoonlijk maak ik mijn analyses op grond van slotstanden van aandelen. Vandaag maak ik een uitzondering. Het nieuws dat Takeaway zijn grootste Duitse rivalen overneemt zorgde namelijk voor een enorme stijging van het aandeel. Het stond om 14.00 uur 33% (!) boven het slot van gisteren.
 • het aandeel was de laatste maanden gedaald en over die daling heb ik Fibonacci lijnen geplaatst. Het 61,8% niveau rond € 59,55 is van belang voor het vervolg. Wordt die grens doorbroken met een slotstand dan is een stijging naar de top op € 70,10 of eventueel hoger aannemelijk. Komt vandaag of volgende week geen slot boven € 59,55 tot stand dan kan dat een nieuwe daling geven.
 • Vandaag ontstond een gap. Ik ga ervan uit dat dit gesloten wordt. Het aandeel zou dan terugkeren naar € 46,50. Op dit moment is dat niet voor te stellen, maar het kan in theorie wel gebeuren. Daar kunnen overigens vele maanden overheen gaan.
 • Op dit moment stijgt het aandeel in extreme mate en kunnen we letten op het verloop ten opzichte van het 61,8% niveau € 59,55 en eventueel de top rond € 70,10. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 21 nov 2018: Sinds september in een correctieve fase
 
 • Takeaway is een fonds waarop ik me begin april op verkeken heb. Het aandeel steeg na mijn analyse namelijk verder naar een top van € 70,10. Het aandeel bevindt zich sinds september in een correctie. Waar deze eindigt kan ik op grond van de gegevens in de grafiek niet zeggen. Ik kan u wel de potentiλle steunniveaus geven waar ik specifiek wil kijken naar de eventuele vorming van een bodem. Dat zijn het 50% Fibonacci niveau van de stijging € 21,15 - € 70,10 rond € 45,65, de stippellijn door de bodem uit april van dit jaar op € 41 en het 61,8% niveau rond € 39,85. Ik zou hier nog de meibodem rond € 46,60 aan kunnen toevoegen. Bij zo'n tussentijdse bodem binnen een trendmatige beweging zoals die van april tot september ligt naderhand evenwel niet altijd steun. Het zijn dus met name de niveaus € 45,65, € 41 en € 39,85 waar ik op zal letten. -Ad Nooten-

 

Analyse dinsdag 3 apr 2018: Door trendlijn en recente bodem gebroken
 
 • Het aandeel is vorige week naar beneden door lijn a en een recente bodem gebroken, wat neer komt op de start van een correctie. De omgekeerde rechthoekige driehoek gevormd door de stippellijn op € 45,50 en lijn b geeft een koersdoel van € 35,90. Het is geldig zolang het fonds onder het patroon blijft. Ik neem een marge en gebruik de top op € 46,30 hiervoor. Zolang de koers onder deze top blijft ga ik uit van een negatieve ontwikkeling met een daling naar € 35,90. Een stijging boven € 46,30 zou me tot een heroverweging dwingen.
 • Potentiλle steunniveaus zijn de stippellijn rond € 43 in de daggrafiek, en de Fibonacci niveaus € 42,10, € 38,10 en € 34,10 in de weekgrafiek links. Dit zijn grenzen waar ik kijk of er zich eventueel een bodem ontwikkelt en dat doe ik uiteraard ook bij mijn koersdoel € 35,90, indien dat daadwerkelijk bereikt wordt. -Ad Nooten-

 

Analyse dinsdag 20 mrt 2018: Spannende fase in koersontwikkeling
 
 • Het gisteren tot de AMX toegetreden takeaway.com bevindt zich in een spannende fase. Kijken we in de weekgrafiek links dan zien we dat lijn a door voorgaande bodems onder druk staat. Het zou een negatieve ontwikkeling zijn zou de lijn doorbroken worden. 
 • De stippellijn rond € 45,50 en lijn b vormen samen een met een uitbraak naar beneden afgeronde driehoek, met uit elkaar lopende lijnen. Het is een toppatroon, waarvan het doel rond € 35,90 ligt. U ziet het patroon goed in de daggrafiek rechts. Het doel wordt relevant indien lijn a doorbroken zou worden. 
 • Uit de weekgrafiek blijkt dat zich vorig jaar bodems hebben voorgedaan rond € 35,50. De stippellijn rond dat niveau lijkt me dan ook een goed richtpunt in het geval van een voortzetting naar beneden. We moeten dan wel controleren of de Fibonacci niveaus rond € 42,10 en € 38,10 doorbroken worden, want daar kan dan steun gevonden worden.
 • Alles hangt nu af van het verloop ten opzichte van lijn a. Wordt die lijn niet doorbroken en keert het fonds terug boven € 45,50 dan blijft de stijgende trend intact en gaat de markt proberen een nieuwe beweging omhoog op te zetten in dit fonds. -Ad Nooten-

 

 

Nieuwsoverzicht Just Eat Takaaway

 

Naar boven