ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Royal Dutch Shell

Update donderdag 7 jan 2021: Koers deze week flink opgelopen
 
 • Beeldbepalend voor de AEX is deze week het aandeel Royal Dutch Shell. Het aandeel steeg deze week tot dusverre met 12,7% en staat ook vanmorgen weer op winst. Beleggers zien de pot met goud aan het einde van de regenboog. Het aandeel is aangekomen bij een belangrijk niveau, namelijk het 38,2% Fibonacci niveau van de daling € 27,39 - € 9,86 dat rond € 16,55 ligt. Het is een potentieel weerstandsniveau, in de buurt van deze grens kan eventueel een top tot ontwikkeling komen. In het geval dat het niveau blijvend doorbroken wordt is het 50% niveau rond € 18,60 het volgende richtpunt, met alle positieve gevolgen voor de AEX van dien. Vooreerst is het echter zaak te kijken of zich rond het nu bereikte niveau eventueel een top ontwikkelt. Hierbij kan de koers ook -zoals dat bij Fibonacci niveaus vaker gebeurt- tijdelijk boven de grens komen. Bepalend dan is of de beurskoers van het aandeel erboven blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 7 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 11 nov 2020: Aandelenfonds is flink opgeleefd
 
 • Een belangrijk fonds bij de recente sterke opmars van de AEX is Royal Dutch Shell. Het aandeel is zoals u ziet opgeleefd. Deze stijging houdt in dat we op zoek kunnen gaan naar niveaus in de buurt waarvan eventueel een top kan worden ontwikkeld. Ik bepaal dat aan de hand van Fibonacci niveaus die ik over de daling € 17,64 - € 9,86 in de grafiek heb geplaatst. Het 50% niveau rond € 13,75 of het 61,8% niveau rond € 14,65 zijn grenzen waar eventueel een top kan worden gevormd. Dat zijn dus de niveaus waarop we in verband met eventuele topvorming de focus op kunnen leggen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 11 nov 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 14 okt 2020: Naar beneden uit een vlag gebroken
 
 • Vorige week donderdag brak Royal Dutch Shell naar boven door de dalende lijn k. In de markt werd geprobeerd de dalende trend van het fonds te stoppen. Dat lijkt echter te zijn mislukt. Het koersverloop resulteerde namelijk in de ontwikkeling van een vlag, een patroon dat gisteren werd afgerond met een uitbraak naar beneden. Van het koersdoel dat aan het patroon gekoppeld is zullen velen niet gelukkig worden, dat is namelijk € 8,30. Een daling onder de bodem rond € 10,10 van 2 oktober jongstleden zou een vervolgstap in die richting zijn. Wellicht komt er net als vorige week nog een poging om dit tij te keren, maar ik heb er vooralsnog een hard hoofd in. Op dit moment ziet het beeld er in ieder geval niet goed uit. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 14 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 8 okt 2020: Doorbraakpoging bij dalende lijn
 
 • Het is een spannende tijd voor beleggers die Royal Dutch Shell volgen. Het aandeel brak vorige maand naar beneden door lijn j die ik eerder tekende. Dit hield in dat het fonds onder lijn k bleef, de dalende trend bleef gehandhaafd. Het aandeel vond vervolgens steun bij de bodem die in maart van dit jaar rond € 10,30 tot stand kwam. Afgelopen dinsdag is de aanval geopend op de dalende lijn k. Zoals u in de daggrafiek van half tien hiernaast ziet wordt een doorbraakpoging gedaan. Wordt de lijn blijvend doorbroken dan is dat mogelijk de start van een herstelbeweging, waarbij vooraf overigens niet is te zeggen hoe groot dat herstel gaat zijn. Instappen voor een rit naar boven komt dan neer op een gok. Mislukt de doorbraakpoging bij lijn k, daalt de koers weer en wordt de bodem rond € 10,10 met een slotstand doorbroken dan is dat slecht nieuwsl. Nu maar zien of de poging slaagt, uiteraard ook belangrijk voor het verloop van de AEX. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 8 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 2 sep 2020: Door bodems, maar wig in daggrafiek
 
 • De koers van het aandeel Royal Dutch Shell belandde gisteren onder de bodems die op 3 en 21 augustus rond € 12,50 waren gevormd. Op het eerste gezicht ging het met deze doorbraak om een voortzetting naar beneden. 

 • De lijnen j en k geven ons echter vooralsnog een andere boodschap, net als de stijging van vanmorgen van 0,8% om kwart over negen. De lijnen vormen samen een wig en dat is een teken dat bodemvorming mogelijk is. Zou het aandeel naar boven uit de wig breken en vervolgens boven de laatste top rond € 13,25 komen dan zou dat bemoedigend zijn.

 • Breekt het fonds in tegenstelling tot het voorgaande scenario naar beneden door lijn j, de onderste lijn van de wig, dan neem ik aan dat een daling naar € 10,30 volgt, waar in maart van dit jaar een bodem werd ontwikkeld. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 2 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 3 aug 2020: Door bodems en het 61,8% niveau
 
 • De koers van Royal Dutch Shell is vorige week donderdag naar beneden door bodems uit mei en juli van dit jaar gebroken. Het was tevens een doorbraak door het 61,8% Fibonacci niveau in de grafiek. Dit laatste aspect maakt van een terugkeer van het aandeel naar de bodem uit maart op € 10,30 de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling. Zouden kopers de koers van het fonds boven de top van donderdag rond € 14 weten te tillen dan zou het beeld weer wat sterker worden, op basis van de huidige situatie ligt het aandeel er technisch echter zwak bij. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 3 aug 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 23 jun 2020: Zijwaarts koersverloop in het fonds
 
 • Opvallend in de daggrafiek van Royal Dutch Shell is het zijwaartse koersverloop vanaf de voorlaatste week in maart. Dat valt op omdat in maart nog een grote stijgende wig werd afgemaakt. Dit maakt het verloop naar verhouding sterk, op de wig had van oudsher immers een daling gevolgd. Het aandeel doet het dus nog aardig. Van bodemvorming zou sprake zijn als de toppen rond € 17,65 en € 18,55 doorbroken worden. Een eventuele daling onder de bodem rond € 13,45 zou daarentegen verslechtering van de technische situatie inhouden. Wachten maar wat de markt nu doet met dit fonds.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 23 jun 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 30 apr 2020: Nieuwe stijgende wig in de daggrafiek
 
 • Royal Dutch Shell heeft voor het eerst sinds 1940 haar dividend verlaagd. Het was een schok voor de markt. Het aandeel was nadat op 6 april jongsleden een grote stijgende wig was gevormd juist bezig aan een herstelbeweging, een beweging waarmee het fonds in ging tegen de daling die normaal gesproken op de wig zou zijn gevolgd. Het bericht van vanmorgen zorgde voor een daling, waarmee opnieuw een stijgende wig lijkt te worden afgemaakt. We moeten uiteraard het slot van vandaag nog afwachten, dat wordt bepalend hiervoor. Kopers vechten vandaag nog tegen de daling. De kans dat alsnog een voortzetting naar beneden tot stand komt is gezien de wig in ieder geval sterk toegenomen, een nieuwe daling lijkt te zijn ingezet. Het gevaar zou worden afgewend in het geval het aandeel boven de top rond € 17,40 van gisteren zou komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 30 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 17 apr 2020: Na uitbraak vorige week nu een daling
 
 • In de daggrafiek van Royal Dutch Shell is vorige week een vlag afgerond met een uitbraak naar beneden. Het duurde vervolgens even voor een daling volgde, die kwam deze week op gang. De vlag geeft niet veel goeds aan, over het algemeen volgt op dit patroon namelijk een reprise van de daling die er aan vooraf ging. Ik volg de ontwikkeling echter stap voor stap en kijk eerst of wellicht een hogere bodem wordt gevormd in de grafiek. Niveaus waar dat zou kunnen gebeuren zijn € 14,40 (50%) of € 13,45 (61,8%). Een daling onder het laatste niveau zou een gang naar de maartbodem € 10,30 of lager aannemelijk maken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 17 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 31 mrt 2020: Vandaag wordt dalende wig afgerond
 
 • De stijging van de AEX van vanmorgen wordt voor het grootste deel gedragen door Royal Dutch Shell. Het aandeel stond om tien uur op 5,8% winst. In de daggrafiek wordt vanochtend een dalende wig afgemaakt. De kooplust komt naar ik aanneem voornamelijk vanuit pensioenfondsen en andere grote beleggers die verplicht zijn een bepaald percentage van hun vermogen aan te houden in aandelen. Dat percentage zal in het eerste kwartaal door de koersdalingen flink geslonken zijn en daarom wordt de portefeuille aan het einde van het kwartaal aangevuld. Dat effect zal morgen verdwenen zijn. Ik ben daarom benieuwd of dan daadwerkelijk de voortzetting naar boven volgt die nu door de afgeronde wig wordt aangegeven. Eventueel zou later op de dag de belangstelling voor het aandeel al terug kunnen lopen. Gaat het aandeel daadwerkelijk verder omhoog dan is het 50% Fibonacci niveau rond € 18,50 gezien de wig echter een goed richtpunt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 31 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 9 mrt 2020: Grote daling bracht koers bij bodem 2009
 
 • De beurskoers van Royal Dutch Shell stond vanmorgen om elf uur op een verlies van 13,6%. De oorzaak is de prijzenoorlog gestart door Saoedi-Arabiλ. De koersontwikkeling bracht 'de Koninklijke" vanmorgen bij een zeer belangrijk potentieel steunniveau. Dat wil ik u vanmorgen aan de hand van de kwartaalgrafiek laten zien. Het steunniveau is de stippellijn rond € 15,25 door de bodem uit 2009. U zult begrijpen dat een doorbraak door dit niveau een zwaar negatieve stap zou zijn. Het zou het fonds naar lijn v of lager doen gaan. Op dit moment is het niet zover dat dit staat te gebeuren. Bij de stand van elf uur vanmorgen is de ontwikkeling van een nieuwe bodem ter hoogte van die uit 2019 nog een optie waarvoor de markt zou kunnen kiezen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 9 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 30 jan 2020: Vanmorgen fors gedaald na kwartaalcijfers
 
 • Royal Dutch daalt vanmorgen na cijfers fors, rond 10.45 uur staat een verlies van 3,5% op de borden. Het zorgt in de weekgrafiek voor een erg negatief beeld. De stippellijn rond € 24,65 door voorgaande bodems is doorbroken en dat houdt de vorming in van een enorm groot hoofd en schouders patroon. Het koersdoel van het patroon ligt rond € 18, de toekomst zal ons leren wat het waard is. Het patroon is geldig indien het aandeel onder de neklijn rond € 24,65 blijft, waarbij het wel verstandig is om in verband met een eventuele overshoot bij een terugkeer bij de lijn een zekere marge aan te houden. Een belangrijk steunniveau vinden we nog rond € 23, in de buurt daarvan kan eventueel nog een bodem tot ontwikkeling komen. Het is dus niet zo dat ik nu al van een daling naar € 18 uit ga, dat zou pas aan de orde zijn ingeval van een doorbraak door de bodems linksonder in de grafiek. Negatief is het beeld desondanks op dit moment echter zonder meer. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 30 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 3 jan 2020: Teruggekeerd in eerder afgeronde vlag
 
 • In de daggrafiek van Royal Dutch Shell was op 30 december jongstleden een vlag afgerond. Gisteren werd bij een herstel de onderkant van de vlag getest en die zou normaliter weerstand hebben gevormd. De stijging van de olieprijs zorgde echter voor een terugkeer in de vlag, waardoor dat patroon ongeldig werd en het technische beeld dus sterker. Het wordt deze en volgende week zien wat het verloop wordt ten opzichte van de top rond € 27,50 uit november van het afgelopen jaar. Dat wordt nu belangrijk. Bij een lagere top kan alsnog een daling volgen, een terugkeer bij de top zou dat veranderen.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 3 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 16 sep 2019: Gestegen na nieuws drone aanval
 
 • Een fonds dat direct steeg op het nieuws van de drone aanval op Saoedi-Arabiλ en de daardoor gestegen olieprijs was Royal Dutch Shell. In de dagrafiek van het fonds werd een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgemaakt, waarvan de stippellijn rond € 26,05 de neklijn is. Het 61,8% niveau rond € 27,40 is op grond hiervan een plausibel doel, dat blijft zo zolang het aandeel boven de neklijn blijft. Bij het 50% niveau rond € 26,85 kan eventueel weerstand gevonden worden. Of het aandeel inderdaad verder oploopt zal in belangrijke mate afhangen van het verloop van de olieprijs.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 16 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 22 aug 2019: Vorming van groot toppatroon dreigt
 
 • De situatie in de weekgrafiek van Royal Dutch Shell is dreigend. Zou het fonds naar beneden door de stippellijn rond € 24,65 breken dan houdt dat de afronding in van een enorm hoofd en schouders patroon. Dat zou een fikse daling kunnen geven. Op dit moment is het echter niet meer dan speculeren. Het grote toppatroon is nog niet afgerond en dat wil zeggen dat we alleen maar kunnen afwachten of het daadwerkelijk wordt afgemaakt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 22 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 2 aug 2019: Gap naar beneden volgend op resultaten
 
 • Cijfers zetten beleggers gisteren aan tot het verkopen van aandelen Royal Dutch Shell. Er ontstond een gap, het is mogelijk dat dit in de toekomst gesloten wordt. Dat is namelijk wat meestal gebeurt bij gaps.
 • Vandaag daalt het aandeel echter verder en moeten we dus op zoek naar mogelijke steunniveaus. Het 61,8% Fibonacci niveau rond € 26,40 is zo'n niveau waar een bodem kan ontstaan. Het staat vandaag echter wel onder druk. Het eerstvolgende punt waar steun zou kunnen liggen is de bodem rond € 25,50 uit januari, daaronder zou de bodem rond € 24,65 in beeld komen.
 • Klap ik de koersontwikkeling boven de bodem van begin juni om naar beneden dan kom ik bij de bodem rond € 25,50 uit. Dat is dus geen slecht doel. Dan moet wel een daling onder het 61,8% niveau volgen en daarop speculeren is gevaarlijk. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 2 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 8 mei 2019: Daling maakte de dalende wig ongeldig
 
 • Royal Dutch is gisteren onder de bodem rond € 28 gekomen. De dalende wig die eerder werd afgerond is hierdoor onbruikbaar geworden. De wig vormde een aanwijzing dat de markt op dat moment aan een vervolg naar boven dacht. Daar is nu verandering gekomen.
 • Potentiλle steunniveaus zijn nu de bodem rond € 27,65 van 28 maart jongstleden en de Fibonacci niveaus rond € 27,45, € 26,90 en € 26,35. Dit zijn de grenzen aan de hand waarvan we de komende tijd het koersverloop kunnen gaan beoordelen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 8 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 1 mei 2019: M-vormige top overgegaan in dalende wig
 
 • Vorige week werd de dubbele top die rond € 29,20 in de daggrafiek van Royal Dutch Shell was ontstaan door een daling onder de bodem rond € 28,40 een M-vormige top. De candle van gisteren veranderde het beeld echter. Nu hebben we namelijk een nog niet afgeronde dalende wig in de grafiek. Wordt dit patroon afgemaakt met een uitbraak naar boven dan kiest de markt op dat moment voor een voortzetting naar boven. Een uitbraak naar beneden uit de wig zou het patroon onbruikbaar maken en een gang naar de bodem rond € 27,65 of lager inhouden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 1 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 25 apr 2019: Een dubbele top ontstaan in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van Royal Dutch Shell is rond € 29,20 een dubbele top ontstaan. Volgt nu een daling onder de bodem rond € 28,40 dan ontstaat een M-vormige top en gaat het aandeel naar ik aanneem naar de bodem van 28 maart jongstleden rond € 27,65 of wellicht lager.
 • Zolang de bodem rond € 28,40 niet met een slotstand is doorbroken blijft een vervolg naar boven mogelijk. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 25 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 2 apr 2019: Een vlag in daggrafiek, afgerond met uitbraak
 
 • In de daggrafiek van Royal Dutch Shell ziet u een met een uitbraak naar boven afgeronde vlag. Het koersdoel van het patroon ligt rond € 29. De eerste stap die moet volgen is die boven de top op € 28,55, dan kan het aandeel verder naar boven. 
 • Een eventuele terugval in de vlag gevolgd door een daling onder de bodem rond € 27,65 zou een negatieve ontwikkeling zijn. Het zou de vlag ongeldig maken en de vraag opwerpen of het aandeel nog wel verder naar boven zou gaan. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 2 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 17 dec 2018: Steun gevonden rond € 25,40
 
 • Royal Dutch is de afgelopen maanden gedaald vanaf een top bij de stippellijn rond € 31,10, de beurskoers volgde de olieprijs naar beneden. U ziet de gehele daling in de weekgrafiek links, het deel vanaf het weerstandsniveau € 30,15 in de daggrafiek rechts. Het aandeel staat bij het niveau € 25,40, waar het onlangs tweemaal steun vond. In de buurt van het niveau lag eerder al zowel steun als weerstand. Wordt het niveau blijvend doorbroken, dus zonder terugkeer erboven, dan mogen we uit gaan van een daling naar de stippellijn rond € 23,05 of wellicht lager. Op dit moment, met een stand boven € 25,40, is technisch gezien een opleving nog mogelijk. Die zou vorm krijgen bij een doorbraak door de top rond € 27,75 in de daggrafiek rechts. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 8 mei 2018: Voor 2e keer door belangrijk niveau
 
 • Het aandeel Royal Dutch Shell doet het de laatste tijd goed, het kende een opmars die gedreven wordt door een stijgende olieprijs. Het fonds brak gisteren in de daggrafiek (rechts) voor de tweede keer door het weerstandsniveau € 29,15. Blijft het daar deze keer boven dan is dat een positieve ontwikkeling.
 • In de maandgrafiek (links) ziet u dat de stippellijn rond € 29,15 afkomstig is van eerder gevormde toppen. Handhaaft het aandeel zich boven dit niveau dan houdt dat een vervolg naar de stippellijn net boven € 31,10 in. Keert het daarentegen terug onder € 29,15 dan kan zich een nieuwe top ontwikkelen bij deze grens. Het wordt de komende dagen beslist. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 15 mrt 2018: In een naar beneden gerichte wig
 
 • In de daggrafiek rechts ziet u een naar beneden gerichte wig. Meestal wordt dit type patroon afgerond met een uitbraak naar boven, vandaag dreigt het echter van een uitbraak aan de onderkant te komen. Komt hier inderdaad een uitbraak naar beneden tot stand dan wordt het verloop ten opzichte van de bodem op € 24,20 belangrijk. In de maandgrafiek links ziet u dat een daling naar € 22,70 bij een doorbraak door € 24,20 aannemelijk zou zijn, dat is wat deze grens belangrijk maakt. Weten kopers de koers alsnog boven de wig te tillen dan houdt dat in dat de markt een nieuwe stijgingspoging op touw zet. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 7 feb 2018: Kijken of hogere bodem ontstaat
 
 • De koers van Royal Dutch Shell is in de maanden december en januari doorgelopen naar een hoogste punt in de buurt van toppen uit 2012 rond € 29,15. Deze maand is het aandeel echter opnieuw gedaald, waardoor een top is gevormd in de maandgrafiek (links). Ik let de komende manden op de ontwikkeling ten opzichte van de bodem rond € 22,70, een eventuele daling onder deze bodem zou na de ontwikkeling van deze top namelijk een negatieve ontwikkeling zijn.
 • De candle van gisteren in de daggrafiek (rechts) heeft het lichaam vrij ver aan de bovenkant. Een echte hammer is het niet, maar de candle zit er dicht genoeg bij om een potentiλle bodem te zijn. Het kan dus een hogere bodem worden boven die rond € 22,70. Volgt op deze candle een stijging dan kunnen we gaan kijken of de markt het fonds nogmaals boven de stippellijn rond € 26,85 door de top uit januari 2017 weet te krijgen, nodig wil het aandeel verder kunnen stijgen en wil de top rond € 29,15 kunnen worden aangevallen.
 • Een daling onder het laagste punt € 24,20 van de candle van gisteren zou inhouden dat we moeten gaan letten op de ontwikkeling ten opzichte van de bodem rond € 22,70, dat zou spanning brengen. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 7 nov 2017: Door doel en januaritop gebroken
 
 • Het aandeel RDSA doet het momenteel goed, het loopt met de stijgende olieprijs mee naar boven. Het koersdoel € 26,40 en de top € 26,85 uit januari van dit jaar zijn doorbroken. 
 • In september is een vlag afgemaakt, met een koersdoel in de buurt van voorgaande toppen rond € 31,15. Omdat ook alle relevante Fibonacci niveaus zijn doorbroken is een terugkeer naar die toppen rond € 31,15 dan ook zeer wel mogelijk.
 • Ik wil niet zover gaan een stijging naar € 31,15 aannemelijk te noemen, maar eerst kijken wat de koersontwikkeling wordt ten opzichte van het gebied € 28,40 - € 29,60. In deze zone zijn vanaf 2012 meerdere maandtoppen ontwikkeld, daarom zie ik het als een weerstandszone. Wordt deze zone doorbroken dan volgt een terugkeer naar € 31,15. Eerst wil ik de komende tijd echter volgen of zich eventueel een volgende top voordoet in het genoemde gebied. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 5 okt 2017: Opgelopen naar 76,4% Fibonacci niveau
 
 • Het aandeel Royal Dutch Shell is een aardig eind gevorderd in de richting van het koersdoel € 26,40 van de W-vormige bodem waarover ik vorige keer (hieronder) schreef. De top uit mei van dit jaar is doorbroken. Het fonds staat momenteel bij het 76,4% Fibonacci niveau rond € 25,90 dat ik heb toegevoegd aan de grafieken. Het aandeel zit eigenlijk in een hele grote zijwaartse beweging met grote ups en downs en een 76,4% niveau kan in zo'n ontwikkeling in theorie weerstand vormen. De candle van gisteren in de daggrafiek rechts is als bearish harami een potentieel toppatroon, dit brengt me ertoe om voor alle zekerheid rekening te houden met eventuele topvorming en de start van een nieuwe daling. Wordt de grens daarentegen doorbroken dan loopt het aandeel naar het koersdoel € 26,40 en de top € 26,85 van januari van dit jaar. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 26 sep 2017: Stijgende olieprijs doet aandeel goed
 
 • Royal Dutch doet het de laatste tijd goed. Dit heeft te maken met een stijging van de olieprijs. Voor een grafiek van London Brent waarin u dat kunt zien kunt u hier klikken. In de weekgrafiek links is een dubbele bodem ontstaan bij het 38,2% Fibonacci niveau. Deze dubbele bodem is door een doorbraak door de top rond € 24,60 veranderd in een W-vormige bodem met een koersdoel van ongeveer € 26,40.
 • In beide grafieken, zowel de weekgrafiek links als de daggrafiek rechts ziet u dat het aandeel potentiλle weerstandsniveaus nadert, grenzen waar eventueel een top kan ontstaan. Het gaat om het 61,8% niveau van de daling € 26,87-€22,73 rond € 25,30 in de daggrafiek, de stippellijn door voorgaande toppen rond € 25,40 in beide grafieken en de stippellijn door de top van 15 mei jongstleden rond € 25,65 in de rechtse grafiek. Voor een echt positieve ontwikkeling zou de top net onder € 26,90 uit januari overigens doorbroken moeten worden, want dat zou een terugkeer naar € 29,50 inhouden. Laten we echter eerst gaan zien of er zich wellicht een top voordoet bij de besproken grenzen € 25,30, € 25,40 of € 25,65, dat is de komende dagen aan de orde. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 11 aug 2017: Top gevormd bij het 61,8% niveau
 
 • Royal Dutch heeft eergisteren het 61,8% Fibonacci niveau rond € 24,60 bereikt en de daling die zich daar gisteren voordeed heeft daar voor een top gezorgd. Het fonds ging ex-dividend, dat verklaart de daling. Een top bij een 61,8% niveau kan in het slechtste geval een voortzetting tot onder de voorgaande bodem inhouden. Hier zou dus theoretisch een daling onder de bodem rond € 22,85 op kunnen volgen. 
 • Het gap van gisteren zou echter nog een rol kunnen spelen. Gaps worden meestal gesloten en dat zou dus nog voor een stijging kunnen zorgen. Verder kan er altijd nog een hogere bodem boven die op € 22,85 worden gevormd. Het is dus te vroeg om een conclusie te trekken uit deze koersontwikkeling. We gaan eerst maar eens kijken of en waar de markt tot de vorming van een volgende bodem weet te komen. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 1 aug 2017: Beeld is door doorbraak iets verbeterd
 
 • Royal Dutch is gisteren zowel boven het niveau € 23,85 als boven toppen van eind juni gekomen. Het geeft een verbetering van het technische beeld. 
 • Wat na deze ontwikkeling telt is het koersverloop ten opzichte van een paar weerstandsniveaus, te weten het 38,2% niveau van nieuwe Fibonacci lijnen in de daggrafiek rond € 23,90, het 50% niveau rond € 24,25 of het 61,8% niveau rond € 24,60.  Het zijn slotstanden die tellen, het 38,2% niveau was gisteren dus nog niet doorbroken. Het koersverloop ten opzichte van  deze grenzen moet ons meer gaan vertellen over mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De doorbraak van gisteren is weliswaar een verbetering, met drie potentiλle weerstandsniveaus in de grafiek is echter nog niet te zeggen of het om een blijvende verbetering gaat. -Ad Nooten-

 

Update maandag 3 juli 2017: Steunniveau doorbroken en getest

 • Het aandeel is met de voorlaatste candle naar beneden door het steunniveau € 23,60 gebroken, wat een negatieve ontwikkeling is. Er werd vervolgens steun gevonden bij het 38,2% Fibonacci niveau rond € 22,90, waarna het niveau € 23,60 als weerstand werd getest. De grens werd niet blijvend doorbroken, waardoor een voortzetting naar beneden momenteel de meest waarschijnlijke ontwikkeling is. 
 • Dit verandert mocht het hoogste punt rond € 23,85 van de laatste candle blijvend doorbroken worden. Zou het aandeel dus opnieuw stijgen dan is dat het niveau om in de gaten te houden.
 • Een daling onder de bodem rond € 22,85 zou daarentegen een bevestiging zijn van het dalingsscenario. Het zou twee mogelijke doelen geven, namelijk het 50% niveau rond € 21,70 of het 61,8% niveau rond € 20,50. Het gaat om twee potentiλle steunniveaus waar eventueel een bodem zou kunnen ontstaan. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 19 mei 2017: Voormalige neklijn biedt nu weerstand
 
 • De vorm van deze analyse is nieuw. Het is een experiment met een pagina waar ik steeds nieuwe updates aan toe zal voegen. Voorlopig betreft het experiment slechts dit aandeel. Reacties zijn welkom. Links ziet u een kleine grafiek, klikt u erop dan krijgt u in een apart window de grote versie. Op een tablet of mobiele telefoon kunt u gewoon inzoomen.
 • In februari is het omgekeerd hoofd en schouders patroon in de grafiek ongeldig geraakt, de koers keerde terug onder de neklijn die u rond € 25,40 ziet. Die lijn heeft sindsdien als weerstandslijn gefungeerd en blokkeerde een nieuwe stijging.
 • Voor een voortzetting naar € 29,50 is achtereenvolgens een stijging boven toppen rond € 25,65 en € 26,85 nodig. Een daling onder € 23,60 zou daarentegen een koersdoel van ongeveer € 21,80 geven, bepaald door het verloop boven € 23,60 om te klappen naar beneden. Het wachten is op de keuze van de markt. -Ad Nooten-

 

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

240117: Test omgekeerd hoofd en schouders patroon

151116: Grenzen € 25,40 en € 19,90 zijn van belang

300816: Vlag is af, vier mogelijke steunniveaus

290716: Daling gisteren als gevolg van cijfers

140416: In herstel, wel met vlag in wording

080116: Onder bodems 2010/2011 geraakt

040815: Patroon hogere bodems is van belang

121214: Daling, maar beeld is nog niet negatief

070814: De vaart is er de laatste tijd uit

090614: Al weken strijd rond top 2011 €29

180214: Wachten op stap buiten €23,40 - €27,10

151013: Bij cruciale 61,8% Fibonacci grens

070513: Herstel vanaf de bodem uit 2012

050213: Lagere top en afgeronde vlag

011012: Inverted hammer, dus oppassen

300512: Valse uitbraak, driehoek en vlag

191211: Aangekomen bij cruciale trendlijn

020811: Koersen in stijgend trendkanaal

140311: Daggrafiek bevat een toppatroon

161110: Laatste tijd sterk gepresteerd

090710: Steun rond €19,75 is bepalend

250310: Poging om de 38,2% grens te breken

191009: Drie laatste toppen doorbroken

200509: Malaise voorshands afgewend

260309: Grote bedreiging voor de index

090908: Koersverloop in cruciaal stadium

180808: Op kritiek punt tussen twee lijnen

230608: Koersdoel is bereikt, nu even afwachten

220508: Sterke stijging, lastige analyse

300408: Teruggekeerd boven trendlijn en stijgend

180308: Door cruciale lange termijn trendlijn gebroken

050308: Koers nadert cruciale lange termijn trendlijn

290108: Koersverloop voor korte termijn onduidelijk

160108: Op weg terug vanaf 61,8% niveau

131107: Weerstand 61,8% niveau weer te zwaar

291007: Spannend einde van de maand

041007: Fibonacci niveau weer te zwaar

 

Nieuwsoverzicht Royal Dutch Shell

 

Naar boven