ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Royal Dutch Shell

Update maandag 17 dec 2018: Steun gevonden rond € 25,40
 
 • Royal Dutch is de afgelopen maanden gedaald vanaf een top bij de stippellijn rond € 31,10, de beurskoers volgde de olieprijs naar beneden. U ziet de gehele daling in de weekgrafiek links, het deel vanaf het weerstandsniveau € 30,15 in de daggrafiek rechts. Het aandeel staat bij het niveau € 25,40, waar het onlangs tweemaal steun vond. In de buurt van het niveau lag eerder al zowel steun als weerstand. Wordt het niveau blijvend doorbroken, dus zonder terugkeer erboven, dan mogen we uit gaan van een daling naar de stippellijn rond € 23,05 of wellicht lager. Op dit moment, met een stand boven € 25,40, is technisch gezien een opleving nog mogelijk. Die zou vorm krijgen bij een doorbraak door de top rond € 27,75 in de daggrafiek rechts. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 8 mei 2018: Voor 2e keer door belangrijk niveau
 
 • Het aandeel Royal Dutch Shell doet het de laatste tijd goed, het kende een opmars die gedreven wordt door een stijgende olieprijs. Het fonds brak gisteren in de daggrafiek (rechts) voor de tweede keer door het weerstandsniveau € 29,15. Blijft het daar deze keer boven dan is dat een positieve ontwikkeling.
 • In de maandgrafiek (links) ziet u dat de stippellijn rond € 29,15 afkomstig is van eerder gevormde toppen. Handhaaft het aandeel zich boven dit niveau dan houdt dat een vervolg naar de stippellijn net boven € 31,10 in. Keert het daarentegen terug onder € 29,15 dan kan zich een nieuwe top ontwikkelen bij deze grens. Het wordt de komende dagen beslist. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 15 mrt 2018: In een naar beneden gerichte wig
 
 • In de daggrafiek rechts ziet u een naar beneden gerichte wig. Meestal wordt dit type patroon afgerond met een uitbraak naar boven, vandaag dreigt het echter van een uitbraak aan de onderkant te komen. Komt hier inderdaad een uitbraak naar beneden tot stand dan wordt het verloop ten opzichte van de bodem op € 24,20 belangrijk. In de maandgrafiek links ziet u dat een daling naar € 22,70 bij een doorbraak door € 24,20 aannemelijk zou zijn, dat is wat deze grens belangrijk maakt. Weten kopers de koers alsnog boven de wig te tillen dan houdt dat in dat de markt een nieuwe stijgingspoging op touw zet. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 7 feb 2018: Kijken of hogere bodem ontstaat
 
 • De koers van Royal Dutch Shell is in de maanden december en januari doorgelopen naar een hoogste punt in de buurt van toppen uit 2012 rond € 29,15. Deze maand is het aandeel echter opnieuw gedaald, waardoor een top is gevormd in de maandgrafiek (links). Ik let de komende manden op de ontwikkeling ten opzichte van de bodem rond € 22,70, een eventuele daling onder deze bodem zou na de ontwikkeling van deze top namelijk een negatieve ontwikkeling zijn.
 • De candle van gisteren in de daggrafiek (rechts) heeft het lichaam vrij ver aan de bovenkant. Een echte hammer is het niet, maar de candle zit er dicht genoeg bij om een potentiλle bodem te zijn. Het kan dus een hogere bodem worden boven die rond € 22,70. Volgt op deze candle een stijging dan kunnen we gaan kijken of de markt het fonds nogmaals boven de stippellijn rond € 26,85 door de top uit januari 2017 weet te krijgen, nodig wil het aandeel verder kunnen stijgen en wil de top rond € 29,15 kunnen worden aangevallen.
 • Een daling onder het laagste punt € 24,20 van de candle van gisteren zou inhouden dat we moeten gaan letten op de ontwikkeling ten opzichte van de bodem rond € 22,70, dat zou spanning brengen. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 7 nov 2017: Door doel en januaritop gebroken
 
 • Het aandeel RDSA doet het momenteel goed, het loopt met de stijgende olieprijs mee naar boven. Het koersdoel € 26,40 en de top € 26,85 uit januari van dit jaar zijn doorbroken. 
 • In september is een vlag afgemaakt, met een koersdoel in de buurt van voorgaande toppen rond € 31,15. Omdat ook alle relevante Fibonacci niveaus zijn doorbroken is een terugkeer naar die toppen rond € 31,15 dan ook zeer wel mogelijk.
 • Ik wil niet zover gaan een stijging naar € 31,15 aannemelijk te noemen, maar eerst kijken wat de koersontwikkeling wordt ten opzichte van het gebied € 28,40 - € 29,60. In deze zone zijn vanaf 2012 meerdere maandtoppen ontwikkeld, daarom zie ik het als een weerstandszone. Wordt deze zone doorbroken dan volgt een terugkeer naar € 31,15. Eerst wil ik de komende tijd echter volgen of zich eventueel een volgende top voordoet in het genoemde gebied. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 5 okt 2017: Opgelopen naar 76,4% Fibonacci niveau
 
 • Het aandeel Royal Dutch Shell is een aardig eind gevorderd in de richting van het koersdoel € 26,40 van de W-vormige bodem waarover ik vorige keer (hieronder) schreef. De top uit mei van dit jaar is doorbroken. Het fonds staat momenteel bij het 76,4% Fibonacci niveau rond € 25,90 dat ik heb toegevoegd aan de grafieken. Het aandeel zit eigenlijk in een hele grote zijwaartse beweging met grote ups en downs en een 76,4% niveau kan in zo'n ontwikkeling in theorie weerstand vormen. De candle van gisteren in de daggrafiek rechts is als bearish harami een potentieel toppatroon, dit brengt me ertoe om voor alle zekerheid rekening te houden met eventuele topvorming en de start van een nieuwe daling. Wordt de grens daarentegen doorbroken dan loopt het aandeel naar het koersdoel € 26,40 en de top € 26,85 van januari van dit jaar. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 26 sep 2017: Stijgende olieprijs doet aandeel goed
 
 • Royal Dutch doet het de laatste tijd goed. Dit heeft te maken met een stijging van de olieprijs. Voor een grafiek van London Brent waarin u dat kunt zien kunt u hier klikken. In de weekgrafiek links is een dubbele bodem ontstaan bij het 38,2% Fibonacci niveau. Deze dubbele bodem is door een doorbraak door de top rond € 24,60 veranderd in een W-vormige bodem met een koersdoel van ongeveer € 26,40.
 • In beide grafieken, zowel de weekgrafiek links als de daggrafiek rechts ziet u dat het aandeel potentiλle weerstandsniveaus nadert, grenzen waar eventueel een top kan ontstaan. Het gaat om het 61,8% niveau van de daling € 26,87-€22,73 rond € 25,30 in de daggrafiek, de stippellijn door voorgaande toppen rond € 25,40 in beide grafieken en de stippellijn door de top van 15 mei jongstleden rond € 25,65 in de rechtse grafiek. Voor een echt positieve ontwikkeling zou de top net onder € 26,90 uit januari overigens doorbroken moeten worden, want dat zou een terugkeer naar € 29,50 inhouden. Laten we echter eerst gaan zien of er zich wellicht een top voordoet bij de besproken grenzen € 25,30, € 25,40 of € 25,65, dat is de komende dagen aan de orde. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 11 aug 2017: Top gevormd bij het 61,8% niveau
 
 • Royal Dutch heeft eergisteren het 61,8% Fibonacci niveau rond € 24,60 bereikt en de daling die zich daar gisteren voordeed heeft daar voor een top gezorgd. Het fonds ging ex-dividend, dat verklaart de daling. Een top bij een 61,8% niveau kan in het slechtste geval een voortzetting tot onder de voorgaande bodem inhouden. Hier zou dus theoretisch een daling onder de bodem rond € 22,85 op kunnen volgen. 
 • Het gap van gisteren zou echter nog een rol kunnen spelen. Gaps worden meestal gesloten en dat zou dus nog voor een stijging kunnen zorgen. Verder kan er altijd nog een hogere bodem boven die op € 22,85 worden gevormd. Het is dus te vroeg om een conclusie te trekken uit deze koersontwikkeling. We gaan eerst maar eens kijken of en waar de markt tot de vorming van een volgende bodem weet te komen. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 1 aug 2017: Beeld is door doorbraak iets verbeterd
 
 • Royal Dutch is gisteren zowel boven het niveau € 23,85 als boven toppen van eind juni gekomen. Het geeft een verbetering van het technische beeld. 
 • Wat na deze ontwikkeling telt is het koersverloop ten opzichte van een paar weerstandsniveaus, te weten het 38,2% niveau van nieuwe Fibonacci lijnen in de daggrafiek rond € 23,90, het 50% niveau rond € 24,25 of het 61,8% niveau rond € 24,60.  Het zijn slotstanden die tellen, het 38,2% niveau was gisteren dus nog niet doorbroken. Het koersverloop ten opzichte van  deze grenzen moet ons meer gaan vertellen over mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De doorbraak van gisteren is weliswaar een verbetering, met drie potentiλle weerstandsniveaus in de grafiek is echter nog niet te zeggen of het om een blijvende verbetering gaat. -Ad Nooten-

 

Update maandag 3 juli 2017: Steunniveau doorbroken en getest

 • Het aandeel is met de voorlaatste candle naar beneden door het steunniveau € 23,60 gebroken, wat een negatieve ontwikkeling is. Er werd vervolgens steun gevonden bij het 38,2% Fibonacci niveau rond € 22,90, waarna het niveau € 23,60 als weerstand werd getest. De grens werd niet blijvend doorbroken, waardoor een voortzetting naar beneden momenteel de meest waarschijnlijke ontwikkeling is. 
 • Dit verandert mocht het hoogste punt rond € 23,85 van de laatste candle blijvend doorbroken worden. Zou het aandeel dus opnieuw stijgen dan is dat het niveau om in de gaten te houden.
 • Een daling onder de bodem rond € 22,85 zou daarentegen een bevestiging zijn van het dalingsscenario. Het zou twee mogelijke doelen geven, namelijk het 50% niveau rond € 21,70 of het 61,8% niveau rond € 20,50. Het gaat om twee potentiλle steunniveaus waar eventueel een bodem zou kunnen ontstaan. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 19 mei 2017: Voormalige neklijn biedt nu weerstand
 
 • De vorm van deze analyse is nieuw. Het is een experiment met een pagina waar ik steeds nieuwe updates aan toe zal voegen. Voorlopig betreft het experiment slechts dit aandeel. Reacties zijn welkom. Links ziet u een kleine grafiek, klikt u erop dan krijgt u in een apart window de grote versie. Op een tablet of mobiele telefoon kunt u gewoon inzoomen.
 • In februari is het omgekeerd hoofd en schouders patroon in de grafiek ongeldig geraakt, de koers keerde terug onder de neklijn die u rond € 25,40 ziet. Die lijn heeft sindsdien als weerstandslijn gefungeerd en blokkeerde een nieuwe stijging.
 • Voor een voortzetting naar € 29,50 is achtereenvolgens een stijging boven toppen rond € 25,65 en € 26,85 nodig. Een daling onder € 23,60 zou daarentegen een koersdoel van ongeveer € 21,80 geven, bepaald door het verloop boven € 23,60 om te klappen naar beneden. Het wachten is op de keuze van de markt. -Ad Nooten-

 

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

240117: Test omgekeerd hoofd en schouders patroon

151116: Grenzen € 25,40 en € 19,90 zijn van belang

300816: Vlag is af, vier mogelijke steunniveaus

290716: Daling gisteren als gevolg van cijfers

140416: In herstel, wel met vlag in wording

080116: Onder bodems 2010/2011 geraakt

040815: Patroon hogere bodems is van belang

121214: Daling, maar beeld is nog niet negatief

070814: De vaart is er de laatste tijd uit

090614: Al weken strijd rond top 2011 €29

180214: Wachten op stap buiten €23,40 - €27,10

151013: Bij cruciale 61,8% Fibonacci grens

070513: Herstel vanaf de bodem uit 2012

050213: Lagere top en afgeronde vlag

011012: Inverted hammer, dus oppassen

300512: Valse uitbraak, driehoek en vlag

191211: Aangekomen bij cruciale trendlijn

020811: Koersen in stijgend trendkanaal

140311: Daggrafiek bevat een toppatroon

161110: Laatste tijd sterk gepresteerd

090710: Steun rond €19,75 is bepalend

250310: Poging om de 38,2% grens te breken

191009: Drie laatste toppen doorbroken

200509: Malaise voorshands afgewend

260309: Grote bedreiging voor de index

090908: Koersverloop in cruciaal stadium

180808: Op kritiek punt tussen twee lijnen

230608: Koersdoel is bereikt, nu even afwachten

220508: Sterke stijging, lastige analyse

300408: Teruggekeerd boven trendlijn en stijgend

180308: Door cruciale lange termijn trendlijn gebroken

050308: Koers nadert cruciale lange termijn trendlijn

290108: Koersverloop voor korte termijn onduidelijk

160108: Op weg terug vanaf 61,8% niveau

131107: Weerstand 61,8% niveau weer te zwaar

291007: Spannend einde van de maand

041007: Fibonacci niveau weer te zwaar

 

Nieuwsoverzicht Royal Dutch Shell

 

Naar boven