ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Randstad

Update donderdag 25 apr 2019: Klein gap en doorbraak 61,8% na cijfers
 
 • In de daggrafiek rechts ontstond gisteren na de bekendmaking van kwartaalcijfers een gap naar boven. Het is niet zeker of dit nog gesloten wordt. Het gap is maar klein en het aantal openstaande posities rond dat gap zal dus ook klein zijn. Dat maakt dat het maar weinig aantrekkingskracht zal hebben. Hoewel het gesloten kan worden wil ik daar niet bij voorbaat van uit gaan.
 • De stijging hield een doorbraak van het 61,8% Fibonacci niveau in de weekgrafiek in. Het kan theoretisch uitlopen op een terugkeer naar de top rond € 59,55. Weerstand kan nog gevonden worden bij het 76,4% niveau rond € 54,10 en de top rond € 55,20. Laten we kijken of het aandeel daar naar toe loopt en wat er bij die niveaus als ze bereikt worden vervolgens gebeurt.
 • Zou het aandeel dalen dan zou er steun gevonden moeten worden bij de onderkant van het gap rond € 49,75 of de doorbroken stippellijn rond € 48,70. Met name de laatste grens is belangrijk omdat daar de laatste jaren tweemaal steun werd gevonden. Daar zou het fonds nu boven moeten blijven. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 13 feb 2019: Er zijn vier potentiële weerstandsniveaus
 
 • Het aandeel Randstad is dit jaar door de stijging van de AEX index opgelopen, net als alle aandelen in de index dat door mandjeshandel in meer of mindere mate deden. Vanwege deze stijging heb ik Fibonacci lijnen over de daling € 55,18 - € 36,41 in de grafiek gezet. Het 50% niveau rond € 45,60 en het 61,8% niveau rond € 48 zijn punten waar eventueel weerstand gevonden kan worden en dus in theorie een top kan ontstaan. Dit kan eventueel ook gebeuren bij de stippellijn rond € 48,70 of het grijze 61,8% Fibonacci niveau van de daling € 59,54 - € 36,41 rond € 50,70. We hebben recapitulerend dus vier grenzen waar we in verband met eventuele topvorming extra kunnen opletten, te weten € 45,60, € 48, € 48,70 en € 50,70. Bij het eerste van deze vier kwam het aandeel gisteren aan. -Ad Nooten-

PS Een grotere versie van de grafiek krijgt u door erop te klikken.

 

Update maandag 17 sep 2018: Een potentieel toppatroon in ontwikkeling
 
 • Kijk ik naar het huidige beeld van Randstad in de weekgrafiek links dan valt me onmiddellijk het hoofd en schouders patroon op dat zich aan het ontwikkelen is. Dit toppatroon zou afgerond worden bij een daling onder de stippellijn rond € 48,70. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, we doen er goed aan op het verloop ten opzichte van dit niveau te letten. Er zit een mooie trade in, zou de grens doorbroken worden.
 • Volgens de daggrafiek rechts zijn er nog twee potentiële steunniveaus waar eventueel een bodem kan ontstaan, namelijk het 61,8% Fibonacci niveau rond € 51,20 (nog niet overtuigend doorbroken) en het 76,4% niveau rond € 50,20. Daaronder zou een terugkeer naar € 48,70 of lager volgen, waarbij het hoofd en schouders patroon in principe zou kunnen worden afgerond. In eerste instantie wordt het dus volgen of de beide Fibonacci niveaus al dan niet doorbroken worden, zodat duidelijk wordt of de markt verder gaat met de ontwikkeling van  het potentiële toppatroon in dit aandeel. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 4 apr 2018: Met doji onder februaribodem gekomen
 
 • Randstad is onder de bodem uit februari rond € 53,40 gekomen, dat is een negatieve ontwikkeling. Het maakt een voortzetting naar beneden tot een kansrijk scenario. Bij een vervolg naar beneden wordt de stippellijn rond € 49,50 mijn koersdoel.
 • De candles van de afgelopen dagen laten als hammer en doji evenwel enige ruimte voor twijfel, waardoor een nieuwe stijging niet geheel uit te sluiten is. Zou de koers oplopen en boven de top rond € 55,70 geraken dan houdt dat in dat kopers van de stukken aan kracht winnen. In dat geval wordt het zoeken naar nieuwe aanwijzingen en letten op het koersverloop ten opzichte van de toppen van de afgelopen maanden. 
 • Het aandeel staat vandaag rond 14.30u op een verlies van een half procent, niet genoeg om al over een voortzetting naar beneden te spreken. Bij een slot onder € 52,70 neemt de kans op een vervolg naar € 49,50 toe. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 8 mrt 2018: Weerstand rond de decembertop uit 2015
 
 • We beginnen met de weekgrafiek links. Een stijging boven de top uit februari 2017 is gestopt ter hoogte van de top uit december 2015 rond € 59,55. Het omgekeerd hoofd en schouders patroon waarover ik schreef kreeg hierdoor (nog?) geen vorm. Het zou alsnog ontstaan bij een blijvende doorbraak door deze grens € 59,55. De stippellijn rond € 65 zou dan mijn eerstvolgende doel worden, want dat is een belangrijk potentieel weerstandsniveau. 
 • In de daggrafiek rechts zien we een proces van hogere bodems, waarvan die rond € 55,50 de laatste is. De kans op een stijging vanaf deze grens naar € 59,55 of hoger is zeker aanwezig. 
 • Een eventuele daling onder de bodem bij € 55,50 zou wat verzwakking inhouden, maar verder nog niet veel betekenen. Een daling onder de bodem rond € 53,50 zou daarentegen negatief zijn. Een negatieve ontwikkeling is op dit moment in de daggrafiek niet aan de orde, voor wat het waard is. Het aandeel zoekt gezien de groene candles van afgelopen maandag en gisteren nog de weg naar boven. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 25 jan 2018: Gisteren aangekomen bij belangrijke grens
 
 • De bodem in de buurt van het niveau € 49,70 dat ik vorige keer besprak is blijven staan en het aandeel is vanaf dat niveau flink gestegen. Beleggers kregen op een zeker moment zelfs haast om het aandeel te kopen, want er ontstonden tijdens de stijging twee gaps in de daggrafiek hierboven rechts. Die gaps werden niet gesloten, een teken van optimisme. Of de gaps later alsnog gesloten worden zal de toekomst ons leren, de mogelijkheid is altijd aanwezig.
 • Randstad bereikte gisteren de stippellijn rond € 58,40. De weekgrafiek links leert ons dat dit een niveau is waar eerder toppen ontstonden, het is daarom zaak te volgen of zich eventueel een top ontwikkelt in de grafiek. Die top zou ontstaan zou het aandeel onder het steunniveau € 55,50 in de daggrafiek komen.
 • De kans op topvorming is aanwezig, Goldman Sachs kwam gisteren namelijk met een koopadvies. Een dergelijk advies van een Amerikaanse zakenbank is niet altijd wat het lijkt. Deze zakenbanken worden er namelijk van verdacht nog wel eens te komen met oneigenlijke adviezen. De koopaanbeveling heeft dan slechts als doel voor tijdelijke extra kooplust te zorgen, zodat grote klanten kunnen uitstappen zonder dat dit veel koersdruk op het aandeel geeft. Daalt het fonds daarna alsnog dan herinnert niemand zich nog het koopadvies en hebben de grote klanten, van wiens provisie de zakenbanken het uiteindelijk van moeten hebben, hun winst zonder problemen kunnen pakken. Ga er dus niet zomaar van uit dat het fonds op grond van dit advies verder zal oplopen.
 • Zou dat echter wel gebeuren en de stippellijn rond € 58,40 blijvend doorbroken worden dan ontstaat een omgekeerd hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek. Doet die doorbraak zich voor dan richt ik me evenwel niet meteen op het koersdoel van dat patroon, maar op de top rond € 65. Dat is dan immers een niveau waar opnieuw een top gevormd zou kunnen worden. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 28 nov 2017: 76,4% Fibonacci speelt rol in het verloop
 
 • In dit aandeel is sinds ik er de laatste keer over schreef veel veranderd. Allereerst is in de weekgrafiek (links) een top gevormd bij het 61,8%  Fibonacci niveau rond € 54,50 waarover ik u vorige keer vertelde. Vervolgens kwam in de daggrafiek een hoofd en schouders patroon tot stand. Het koersdoel van het patroon ligt bij de bodem op € 48,10 uit augustus. Recent is echter een bodem gevormd bij het 76,4% Fibonacci niveau van de stijging van augustus tot oktober in de daggrafiek, een niveau dat u rond € 49,70 ziet. Het gebeurt niet vaak dat dit niveau voor bodemvorming zorgt, maar het is in theorie mogelijk. Het wordt volgen of het hoofd en schouders patroon geldig blijft. Dat patroon en het bijbehorende koersdoel € 48,10 zouden ongeldig worden bij een slot boven € 51,60. Dat zou dan ook een belangrijke verbetering zijn van het beeld. Een daling onder de bodem rond € 49,45 daarentegen zou de koers van Randstad alsnog naar het koersdoel € 48,10 van het hoofd en schouders patroon of lager doen gaan. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 11 okt 2017: Aandeel kende gisteren een grote stijging
 
 • Randstad is gisteren flink gestegen en boven de top uit juni van dit jaar gekomen, naar verluidt vanwege goede berichten uit de Franse uitzendmarkt. Het vormt aanleiding voor mij om vanochtend naar het aandeel te kijken, want ik ben benieuwd of dit een voortzetting naar boven betekent. 
 • Vorige keer tekende ik in de daggrafiek Fibonacci lijnen over de daling € 57,40 - € 48,10 in de daggrafiek. Alle niveaus daarvan zijn echter doorbroken, daarom heb ze verwijderd. 
 • Het is u wellicht opgevallen dat de grafiek nu andere Fibonacci lijnen bevat. Ik heb de oorspronkelijke lijnen vervangen door nieuwe Fibonacci lijnen, namelijk die over de daling € 58,40 - € 48,10. U ziet die volledige beweging in de weekgrafiek links. Vlak onder € 54,50 vinden we het 61,8% niveau en dat is een potentieel weerstandniveau. Wordt dit doorbroken dan wordt een vervolg naar € 58,40 aannemelijk. In de buurt van dit 61,8% Fibonacci niveau kan echter nog een top tot ontwikkeling komen. De stijging van gisteren betekent dus niet per se een vervolg naar boven, we moeten daarvoor het verloop ten opzichte van deze grens € 54,50 afwachten. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 13 sep 2017: Bodempatroon en uitbraak uit dalende wig
 
 • Er heeft zich naar u in de weekgrafiek links kunt zien na bodemvorming bij een 38,2%% niveau een uitbraak naar boven uit de dalende wig e-f voorgedaan, Dit is een aanzet voor een voortzetting naar boven. 
 • Verder is in de daggrafiek rechts een klein omgekeerd hoofd en schouders patroon afgemaakt. Dit patroon geeft een koersdoel van ongeveer € 52,40. Het bodempatroon en het doel zijn geldig zolang het aandelenfonds boven de neklijn rond € 50,25 staat.
 • Potentiële weerstandsniveaus zijn de Fibonacci retracement niveaus rond € 51,65, € 52,75 en € 53,85. In de buurt van deze grenzen kan eventueel een top ontstaan, deze niveaus kunnen de voortzetting naar boven die aangegeven wordt met de afgeronde wig nog in de weg staan. Voor een vervolg naar € 57,40 of hoger dient de markt met deze drie grenzen af te rekenen. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 22 aug 2017: Verloop straalt de laatste tijd geen kracht uit.
 
 • De koers van het aandeel Randstad is na de valse uitbraak uit de dalende wig e-e' teruggekeerd naar de bodem uit juli rond € 48,95. Die werd niet blijvend doorbroken, waardoor een positief vervolg mogelijk bleef. Het fonds moet dan wel een stijging inzetten.
 • In de grafiek ziet u de nieuwe lijn f. Deze lijn vormt samen met lijn e een dalende wig, net as lijn e' dat voorheen deed. Deze wig e-f laat ons zien dat een stijging nog steeds mogelijk is. Er moet voor de afronding daarvan een uitbraak naar boven door lijn f volgen. Een uitbraak naar beneden door lijn e zou de wig onbruikbaar maken en dus negatief zijn.
 • Er staan drie potentiële steunniveaus in de weekgrafiek, de Fibonacci niveaus € 48,20 (38,2%), € 45,05 (50%) en € 41,90 (61,8%). Het is voor een toekomstige realisatie van een opgaande beweging belangrijk dat de koers niet alleen boven lijn e, maar ook boven het 38,2% niveau rond € 48,20 blijft. Dit is waar ik het koersverloop de komende tijd op beoordeel. Dat doe ik met een  kritische blik, want het verloop straalde met voortdurende druk de afgelopen tijd bepaald geen kracht uit. -Ad Nooten-

 

Update maandag 28 jul 2017: Uitbraak uit dalende wig is teruggedraaid
 
 • U ziet in de daggrafiek links een mislukte uibraak uit de dalende wig e-e'. Het gaat om een valse uitbraak waar in principe een neerwaarts vervolg aan gegeven kan worden. Een daling onder de bodem rond € 48,95 zou uiteraard negatief zijn en een vervolg omlaag inhouden, daar moeten we dus op letten.
 • Er zijn evenwel nog twee mogelijke steunniveaus, namelijk het 50% Fibonacci niveau van de laatste beweging omhoog rond € 50,90 of het 61,8% niveau rond € 50,45. Ziet de markt kans om bij een van deze grenzen een bodem te maken dan blijft een positieve ontwikkeling mogelijk. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 21 jul 2017: Na top nu een dalende wig in ontwikkeling
 
 • Nadat een inverted hammer in februari van dit jaar een potentiële top aangaf is het aandeel Randstad enige tijd later gedaald. U ziet dat in de weekgrafiek links, een grafiek waarvan u overigens een grotere versie krijgt als u erop klikt. Deze daling kreeg de vorm van de nog niet afgeronde dalende wig e-e'. Het is een patroon waarop meestal een uitbraak aan de bovenkant en een voortzetting naar boven volgt, want het staat te boek als een voortzettingspatroon
 • Breekt Randstad naar boven uit dan is het af en kunnen we gaan volgen of het weerstandsniveau € 58,40 wordt uitgenomen. Een stijging boven € 58,40 zou de afronding van een bodempatroon inhouden, namelijk een omgekeerd hoofd en schouders patroon.
 • Verlaat het aandeel de wig daarentegen aan de onderkant dan wordt dat patroon ongeldig. Het wordt dan zoeken naar een nieuwe bodem. Potentiële steunniveaus waar zo'n bodem theoretisch kan ontstaan zijn dan de Fibonacci niveaus € 48,20 (38,2%), € 45,05 (50%) en € 41,90 (61,8%). -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

270217: Trend met inverted hammer als mogelijke top

311016: Stijgend, overzicht van de potentiële barrières

230816: In herstelfase met een reeks weerstandsniveaus

230816: Hogere bodem was positief punt bij daling

220116: Bij een van een aantal potentiële steunniveaus

200215: Doorbraak na bekendmaking van cijfers

091214: Na bodem rond 61,8% uit vlag gebroken

050814: Aan onderkant van dalend trendkanaal

130214: €50,45 en €42,80 belangrijk voor vervolg

101013: Mooie trend, fonds nadert top uit 2011

260413: Patroon na stijging door cijfers ongeldig

180413: Hoofd en schouders patroon in daggrafiek

150313: Koers bij potentieel weerstandsniveau

111012: Hoofd en schouders binnen een driehoek

030712: Na een lagere top wederom onder druk

170112: Strijd spitst zich toe op 61,8% grens

120811: Gedaald naar 61,8% Fibonacci niveau

170311: Toppatroon ontstaan rond 61,8% niveau

130111: Aandeel nadert top van afgelopen jaar

170910: Koersverloop kost me hoofdbrekens

250810: Daling van gisteren betekent toppatroon

270410: Herstel bedraagt inmiddels bijna 61,8%

171209: 38,2% Fibonacci niveau doorbroken

240809: Nu in aanval op 38,2% Fibonacci niveau

070509: Krachtige twijfel brengt me in twijfel

230409: Sterk herstel, dalende trend nog intact

061108: Doel door recent herstel niet veranderd

230908: Nog geen reden om doel te wijzigen

230608: Onvoorstelbaar laag koersdoel van €5

110608: Daling uit vlag voorspelt niet veel goeds

040608: Bezig met de vorming van een grote vlag

280308: Doorbraak door adviesverhoging UBS

150108: Uit de wig, maar nog niet uit de zorgen

061207: Doel bereikt, wig bepaalt nu de toekomst

121107: Koersdoel bereikt, op naar het volgende

251007: Cijfers waarschijnlijk einde herstelpoging

200907: Start herstelpoging met doorbraak lijn

 

Nieuwsoverzicht Randstad

 

Naar boven