ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

RANDSTAD maandgrafiek  RANDSTAD weekgrafiek  RANDSTAD daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • De prijs waarvoor een aandeel Randstad wordt verhandeld is afgelopen vrijdag onder 34,10 gekomen, hetgeen wil zeggen dat het eerste koersdoel bereikt is. Zoals ik vorige keer ook schreef komt nu het 61,8% Fibonacci niveau rond 27,25 in de maandgrafiek aan de orde, de daling onder het 50% niveau maakt dat niveau tot het volgend in aanmerking komend koersdoel.
  • Ik zie in de weekgrafiek niet veel steun meer waardoor een daling naar dat doel voorkomen zou kunnen worden. Er staan rond 29,15 en 27,85 enkele oude bodems, maar dat waren geen afgetekende bodems zoals die van augustus 2006 dat bijvoorbeeld was. Ik verwacht er daarom geen steun van. De bodem rond 27 komt wel in aanmerking omdat die zoals u nog wat beter in de maandgrafiek kunt zien wel een duidelijk afgescheiden bodem betreft waar steun zou kunnen liggen. Deze bodem ligt rond het 61,8% niveau en dat bevestigt het gegeven dat ik dat niveau als doel kan nemen.
  • Ik heb in de daggrafiek Fibonacci lijnen over de laatste opwaartse correctie van 35,11 naar 43,10 geplaatst. Daalt Randstad vanaf 35,11 61,8% van die daling naar het 161,8% niveau in de grafiek dan komt er een koers van 30 uit de bus. Daar moeten we dus zeker uitkijken voor eventuele bodemvorming.
  • Het 200% niveau ligt rond 27,10 en is eveneens een mogelijk richtpunt in deze daggrafiek. Het is gebaseerd op het gegeven dat er in een situatie als deze vanaf 35,11 een daling kan volgen die even groot is als de voorgaande stijging. Het ligt dicht bij het koersdoel 27,25 dat ik in bovenstaande punten noemde en ik zie hierin een bevestiging dat ik dat doel de komende tijd aan kan houden. -Ad Nooten-

Naar boven