ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

KPN

Update donderdag 2 mei 2019: Een top ontwikkeld bij 76,4% Fibonacci niveau
 
 • KPN brak in maart in de weekgrafiek links door het 61,8% Fibonacci niveau rond € 2,75. Vervolgens ontstond een top bij het 76,4% niveau rond € 2,90 en dat is opvallend. Het 76,4% niveau is een bekende grens, maar speelt niet vaak een rol. Ontstaat daar een top dan kan dat in theorie echter inhouden dat een vervolg naar het 100% niveau van de baan is. 
 • Het koersverloop in de daggrafiek rechts is in dit verband van belang. In die grafiek is een hoofd en schouders patroon in ontwikkeling, dat afgerond zou worden bij een doorbraak door de bodems rond € 2,65. Een terugkeer onder dat niveau zou de afronding van het toppatroon betekenen en tevens een daling naar het gebied tussen bodems rond € 2,36 en € 2,46 waarschijnlijk maken. Het zou de top bij het 76,4% niveau bekrachtigen.
 • Zolang het aandeel echter boven € 2,65 sluit kan de afronding van het patroon nog worden voorkomen. De koers van het fonds dient hiervoor door de top rond € 2,90 te breken. Die doorbraak zou vervolgens een voortzetting naar toppen in het gebied € 3,10 - € 3,15 aannemelijk maken. Het is aan de markt welke van de opties het wordt, die van het toppatroon of een vervolg naar boven. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 14 feb 2019: Te maken met weerstand bij 61,8% niveau
 
 • Op 31 januari jongstleden kwam het nieuws naar buiten dat de Canadese vermogensbeheerder Brookfield Asset Management aan een overnamebod werkt. De koers van KPN schoot zoals u in de daggrafiek links ziet naar boven. Tot dusverre weten we niet of het waar is. Voor hetzelfde geld bezat de vermogensbeheerder of een van haar klanten een flinke hoeveelheid aandelen en is het bedrijf met deze mededeling gekomen om de beurskoers naar boven te praten en de stukken goed te kunnen verkopen. Dat gebeurt. De toekomst zal het leren. Komt Brookfield binnenkort met het nieuws dat het niet is gelukt partijen te vinden die mee wilden doen, dan weten we dat ze deze slinkse maar oude methode hebben gebruikt om stukken KPN goed te kunnen slijten. Komt het wel van een bod dan waren zij te goeder trouw, laten we daar maar van uit gaan. De koersontwikkeling die volgt hangt in dat geval af van de hoogte van het bod.
 • In de weekgrafiek rechts ziet u Fibonacci lijnen. Het 61,8% niveau is bereikt en vormde weerstand. Vanaf dit niveau kan eventueel een nieuwe daling volgen. Wordt het echter doorbroken dan ligt een vervolg naar € 3,10 ΰ € 3,15 voor de hand. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 15 aug 2018: Het 50% Fibonacci niveau staat onder druk
 
 • In mei bereikte KPN het 50%.Fibonacci niveau van de stijging € 1,26 - € 3,40 rond € 2,33 in de maandgrafiek links en vond daar steun. Het was de afgelopen maanden vervolgens een worsteling voor beleggers om het aandeel boven dat niveau te houden. De koers is vandaag terug bij het niveau, dat kan eventueel doorbroken worden. Het Fibonacci niveau staat dus onder druk. Komt het fonds onder de bodem rond € 2,29 in de daggrafiek rechts dan is het 61,8% niveau rond € 2,10 in de maandgrafiek vervolgens het nieuwe doel. Dat is een potentieel steunniveau, eventueel samen met de bodem rond € 1,95 uit 2014. Zolang € 2,29 niet doorbroken is blijft een volgende stijging evenwel mogelijk. -Ad Nooten-  PS: Meer aandelenanalyses zien? Kom naar de zomer sessie!

 

Update dinsdag 3 apr 2018: Stijgende wiggen gevormd in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van KPN rechts is na mijn vorige update een stijgende wig ontwikkeld, waarna het aandeel verder is gedaald. Momenteel is opnieuw een stijgende wig in ontwikkeling, een voortzetting omlaag ligt daarom voor de hand. Potentiλle doelen zijn het 50% Fibonacci niveau van de stijging € 1,26 - € 3,40  iets onder € 2,35 of het 61,8% niveau net onder € 2,10 in de maandgrafiek links, want in de buurt daarvan kan in theorie steun gevonden worden. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 8 mrt 2018: Koers ter hoogte van bodem uit februari 2017
 
 • In de maandgrafiek van KPN hierboven links ziet u dat het aandeel momenteel iets onder het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging € 1,26 - € 3,40 rond € 2,58 staat. Het fonds staat ter hoogte van de bodem rond € 2,50 van februari vorig jaar. Wordt dit doorbroken dan volgt een daling naar het 50% niveau iets onder € 2,35 of het 61,8% niveau net onder € 2,10. 
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat rond € 2,50 eventueel nog een bodem tot ontwikkeling kan komen. De recent mislukte uitbraak naar boven uit een vlag belooft niet veel goeds, maar in principe is bodemvorming nog mogelijk. Dat krijgt zijn beslag mocht KPN boven de top rond € 2,65 uitkomen. Zolang die stap niet is gezet dreigt het van een vervolg omlaag te komen. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 24 jan 2018: Er is niet veel te maken van de koersontwikkeling
 
 • Van het koersverloop van KPN kan ik om eerlijk te zijn momenteel niets maken. Vorige keer schreef ik over een dubbele bodem, er deed zich een stijging voor vanaf dat niveau. Bij die stijging werden de toppen rond € 3,05 doorbroken, wat normaal gesproken in een voortzetting omhoog had moeten resulteren. Er volgde echter een daling. Bij die daling werd de dubbele bodem uit september naar beneden doorbroken, waarna een vervolg omlaag voor de hand had gelegen. Het aandeel steeg echter. Zo hebben we zowel naar boven als naar beneden een teruggedraaide doorbraak, waardoor het onduidelijk is hoe het toekomstig verloop eruit gaat zien. 
 • De candle van gisteren is als inverted hammer een potentieel toppatroon. Ontstaat hier een top dan kan een voortzetting naar beneden daar eventueel het gevolg van zijn. Belangrijk als steunniveaus zijn de bodem rond € 2,80 en de stippellijn net onder € 2,79 door een bodem van juni 2017, een eventuele daling daaronder zou negatief zijn. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 12 okt 2017: Na vorming dubbele bodem momenteel stijgend
 
 • Eind vorige maand heeft zich in de daggrafiek van KPN rond € 2,85 een dubbele bodem ontwikkeld. Het aandeel is vanaf dat niveau gaan stijgen. Of dit het einde van de dalende beweging is of niet meer dan een tijdelijke opleving hangt af van het verloop.
 • Relevant hiervoor is het koersverloop ten opzichte van het 50%  Fibonacci rond € 2,99, het 61,8% niveau rond € 3,03 en de stippellijn rond € 3,05 door voorgaande bodems. Het zijn drie niveaus waar een volgende top tot ontwikkeling kan komen. Een top bij een van deze grenzen zou een hervatting van de daling kunnen betekenen, met een daling naar de bodem net boven € 2,78 als mogelijk gevolg. Een doorbraak door € 3,05 zou daarentegen een terugkeer naar de toppen rond € 3,15 of wellicht hoger waarschijnlijk maken. Het is een kwestie van afwachten wat het aandelenfonds doet ten opzichte van de genoemde grenzen, want daar is door het ontreken van nadere aanwijzingen niets over te zeggen. -Ad Nooten-

 

Update maandag 21 augustus 2017: Vrijdag naar beneden uit rechthoek gebroken
 
 • Het aandeel KPN is afgelopen vrijdag naar beneden uit een rechthoek gebroken die tussen € 3,05 en € 3,15 tot ontwikkeling was gekomen. Het koersdoel komt rond € 2,95 uit.
 • Potentiλle steunniveaus zijn de Fibonacci niveaus van de stijging van begin juli tot begin augustus. Het zijn de grenzen € 3 (38,2%), € 2,97 (50%) en € 2,92 (61,8%). Het is in combinatie met het koersdoel uit het vorige punt aannemelijk dat het aandeel naar het 50% niveau of lager gaat.
 • Weerstand kan er zijn in de buurt van de doorbroken bodems € 3,05, waarbij het verstandig is een kleine marge aan te houden. -Ad Nooten-

 

Update maandag 31 juli 2017: Doorbraak van donderdag werd valse beweging
 
 • KPN kreeg na de publicatie van kwartaalcijfers van afgelopen woensdag aanvankelijk vleugels. Het aandeel brak naar boven uit een stijgend trendkanaal en door de top van 1 juni jongstleden. Afgelopen vrijdag viel het fonds echter terug. De doorbraak werd een valse beweging en we zullen dus moeten afwachten of er nog kansen zijn voor de realisatie van een voortzetting naar boven. Dat is na een valse beweging namelijk niet altijd het geval.
 • Lijn n is echter een potentiλle steunlijn, zolang KPN boven deze lijn koerst is een opwaarts vervolg in ieder geval nog mogelijk. Zou de lijn eventueel naar beneden doorbroken worden dan is een hogere bodem boven die van begin juli nodig om de zaken positief te houden. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 25 jul 2017: Stijgend vanaf bodem bij 38,2% Fibonacci niveau
 
 • Laat ik er geen doekjes om winden, het koersverloop van KPN heeft me verrast. Alles wees in januari in mijn optiek op een vervolg naar beneden, maar de werkelijke ontwikkeling bleek anders. Het aandeel vond in februari voor de derde keer steun bij het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging € 1,26 - € 3,40 rond € 2,58. Daar heb ik achteraf gezien ten onrechte geen rekening mee gehouden. Na maanden kwam in mei van dit jaar vervolgens een beweging omhoog tot stand, dit alles ziet u in de maandgrafiek.
 • De vraag is uiteraard of dit een basis is voor een stijging naar de top uit maart 2016 rond € 3,40. Een bodem bij een 38,2% niveau is zeker een basis voor zo'n vervolg naar boven. Wat verder op grond van het beeld in de daggrafiek kan worden gezegd is dat het fonds op de goede weg is. Er zijn twee hogere bodems neergezet en er is sinds begin deze maand sprake van een stijgend trendkanaal. Wordt nu ook de top rond € 3,10 doorbroken dan komt een terugkeer naar € 3,40 weer een stukje dichterbij. Een daling onder de laatste bodem rond € 2,78 mag uiteraard niet volgen. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

250117: Technisch wijst alles momenteel op lagere koersen

071016: Na vorming bodem rond € 2,75 toch weer onder druk

160816: Vorige maand naar beneden uit kanaal gebroken

030616: Zijwaarts binnen vlag, wel steeds hogere bodems

190116: Opletten, vlag in ontwikkeling in maandgrafiek

090215: Uitbraak naar boven uit gebied €2,15 - €2,80

201114: Wachten is op uitbraak uit band €2,15 - €2,80

040814: Laatste weken strijd kopers en verkopers

070214: Een stijging in de vorm van een stijgende wig

291013: Analyse weer mogelijk na intrekken bod

030513: Rechthoek in ontwikkeling in dalende trend

140313: Bewegend in richting van bodem uit 2001

041012: Neerwaartse trend met dalend trendkanaal

310512: Bod vooralsnog bepalend voor het koersverloop

201211: Twee driehoeken bepalend voor het beeld

280711: Gedaald onder trendlijn, steun rond 38,2%

080311: Koers al weken dichtbij dalende trendlijn

221010: Vlag in ontwikkeling rond een 61,8% niveau

120410: Uitbraak uit vlag is vorige week mislukt

021109: Veel sterker dan ik maanden geleden aannam

290709: Stijgend en door lange termijn lijn gebroken

230409: Dalende lange termijn trendlijn nog altijd intact

311008: Koersdoel ook na recente stijging ongewijzigd

081008: Alsnog daling volgend op eerder toppatroon

180808: Afgerond toppatroon ongeldig geworden

290508: Gerucht bleek uiteindelijk niet voldoende

250408: Gerucht hielp aandeel terug boven trendlijn

200308: Lange trendlijn doorbroken, correctie gestart

040208: Lange stijgende trend intact gebleven

240108: Steun van onderzijde kanaal nu cruciaal

311007: Valse uitbraak noopt tot een nieuwe analyse

261007: Stijging voortgezet met doorbraak weerstand

171007: Koersdoel en potentiλle weerstand bereikt

270907: Belangrijke stap naar boven gezet

 

Nieuwsoverzicht KPN

 

Naar boven