ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Arcadis

Update donderdag 2 feb 2023: Met uitbraak afgeronde vlag
 
 • Het beeld in de daggrafiek van Arcadis vraagt om aandacht. Gisteren is een vlag die zich had ontwikkeld afgerond met een uitbraak naar boven. Het koersdoel dat de vlag ons verstrekt is ± € 42,65. De eerstvolgende stap die gezet dient te worden is die boven de top rond € 40,95 van 18 januari jongstleden. Het wordt controleren of de doorbraak door die top inderdaad volgt.

 • Een tweede niveau om naar te kijken is € 41,35. Dit is het 61,8% Fibonacci niveau van een eerder gerealiseerde daling, een zwaarder potentieel weerstandsniveau. Dat is een grens waar zich een top kan vormen. Op het koersdoel € 42,65 of hoger zou ik me pas richten zodra is afgerekend met dit niveau.

 • Onder de bodems rond € 39,20 mag het aandeel niet meer komen. Dat zou de vlag immers ongeldig en het beeld dus zwakker maken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 2 feb 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 19 jul 2022: De openingswinst verdween
 
 • Arcadis maakte gisteren bekend de Canadese IBI Group over te nemen. Beleggers reageerden met een 12,5% hogere opening. De eerste reacties in de markt waren dus heel positief. Het aandeel raakte de winst echter kwijt. het sloot aan het einde van de dag slechts 0,7% hoger. Er zitten voor beleggers kennelijk dus haken en ogen aan de overname.

 • In de grafiek was tot gisteren een vlag in ontwikkeling. U ziet dit nog met lichtgrijze lijnen in de grafiek. Wat nog uit het komend koersverloop moet blijken is of de daling die de vlag aankondigde met de candle van gisteren is afgewend. Ik houd gezien de koersreactie van gisteren rekening met het scenario waarin het aandeel alsnog verder daalt. Dit gebeurt als de koers onder de oorspronkelijke vlag en de bodem rond € 30,85 zou belanden.

 • Een bodem boven € 30,85 met een gang boven de toppen rond € 38 is nodig om het beeld structureel te verbeteren.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 19 jul 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 18 feb 2022: Grote stijging na resultaten
 
 • De koers van het aandeel Arcadis steeg gisteren na kwartaalcijfers met 8,7%. Met de candle van gisteren keerde het terug naar de onderkant van een gap dat op 28 oktober van het afgelopen jaar tussen € 43 en € 45,94 ontstond. Wellicht gaat dit gap binnenkort gesloten worden. Daarvoor is als start een slot boven € 43 nodig, in welk geval de prijs van de stukken in principe naar de bovenkant van het gap kan gaan en misschien ook terugkeert naar de top rond € 47,80. De vraag is of de belangstelling voor de aandelen groot genoeg is voor deze stappen naar boven, dat is een vraag waar de markt het antwoord op moet gaan geven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 18 feb 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 29 okt 2021: Vertrouwen markt beschaamd
 
 • Beleggers toonden de afgelopen tijd veel vertrouwen in Arcadis. In de daggrafiek van het aandeel werd een dalende wig afgemaakt, waarop een scherpe stijging volgde. Gisteren kwam het bedrijf met cijfers, die waren minder goed dan waarop was geanticipeerd. De prijs van het aandeel viel fors terug. Een flink deel van de daling werd echter teruggedraaid, waardoor een grote hammer ontstond. Die ligt met de onderkant in de buurt van het 61,8% niveau in de grafiek, waardoor er een kans is dat de hammer een bodem wordt. Het gap van gisteren zou dan gesloten gaan worden. Het is echter mogelijk dat bezitters van de stukken die gisteren nog niet hebben verkocht als de koers inderdaad oploopt afscheid nemen van hun bezit. De weg naar boven zal dus een moeilijk te belopen weg zijn. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het komend verloop zal ons laten zien wat er nog over is van het vertrouwen dat beleggers half oktober nog toonden in dit aandeel. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 29 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 30 sep 2021: Twee tegengestelde patronen
 
 • In de daggrafiek van Arcadis zien we een afgerond hoofd en schouders patroon. Hier is echter iets bijzonders aan de hand. Het aandeel werd vanuit de markt namelijk direct na de afronding van het patroon opgevangen en teruggestuurd naar boven. Hierdoor is de dalende wig w-w' in ontwikkeling gekomen. Wordt dat patroon afgerond met een uitbraak naar boven dan kiest de markt vervolgens mogelijk toch nog voor een voortzetting naar boven. Vanochtend wordt overigens geprobeerd deze beweging met een stijging vorm te geven.

 • Het hoofd en schouders patroon heeft alleen nog waarde indien een uitbraak naar beneden uit de wig volgt. Potentiλle steunniveaus en dus richtpunten zijn in dat geval de Fibonacci niveaus rond € 41,10 (38,2%), € 39,75 (50%) en € 38,40 (61,8%). -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 30 sep 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 30 jul 2021: 
 
 • In de weekgrafiek van Arcadis werd vorige week de vlag v-v' afgemaakt. Gisteren volgde een doorbraak door de top op € 37,10, waarmee de vervolgstap naar boven werd gezet. Het aandeel sloot met een dagwinst van 4,1%. Het koersdoel van de vlag ligt in de buurt van € 42,75. Belangrijk voor het vervolg naar dat doel is dat de koers van het aandeel boven het niveau € 36,20 blijft waar weken weerstand lag. Het mag niet meer terugkeren in de vlag en daar zeker niet meer onder komen. Het is het beste als in de buurt van het gisteren doorbroken niveau € 37,10 ingeval het aandeel zou dalen steun wordt gevonden. Nog beter is het uiteraard als het aandeel meteen verder doorloopt naar boven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 30 jul 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 11 juni 2021: Door een stijgende lijn gebroken
 
 • Arcadis brak gisteren naar beneden door de stijgende lijn t in de grafiek. Een daling onder een trendlijn betekent niet automatisch de start van een correctie. Onder een deel van de beleggers heerst het misverstand dat een daling onder een lijn altijd negatief is. Een daling onder een lijn kan in theorie wel de start van een correctie zijn, maar dat is niet altijd het geval. In deze grafiek is de stippellijn rond € 34 de eerste belangrijke grens om te bepalen of het fonds in een correctie komt of niet. Dat is een belangrijk steunniveau. Voordat we enige conclusie kunnen trekken is het wat mij betreft dus zaak te kijken wat de koersontwikkeling wordt ten opzichte van dat niveau. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 11 jun 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 29 apr 2020: Eerdere toppen zijn doorbroken

 • Arcadis brak gisteren naar boven door toppen die eerder rond € 35,35 waren ontstaan. Na de bijzondere candle van 10 april jongstleden waarbij een daling van bijna elf procent nog dezelfde dag voor een aanzienlijk deel werd teruggedraaid was dit een nieuwe positieve stap. De koers van het aandeel dient nu bij voorkeur boven € 35,35 te blijven en in ieder geval boven de stippellijn rond € 34. Mogelijk doel is dan lijn u, de bovenste lijn van de wig t-u in wording. Een ander mogelijk doel is het 161,8% Fibonacci niveau rond € 37,75, maar daarvoor zal lijn u dan doorbroken moeten worden. Bij een wig als deze is een uitbraak naar beneden echter de meest voorkomende ontwikkeling. Het is bij het speculeren op een vervolg naar boven zoals beleggers dat nu doen dus wel opletten geblazen. Dat vervolg is gezien de wig geen vanzelfsprekendheid. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 29 apr 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 17 mrt 2021: Aandeel stond nog nooit zo hoog
 
 • Beleggers in het aandeel Arcadis waren gisteren voor het eerst in de koershistorie van het fonds bereid om meer dan € 31,37 te betalen voor de stukken. De top uit 2015 op dat niveau werd met een slotstand doorbroken. Na deze doorbraak is het van belang dat het aandeel boven de doorbroken top blijft. Het zou tenslotte een slecht signaal zijn als beleggers al snel na de doorbraak niet meer de bereidheid zouden hebben om voor de stukken een bedrag boven € 31,37 neer te leggen. Dat kunnen we gaan controleren, waarbij het wel goed is een kleine marge aan te houden. U kunt bijvoorbeeld € 31,25 gebruiken, een dagtop uit februari. Het aandeel bewoog de laatste tijd zijwaarts tussen € 28 en € 31,25. Klappen we dat gebied om dan krijgen we een koersdoel van € 34,50. Dat kunnen we gebruiken zolang het aandeel boven € 31,25 blijft sluiten. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 17 mrt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 2 feb 2021: Vlag afgerond na daling onder lijn
 
 • Twee weken geleden zakte de koers van het aandeel Arcadis door de stijgende lijn r in de daggrafiek. De daling bleef echter maar beperkt, het fonds vond naar verhouding al snel steun. Bovendien werd een vlag ontwikkeld in de grafiek en dat patroon is nu afgerond met een uitbraak naar boven. Beleggers sturen aan op een vervolg omhoog. Dit wordt interessant. De stippellijn die u rond € 31,35 ziet is afkomstig van de top uit april 2015. Dat is tot nu toe de hoogste koers ooit geweest van dit aandeel. In januari van dit jaar werd die top benaderd, maar door het uitbreken van de coronapandemie volgde een daling. Die daling was zoals ik al zei klein en de markt stuurt met deze uitbraak uit de vlag alsnog aan op een nieuwe doorbraak. Niemand kan uiteraard zeggen of die doorbraak inderdaad zal volgen. Beleggers zien vanochtend om half tien gezien de winst van 2,6% van de stukken in ieder geval goede mogelijkheden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 2 feb 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 3 nov 2020: Door de top van vorige maand
 
 • Het aandeel brak gisteren door de top van vorige maand. Het staat vanmorgen rond 09.30 uur op 2,5% winst, beleggers zien het dus zitten met het fonds. Rond € 19,75 ziet u een magenta stippellijn, het 61,8% Fibonacci niveau van de daling € 24,62 - € 11,91 die van februari tot mei plaatsvond. Die lijn is doorbroken. Een terugkeer naar de top op € 24,62 is op basis hiervan technisch aannemelijk, waarbij de algehele beursontwikkeling uiteraard nog wel een rol zal spelen. Rond € 21,60 kijk ik voor alle zekerheid nog uit, want daar ligt het 76,4% niveau met een kleine kans op weerstand. Verder controleer ik of de beweging omhoog in gang wordt gehouden en of het fonds boven het doorbroken niveau € 19,75 blijft. Een terugkeer daaronder zou zwak zijn,  een eventuele terugkeer onder € 18,65 zou topvorming zijn. Het fonds zou nu echter verder naar boven moeten lopen als men er in slaagt om door te bouwen op de doorbraak van gisteren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 3 nov 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 29 jul 2020: Stijging 13,7% na publicatie cijfers
 
 • In het aandelenfonds Arcadis kwam gisteren na de bekendmaking van kwartaalcijfers een stijging van 13,7% tot stand. Er was enthousiasme over het cijfermateriaal. Er ontstond een gap en de komende tijd wordt het dan ook zien of dat gap eventueel geheel of gedeeltelijk wordt gesloten. 

 • Voor wat weerstand betreft hebben we te maken met ιιn niveau dat voor de korte termijn van belang is. Het gaat om het 61,8% Fibonacci niveau rond € 19,75. Daar kan in theorie een top volgen. Wordt het niveau echter blijvend doorbroken dan wordt de stippellijn door de top rond € 24,60 een aannemelijk doel. Ter hoogte van een vorige top rond 21,55 links in de grafiek kan dan eventueel nog wel weerstand liggen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 29 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 16 apr 2020: Stijgende wig afgerond met uitbraak
 
 • Gisteren werd in de daggrafiek van Arcadis met een uitbraak naar beneden een stijgende wig afgemaakt. U ziet dat hier in de daggrafiek van tien uur vanochtend  Het zal normaal gesproken uitmonden in een voortzetting naar beneden. Een daling onder de bodem rond € 12,05 zou de wig bevestigen. Dat is de ontwikkeling die zou aansluiten bij het patroon. Een stijging met een doorbraak door de top rond € 16 zou daarentegen goed nieuws zijn, want dat zou de wig ongeldig maken. Steun kan er nu in eerste instantie nog zijn rond  € 13,80. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 16 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 20 dec 2019: W-vormige bodem in de maandgrafiek
 
 • In de maandgrafiek van Arcadis ziet u dat het aandeel zowel boven de top van eind 2017 rond € 20 als het 50% Fibonacci niveau daar net boven rond € 20,75 koerst. Bij de huidige stand is de dubbele bodem die eind 2018 ontstond een W-vormige bodem met koersdoel € 30. Stijgt het fonds verder dan is het 61,8% niveau rond € 23,25 een potentieel weerstandsniveau dat een gang naar € 30 eventueel in de weg kan staan. Voorwaarde voor het behoud van het koersdoel is dat het fonds boven € 20 blijft. Het zou het beste zijn als het aandeel ook boven het 50% niveau rond € 20,75 zou blijven, omdat dat anders opnieuw een potentieel weerstandsniveau zou worden.

PS Wilt u de grafiek in een grotere weergave zien klikt u er dan op.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 20 dec 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 20 mei 2019: Opnieuw steun van lijn na een doorbraak
 
 • Het aandeel Arcadis zakte begin vorige week naar beneden door lijn q. Er werd direct gereageerd in de markt. De volgende dag werd het fonds meteen zodanig gekocht dat het terugkeerde boven de lijn. Vervolgens vormde de lijn drie dagen achter elkaar steun, dat was na de teruggedraaide doorbraak het tweede opvallende aspect aan de koersontwikkeling. De opwaartse beweging werd vakkundig in gang gehouden door partijen die kochten op de lijn. De stijging blijft intact zolang het aandelenfonds boven deze lijn blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 20 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 1 mei 2019: Vanaf een dubbele bodem stevig hersteld
 
 • Arcadis doet het dit jaar tot dusverre goed, dat ziet u in de maandgrafiek links. Het aandeel is vanaf de stippellijn rond € 10,10 waar een dubbele bodem is ontstaan gestegen naar de top uit augustus 2018 rond € 18,20. Daar vond het fonds weerstand. Zou het niveau alsnog doorbroken worden dan volgt een terugkeer naar de top rond € 20 en wie weet ook een doorbraak door die grens.
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat onlangs een klein gap is gevormd, ik volg of dit eventueel gesloten wordt. Het beeld is positief zolang het aandelenfonds boven lijn q noteert. Een achtereenvolgende daling onder deze lijn en de bodem rond € 13,80 zou een slechte stap zijn, mocht dat verloop zich ontrollen. Arcadis staat momenteel echter ruim boven lijn q en de stemming rond de stukken van dit bedrijf is dus goed. Er zijn op dit moment geen negatief tekenen. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 18 okt 2018: Toppatroon en daling onder 61,8% niveau
 
 • Het aandeel is vorige en deze maand achtereenvolgens door de stippellijn rond € 14,65 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 13,90 gebroken. 
 • De daling onder € 14,65 betekende de vorming van een hoofd en schouders patroon. Ik beschouw het als geldig zolang het fonds dag na dag onder de toppen uit april rond € 14,90 sluit.
 • De daling onder het 61,8% niveau maakt een terugkeer naar het 100% niveau aannemelijk. We mogen op grond hiervan en op basis van het afgeronde toppatroon aannemen dat een daling naar € 10,10 aanstaande is. Voor een gang naar dit niveau blijft het aandeel bij voorkeur onder het 61,8% niveau, maar in ieder geval onder € 14,90. Daarboven zou het beeld veranderen. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek voor een grotere versie.

 

Update woensdag 28 mrt 2018: Naar beneden uitgebroken na verkoopadvies
 
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat Arcadis afgelopen maandag na een verkoopadvies door ABN AMRO een fikse daling onderging. Het aandeel brak met kracht uit de zijwaartse koersontwikkeling. In de weekgrafiek links ziet u rond € 14,65 een potentieel steunniveau. Twee andere grenzen waar steun gevonden zou kunnen worden zijn het 61,8% Fibonacci niveau rond € 13,90 en de stippellijn rond € 13,65. Het laat zich niet voorspellen of het aandeel in de buurt van een van deze drie grenzen € 14,65, € 13,90 of € 13,65 een bodem gaat krijgen, ik kan slechts zeggen dat de mogelijkheid aanwezig is. Een eventuele daling onder € 13,65 zou negatief zijn, het waarschijnlijke gevolg daarvan zou namelijk een daling naar € 11,70 of lager zijn. Hoe eerder het fonds dus steun vindt bij de huidige correctie, hoe beter dat dan ook is. -Ad Nooten-

 

Update maandag 12 mrt 2018: In zijwaarts verloop met stijgingen en dalingen
 
 • De grafiek links is de eerste waar we naar kijken, dat is de weekgrafiek. Op een lagere top in januari volgde vorige maand een daling onder het steunniveau € 17,10, maar de week erop volgde een terugkeer boven de grens. Begin deze maand mislukte een doorbraakpoging bij € 20 en het fonds daalde opnieuw. Er is nu feitelijk sprake van een zijwaarts koersverloop, met daarbinnen op- en neergaande bewegingen.  
 • Volgt in de daggrafiek rechts een hogere bodem boven die rond € 16,60 dan kan dat een nieuwe stijgingspoging betekenen. Een terugkeer bij € 16,60 zou daarentegen de mogelijkheid van een vervolg naar beneden met zich meebrengen.
 • We zullen echter hoe dan ook moeten wachten op een stijging boven de top net boven € 20 of een daling onder de bodem rond € 16,60 voordat we weten waar we aan toe zijn met dit fonds, een voortzetting naar boven of een correctieve fase. Geduldig wachten tot het beslissende moment daar is, dat is wat ons met dit aandeel te doen staat. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 30 jan 2018: Lagere top ontwikkeld in de weekgrafiek
 
 • Het wordt tijd om het koersverloop van Arcadis wat scherper te gaan volgen. De weekgrafiek links leert ons namelijk dat de poging van vorige week om de top uit januari van dit jaar rond € 19,70 uit te nemen is mislukt, het aandeel daalt deze week weer. Dit wil zeggen dat zich een lagere top ontwikkelt in de weekgrafiek, een top onder die uit november van het afgelopen jaar. Een eventuele daling onder de stippellijn rond € 17,10, zou die volgen, zou een toppatroon geven in de weekgrafiek en dus slecht nieuws zijn voor het fonds.
 • Er zijn echter nog twee potentiλle steunniveaus om rekening mee te houden, dat zien we in de daggrafiek rechts. Het zijn de Fibonacci niveaus € 18,40 en € 18,10. In de buurt van deze grenzen kan eventueel een bodem tot ontwikkeling komen, wat vervolgens in een nieuwe stijging zou kunnen resulteren. 
 • Een eventuele daling van Arcadis onder € 18,10 zou daarentegen een terugkeer naar € 17,10 waarschijnlijk maken, met een risico op een doorbraak door dat steunniveau. -Ad Nooten-

 

Update maandag 4 sep 2017: Hoger en bijna bij een potentiλle weerstand
 
 • In de daggrafiek van Arcadis is in de voorlaatste week van augustus een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgerond. Vorige week is vervolgens de neklijn getest en het patroon bleef geldig. Het heeft een koersdoel van ongeveer € 19,10.
 • De weekgrafiek rechts leert ons dat er weerstand kan zijn en dus eventueel topvorming bij het 61,8% Fibonacci niveau van de daling van okt 2015 tot nov 2016 rond € 18,85. Het is vandaag bijna bereikt en het wordt dus kijken of daar eventueel een top tot ontwikkeling komt.
 • Zou het aandeel door dit niveau breken dan kan er weerstand liggen rond het koersdoel € 19,10 van het omgekeerd hoofd en schouders patroon en in de buurt van € 20,75 of € 23,25, twee Fibonacci niveaus van de daling apr 2015 - nov 2016. 
 • Het is nu zaak om de komende tijd van niveau tot niveau (€ 18,90, € 19,10, € 20,75, € 23,25) te kijken of er sprake is van topvorming of van een vervolg naar de volgende grens. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 15 aug 2017: Dalende wig door daling ongeldig geworden
 
 • Een daling onder het laagste punt rond € 16,80 van het patroon heeft de dalende wig die eerder was afgerond onbruikbaar gemaakt. De reserves die ik had bij de afronding van het patroon bleken terecht, iets dat je vooraf uiteraard nooit weet.
 • Mijn vizier gaat nu naar het nog te sluiten gap tussen € 15,50 en € 16. De kans dat dit gesloten wordt met een daling naar € 15,50 is groot.
 • Voor de technische situatie is dit echter niet interessant. De stippellijn rond € 14,65 is van groter belang, omdat een daling onder dit niveau een kentering zou inhouden in het beeld. 
 • Verder is het van belang om te kijken of er een bodem boven de bodems rond € 15,10 volgt. In dat geval namelijk zijn de kansen op een stijging nog niet verkeken.
 • Aan de hand van deze gegevens is het verder wachten op aanwijzingen op grond waarvan meer te zeggen is over het aanstaande koersverloop. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 8 aug 2017: Dalende wig afgerond in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek is van Arcadis is een dalende wig afgerond. Het gaat om een voortzettingspatroon en dat wil zeggen dat de aandelenmarkt voor dit fonds aan een vervolg naar boven denkt.
 • In mijn update van 28 juli jongstleden die u hieronder ziet noemde ik € 18,85 als koersdoel bij een voortzetting naar boven, daar lijkt daadwerkelijk op aangestuurd te worden.
 • Enige reserve daarbij heb ik naar aanleiding van de candle van gisteren nog wel. Die candle is namelijk een inverted hammer en dus een teken dat er weerstand ligt. We doen er goed aan scherp te controleren of het fonds inderdaad naar boven gaat. 
 • Een eventuele daling onder de bodem rond € 16,80 zou zwak zijn, het zou de wig onbruikbaar en de voortzetting naar boven ongewis maken. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 28 juli 2017: Gisteren 16,6% gestegen na kwartaalcijfers
 
 • Beleggers waren tevreden met de kwartaalcijfers die Arcadis gisteren bekend maakte. U ziet een lange groene candle in de daggrafiek links, een candle die neerkwam op een dagwinst van 16,6%. Wat meespeelt is dat veel partijen op een daling moeten hebben gespeculeerd, gezien het hoofd en schouders patroon dat in opbouw was en afgerond zou zijn bij een daling onder € 14,65. De stijging zal dus mede te danken zijn aan een short squeeze. Ik moet nog zien wat uiteindelijk overblijft van deze opmars. 
 • Er ontstond een gap, maar dat is zo klein dat ik er geen rekening mee durf te houden dat het gesloten wordt. Veel partijen zullen hun posities gezien de enorme stijging al hebben aangepast, wat de aantrekkingskracht van het gap verkleint. Dat neemt niet weg dat het fonds er terug zou kunnen keren, maar daar wil ik vooraf niet op speculeren.
 • Gisteren werd de top rond € 17,25 doorbroken, is men werkelijk optimistisch gestemd dan zal daar steun liggen. Dat is dus iets om te controleren.
 • In de weekgrafiek (rechts) betekende de stap een doorbraak door het 50% Fibonacci niveau. Dit maakt het 61,8% niveau rond € 18,85 bij een voortzetting naar boven tot het volgende koersdoel.
 • Het doorbroken 50% niveau is ook nog eens de neklijn van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Het koersdoel daarvan ligt rond de top uit oktober 2015 op € 24,30. Een gang naar € 24,30 is overigens pas aan de orde mocht het 61,8% niveau rond € 18,85 doorbroken worden. Dat is immers een potentieel weerstandsniveau. Het patroon blijft geldig zolang het fonds boven de neklijn blijft. Ik neem wat marge en hanteer daarvoor de grens van € 17. Het is van belang om te controleren dat het fonds boven dit niveau blijft. Een terugkeer eronder zou negatief zijn. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

041116: Woensdag door belangrijk steunniveau gebroken

310816: Aangekomen bij cruciaal koersniveau € 11,60

280716: Gevaarlijke positie met potentieel H&S patroon

270116: Bij eerste van drie potentiλle steunniveaus

280415: Mogelijk correctie gezien top bij 150% niveau

220814: Steun gevonden, maar een daling dreigt nog

130614: Nog niet afgeronde omgekeerde driehoek

111113: De top uit 2007 is deze maand doorbroken

030413: Sterk kwartaal gehad, top 2007 is in zicht

241012: Zijwaarts verloop over in dalend verloop

030512: Sterk herstel, bijna terug bij laatste top

151111: Kans op daling is na top op 50% groot

070611: Steun ter hoogte van voorgaande bodem

100211: Na december doorbraak niet hoger meer

140910: Opnieuw in de aanval op 61,8% niveau

150410: 61,8% niveau intact, topvorming mogelijk

131109: Uitbraak na verhogen winstverwachting

070909: Sterker gepresteerd dan ik verwachtte

310309: Drievoudige test neklijn toppatroon

171008: Groot toppatroon en daling onder 61,8%

080808: Afwachten welke richting het fonds kiest

200508: Herstel sinds doorbraak dalende lijn

050308: Steun oude bodem, daling echter intact

 

Nieuwsoverzicht Arcadis

 

Naar boven