ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ARCADIS maandgrafiek  ARCADIS weekgrafiek  ARCADIS daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • ARCADIS, gisteren nieuw in de AMX-index gekomen, bevindt zich sinds vorig jaar augustus in een correctie. Het aandeel heeft in januari steun gevonden op de stippellijn op €31,05. Dit niveau ligt vlak boven het 61,8% Fibonacci niveau €30,60 van de fenomenale stijging €6,25  -  €70 die het fonds in de jaren 2003 - 2007 heeft gekend. Het gaat dus om een cruciale bodem. Een eventuele daling onder €30,60 zou namelijk het vervolg naar de bodem uit 2003 betekenen, een daling onder een 61,8% niveau resulteert namelijk veelal in een terugkeer naar het 100% niveau.
  • Er bestaat gezien de stand onder de dalende lijn a in de weekgrafiek nog een kans op een daling onder de in januari gevormde bodem. Zolang het aandeel zich namelijk onder die lijn bevindt moeten we van een neerwaarts vervolg uit gaan.
  • Zou Arcadis zich overigens wel boven lijn a uit weten te werken dan zijn de Fibonacci niveaus van de daling €70  -  €31 rond €45,90, €50,50  en €55,10 mogelijke richtpunten voor de opgaande beweging. Ieder van deze niveaus kan weerstand vormen en eventueel de stijging tegenhouden. 
  • Slaagt Arcadis er niet in om boven lijn a te komen en zich daar ook te handhaven dan worden de Fibonacci niveaus over de stijging €31 - €44,25 in de daggrafiek belangrijk. Mogelijke steunniveaus zijn €39,20, €37,60 en €36,05, op ieder van deze waardes kunnen kopers gevonden worden. Het aandeel is momenteel aan het proberen op het eerste niveau van dit rijtje een bodem te laten ontstaan en poogt vandaag 5 maart halverwege de dag door lijn a te breken.
  • De situatie is nu als volgt, een doorbraak door lijn a gevolgd door een beweging boven €44,25 zou een vervolg naar  €45,90, €50,50 of €55,10 betekenen, de Fibonacci niveaus uit de weekgrafiek.
  • Lukt het Arcadis evenwel niet om dit te bewerkstelligen en volgt een daling onder het 61,8% niveau €36,05 in de daggrafiek dan komt de bodem van januari dit jaar in gevaar. 
  • Ik kan niet zeggen welke van de twee opties het gaat worden, maar moet zolang de sprong naar boven niet daadwerkelijk genomen is van een neerwaarts vervolg uit gaan. Een dalende trend is immers pas beλindigd als het bewijs daar is en dat is momenteel niet het geval. -Ad Nooten-

Naar boven