ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

BAM Groep

Update donderdag 2 jul 2020: Forse daling na winstwaarschuwing
 
 • BAM kwam vanmorgen met een winstwaarschuwing en het nieuws dat de onderneming zijn activiteiten buiten Europa gaat afbouwen. Het bericht veroorzaakte een grote daling van de aandelenkoers. Om half elf stond het aandeel op een verlies van 11,3%, u ziet de daling hiernaast. Klikt u overigens op de grafiek als u een grotere weergave ervan wilt zien. Er ontstond een gap in de grafiek. Zoals altijd bij een gap wordt het de komende tijd volgen of dat wellicht gesloten wordt.

 • Vorige maand ontstond een top bij het 50% Fibonacci niveau in deze grafiek. We moeten op grond hiervan voor de toekomst serieus rekening houden met een daling onder de bodem uit maart van dit jaar. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 2 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 27 mrt 2020: Koers fonds onder de bodem uit 2003
 
 • BAM brak onlangs door een bodem uit 2003 rond € 1,47. Dit is overigens niet de oorspronkelijke waarde, want het aandeel is later gesplitst. De daling onder bodem is van significante betekenis. Mijn koersen gaan terug tot 1994 en in die periode heeft het aandeel nog niet zo laag gestaan. Onder het niveau is het aandeel de afgelopen weken wat gestegen. Het komt erop neer dat het niveau € 1,47 wordt getest. Resulteert die test niet in een overtuigende blijvende terugkeer boven € 1,47 dan gaat het aandeel binnenkort verder onderuit. Het is een beslissende fase waar het fonds zich bevindt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 27 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 24 sep 2019: Het steunniveau € 2,36 is bereikt
 
 • Het aandeel BAM heeft het steunniveau € 2,36 bereikt dat ik op 17 juli jongstleden als koersdoel noemde voor het geval de markt zou kiezen voor een vervolg naar beneden. Het fonds staat nu licht onder dit steunniveau, dat houdt dus in dat we verder moeten kijken.
 • Hiervoor is van belang of het aandeel onder € 2,36 blijft. Een overshoot is mogelijk bij een grens als deze, ook bodemvorming is dus nog een mogelijkheid. Er dient dan wel vrij snel een terugkeer boven de grens te worden gerealiseerd.
 • Blijft de koers onder het doorbroken niveau en daalt het aandeel verder dan is de stippellijn rond € 1,70 het volgende koersdoel. Dat zou vanaf de slotstand van gisteren een daling van 26,7% inhouden, er staat dus veel op het spel.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 24 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 17 jul 2019: Het toppatroon werd alsnog afgerond
 
 • Wat me opviel is het koersverloop van BAM tijdens mijn vakantie. Half mei werd een hoofd en schouders patroon afgerond in de daggrafiek. Bij de pijl vond het fonds echter steun en kopers brachten het aandeel vervolgens terug boven de neklijn. Het patroon werd ongeldig gemaakt. Kopers van de stukken blijken een fout te hebben gemaakt. Het bedrijf kwam op 8 juli j.l. namelijk met een winstwaarschuwing, waardoor een forse daling volgde en het patroon alsnog werd afgemaakt. Beleggers in het fonds maakten met het kopen van deze stukken een inschattingsfout.
 • Het koersdoel van het hoofd en schouders patroon was € 2,95 en dat werd op de achtste al bereikt. Het volgende potentiλle steunniveau vinden we rond € 2,36. Daar gaat het fonds naar toe indien de markt niet zou besluiten het breakaway gap van 8 juli niet verder te sluiten, maar in plaats daarvan te kiezen voor een vervolg naar beneden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 17 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 21 mei 2019: Vraag of afgerond toppatroon geldig blijft
 
 • In de daggrafiek van BAM is gisteren een hoofd en schouders patroon afgerond. De neklijn vinden we rond € 3,60, het koersdoel is ongeveer € 2,80. Steun kan eventueel gevonden worden bij de Fibonacci niveaus in de buurt van € 3,40 en € 3,15. Laten we ons richten op het laatste niveau en controleren dat die rond € 3,40 doorbroken wordt.
 • Een en ander blijft geldig zolang het fonds onder de neklijn blijft, waarbij ik wel marge toepas. Indien het aandeel boven € 3,75 zou sluiten, de toppen van eind vorige week, acht ik het toppatroon ongeldig. Het aandeel staat om 10.30u 1,5% hoger, het is dus van belang te controleren of het patroon daadwerkelijk geldig blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 21 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 10 mei 2019: Daling van maar liefst 14% na kwartaalcijfers
 
 • BAM steeg dit jaar heel sterk, dat ziet u in de weekgrafiek links. Hierbij werd vorige maand zelfs de top van vorig jaar net onder € 4,30 doorbroken. Na die doorbraak was het echter gedaan, de markt wachtte vervolgens met wat kleine op- en neergaande bewegingen op de kwartaalcijfers. Toen die gisteren kwamen volgde een stevige daling van maar liefst 14%. Het cijfermateriaal viel tegen. Er werd een gap gevormd in de daggrafiek rechts. Dat wordt de komende tijd volgen of het eventueel gesloten wordt.
 • Ter verkrijging van potentiλle steunniveaus heb ik Fibonacci lijnen over de stijging € 2,36 - € 4,40 in de grafiek gezet. Punten waar eventueel steun gevonden kan worden en dus een bodem kan volgen zijn de magenta stippellijnen rond € 3,60 (38,2%), € 3,40 (50%) of € 3,15 (61,8%). We kunnen gaan volgen of de markt kans ziet bij een van deze niveaus voor een bodem te zorgen. Het aandeel staat vandaag om kwart voor drie op 5,5% winst, er wordt vandaag dus meteen al geprobeerd een bodem te maken bij het 38,2% Fibonacci niveau rond € 3,60. Dat is al snel. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 3 jan 2019: Momenteel dubbele bodem in lange dalende trend
 
 • Mijn laatste update dateert uit mei 2018, er is sindsdien veel veranderd in het verloop. Ik maak deze site alleen en slaag er helaas niet in om actueel te blijven bij mijn aandelenanalyses. Eigen trades en analyses voor derden zorgen voor brood op de plank en gaan dus voor. In mei ontstond een W-vormige bodem, het aandeel moest boven € 4,10 blijven om dit geldig te houden. Dit gebeurde niet. In plaats daarvan ontstond een rechthoek tussen € 3,40 en € 4,10 in de weekgrafiek hierboven links. Op grond van de daling voorafgaand aan dit patroon is een koersdoel van € 2,10 te berekenen. Daar of naar de bodem uit 2014 rond € 1,70 lijkt dit fonds naar onderweg.
 • Recent is rond € 2,35 echter een dubbele bodem gevormd, dat ziet u in de daggrafiek van BAM rechts. We moeten dus nog een slag om de arm houden. Weten kopers van de stukken het fonds boven de recente top net boven € 2,60 te tillen (en te houden) dan betekent dat een korte termijn bodem. Voor een structurele verbetering moeten vervolgens op zijn minst ook de toppen rond € 2,85 doorbroken worden, alleen een stijging boven € 2,60 is niet genoeg. Een dalende trend is niet zomaar gestopt. Daar kunt u het verloop dus op beoordelen. Een daling onder de dubbele bodem zou evenwel een voortzetting naar € 2,10 of wellicht € 1,70 inhouden, zoveel is duidelijk. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 4 mei 2018: Doorbraak zorgde voor een W-vormige bodem
 
 • In zowel de daggrafiek links als de weekgrafiek rechts ziet u dat in maart een dubbele bodem tot stand is gekomen rond € 3,40. Het aandeel steeg vervolgens en brak gisteren naar boven door de top rond € 4,10. Het betekende de afronding van een W-vormige bodem, waaraan een koersdoel van ongeveer € 4,80 is verbonden. Het fonds zou dus naar de top rond € 4,65 gaan en daarmee zou het gap van 6 december 2017 geheel gesloten worden.
 • Voorwaarde hiervoor is dat de W geldig blijft, wat inhoudt dat de koers van het aandeel boven de top rond € 4,10 dient te blijven. Een kleine marge moeten we daar overigens wel bij nemen. Onder de candle van gisteren mag het in ieder geval niet meer komen. Zolang het fonds aan deze voorwaarde voldoet kan een stijging naar € 4,65 volgen. -Ad Nooten-

 

Update maandag 5 mrt 2018: Na deels sluiten gap terug bij decemberbodem
 
 • We beginnen met de daggrafiek links. Het gap waarover ik in december schreef (hieronder te lezen) is in januari voor een flink deel gesloten. Daarbij ontstond een grote stijgende wig, na de afronding daarvan hervatte het aandeel de daling. Het vertrouwen in het bedrijf bleek niet groot genoeg om om het gap te sluiten. Wat natuurlijk ook meespeelt is de algehele beursmalaise in de afgelopen maand. Dat zal het fonds ook geen goed gedaan hebben.
 • De koers is terug bij de bodem van begin december rond € 3,40. De weekgrafiek rechts laat ons zien dat een doorbraak met grote waarschijnlijkheid in een terugkeer naar de bodem rond € 2,95 zou resulteren. Met de daling onder het 76,4% Fibonacci niveau in die grafiek is er behalve € 3,40 boven € 2,95 namelijk geen ander potentieel steunniveau meer. Zolang € 3,40 niet doorbroken is bestaat de kans op de vorming van een dubbele bodem daar overigens nog. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 7 dec 2017: Enorme daling als gevolg van winstwaarschuwing
 
 • Na de daling van 21,4% (!) van gisteren, veroorzaakt door een winstwaarschuwing, kan ik vandaag uiteraard niet om dit aandeel heen. Er is een enorm gap te zien in de daggrafiek links. Gaps worden in aandelengrafieken over het algemeen gesloten, al duurt dat soms maanden. De koers zou daarvoor terug moeten naar € 4,60, weerstand kan er bij het sluiten van het gap zijn rond € 4,40. De koers van BAM zal echter eerst boven de top van gisteren op € 3,82 moeten komen voordat όberhaupt maar een poging gedaan kan worden om het gap te sluiten. Op die grens kunnen we dus letten mocht het op een gegeven moment van een herstelbeweging komen.
 • Vandaag daalt het fonds echter opnieuw. Laten we in de maandgrafiek rechts kijken waar eventueel steun gevonden kan worden. De koers staat bij het 50% niveau € 3,60 en in de buurt daarvan kan in principe een bodem tot stand komen. Het aandeel zal dan echter vandaag of morgen moeten herstellen, zodat de overshoot bij de grens beperkt blijft en daadwerkelijk een bodem kan ontstaan. 
 • De kans op een vervolg naar het 61,8% niveau rond € 3,15 of de stippellijn rond € 2,95 is als het aandeel niet snel gekocht wordt groot. Deze grenzen € 3,15 en € 2,95 zijn punten waar dan eventueel een bodem tot stand kan komen. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 14 nov 2017: Beleggers hebben zaak verkeerd ingeschat
 
 • Het koersverloop van BAM laat zien dat beleggers de situatie van het fonds te rooskleurig hebben ingeschat. Vorige keer schreef ik over een hoofd en schouders patroon dat was ontstaan. Op dat patroon is geen daling gevolgd, maar uiteindelijk vanaf eind vorige maand een stijging. De sterkste beweging van die stijging werd op 8 november jongstleden gerealiseerd, de dag voor de bekendmaking van kwartaalcijfers. Er werd gespeculeerd op goede cijfers. Die vielen de volgende dag echter tegen, waarop het aandeel met een gap naar beneden dook. Beleggers die het aandeel voorafgaand aan de cijfers kochten hebben er enorm naast gezeten. U ziet dit alles in de daggrafiek links. Of er na deze verkeerde inschatting nog genoeg kooplust zal zijn om het aandeel terug te laten keren naar het gap betwijfel ik, maar de mogelijkheid is zoals altijd na de vorming van een gap aanwezig.
 • In de rechtse grafiek, de weekgrafiek, heb ik naar aanleiding van de daling Fibonacci lijnen geplaatst. Het fonds is onder het 38,2% niveau gekomen en dus onderweg naar de stippellijn rond € 4,40. Die lijn en de Fibonacci niveaus rond € 4,20 en 5 3,90 zijn potentiλle steunniveaus, waar we de komende tijd kunnen gaan volgen of de markt er eventueel kans ziet een bodem te bewerkstelligen. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 7 sep 2017: Gisteren hoofd en schouders patroon afgerond
 
 • Beleggers in BAM hebben na mijn vorige update gekozen voor een stijging waarmee het gap dat in mei was ontstaan werd gesloten. Vervolgens ontstond een daling die werd gevolgd door een kort herstel en weer een daling. Het is uiteindelijk uitgelopen op de vorming van een hoofd en schouders patroon. Dit patroon maakt een daling naar de stippellijn net onder € 4,65 of lager waarschijnlijk, die stippellijn neem ik dus als doel.
 • Het hoofd en schouders patroon is formeel geldig zolang het aandeel onder de neklijn rond € 4,88 blijft. Ik hanteer echter wat speling en gebruik de bovenkant van de voorlaatste candle rond € 4,95 hiervoor. Het toppatroon en mijn doel € 4,65 zijn geldig zolang dit niveau niet met een slot doorbroken wordt. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 23 aug 2017: Beleggers voorzichtig positief naar kwartaalcijfers
 
 • BAM komt morgen met kwartaalcijfers en beleggers zijn gezien het koersverloop van het aandeel voorzichtig positief gestemd. Er heeft zich namelijk een uitbraak naar boven uit de vlag d-d' voorgedaan, terwijl een uitbraak naar beneden gebruikelijk is. 
 • De ontwikkeling heeft overigens te maken met het gap dat in mei ontstond. De stap van gisteren is een eerste poging om dit gap te sluiten. 
 • De cijfers van morgenochtend gaan naar ik aanneem bepalend zijn bij de vraag of het gap gesloten gaat worden met een stijging naar € 5,45 of hoger of open blijft.
 • Een daling met een terugkeer in de vlag zou een uitbraak aan de onderkant met een vervolg omlaag waarschijnlijk maken. Een stijging met een doorbraak door de top rond € 5,50 daarentegen zou een voortzetting naar boven betekenen. Het aandeel staat vandaag tegen het einde van de ochtend op een winst van een kwart procent, er wordt voorzichtig gespeculeerd op het positieve scenario. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 3 aug 2017: Na topvorming herstel in vorm van vlag
 
 • In januari van dit jaar werd in de weekgrafiek links een omgekeerd hoofd en schouders patroon met een koersdoel van ongeveer € 5,85 afgerond. In de eerste week van mei volgde een doorbraak door de top rond € 5,20 uit november 2015, waarna het koersdoel met een hoogste stand van € 5,50 net niet werd bereikt. Het aandeel viel terug en in de tweede week van mei werd een toppatroon neergezet (een engulfing bearish line). Het is vanaf dat moment onduidelijk of de markt nog een vervolg omhoog zal weten te geven aan dit verloop.
 • Momenteel is er sprake van een licht stijgend kanaal, het patroon d-d'. Dit patroon kan overigens ook als een uit de kluiten gewassen vlag worden gezien. Wordt het afgerond met een uitbraak naar beneden dan volgt een gang naar de stippellijn rond € 4,40 of lager. Een uitbraak naar boven zou in combinatie met een nieuwe doorbraak door € 5,20 een opwaartse voortzetting naar € 5,50 of hoger inhouden.
 • In de daggrafiek ontstond op 11 mei jongstleden een gap naar beneden. De markt zou in theorie nog kunnen beslissen dit gap te gaan sluiten. Daarvoor is achtereenvolgens een stijging boven lijn d', de stippellijn rond € 5,20 en de top van 11 mei rond € 5,25 nodig. De vlag maakt het evenwel ongewis of het fonds daadwerkelijk naar het gap zal gaan, aangezien bij dit patroon een voortzetting naar beneden de meest waarschijnlijke ontwikkeling is. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

200417: In opgaande beweging, twee hindernissen te gaan

061016: Korte blik op het aandeel naar aanleiding artikel FD

140916: Test neklijn van het hoofd en schouders patroon

050816: Stijgende wig gevormd na bodem bij 61,8% niveau

200416: Kans op vorming hoofd en schouders patroon

110515: Patronen in wording wijzen op mogelijke stijging

290814: Koers richting bodems uit jaren 1995 -1996

120514: Top van vorig jaar tot nog toe niet uitgenomen

121113: Top bij 50%, markt denkt nog aan herstel

040413: Bij bovenkant van naar beneden gerichte wig

251012: Stijgende wig binnen grotere dalende wig

310712: Langzaam maar zeker in richting van oude bodems

100212: Gestegen naar potentieel weerstandsniveau

020911: Stijgende wig gevormd in neerwaartse fase

060411: Potentiλle top op het 50% Fibonacci niveau

021110: Rectificatie van de analyse van vanmorgen

021110: Gap gesloten, daling kan nu worden hervat

080610: De dalende trend met een gap voortgezet

190410: Test onderkant van eerder gevormde vlag

011209: Vorige week een H&S patroon afgerond

081009: Ongebruikelijke uitbraak naar boven uit vlag

190609: Vlag wijst op voortzetting dalende trend

290509: Hoofd en schouders patroon in daggrafiek

030209: Dalende trend, wel poging om deze te keren

080908: Bodem op 61,8% niveau, trend nog dalend

240608: Onderweg naar bodem van januari

230508: Daling onder trendlijn, start van correctie

290408: Opwaartse trend vanaf hogere bodem

130308: Naar beneden uit een vlag gebroken

260208: Stijging met de vorm van een vlag

170108: Doorbraak oude bodem voortzetting daling

221107: Koersdoel behaald, mogelijke steun dichtbij

260907: Daling na cijfers zorgde voor toppatroon

 

Nieuwsoverzicht BAM

 

Naar boven