ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Aperam

Update vrijdag 7 feb 2020: Bodempatroon afgemaakt na cijfers
 
 • In de weekgrafiek van Aperam is na cijfers van afgelopen woensdag gisteren een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgemaakt. Dit bodempatroon geeft een koersdoel van ongeveer € 40,50. Dit doel geldt zolang het fonds boven de neklijn rond € 29,90 van deze bodemformatie blijft. Een terugkeer eronder, wel met enige marge, zou het patroon ongeldig maken. Er zou dan een streep gaan door het koersdoel.

 • Potentiële weerstandsniveaus (waar eventueel een top tot ontwikkeling kan komen) zijn het 50% Fibonacci niveau van de daling € 48,43 - € 19,23 rond € 33,80 en het 61,8% niveau rond € 37,35.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 7 feb 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 20 nov 2019: Een dalende wig in ontwikkeling
 
 • In de daggrafiek van Aperam, waarin op 6 november jongstleden een omgekeerd hoofd en schouders patroon ontstond, is momenteel een dalende wig in ontwikkeling. Volgt een uitbraak naar boven dan wordt de wig afgerond op de gebruikelijke wijze en stijgt het aandeel in lijn met het omgekeerd hoofd en schouders patroon verder. De top rond € 30,25 uit april van dit jaar die ik eerder noemde blijft dan het doel. Breekt het fonds naar beneden uit de wig dan wordt het patroon ongeldig. In dat geval gaat de neklijn en dus de geldigheid van het omgekeerd hoofd en schouders patroon op de proef gesteld worden. Hoe het loopt hangt deels af van het algehele beurssentiment. Is dat negatief dan maakt dat bodempatronen in de aandelengrafieken zoals dat in deze grafiek wat minder betrouwbaar. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 20 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 7 nov 2019: Een groot bodempatroon is afgerond
 
 • In de daggrafiek van Aperam ziet u een gisteren afgemaakt omgekeerd hoofd en schouders patroon. De neklijn bevindt zich rond € 25,50. De top rond € 30,25 uit april van dit jaar is het doel dat we kunnen gebruiken zolang het bodempatroon geldig blijft. Dit laatste is van toepassing zolang het fonds boven de neklijn blijft. Een kleine marge is daarbij op zijn plaats, laat ik het het niveau waar het aandeel niet meer onder mag komen op € 24,90 zetten. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 7 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 30 aug 2019: Omgekeerd hoofd en schouders patroon
 
 • De daggrafiek van Aperam bevat een afgerond omgekeerd hoofd en schouders patroon. Als koersdoel laat zich berekenen € 23,25. Het fonds mag uiteraard niet meer terugvallen onder de neklijn rond € 21,25, waarbij het zoals gebruikelijk raadzaam is een kleine marge te gebruiken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 30 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 10 mei 2019: Een toppatroon afgemaakt in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van Aperam heeft zich gisteren een uitbraak naar beneden voorgedaan uit de omgekeerde rechthoekige driehoek die wordt gevormd door lijn j en de stippellijn rond € 24,90. Op basis hiervan wil ik de stippellijn rond € 21,30 (waar het koersdoel van de driehoek onder ligt) als doel nemen. Die loopt namelijk door een belangrijke voorgaande bodem, een niveau waar in principe steun gevonden kan worden. Dit blijft geldig zolang de koers onder de onderkant van de driehoek rond € 24,90 blijft, waarbij het zoals gebruikelijk in verband met eventuele tijdelijke bewegingen erboven verstandig is het fonds enige speelruimte te geven rond die lijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 10 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 26 apr 2019: Omgekeerd hoofd schouders patroon ongeldig
 
 • Een in het oog springende grafiek was vandaag de daggrafiek van Aperam. In deze grafiek ontstond vorige week een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Dat patroon werd gisteren ongeldig, want de koers van het aandeel keerde op een overtuigende wijze terug onder de neklijn van de formatie. Het is een verslechtering van het beeld. De stippellijn rond € 29,25 is nu opnieuw een potentiële barrière. Verder is het wachten op nieuwe aanwijzingen. Een eventuele daling onder de bodem rond € 24,90 zou natuurlijk een verdere verslechtering zijn, zou die zich voordoen. Bij de vorming van een volgende bodem boven dit niveau blijft daarentegen een vervolg omhoog mogelijk. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 26 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 18 apr 2019: Een omgekeerd hoofd en schouders patroon
 
 • In de daggrafiek van Aperam is gisteren een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgemaakt. De stippellijn rond € 29,25 is de neklijn, waar het fonds nu boven moet blijven om het bodempatroon geldig te houden. Ik neem echter een kleine marge en gebruik voor deze beoordeling niet de neklijn, maar de laatste bodem rond € 28,70.
 • Het koersdoel van het patroon is ongeveer € 33,60. De koers zou dus oplopen naar het 61,8% Fibonacci niveau rond € 33,55, dat wordt het doel. Onderweg moet worden gecontroleerd of het 50% niveau rond € 31,20 uitgenomen wordt, want dat is een potentieel weerstandsniveau.
 • Het aandeel is vandaag (11.30u) tot nog toe iets gedaald, dat maakt het nog spannend of het patroon geldig blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 18 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 4 sep 2048: Dalend binnen een dalend trendkanaal
  
 • In maart schreef ik voor het laatst over dit aandeel, het gevolg van een volle agenda. Laat ik direct naar de huidige situatie gaan. In de weekgrafiek links ziet u dat het fonds in een dalende trend is gekomen, met de lijnen i en i' van het dalend trendkanaal als uitersten van het koersverloop. De stemming in Aperam is negatief zolang het aandeel zich in dit kanaal bevindt.
 • Het fonds beweegt momenteel naar beneden binnen het kanaal en heeft zoals u in de daggrafiek rechts ziet potentiële steun in de buurt van het 50% Fibonacci niveau € 38,25 of het 61,8% niveau rond € 37,50. Rond beide grenzen kan zich eventueel een bodem ontwikkelen.
 • Worden beide niveaus daartegen met een slotstand in de daggrafiek doorbroken dan ligt een daling naar lijn i, de onderkant van het trendkanaal, voor de hand. De keuze tussen bodemvorming rond een van de niveaus en een vervolg naar lijn i is uiteraard aan beleggers. De kans op een koersbeweging naar de onderkant van het kanaal is gezien de dalende trend van het fonds echter groot. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 1 mrt 2018: Bij daling onder stijgende trendlijn geraakt
 
 • In december is in dit fonds een hogere bodem tot stand gekomen en dat was een positieve ontwikkeling. Vervolgens werd de top uit oktober echter niet doorbroken en volgde een daling onder lijn g. De positieve ontwikkeling is in gevaar. 
 • Een eventuele daling onder de stippellijn rond € 41 zou een verdere verzwakking inhouden, een daling onder € 38,80 zou ronduit negatief zijn. Dit zijn dus grenzen om goed naar te kijken zolang het aandeel daalt.
 • Komt in de grafiek een bodem op of boven € 41 tot ontwikkeling dan blijft een vervolg naar boven echter mogelijk. Er is op dit moment ondanks de daling onder lijn g dus nog geen man overboord. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 17 nov 2017: Verloop vorige keer wat te donker ingezien
 
 • De koers van Aperam is na mijn vorige update verder opgelopen. De lagere top van vorige keer had geen betekenis en ik schatte de dreiging dus te hoog in. Het aandeel bevindt zich nog steeds in een stijgende trend.
 • In de grafiek ziet u dat die trend tot dusverre is uitgelopen op de vorming van een top in de buurt van het 61,8% Fibonacci niveau. Een top bij een 61,8% correctiegrens kan de start zijn van een trendomkeer en het verdient dus aanbeveling om de verdere ontwikkeling van die trend te volgen, met het oog op een eventuele verandering van het beeld. 
 • Speculeren daarop is op dit moment uiteraard uit den boze. Een trend is de trend tot het tegendeel bewezen is. Blijft het aandeel boven lijn g dan kan dat immers resulteren in een vervolg omhoog, waarbij ook de top van vorige maand doorbroken zou kunnen worden. Een top in de grafiek hebben we daarentegen indien lijn g en de bodems rond € 38,80 doorbroken worden, dat zou slecht nieuws zijn voor het fonds. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 1 aug 2017: Er gaat wat dreiging uit van koersverloop
 
 • Er gaat een zekere dreiging uit van de weekgrafiek van Aperam. Die dreiging komt voort uit de lagere top die is ontstaan, in combinatie met het toppatroon dat zich hierdoor in theorie in de nabije toekomst voor zou kunnen gaan doen. 
 • De lagere top is ontstaan bij het 38,2% Fibonacci niveau. Een top bij een 38,2% niveau kan het begin zijn van een nieuwe neerwaartse beweging.
 • Doet die zich inderdaad voor en komt het aandeel vervolgens onder de bodem rond € 38,80 dan staat er een toppatroon in deze grafiek, namelijk een hoofd en schouders patroon. Dat zou uiteraard een negatieve ontwikkeling zijn.
 • Lijn g kan deze ontwikkeling overigens nog voorkomen, want dat is een potentiële steunlijn. Het is dus nog niet zeker dat het toppatroon daadwerkelijk tot stand komt, ook al ziet het verloop er wat dreigend uit. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

260117: Momenteel een risico op topvorming aanwezig

060916: Eerste van vier weerstandsniveaus is doorbroken

030816: Vier toppen die moeten worden uitgenomen

270416: Laverend om bovenkant rechthoekige driehoek

160215: Voortzettingspatronen afgerond na cijfers

190814: Sinds begin augustus bezig aan correctie

120614: Koersverloop overtrof mijn verwachtingen

040414: Tijd om te kijken naar eventuele topvorming

081113: Stijgende trend, koers nabij weerstand

090513: Stijgend naar neklijn afgerond H&S patroon

220113: Drie grenzen zijn komende tijd van belang

210812: Hersteld en nu bij 38,2% Fibonacci niveau

220312: Situatie onzeker door daling na vlag

 

Nieuwsoverzicht Aperam

 

Naar boven