ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het afsplitsen van het bouwbedrijf van OCI, dat een eigen beursnotering heeft gekregen, heeft gezorgd voor een splitsing van de aandelen OCI. De beurskoersen zijn hierdoor met terugwerkende kracht aangepast, wat vraagt om een nieuwe blik op het fonds.

  • Er heeft zich na de voorafgaande vorming van twee vlaggen zowel vorige als deze maand een doorbraakpoging voorgedaan bij de top uit 2014. Deze top, die door de splitsing rond €31,65 kwam te liggen, werd zoals u in de weekgrafiek ziet niet blijvend uitgenomen. Het is onduidelijk of er een voortzetting naar boven komt.

  • Zou €31,65 wel permanent doorbroken worden dan zou het aandeel in theorie verder kunnen naar €39,70, waar het niet in de grafiek getekende 161,8% niveau van de daling maart - oktober 2014 ongeveer ligt.

  • Er staat een hogere bodem in de daggrafiek, maar de laatste candle is een potentiλle top. Dit laatste maakt het onzeker of het van een voortzetting naar boven gaat komen. Een eventuele daling onder de bodem rond €26,25 zou dit wat minder vanzelfsprekend maken, de markt zou dan op zoek moeten naar een volgend steunniveau. Zou het van een daling onder het 61,8% niveau €24,30 komen dan wordt een terugkeer naar de bodem rond €18,60 waarschijnlijk.

  • Ik haal de Fibonacci lijnen weg in het geval de koers boven de top rond €33,50 komt, want dan zijn ze niet geldig meer. De markt heeft dan gekozen voor een opwaarts vervolg.

Resumerend: 

Er zijn vorige en deze maand pogingen geweest om de koers van OCI door de top rond €31,65 uit 2014 te brengen. Het aandeel kwam er wel boven, maar bleef daar niet. De grens werd niet permanent doorbroken. Zou het alsnog uitgenomen worden dan wordt het 161,8% niveau vam de voorgaande daling rond €39,70 mijn doel. Zolang het niveau €31,65 echter niet blijvend is gepasseerd is het niet zeker of er een vervolg naar boven tot stand komt. Zou het fonds achtereenvolgens onder €26,25 en €24,30 komen dan volgt naar alle waarschijnlijkheid juist een terugkeer naar €18,60. Een vervolg naar boven komt er als de top rond €33 blijvend wordt gepasseerd. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 11 mrt 2015, 16.42u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

260215: Zonder nieuws plotseling een krachtige stijging

021214: Na sterk herstel weerstand in buurt van €29,25

040814: Poging om de daling een halt toe te roepen

031213: In opwaartse beweging vanaf septemberbodem

 

Nieuwsoverzicht OCI

 

Naar boven