ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het aandeel OCI is eergisteren zonder aanwijsbare reden fors gestegen en naar boven uit de stijgende wig b-b' gebroken. Wellicht is deze technische situatie overigens de reden van de stijging geweest en was het kopers van deze stukken te doen om het tot stand brengen van een uitbraak naar boven. Z'n uitbraak trekt namelijk weer kopers en zo versterkt de beweging naar boven zichzelf als het ware.

  • De uitbraak betrof niet alleen de beweging naar boven uit de wig, er werd zoals u hieronder ziet ook nog een belangrijke grens uitgenomen.

  • De grens die werd gepasseerd is het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 38,58 - 22,69 rond 32,50. Het was een dubbel succes voor kopers van deze aandelen, een mooie klapper voor een beweging waar geen oorzaak voor aan te wijzen is.

  • Zou er binnenkort overigens toch nieuws bekend worden dat een reden voor deze stijging kan zijn dan is sprake geweest van voorkennis. De AFM kan dan aan het werk, als de organisatie deze stijging op dit moment al niet onderzoekt.

  • Het aandeel nadert de top net onder 38,60. Een doorbraak door dit niveau zou een nieuwe overwinning zijn voor hen die deze aandelen aanschaften. Dat zou in theorie een vervolg naar het 161,8% niveau van de daling 38,58 - 22,69 kunnen geven, dat rond 48,40 ligt. Het fonds zou daarvoor na de uitbraak uiteraard wel boven 38,60 moeten blijven, anders zou de ontwikkeling van september 2013 zich kunnen herhalen.

  • Wordt 38,60 niet uitgenomen of valt de koers na een doorbraak terug dan zal vervolgens uit de mate van dalen duidelijk moeten worden hoe sterk het aandelenfonds is. Daar is nu nog niets over te zeggen.

Resumerend: 

OCI is naar boven uit een stijgende wig en door het 61,8% niveau in de weekgrafiek gebroken. Kopers van het fonds hebben hiermee een belangrijke slag geslagen. Het trok andere kopers en zo voedt de stijging zichzelf momenteel. Weerstand kan er zijn net onder 38,60. Wordt deze grens gepasseerd dan geeft dat in principe een kans op een voortzetting naar het 161,8% niveau rond 48,40, met de kanttekening dat het fonds dan niet terug mag vallen onder de doorbroken grens. Valt het aandeel toch terug of wordt 38,60 in het geheel niet uitgenomen dan moet vervolgens uit de mate van dalen de kracht van fonds duidelijk worden. Dat wordt dan afwachten, daar is vooraf niets over te zeggen. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 26 feb 2015, 15.58u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

021214: Na sterk herstel weerstand in buurt van 29,25

040814: Poging om de daling een halt toe te roepen

031213: In opwaartse beweging vanaf septemberbodem

 

Nieuwsoverzicht OCI

 

Naar boven