ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Imtech is na enige kwartalen te zijn blijven liggen dit kwartaal verder gedaald. Het fonds nadert de stippellijn op €1,33, een lijn door de bodem uit 2003. Dit is een potentieel steunniveau, we kunnen gaan kijken of hier eventueel een nieuwe bodem komt te staan.

  • Het laagste punt tot nog toe dit jaar is €1,35 geweest. Omdat je een niveau als €1,33 niet op een paar centen nauwkeurig moet nemen is het zaak om te kijken naar eventuele bodemvorming.

  • De driehoek p-q echter baart me in dit opzicht zorgen, de kans op een voortzetting naar beneden is op grond van dit patroon namelijk aanwezig. Het geeft een koersdoel van ongeveer €0,85, een doel dat ik zou hanteren mocht het aandeel door €1,33 zakken en daar vervolgens onder blijven.

  • In de weekgrafiek is vorige week een kleine hammer gevormd en dat is een teken dat er wordt geprobeerd een bodem te maken. De candle moet bevestigd worden met een groene candle, die zou er aanstaande vrijdag moeten staan. Blijft die bevestiging uit dan is een voortzetting naar beneden een reλle optie.

  • In de daggrafiek tenslotte ziet u dat er eerder deze maand een gap is ontstaan, waarmee het fonds door meerdere bodems brak. Dit maakt het tot een breakaway gap. Normale gaps worden meestal gesloten, breakaway gaps echter niet altijd. Ik kan dus niet stellen dat het fonds nog naar boven moet om het gap te sluiten, want dat weet ik op grond van dit gap immers niet zeker. Zou er overigens wel herstel komen dan kan de stippellijn rond €1,94 als weerstandslijn gaan fungeren. 
  • Op dit moment is er zoals de grafiek ons leert nog geen duidelijke bodem en kan het fonds dus zonder meer nog verder dalen.

Resumerend: 

Imtech nadert de bodem rond €1,33 uit 2003. Dit is een potentieel steunniveau en het is dus tijd om te kijken of er zich wellicht bodemvorming voordoet. De afgeronde driehoek p-q in de grafieken maakt het echter onzeker of er een bodem komt, dat patroon geeft ons namelijk een koersdoel van ongeveer €0,85 voor deze stukken. Naar dat doel gaat het aandeel naar ik veronderstel mocht het blijvend door €1,33 zakken. Zolang dat niveau evenwel niet doorbroken is kunnen we nog kijken of er zich wellicht een bodem ontwikkelt. De markt zou immers nog kunnen besluiten om het gap te sluiten dat eerder deze maand ontstond. Zeker is dat echter niet, want dat is als breakaway gap een gap dat theoretisch open kan blijven. Gaat Imtech toch omhoog dan kan de stippellijn rond €1,94 in ieder geval als weerstandslijn gaan dienen. Op dit moment is er echter nog geen teken van bodemvorming en is de kans op een voortzetting naar beneden dus nog aanwezig. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 23 apr 2014, 16.55u.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

300114: Stijgend kanaal met potentieel toppatroon

061113: Ongewoon verloop voorafgaand aan cijfers

041013: Vlag maakt kans op lagere koersen groot

200513: Blijven liggen net onder bodem uit 2009

060213: Flink lager door precaire situatie in Polen

211112: Forse daling, de markt maakt zich zorgen

070812: Twee lijnen zijn bepalend voor het vervolg

150212: Nog niet afgeronde vlag bij top uit 2010

070911: Stijgende wig op een 61,8% niveau

070411: Top rond 61,8% niveau en oude trendlijn

031110: Doorbraak naar boven tot stand gebracht

201010: Een uitgelezen kans voor een doorbraak

180510: Sterk gepresteerd, nu bezig met correctie

070110: Door 61,8% niveau en top 2008 gebroken

120809: Nieuwe impuls voor opwaartse beweging

170609: Dalende trend ondanks stijging nog intact

210509: Aandeel sterker dan ik eerder verwachtte

140409: Toch weer beweging naar boven gekomen

090309: Belegger lijkt de keuze gemaakt te hebben

181208: Afwachten welke keuze de markt maakt

190608: Poging tot stijgen is gisteren gestaakt

060608: Doorbraak, maar toch heb ik mijn twijfels

100308: Stijging, maar wel teken van weerstand

 

Nieuwsoverzicht IMTECH

 

Naar boven