ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

IMTECH maandgrafiek  IMTECH weekgrafiek  IMTECH daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Mijn keuze op woensdag 17 juni jongstleden om uit te gaan van een daling naar 9,20 is verkeerd gebleken. Het fonds stijgt namelijk nog steeds en deze beweging heeft door goed ontvangen kwartaalcijfers gisteren nieuw elan gekregen. Ik heb het te negatief gezien en moet mijn analyse herzien.
  • Ik start zoals gebruikelijk met de maandgrafiek. Imtech is teruggekeerd bij lijn a en deze lijn kan eventueel weerstand vormen. De andere mogelijke weerstandsniveaus zijn twee Fibonacci niveaus van de daling 23,49 - 9,19, te weten het 50% niveau rond 16,35 en het 61,8% niveau rond 18.
  • Probleem in dit soort situaties is dat het gevaarlijk is om vooraf van doorbraken door weerstandsniveaus of weerstandslijnen uit te gaan, ik doe dat dan ook bij voorkeur niet. Dit impliceert dat ik op dit moment niet kan zeggen waar het aandeel heen gaat. Lijn a zou de opmars namelijk al kunnen stoppen. Wat ik wel kan zeggen is dat het 50% niveau van 16,35 het eerste koersdoel is als de stijging aanhoudt, het 61,8% niveau rond 18 het tweede als het 50% niveau doorbroken mocht worden.
  • Lastig is de ligging van lijn a in de maandgrafiek en de beide andere grafieken niet geheel dezelfde is. Dit komt wel vaker voor in grafieken met verschillende tijdsvensters, maar maakt het nu wel moeilijk. In de weekgrafiek is lijn a doorbroken en Imtech onderweg naar 16,35.
  • De doorbroken stippellijn rond 14,85 kan mogelijkerwijs steun gaan vormen, net als lijn e die ik door een drietal bodems in de weekgrafiek getekend heb.
  • In de daggrafiek is te zien dat er gisteren een gap is ontstaan. Gaps worden meestal gesloten, hetgeen in deze grafiek een daling naar 15 tot gevolg zou kunnen hebben.
  • Hoewel ik gezien het voorgaande niet kan zeggen naar welke waarde het aandeel onderweg is heb ik in lijn e gelukkig wel een nuttig hulpmiddel. Of het aandeel nu nog teruggaat naar het gap of niet, het aandeel is zolang de koers boven lijn e staat aan een opwaartse beweging bezig. -Ad Nooten-

Geplaatst woensdag 12 augustus 2009 15.35u.

Naar boven