ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

IMTECH maandgrafiek  IMTECH weekgrafiek  IMTECH daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • In de analyse die ik vorige maand maakte besloot ik me te blijven richten op mijn doel €8,10. Dat is een verkeerd besluit gebleken, want Imtech is flink gestegen. Zelfs de waarde €13 die ik als richtpunt noemde voor het aandeel toch mocht stijgen en boven €11,65 komen is moeiteloos gepasseerd. Wat ik moet zien te achterhalen is hoeveel stijgingspotentie dit aandeel nog heeft.
  • Daartoe heb ik de maandgrafiek voorzien van Fibonacci lijnen over de daling €23,49 - €9,19. Dit geeft drie mogelijke weerstandsniveaus, namelijk €14,65, €16,35 en €18. Imtech heeft het eerste van deze drie met een hoogste koers van €14,59 vrijwel bereikt, er kan dus eventueel topvorming optreden. 
  • Zou de koers verder oplopen dan vormt lijn a behalve de genoemde niveaus ook een potentiële hindernis. Die lijn wordt het richtpunt bij een stijging boven €14,65.
  • In de weekgrafiek is nog een andere weerstandslijn te zien, namelijk de dalende lijn d. Deze lijn kan net als het 38,2% niveau rond €14,65 de huidige opmars stremmen. Deze opmars blijft intact zolang Imtech zich boven lijn c bevindt, maar moet zolang lijn d niet doorbroken wordt als tijdelijk van aard worden beschouwd. Deze lijn kan de stijging immers keren.
  • Verder nadert het fonds de stippellijn rond €14,85 door de top van november 2008 in de week grafiek, ook dat is een potentieel weerstandsniveau.
  • Het voorgaande geeft me geen enkele zekerheid omtrent de mate waarin het aandeel verder zal stijgen, als het al verder stijgt. Dit is het probleem bij iedere countertrend beweging, het laat zich vanwege de veelheid aan potentiële weerstanden altijd lastig tot niet inschatten hoever zo'n beweging tegen de trend in reikt. 
  • Neem ik u mee terug naar de maandgrafiek dan ziet u dat Imtech vorig jaar eveneens een stijgingsfase heeft gekend, een fase waarop alsnog een daling volgde. Er is met alle weerstanden die er momenteel zijn voldoende aanleiding om voor dit jaar ondanks het herstel met eenzelfde ontwikkeling rekening te houden. De vraag is alleen waar de eerstvolgende top gevormd wordt. 
  • De daling wordt hervat zodra de koers onder lijn c in de daggrafiek geraakt, daarvan is op dit moment in ieder geval nog geen sprake. Het aandeel is onderweg naar de eerstvolgende top die kan liggen rond €14,65, €14,85, lijn d of eventueel nog lijn a. -Ad Nooten-

Naar boven