ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Wat is me opgevallen?
dinsdag 14 apr 2020
   
  • De stijgende wig is in de daggrafieken van beursindices op dit moment het dominante patroon. Vandaag ziet u vier voorbeelden, drie uit de VS en een uit Europa. We beginnen met de Dow Jones. In deze grafiek ziet u de wig v-v', tevens ziet u dat de index het 50% Fibonacci niveau in de grafiek heeft bereikt. Op grond van deze factoren is een vervolg naar beneden momenteel de meest aannemelijke toekomstige ontwikkeling. De wig wordt afgemaakt bij een uitbraak naar beneden. Zolang dit nog niet is gebeurd dienen we een slag om de arm te houden. Er is immers nog een uitbraak naar boven mogelijk. Die stap zou de wig ongeldig maken en het beeld in positieve zin veranderen.

 


 

 
  • In de de daggrafiek van de S&P500 zien we de stijgende wig h-h' en ook deze index heeft het 50% Fibonacci niveau van de daling feb-mrt bereikt. Dit is een potentieel weerstandsniveau en de wig is een patroon waarbij een uitbraak aan de onderkant gebruikelijk is. De combinatie is negatief, het maakt dat we rekening moeten houden met een daling. De wig is echter nog niet afgemaakt en een uitbraak naar boven is dus nog een mogelijkheid. Doet die zich voor dan behelst dat een verbetering van het beeld. In dat geval kunnen we ons richten op het 61,8% niveau, wat bij een uitbraak naar boven uit de wig in de daggrafiek van de Dow ook voor die index geldt.


 

 
  • De stijgende wig in de Nasdaq wordt gevormd door de lijnen c en c'. Net als de vorige indices staat ook deze bij het 50% Fibonacci niveau van de daling van de voorgaande maanden. Hier kan in theorie een top ontstaan en de wig zal normaliter worden afgemaakt met een uitbraak naar beneden. Ook hier is echter nog geen sprake van een afgeronde situatie, want we hebben nog geen uitbraak aan de onderzijde. Dit houdt in dat de markt in principe nog kan kiezen voor de realisatie van een uitbraak naar boven uit de wig. Dit zou gezien het negatieve karakter van het patroon een sterke ontwikkeling zijn en de focus ook hier naar het 61,8% niveau brengen.

 


 

 
  • De laatste grafiek is de daggrafiek van de Eurostoxx50 van vanmorgen tien uur. In deze grafiek is de stijgende wig q-q' ingetekend. Zagen we in de Amerikaanse grafieken stijgingen naar 50% Fibonacci niveaus, deze Europese index kwam niet zover. De Eurostoxx50 staat bij het 38,2% niveau en er doet zich een doorbraakpoging naar boven voor. De index kwam vanmorgen ook bij de bovenkant van de wig. Zou zich een uitbraak aan de bovenzijde ontwikkelen dan zou de blik naar het 50% niveau gaan en de wig zou ongeldig worden. Die ontwikkeling zou het technische beeld een stuk sterker maken. Op dit moment zegt het patroon ons evenwel net als de patronen in de andere grafieken op deze pagina rekening te houden met een mogelijk vervolg naar beneden. -Ad Nooten-


 

 

Geplaatst dinsdag 14 apr 2020 10.59u

Eerder verschenen in deze rubriek

Naar boven