ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 010610 16.00u
  • De patronen die zich vandaag voordoen zijn bepaald niet betrouwbaar gebleken. Kopers zijn namelijk vastberaden blijven kopen en zorgden voor vier uur al voor een lichte uitbraak naar boven uit de vlag c-c" die zich voordien aan het ontwikkelen was. Eerder braken we al naar boven uit een stijgende wig. De uitbraak uit de vlag is na vier uur door sterke macro-economische cijfers uit de VS zoals u ziet met kracht voortgezet. Zowel de bouwuitgaven als de inkoopmanagersindex waren beter dan verwacht. Met name de bouwuitgaven stegen sterk, namelijk met 2,7% terwijl de inschatting vooraf was dat deze uitgaven 0,1% hoger zouden liggen. De AEX maakte daarop om 16.00u een gap naar boven en dat is gedurende een handelsdag een ongewone ontwikkeling. De opluchting in de markt moet erg groot zijn, de andere problemen lijken op slag vergeten. Normaliter worden gaps gesloten, maar ik kan u niet zeggen of dat met dit gap ook zal gebeuren. Feitelijk was dit gap immers een breakaway gap, want deze beweging maakte de uitbraak uit de vlag definitief. Breakaway gaps worden niet altijd gesloten en dat zorgt ervoor dat ik er niet zeker van ben dat we nog terug zullen keren naar het overgeslagen gebied. Dit is echter wel een mogelijke ontwikkeling waar ik op let.
  • In de grafiek ziet u Fibonacci lijnen over de laatste daling. We staan boven het 61,8% niveau, wat theoretisch een terugkeer naar de top van gisteren mogelijk maakt. Voor alle zekerheid heb ik nog het 76,4% erbij geplaatst. Rond dit niveau 320,8 is nog een kleine kans op weerstand, ook omdat het samenvalt met het slot van gisteren. We vallen dit niveau aan terwijl ik deze pagina aan het schrijven ben.
  • Verder let ik erg goed op de ontwikkeling ten opzichte van de waarde 322,3. Daar ligt in de hier niet geplaatste daggrafiek de dalende lijn w waar ik gisterenavond over schreef, de lijn die tot dusverre weerstandslijn is geweest. -Ad Nooten-

Geplaatst dinsdag 1 jun 16.23u.

Naar boven

 

 

Hier ziet u de stand van de AEX op het moment dat u deze pagina opvroeg:

    

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext