ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • Op de laatste dag van de maand start ik mijn slotanalyse steevast met de maandgrafiek, zo ook vandaag. De index is deze maand volgend op de lagere top die vorige maand ontstond verder gedaald. Even leek het 50% Fibonacci niveau rond 390 doorbroken te worden, maar de AEX-index herstelde zich na steun gevonden te hebben rond oude bodems uit de jaren 1998 en 2001. Het maandslot ligt boven het 50% niveau dat dientengevolge niet als doorbroken mag worden beschouwd. Ware dat wel het geval geweest dan had een daling naar 350 waar het 61,8% niveau ligt logisch geweest, nu is dat niet het geval en geeft de maandgrafiek ons geen aanwijzing voor het toekomstig verloop.

 • De daggrafiek geeft ons dat wel, althans voor wat de korte termijn betreft. De candle van vandaag omvat zijn voorganger, wat het tot een engulfing bearish line maakt. Dat is een potentieel toppatroon uit de candlestick techniek, dat voordat we definitief over een top kunnen spreken nog wel bevestiging in de vorm van een daling behoeft.

 • Die bevestiging zou er op grond van het nog te sluiten gap van gisteren moeten komen. Voor alle duidelijkheid, het sluiten van een gap heeft een technische oorzaak. Er is niets magisch aan zoals sommige lezers in hun reacties wel suggereren, noch is het onzin te veronderstellen dat gaps meestal gesloten worden. Laat ik dat toelichten zoals ik dat onlangs ook gedaan heb in een cursus die ik gaf. Ontstaat er een gap dan wordt een deel van de markt erdoor verrast, dat is een kenmerk ervan. Hebben zij die erdoor verrast zijn tegengestelde posities dan zullen zij naar een punt zoeken waarop zij met een zo klein mogelijk verlies hun positie aan kunnen passen. Een dergelijk punt ligt bij voorkeur binnen het overgeslagen gebied en zo dicht mogelijk bij de slotkoers van de candle voorafgaand aan het gap. Zij die geen positie hadden op het moment dat het gap ontstond zullen de index na een zo grote sprong misschien wat duur vinden, maar zoeken wel een instapmoment om alsnog mee te kunnen gaan met de beweging naar boven. Het voor hen gunstigste instapmoment zal eveneens binnen het overgeslagen gebied liggen, velen zullen wachten tot de index daalt en dan hun slag slaan voor een rit naar boven. Zij die voorafgaand aan een gap een positie hadden in die richting en ineens een grote winst kunnen pakken zullen van een gap gebruik maken om de winst van tafel te halen, wat een drukkend effect op de koersen zal hebben. Wellicht stappen zij later na een daling dan weer opnieuw in. Zo ziet u dat er velen zijn die na een gap naar boven belang hebben bij of wachten op een daling tot binnen het gap, daar ligt simpelweg veel handel. Waar handel ligt gaat de index naar toe, dat is de reden dat een gap meestal gesloten wordt. Blijft het te lang open dan neemt de kans op het sluiten van een gap af, eenvoudigweg omdat velen dan niet meer hebben willen wachten en hun positie al ingenomen of aangepast hebben. Kort na de vorming van een gap ga ik er echter op grond van bovenstaande handelstechnische oorzaak van uit dat het gap gesloten zal gaan worden, dat deed ik gisteren en vandaag ook. Welke factoren ervoor zorgden weet ik niet, maar de markt keerde gisteren niet en vandaag aanvankelijk ook niet terug in het overgeslagen gebied. Kopers vingen iedere daling op, hetgeen hen in deze vakantieperiode met de karakteristieke dunne handel gemakkelijk afging. Het is een strategie die wel vaker toegepast wordt. Na slechte cijfers uit de VS zagen zij hier echter geen kans meer voor, waardoor het gap nu deels gesloten is. Ik ga ervan uit dat het op grond van het mechanisme dat ik schetste geheel gesloten gaat worden, wat neerkomt op een daling naar 396,8 of lager.

 • Hoewel de mogelijkheid bestaat dat er rond die koers 396,8 bij de onderkant van het gap kopers in gaan stappen denk ik vooralsnog niet dat dit gebeuren gaat. In de grafiek doet zich namelijk de driehoek u-u' voor en dat is een voortzettingspatroon. Een driehoek ontstaat over het algemeen halverwege de beweging en dit patroon wijst dus op een vervolg van de daling. Dit is bijzonder omdat gisteren de stijgende wig p-p' die ik toen nog in de grafiek had staan ongeldig werd door de sprong naar boven. De markt lijkt zich met de overgang naar het nieuwe patroon met dezelfde betekenis slechts uitstel te hebben gekocht, er was vanaf de wig sprake van patroontransformatie naar een formatie met gelijke betekenis. De voortzetting naar beneden is uiteraard pas een feit zodra zich een uitbraak naar beneden uit de driehoek voordoet.

 • De beweging van vandaag heeft in de grafiek met Bollinger Bands niets veranderd, de trend is hier nog steeds zijwaarts en we kunnen er verder niets aan ontlenen.

 • In de uurgrafiek is goed te zien dat we vandaag het gap in zijn gegaan, maar ook dat kopers zich daarop in de twee groene candles zich nog steeds verweerden. Sommige partijen moeten gisteren en vandaag veel geld gestoken hebben in het op peil houden van de index en het voorkomen van een daling in het gap, ik kan me wel voorstellen dat zij hun belangen bleven verdedigen. Uiteindelijk echter zal de AEX toch terugkeren naar de onderkant van het gap, een conclusie die ik trek uit onderstaande kwartiergrafiek.

 • In deze kwartiergrafiek is namelijk eveneens een driehoek ontstaan. Nu vonden we nog steun op het 38,2% Fibonacci niveau, komt deze driehoek uit dan gaan we naar het 50% niveau of lager, waarmee dan meteen het gap van gisteren gesloten is. Dat is het geval zodra we 396,8 bereiken, de bovenzijde van 29 juli jongstleden.
 • Zouden we naar boven uit de driehoek breken dan ontstaat een ander beeld, maar daar wil ik gezien de aard van het patroon niet op in gaan. Feit is wel dat het gap dan mogelijk niet meer gesloten zou worden. Hoe langer een gap zoals ik al schreef immers open blijft, hoe meer posities rond dat koershiaat aangepast zijn, wat dan de aantrekkingskracht van het gap verminderd. Er ligt dan immers minder handel. Mocht zich morgen tegen mijn verwachting in een stijging voordoen dan speel ik daar in mijn updates uiteraard direct op in.

Resumerend:

Tactisch sterk opererende kopers hebben zich er stevig tegen verzet, maar vandaag zijn we dan toch verder het gap in gegaan dat gisteren ontstond. In de daggrafiek is door het koersverloop van vandaag een engulfing bearish line ontstaan, wat een potentieel toppatroon is. Verder is in die grafiek een driehoek ontstaan die op een daling wijst. In de kwartiergrafiek is eveneens zo'n patroon ontstaan, wat aangeeft dat de kans groot is dat we morgenochtend al direct verder dalen. Dit brengt me tot de verwachting dat het gap tussen 306,8 en 400,9 dat vandaag al voor een deel gesloten is morgen geheel gedicht zal worden door middel van een daling naar 396,8 of lager. Uit de driehoek in de daggrafiek wil ik verder nog geen conclusie trekken behalve die dat ik in verband met een mogelijke neerwaartse voortzetting sterk op de onderkant van het patroon ga letten.

En dan nog dit...

Het is altijd goed om bij een analyse van onze verhoudingsgewijs kleine AEX ter vergelijking naar een grotere Europese index te kijken om te zien of de beelden bij elkaar aansluiten. Vandaag koos ik daarvoor de DAX.

 • Het belangrijkste verschil tussen de DAX en de AEX is dat er in de grafiek van de eerste gisteren geen gap gevormd is. Dat gap ontstond bij ons in belangrijke mate door een 7,5% hogere opening van Arcelor Mittal dat in Duitsland niet genoteerd staat en dus niet van invloed was op de Duitse index. Feit is dat de DAX niet terug hoeft om een gap te sluiten.
 • Verder is er geen driehoek gevormd die op een daling wijst, dat is een belangrijk verschil. Het koersverloop van de DAX ziet er aanmerkelijk positiever uit en dat zorgt ervoor dat ik voorzichtig moet zijn met onze driehoek in de daggrafiek.
 • De DAX ligt wel tegen een weerstandslijn aan, namelijk de dalende magenta stippellijn. Dit is het 50daags exponentieel gemiddelde EMA50 dat er eventueel voor zou kunnen zorgen dat de beursindex van onze oosterburen weer gaat dalen. Doet de lijn dan niet dan vinden we potentiŽle weerstandsniveaus in de Fibonacci niveaus rond 6615 en 6760. 
 • Een hervatting van de daling komt er in Duitsland pas als de DAX onder de laatste bodem rond 6330 geraakt, dat is daarom een niveau waar we gelijktijdig met de onderkant van onze driehoek in de AEX ter confirmatie van de daling op kunnen letten. -Ad Nooten-

(geplaatst donderdag 31 juli 2008, 19.35u)

 

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen