ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • De candle die vandaag in de weekgrafiek afgerond is heet een engulfing bearish line. De candle omvat het lichaam van zijn voorganger en illustreert door die vorm een ommekeer. Volgende week zal moeten blijken of deze ommekeer beklijft, dat zal uit de volgende candle blijken. Betreft dat een daling dan is dat de bevestiging dat deze engulfing bearish line een top is, zolang we die daling niet hebben gezien doen we er goed aan nog geen overhaaste conclusie te trekken. De ontwikkeling is wel negatief, laat dat duidelijk zijn.

 • We bevinden ons ter hoogte van de stippellijn rond 498,5 door voorgaande toppen die als voormalige weerstandslijn steun zou kunnen worden, ook dat dwingt me om vanuit deze weekgrafiek nog niet definitief over een verdere beweging naar beneden te spreken. 

 • Dat ligt anders in de daggrafiek waar we vandaag een neerwaartse uitbraak uit het grote wigvormige patroon cd zagen. Er ontstond hierbij een gap, maar dat is doordat we er dit patroon mee verlieten geen normaal gap, maar een breakaway gap. Het belangrijke aspect hiervan is dat dit type gap vaak open blijft. Daar we een flink eind in de richting van de onderkant van de voorlaatste candle zijn gegaan behandel ik het gap daarom als gesloten.

 • Lijn d vormde vandaag weerstand, iets dat je in een situatie als deze ook mag verwachten. Het zou vreemd zijn geweest als de index nog vandaag teruggekomen was boven lijn d.

 • De candle van vandaag illustreert dat op de negatieve opening na noch de kopers noch de verkopers de markt wisten te overheersen. Het is een doji waarvan het smalle lichaam in het midden ons namelijk laat zien dat opening en slot dicht bij elkaar lagen, per saldo won gedurende de dag dus geen van beide partijen de slag. Het verlies is te danken aan de opening die 0,7% onder het slot van gisteren lag.

 • Je zou na een uitbraak als deze eigenlijk een verdere daling verwachten, maar kopers hebben dat knap op weten te vangen en hebben op die manier laten zien nog steeds in een stijgende markt te geloven. Dat is iets waar we terdege rekening mee moeten houden. Daarom geef ik u voor alle zekerheid de positie waar we lijn d volgende week maandag vinden, namelijk 502,6. Zouden kopers maandagochtend de overhand krijgen dan is dat een plaats waar we weerstand zouden kunnen ondervinden bij een eventuele poging om terug te keren boven lijn d.

 • Zouden verkopers echter het sterkst zijn dan kan de magenta stippellijn, het 50daags exponentieel gemiddelde EMA50, eventueel steun vormen. De eerlijkheid gebiedt me echter te zeggen dat de index in bovenstaande grafiek al meerdere keren een stuk boven deze lijn een bodem gemaakt heeft, dat zorgt ervoor dat ik me afvraag of de lijn als we er daadwerkelijk naar toe zouden gaan nog steun zou vormen. Ik houd het in ieder geval in de gaten.

 • Belangrijker is de stippellijn rond 490,9 daaronder, dat is het allerbelangrijkste steunniveau. Het zou werkelijk een omslag betekenen als de beursgraadmeter daaronder zou geraken. De lijn moet de komende week daarom een belangrijke positie in de analyse hebben.

 • De daling van vandaag betekent niet alleen in de normale daggrafiek een doorbraak, maar ook in de grafiek met Bollinger Bands. We bevinden ons namelijk onder de middellijn, op grond waarvan een daling naar de onderzijde van deze indicator de meest waarschijnlijke optie is.

 • In de uurgrafiek van vandaag speelt het 61,8% Fibonacci niveau rond 497,6 een cruciale rol. Hoewel de index onder dat niveau is geweest wist de index met het lichaam van de desbetreffende candle boven deze grens te blijven, waardoor het als intact moet worden beschouwd. Dit is een belangrijk gegeven. Als het 61,8% niveau bij een correctie namelijk niet doorbroken wordt kan dat betekenen dat de beweging voorafgaand aan de correctie hervat gaat worden, wat in dit geval dus een hervatting van de stijging in zou houden.

 • Zou de beursindex daarentegen onder 497,6 komen en daar ook blijven dan ligt een daling naar 490,9 voor de hand, het niveau dat we bij de daggrafiek al tegenkwamen.

 • Wat we doen zal maandag in eerste aanleg van de beweging ten opzichte van lijn k afhangen. De aandelenmarkt heeft de dag met een stijging afgesloten waaruit ik de conclusie trek dat men kennelijk wel kansen ziet om door lijn k te breken. Een doorbraak door lijn k zou aangeven dat de markt toch het gap van vandaag zou willen gaan sluiten. De onderkant van het gap rond 501,5 en de bovenkant rond 502,2 zouden dan de belangrijkste potentiŽle weerstandsniveaus zijn aan de hand waarvan ik het koersverloop in eerste instantie zou gaan beoordelen. Die laatste waarde ligt overigens niet ver van de positie van lijn d in de daggrafiek die zoals we eerder zagen rond 502,6 weerstand kan vormen.

 • Een doorbraak door lijn k zou passen bij het in stand gebleven 61,8% niveau in de uurgrafiek dat de mogelijkheid van een stijging open heeft gehouden en is daarom niet onmogelijk.

 • Zolang we ons echter onder lijn k bevinden ga ik van een neerwaarts vervolg uit, dit omdat ik nooit bij voorbaat van het breken van een lijn uit wil gaan.

Resumerend:

Er zijn vandaag een aantal negatieve elementen in de grafieken te bespeuren die erop wijzen dat een verdere daling aanstaande is. Ik doel dan met name op de engulfing bearish line in de weekgrafiek, de neerwaartse doorbraak uit het patroon cd in de daggrafiek en de daling onder de middellijn in de daggrafiek met Bollinger Bands. Het lijkt voldoende bewijs voor een verdere daling, maar zo eenvoudig ligt de zaak nog niet. Kopers hebben in weerwil van de verkoopdruk vandaag namelijk stand gehouden en ervoor gezorgd dat het 61,8% Fibonacci niveau in de uurgrafiek intact gebleven is. Dit maakt in principe een hervatting van de stijging mogelijk. Of die stijging er komt zal aanstaande maandag van het koersverloop ten opzichte van lijn k in de kwartiergrafiek afhangen. Breken we door die lijn heen dan volgt een stijging naar het stukje tussen 501,6 en 502,2 dat nog open gebleven is van het gap van vanochtend, maar het allerbelangrijkst is dan toch lijn d in de daggrafiek rond 502,6. Die lijn is dan namelijk doorslaggevend voor de beantwoording van de vraag of de stijging al dan niet wordt voortgezet. Zolang we ons onder lijn k bevinden ga ik echter van een neerwaarts vervolg uit. Brengt dat ons onder 497,6 dan gaan we door naar het steunniveau op 490,9 waar maar liefst vier candles in de daggrafiek hun onderkant hebben, wat het tot een uiterst belangrijk potentieel steunniveau maakt.

En dan nog dit...

Hoewel indices via allerlei draadjes zoals gemeenschappelijke noteringen en internationale indices met derivaten aan elkaar gekoppeld zijn verdient het toch aanbeveling af en toe eens naar een andere index te kijken. De samenstelling van indices is namelijk nooit exact hetzelfde, wat wil zeggen dat de bestudering van een andere graadmeter extra informatie op kan leveren. Vandaag is het podium daarom voor de daggrafiek van de FTSE index, de Engelse beursgraadmeter die afwijkt van andere Europese indices vanwege de mijnbouwaandelen die erin vertegenwoordigd zijn.

 • Net als alle beursindices kent ook deze index sinds juni van vorig jaar een mooie stijgende trend waarbij het kanaal aa' is ontstaan. Vanaf oktober vorig jaar wist de beursgraadmeter de bovenkant van dat kanaal niet meer te bereiken waardoor lijn b werd gevormd die samen met lijn a een wigvormig patroon heeft gevormd. Dat wijst op een mogelijke daling. Gisteren werd vervolgens lijn b niet meer bereikt en ontstond als ik me baseer op de lichamen van de candles een dubbele top. Dit versterkt het risico op een daling, waarbij ik me echter wel haast om te benadrukken dat er nog niets zeker is. Lijn a is een betrouwbare trendlijn en we kunnen er niet zomaar van uit gaan dat die lijn doorbroken gaat worden, er hebben zich namelijk wel meer tussentijdse kleine correcties voorgedaan die netjes opgevangen werden. Hoewel de wig het beeld minder positief maakt is de overmacht van de bulls pas over zodra er een daling onder lijn a staat en niet eerder. -Ad Nooten-

 

Naar boven