ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Amsterdam opende vanochtend precies op het 161,8% Fibonacci niveau van de laatste correctie, een niveau dat ik vorige week vrijdag in de grafiek tekende, en liet dit niveau verder ongemoeid. De conclusie hieruit is dat we nog niet van een voortzetting naar het 200% op 555 uit kunnen gaan dat ik u vrijdag schetste, maar voorlopig nog moeten aannemen dat we in de richting van lijn e gaan dalen. 

  • We vormden met de voorlaatste candle een gap dat nog niet gesloten is, dat is een tweede reden om rekening te houden met een daling. 

  • Een derde reden is dat de vandaag ontstane candle voldoende lijkt op een dark cloud cover om voorlopig van topvorming uit te gaan.

  • In de Bollinger Bands daggrafiek is er in contrast met het voorgaande nog geen enkele reden om al van een daling uit te gaan, wat overigens niets behoeft te betekenen omdat het om een naijlende indicator gaat. De banden stijgen en de index bevindt zich in het bovenste deel ervan, wat wil zeggen dat het om een mooie stijgende trend gaat. De middellijn zou bij een eventuele daling om deze trend intact te houden steun moeten vormen.

  • In de uurgrafiek leek er vanmorgen al een beweging naar beneden te starten, maar die zette niet door. Er ontstond rond 534,1 een hogere bodem en er bleek daarna rond 537 weerstand te liggen. Zolang we ons tussen beide grenzen bevinden is nog niet te zeggen waar we heen gaan en of we dus daadwerkelijk richting onderkant kanaal ww' gaan bewegen of niet.

  • Komen we morgen boven 537 dan gaan we proberen de top van vandaag op 538,9 en die van vrijdag op 539,1 te bereiken. Doorbreken we die dan wordt lijn w' het doel.

  • Zakken we echter onder 534,1 dan gaan we door naar het 38,2% Fibonacci niveau rond 533,2. We zouden eventueel ook nog naar het 50% niveau rond 531,4, de boven- of onderkant van het nog te sluiten gap op respectievelijk 530,9 en 529 of het 61,8% niveau rond 529,6 kunnen gaan, maar dat wil ik dan stap voor stap volgen en indien nodig mijn koersdoel steeds naar de volgende waarde verleggen.

Resumerend:

We vormden vandaag een mogelijk toppatroon in de daggrafiek en er is daarmee een gerede kans op een daling. Dat zou ook passen bij het gegeven dat we het gap van afgelopen vrijdag nog te sluiten hebben en bij het punt dat we in de daggrafiek het 161,8% niveau van de laatste correctie bereikt hebben, wat een potentieel weerstandsniveau is. Het zal morgen afhangen van de richting waarin we de zone 534,1 - 537 verlaten waarin we ons momenteel bevinden. Is dat aan de bovenkant dan komt de daling niet en gaan we nogmaals proberen de weerstand rond 539 uit te nemen teneinde naar lijn w' in de uurgrafiek te gaan. Een eventuele doorbraak door die lijn zou een gang naar 555 mogelijk maken, maar daar wil ik niet teveel op vooruit lopen omdat nooit bij voorbaat te zeggen is dat een lijn doorbroken gaat worden. Komen we morgen in tegenstelling met het voorgaande onder 534,1 dan gaan we door naar 533,2, waarbij ook een daling naar daaronder gelegen potentiŽle steunniveaus rond 531,4, 530,9, 529,6 of 529 tot de mogelijkheden behoren.

En dan nog dit...

De prijsvorming van een vat olie staat op een cruciaal punt. De markt zal binnenkort namelijk een belangrijke keuze moeten maken uit een daling onder potentiŽle weerstand rond $63 of stijging boven recente weerstand in de buurt van $68. Deze keuze kan zoals ik u vandaag wil laten zien grote gevolgen hebben.

  • U ziet een grafiek die ik om 17u vanmiddag van het internet heb gehaald. De olieprijs is momenteel in gevecht met de onderkant van het kanaal cc' en bevindt zich daarnaast net boven het niveau $63 waar eerder steun gevonden werd en bovendien een oude top ligt. Laat de oliemarkt de prijs van een vat olie nu dalen onder $63 dan is de stijging ten einde en volgt met grote waarschijnlijkheid een daling naar de bodem rond $53.
  • Blijft de koers echter tussen $63 en $68 dan dreigt daarentegen een stijging die werkelijkheid zou worden bij een doorbraak van lijn d. Dat zou een omgekeerd hoofd en schouders patroon doen afronden dat voor een stijging van ongeveer $13 zou kunnen zorgen, namelijk de hoogte van het hoofd. De olieprijs zou dan naar $81 stijgen. 
  • De keuzemogelijkheid tussen een neerwaartse doorbraak van $63 of een opwaartse doorbraak van $68 voor staat komt dus in feite neer op een keuze tussen een daling naar $53 of een stijging naar $81, wat nogal een verschil maakt voor onze economie die ofwel met een lastenverlichting ofwel met een lastenverzwaring te maken gaat krijgen. -Ad Nooten-

 

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen