ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Op vrijdagavond start ik omdat er dan in deze grafiek weer een nieuwe candle is afgerond gewoontegetrouw met de weekgrafiek. In deze grafiek is vandaag een engulfing bearish line ontstaan. De start van deze week lag zoals we aan het lichaam van de candle zien boven het slot van vorige week en het slot van deze week onder het openingsniveau van vorige week. Er heeft dus een omslag plaatsgevonden. Laat ik op grond van deze ene candle echter nog niet tot overhaaste conclusies komen, de candle is namelijk nog niet bevestigd. Volgende week zal pas blijken of we daadwerkelijk met een top van doen hebben, dat is namelijk pas het geval als er een daling op volgt.

  • De kans dat er inderdaad een daling op volgt is als ik vervolgens naar de daggrafiek kijk groot. We zijn vandaag namelijk naar beneden door de trendlijn r gedoken en dat rechtvaardigt de verwachting dat we naar de onderzijde van het kanaal n-n' zullen gaan waarin we ons bevinden. De valse uitbraak naar boven uit het kanaal n-n' waar ik eerder melding van maakte krijgt zo een neerwaarts vervolg, wat bij een dergelijke teruggedraaide beweging trouwens vaak voorkomt.

  • Op grond van de daggrafiek met Bollinger Bands moet ik evenwel mijn verwachting dat we naar lijn n in de daggrafiek zullen gaan terugnemen. De middellijn van deze indicator die we aanstaande maandag rond 554 vinden zou namelijk nog steun kunnen gaan vormen en de genoemde daling dus nog kunnen voorkomen. We doen er goed aan rond 554 uit te kijken naar mogelijke bodemvorming.

  • Uitkijken voor mogelijke bodemvorming moeten we echter al op het huidige niveau. In de grafiek ziet u Fibonacci lijnen over de stijging 549,3 - 564 getekend. Het slot van vandaag bevindt zich exact op een potentieel steunniveau, namelijk het 61,8% niveau van deze stijging. Dit is in de Fibonacci theorie het laatste belangrijke mogelijke steunniveau, daaronder zou een voortzetting naar 549,3 voor een volledige correctie volgen.

  • Die waarde 549,3 wil ik vanwege het feit dat de stippellijn op 550,4 nog steun zou kunnen vormen nog wel aanpassen, ik richt me mocht de beursindex aanstaande maandag verder dalen en zo onder het 61,8% niveau terecht komen liever op het gebied 549,3 - 550,4 waarbinnen eventueel bodemvorming zou kunnen optreden. 

  • Mochten we maandag direct hoger openen en zo in de uurgrafiek boven het 61,8% niveau blijven dan staat of valt een eventuele neerwaartse voortzetting met de beweging ten opzichte van lijn r. We hebben de laatste jaren een historie van dalingen onder trendlijnen die gevolgd worden door een terugkeer erboven, daar zullen we de beursbarometer volgende week bij een stijging op moeten controleren. Zolang we ons onder lijn r bevinden ga ik evenwel van een neerwaarts vervolg uit, zouden we terugkeren boven de lijn dan moet ik dat heroverwegen. De stippellijn rond 555,6 kan voor het overige na de doorbraak in de voorlaatste candle eventueel nog een weerstandsniveau worden.

Resumerend:

De daling van vandaag heeft het technische beeld in negatieve zin veranderd. In de weekgrafiek heeft een mogelijke omslag gestalte gekregen, daar is namelijk een engulfing bearish line te zien. We moeten nog wel op bevestiging in de vorm van een daling wachten. Kijk ik vervolgens naar de daggrafiek dan moet ik constateren dat de kans op een daling groot is, in die grafiek zijn we namelijk onder de trendlijn r gedoken en dat rechtvaardigt een daling naar lijn n. Ik ben echter nog niet zeker van een neerwaartse voortzetting, er is ook nog een tegengesteld signaal. We sloten vandaag in de uurgrafiek namelijk precies op het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 549,3 - 564 op 555. Dit is in de Fibonacci theorie een mogelijk steunniveau, wat wil zeggen dat we aanstaande maandag goed op de opening moeten letten. Ligt die boven het slot van vandaag dan houdt het 61,8% niveau stand, wat erop neer komt dat we de stijging weer op zouden kunnen pakken. In hoeverre het dan daadwerkelijk van een stijging komt zal dan achtereenvolgens afhangen van potentiŽle weerstand rond 555,6 en van lijn r in de kwartiergrafiek. Ik neem voorlopig aan dat we daarbij niet boven de lijn zullen geraken, maar dat is iets dat je tegenwoordig nooit zeker weet. Zolang we ons onder lijn r bevinden ga ik in elk geval van een daling uit. Komen we onder 555 dan vinden we mogelijk steun rond 554 in de daggrafiek met Bollinger Bands. Daar moeten we dus voor alle zekerheid rekening houden met mogelijke bodemvorming. Zouden we daaronder geraken dan ligt er tot het gebied 549,3 - 550,4 geen steun meer en veronderstel ik daarom dat we dan naar die zone gaan om daar een volgende bodem te maken.

En dan nog dit...

De Amerikaanse economie vertraagt zoals uit cijfers van gisteren bleek. FED-voorzitter Bernanke zei gisteren zich daarnaast nog zorgen te maken over mogelijke inflatie. De combinatie van een vertragende economie en inflatie is geen goede, omdat de economie dan een renteverlaging zou vragen terwijl ter bestrijding van de inflatie juist een renteverhoging op zijn plaats zou zijn. De inflatie komt ten dele voort uit stijgende grondstofprijzen of commodities die doorberekend worden in eindproducten van het bedrijfsleven. Ik kijk in dit verband regelmatig naar de Goldman Sachs Commodity Index die ik daartoe vanavond om 19u weer eens van het internet heb gehaald. Ik besprak deze index voor het laatst op 19 april jongstleden.

  • De index geeft een alarmerend beeld. Vorige keer tekende ik de stijgende lijn d in de grafiek. Toen de index onder lijn d kwam had dat tot topvorming kunnen leiden, maar dat deed het niet. De commodity index vervolgde zijn weg naar boven, waardoor nu lijn e getekend kan worden. Recent is de index door de top van vorig jaar op 510 gebroken en dat moet als een koopsignaal worden gezien.
  • Hier zitten we dus met een afnemende Amerikaanse groei in combinatie met hogere grondstofprijzen, u kunt begrijpen dat dit geen goede combinatie is. De mogelijkheid is nog daar dat de afnemende groei de vraag naar grondstoffen zal doen afnemen waardoor de prijzen dan terug zullen vallen, maar daar is op dit moment nog niets over te zeggen. De grafiek spreekt momenteel boekdelen, er staat een duidelijke stijgende trend die met de doorbraak door de oude top een volgende stijgingsfase in is gegaan. -Ad Nooten-

 

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen