ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • De beursweek is ten einde en dat wil zeggen dat ik start met de weekgrafiek. We zijn deze week iets boven het slot van vorige week vrijdag geŽindigd, om precies te zijn 0,46%. Dit heeft dus niet veel om het lijf. Het heeft het beeld van vorige week niet veranderd. Laat ik dat beeld nogmaals schetsen. 

 • Om te beginnen werd in januari de vlag e-s afgerond. Op een vlag volgt meestal een daling ter grootte van de daling die eraan vooraf ging, vergelijkbaar met wat vorig jaar na een gelijkvormig patroon plaats vond. Ik tekende om het doel van het patroon te bepalen in januari een verticale groene lijn langs die voorafgaande daling. Vervolgens tekende ik een lijn van gelijke lengte vanaf het uitbraakpunt naar beneden. Het onderste punt van de tweede lijn werd het koersdoel, waarmee ik op het onwaarschijnlijke niveau van 85 punten uitkwam.

 • Eerder deze maand tekende ik naar aanleiding van het koersverloop een driehoek die u met lichtgrijze lijnen in de grafiek aangegeven ziet. Op een driehoek volgt normaal gesproken een daling die gelijk is aan grootte aan de daling voorafgaand aan de formatie. Ook dit patroon wijst dus op een gang naar 85 punten.

 • Verder tekende ik even geleden het dalend trendkanaal d-k, een kanaal dat uitwijst dat de beurs nog altijd een als negatief te kwalificeren koersverloop kent. Dat we vorige maand de bovenzijde van dit kanaal niet eens bereikten was een teken van zwakte.

 • Begin deze maand braken we naar beneden door de stippellijn op 217,8, de lijn door de bodem uit maart 2003. Een daling onder een voorgaande bodem geldt als een verkoopsignaal, de lijn kan vanaf dat moment bovendien weerstand gaan vormen. 

 • Ik kan aan de hand van het voorgaande niet anders stellen dan dat het beeld in de weekgrafiek er geen is om vrolijk van te worden.

 • In de daggrafiek werd vervolgens op 23 februari een hoofd en schouders patroon afgerond, dat als voortzettingspatroon het negatieve beeld uit de weekgrafiek bevestigde en een koersdoel gaf van 185 punten. Dat koersdoel is nog niet behaald en ik dien er daarom rekening mee te houden dat we alsnog naar dat niveau zullen gaan. Het sluit bovendien aan bij het doel van 85 punten uit de weekgrafiek, de daling naar 185 zou onderdeel daarvan uit kunnen maken.

 • We zijn vorige week teruggekeerd naar de stippellijn rond 217,8 en het ziet er inderdaad naar uit dat die lijn weerstand gaat vormen. De AEX-index is er althans niet in geslaagd om er doorheen te breken, wat automatisch betekent dat ik er rekening mee moet houden dat we de daling hervatten.

 • Die hervatting heeft nog niet echt plaatsgevonden, we bewogen de afgelopen dagen min of meer zijwaarts. Dit zou overigens met de optie expiratie van vandaag te maken kunnen hebben. Optiehandelaren zijn gebaat bij een situatie waarin zoveel mogelijk opties waardeloos of bijna waardeloos aflopen. Daartoe proberen zij de markt met name de dag voor en de dag van de expiratie in een voor hen gunstige richting te bewegen. Ik sluit niet uit dat dit de oorzaak is van het gegeven dat we de daling nog niet hervat hebben. Of dit zo is zal volgende week blijken. Dalen we dan wordt de laatste bodem rond 195 punten de eerste voor de hand liggende halte.

 • Het ik het mis en stijgen we maandag dan is het vervolg afhankelijk van de vraag of we door 217,8 weten te breken. Een doorbraak zou uiteraard een positieve ontwikkeling zijn.

 • De daggrafiek met Bollinger Bands geeft me echter nog geen aanleiding om van een stijging uit te gaan. We zijn nog altijd niet door de middellijn van deze indicator gebroken, deze vormt nog steeds weerstand. Daar ik niet bij voorbaat van het doorbreken van een weerstand uit wil gaan moet ik op grond van deze grafiek vooralsnog van een daling uit gaan.

 • De uurgrafiek geeft ten opzichte van de voorgaande grafieken een afwijkend beeld. In deze grafiek is namelijk een driehoek ontstaan. Het is patroon is erg groot en dat wil zeggen dat ik er niet per definitie van uit wil gaan dat het hier een voortzettingspatroon wordt. Ik wacht liever op de uitbraak uit dit patroon, waar het op een gegeven moment van moet komen. Een uitbraak naar boven zou een aanval op de besproken stippellijn rond 217,8 mogelijk maken, met de mogelijkheid dat we dan naar boven door die lijn breken. Een uitbraak naar beneden zou daarentegen een hervatting van de daling inhouden, met de bodems rond 208,4 en 206,9 en de Fibonacci niveaus rond 206 en 203,4 als mogelijke steunniveaus. 

 • Een eventuele daling onder 203,4 zou de beursgraadmeter naar 195 of lager doen gaan. Klopt het negatieve beeld uit de weekgrafiek dan is dit wat te gebeuren staat, het is zaak dit te verifiŽren.

 • De kwartiergrafiek geeft aan dat de aandelenmarkt beide opties open gehouden heeft. Het slot van vandaag lag midden in de driehoek. Ik weet echter niet of dit wat zegt, de stijging van vandaag kan zoals ik schreef door expiratie belangen veroorzaakt zijn en is dus niet noodzakelijkerwijs representatief voor de werkelijke stemming. De markt moet volgende week die stemming maar tonen door middel van een uitbraak uit het patroon.

Resumerend: 

Hoewel een overweldigende hoeveelheid gegevens op een verdere daling wijst heeft de aandelenmarkt de deur naar een stijging op een kier gehouden. De negatieve gegevens zijn helder, het gaat om een vlag c.q. driehoek in de weekgrafiek, een hoofd en schouders patroon in de daggrafiek, weerstand van de oude bodem rond 217,8 en weerstand van de middellijn van de Bollinger Bands. De deur staat op een kier door de driehoek in de uurgrafiek, die maakt namelijk zowel een stijging als een daling mogelijk. Krijgt het negatieve scenario voorrang dan breken we volgende week naar beneden uit de driehoek, dus door lijn b. Mogelijke steunniveaus zijn dan nog 208,4, 206,9, 206 en 203,4, daaronder zou een daling naar 195 of lager volgen. Het zou onderdeel uit kunnen maken van een nog veel grotere daling zoals ik die heb aangegeven. Breken we met de index daarentegen naar boven uit de driehoek dan geeft dat ruimte voor een aanval op de weerstand rond 217,8, die we op zijn minst zullen moeten doorbreken willen we enige kans maken om het negatieve scenario af te wenden.

En dan nog dit...

Een lezer schreef me deze week dat ik het koersdoel van 85 punten dat ik al enige tijd geleden aan de hand van de weekgrafiek bepaalde en vandaag weer ter sprake bracht in zijn optiek niet zou moeten noemen. Ik zou bijdragen aan een negatieve stemming. In plaats daarvan zou ik het volgende moeten schrijven: "Welke kant we opgaan weten we niet. Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat we de bodem nog niet hebben bereikt, dus wees voorzichtig." Dat zou eerlijker zijn. Ik ben juist van mening dat dit niet eerlijk zou zijn. Ik hoor als analist iedere beweging op dezelfde manier te beoordelen. Zie ik dus een vlag of een driehoek, in welke grafiek, in welke richting of met welk koersdoel ook, dan maak ik daar melding van. Vervolgens controleer ik of we naar het koersdoel van het patroon bewegen. Is dat het geval dan is het patroon de juiste voorbode geweest. Bewegen we niet in de richting van het koersdoel dan maak ik daar melding van. Ik ben van mening dat ik dan onomwonden hoor te melden dat de inschatting die ik op grond van het patroon maakte niet de juiste was. Dit doe ik naar boven en beneden, van kwartiergrafieken tot maandgrafieken en steeds aan de hand van dezelfde set technieken. Momenteel kom ik met die technieken in de weekgrafiek op een koersdoel van 85 punten uit. Betekent dit met zekerheid dat we naar die waarde toe zullen gaan? Nee. Een patroon is een momentopname, een grafische weergave van het marktsentiment. Verandert dat sentiment dan verandert ook de grafiek en wordt het doel niet meer bereikt. Wat ik altijd doe en in verband met dit extreem lage koersdoel zeker, is na de afronding van een patroon voortdurend controleren of het koersverloop aansluit bij het verloop dat je na het patroon mag verwachten. Zolang dat het geval is houd ik het aan. Wil dit zeggen dat ik hoop of wil dat de AEX naar 85 punten gaat? Zeker niet. Het zou een dramatische ontwikkeling zijn. Ik hoop van ganser harte dat ik het bij het verkeerde eind heb en dat we naar bijvoorbeeld 400 punten gaan. Dat zou veel beter zijn voor ons allen, ik zou het toejuichen. Daar staat tegenover dat ik zowel bij een daling naar 85 punten als een stijging naar 400 punten naar mijn beste kunnen met de trend mee zal blijven handelen en analyseren, dat is immers mijn vak. Een mooi en enerverend vak overigens, zeker in spannende tijden als deze. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst vrijdag 20 mrt 2009, 19.54u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

20 mrt 09.15u: Kopers actief na lagere opening

20 mrt 10.00u: AEX-index is stevig opgeveerd

20 mrt 11.15u: Top rond 50% Fibonacci niveau

20 mrt 12.00u: Kennelijk belangen boven 210

20 mrt 13.15u: Hoger, maar top rond 61,8% niveau

20 mrt 14.00u: Markt kijkt omhoog, top nog intact

20 mrt 15.00u: Omhoog en weer naar beneden

20 mrt 16.15u: Expiratie tussen 210 en 215 in

20 mrt 17.15u: AEX-index nog altijd op winst

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven