ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De gravestone doji die gisteren een mogelijke top voorspelde is vandaag door een flinke daling van 2% gevolgd, de candle bleek daarmee een juiste indicatie voor het vervolg. De candle die vandaag is ontstaan staat los van zijn voorganger, wat in vaktermen een gap wordt genoemd. Een gap wordt meestal gesloten, waarmee wordt bedoeld dat de index nog in het gebied waar het koershiaat optrad terug zou moeten keren. Dit impliceert een mogelijke stijging naar de onderzijde van de voorlaatste candle rond 459,8.

  • We zijn door het terreinverlies van vandaag ruim onder het 50% Fibonacci niveau geraakt dat tot dusverre steun vormde. Dit wil zeggen dat een daling naar het 61,8% niveau rond 445,6 waarschijnlijk is.

  • Het beeld in de daggrafiek met Bollinger Bands is er ook niet bepaald beter op geworden. De index is weer teruggekeerd bij de onderste band en de dalende trend vindt dus met kracht voortgang. Wel bestaat de mogelijkheid dat de dalingspotentie morgen beperkt is. De index komt over het algemeen namelijk niet ver onder de banden. Een overshoot van een paar punten is echter altijd mogelijk, concreet kan ik daarom niet zeggen waar er steun kan liggen.

  • Het belangrijkste gegeven in de uurgrafiek is dat we vandaag naar beneden uit de vlag v-v' gebroken zijn. Deze vlag heeft een koersdoel van ongeveer 428 punten, dat ik berekend heb op grond van de wetenschap dat een vlag vaak halverwege een beweging ontstaat. Vanuit deze optiek zouden we dus nog veel verder kunnen dalen dan de grens 445,6 die ik aan de hand van de daggrafiek noemde. Toch blijft dat om het simpele feit dat ik niet zomaar uit kan gaan van een daling onder een 61,8% niveau de eerste waarde waar ik me op wil richten. Eenmaal bij 445,6 aangekomen blijkt dan vanzelf of ik al dan niet moet rekenen op een voortgang naar 428.

  • De stippellijn rond 452,5 zou door de daling van vandaag eventueel weerstand kunnen gaan vormen, oude steun wordt immers vaak nieuwe weerstand.

  • De daling van vandaag heeft ons de dalende lijn x opgeleverd die morgen van pas komt. Zouden we naar boven door die lijn breken dan gaan we een herstelfase in, waarvoor ik lichtgrijze Fibonacci lijnen over de daling 464,3 - 448,4 in de grafiek getekend heb. Ik heb ze deze grijze kleur gegeven omdat ik zolang we niet werkelijk boven lijn x staan eigenlijk nog niet uit mag gaan van een doorbraak door deze lijn. Omdat ik dat ook weer niet wil uitsluiten en dan mijn huiswerk in de vorm van de bepaling van mogelijke weerstandsniveaus af wil hebben heb ik ze toch maar geplaatst. Behalve de stippellijn rond 452,5 zouden bij een eventuele stijging boven lijn x ook de Fibonacci niveaus rond 452,2, 454,5, 456,4 en 458,3 weerstand kunnen vormen.
  • Het laatste niveau valt samen met de onderkant van het gap dat vanochtend ontstond. Dat bleef open en het is de vraag of het nog gesloten wordt. Dit is niet iets waar ik van uit wil gaan, om reden dat een terugkeer naar dat gebied zou betekenen dat we helemaal terug zouden keren naar de vlag en dat is bij dit patroon niet gebruikelijk. Over het algemeen lijkt het koersverloop na een vlag namelijk op dat voorafgaand aan het patroon. In de praktijk blijkt morgen overigens vanzelf of we al dan niet terugkeren, hoe meer potentiŽle weerstandsniveaus we uitnemen, hoe groter de kans daarop wordt.
  • Blijven we onder lijn x, zolang we niet door de lijn gebroken zijn is dat het voorkeursscenario, dan gaan we door naar de waarde 445,6 uit de daggrafiek. De eerste stap die daartoe genomen moet worden is die onder de bodem van vandaag rond 448,4.

Resumerend:

De gravestone doji in de daggrafiek vormde gisteren samen met de vlag die in de uurgrafiek zichtbaar was een juiste indicatie van wat ons te wachten stond. De index is naar beneden uit de vlag gebroken en heeft dus de daling hervat. Het koersdoel van de vlag ligt rond 428, maar toch is dat een waarde waar ik nog niet op wil mikken. In de daggrafiek is het 61,8% niveau rond 445,6 namelijk zonder meer een niveau waar steun gevonden zou kunnen worden, wat wil zeggen dat ik niet zomaar op een eventuele daling onder 445,6 vooruit kan en mag lopen. Morgen wordt het beeld voor de korte termijn bepaald door het koersverloop ten opzichte van lijn x in de kwartiergrafiek. Een doorbraak door deze lijn zou een herstelbeweging tot gevolg hebben, met de waardes 452,2, 452,5, 454,5, 456,4 en 458,3 als potentiŽle weerstandsniveaus. Zolang we ons echter onder lijn x bevinden moet ik uitgaan van een neerwaarts vervolg met het 61,8% niveau rond 445,6 uit de daggrafiek als richtpunt. De eerste te nemen stap daartoe is een daling onder 448,4.

En dan nog dit...

Bij het negatieve koersverloop op de Amerikaanse en Europese aandelenmarkten kijk ik de laatste tijd met enige verwondering naar de prestaties van de Japanse effectenbeurs. De Nikkei blijft onverstoorbaar stijgen, wat er ook elders op de wereld gebeurt. 

  • De Japanse beursindex bevindt zich al weken in het geleidelijk stijgende kanaal o-o' en vormt daarmee een uitzondering op de andere beurzen die ik volg op deze site. Wat de reden voor de stijging is kan ik u niet vertellen, ik tast in het duister. Wat de oorzaak echter ook is, de Nikkei is zoals het er nu naar uitziet onderweg naar het 50% Fibonacci niveau rond 15000 en zet daarmee in verhouding met beurzen elders een goede prestatie neer. Je kunt je natuurlijk wel afvragen hoe lang de Japanse belegger het nog vol zal houden om als een zalm tegen de stroom in te blijven zwemmen. Het is interessant om te kijken wat de Nikkei de komende tijd doet ten opzichte van de laatste top rond 14600, een eventuele lagere top zou een eerste sein van vermoeidheid onder de zwemmers zijn. Voorlopig doen zij het echter nog prima. -Ad Nooten-

(geplaatst woensdag 18 juni 2008, 19.05u)

 

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen