ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De AEX-index is vandaag 2,25% gedaald en daarmee door het 23,6% Fibonacci niveau van de stijging 195 - 271,1 rond 253,2 gezakt. Dit maakt een vervolg naar het 38,2% niveau rond 242 plausibel, dat is immers het volgende Fibonacci niveau. Het 38,2% niveau behoort met het 50% niveau rond 233 en het 61,8% niveau tot de mogelijke steunniveaus.

  • Het laagste punt van vandaag ligt ter hoogte van het laagste punt van 18 mei jongstleden rond 248,8. Dat punt behoort samen met de stippellijn rond 247,5 door de bodem van 14 mei van dit jaar eveneens tot de potentiŽle steunniveaus. Zakken we door 248,8 en 247,5 dan gaan we naar 242 of eventueel lager, zolang dat nog niet is gebeurd kan rond beide punten eventueel nog steun liggen.

  • De AEX is in de daggrafiek met Bollinger Bands onder de onderste lijn gekomen. Een index blijft over het algemeen niet lang onder de banden, hetgeen ons rekening moet doen houden met een terugkeer binnen de indicator. Wanneer die terugkeer plaats vindt laat zich echter niet voorspellen. De situatie is vergelijkbaar met die van 20 februari jongstleden. De graadmeter bleef toen drie dagen onder de onderste lijn, de eerste dag eronder verhinderde de daling de twee daaropvolgende dagen niet. Het kan dus zijn dat we morgen al terugkeren, maar het kan ook nog enkele dagen duren. Wat er morgen gaat gebeuren laat zich dus met deze indicator niet voorspellen.

  • De uurgrafiek is bruikbaarder, want er is in deze grafiek een afgetekend trendkanaal ontstaan. We zijn opgeveerd van de onderzijde ervan, hetgeen een poging om de bovenkant te bereiken voor de korte termijn het meest voor de hand liggend maakt.

  • Het is daartoe noodzakelijk dat we boven 251,7 komen. Daar ligt namelijk het 61,8% Fibonacci niveau van het laatste stuk van de daling. Passeren we dit dan gaan we naar naar ik veronderstel naar lijn r', waarna het vervolg afhangt van de koersontwikkeling rond die lijn. Een doorbraak betekent verder herstel, een top rond lijn r' wil daarentegen zeggen dat we verder omlaag gaan.
  • Blijven we morgen onder 251,7 dan kunnen we direct verder naar beneden. De stippellijnen rond 248,8 en 247,5 komen dan in aanmerking als mogelijke richtpunten, daaronder het 38,2% niveau rond 242 uit de daggrafiek.

Resumerend: 

De AEX-index is in de daggrafiek onder het 23,6% niveau beland en dat maakt het 38,2% niveau rond 242 tot een logisch volgend doel. Er zijn echter twee facetten die dat doel nog onzeker maken, namelijk de stand buiten de Bollinger Bands die vraagt om een terugkeer binnen de banden en het dalend kanaal in de uurgrafiek waarin we opgeveerd zijn van de onderzijde. Bepalend is morgen het verloop ten opzichte van de laatste top rond 251,7 in de kwartiergrafiek. Komen we boven die grens dan gaan we naar de bovenkant van het kanaal r-r'. Bepalend is vervolgens het verloop rond lijn r'. Breken we uit dan volgt een herstelbeweging waarvoor ik dan een nieuwe inschatting van de mogelijkheden maak. Lijn r' zou ons echter ook weer naar beneden kunnen sturen en ons alsnog naar 248,8, 247,5 of 242 kunnen doen gaan. Blijven we morgen onder 251,7 dan kan de daling van de laatste dagen meteen al aanhouden, met hetzelfde rijtje richtpunten.

En dan nog dit...

Gisteren besprak ik de Dow Jones en kwam tot de conclusie dat het te vroeg was om na de uitbraak van die index al over een daling te gaan spreken, dat is pas het geval bij een daling onder 8475 en het 50 daags exponentieel gemiddelde. Iets dergelijks is het geval in de daggrafiek van de S&P500 index. U ziet de daggrafiek van 18.30u vanavond.

  • Het zijn ook hier de magenta stippellijnen die de toekomstige ontwikkeling bepalen. In de grafiek heb ik Fibonacci lijnen getekend over de laatste stijging. Het 61,8% niveau rond 908 is van belang, vormt de index namelijk een bodem rond dit niveau dan zou de graadmeter ondanks de voorafgaande daling uit de wig i-j toch nog verder kunnen stijgen. De candle die tot dusverre gevormd is wijst erop dat de Amerikaanse markt hier inderdaad een bodem probeert te vormen. Dit zou bij succes in een hervatting naar boven kunnen resulteren.
  • Zou de S&P500 vandaag of morgen onder 908 sluiten dan draait alles om het 50 daags exponentieel gemiddelde EMA50, dat is de stijgende magenta stippellijn. Een achtereenvolgende doorbraak naar beneden door 908 en dit gemiddelde zou een verdere daling betekenen. Op dit moment echter probeert de markt nog steeds een stijging te bewerkstelligen. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst woensdag 17 juni 2009, 18.50u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates en aandelenanalyses:

17 juni 09.15u: Beurs heeft daling aangehouden

17 juni 10.00u: Omgekeerd driehoekje voor AEX

17 juni 11.00u: Graadmeter bijna op 23,6% niveau

17 juni 11.30u: 23,6% niveau bleek geen steun

17 juni 12.00u: AEX nog onder lijn uit extra update

17 juni 13.15u: Herstel in vorm van steile vlag

17 juni 14.00u: AEX-index is uit de vlag gebroken

17 juni 15.00u: Licht herstel naar een dalende lijn

Imtech: Dalende trend ondanks stijging nog intact

17 juni 16.00u: Daling beursindex aangehouden

Ten Cate: Neklijn bereikt, daling nu aannemelijk

17 juni 17.00u: Richtpunt op een haar na bereikt

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven