ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De morning star die gisteren een mogelijke omkeer aangaf is vandaag door een stijging van 2,2% gevolgd, de aandelenmarkt verkeerde in een uitmuntende stemming. Het omkeerpatroon is bevestigd en de beurs poogt zich opnieuw een weg naar boven te banen. De stijging heeft ons op een cruciale lijn gebracht, namelijk de dalende lijn r in bovenstaande daggrafiek. Deze dalende lijn startte in oktober vorig jaar en vormt sindsdien de grafische weergave van de dalende trend waarin we ons al maanden bevinden, zouden we die lijn doorbreken dan is zou dat een uiterst belangrijke verbetering van het beeld zijn. Er zou voor de korte termijn vervolgens slechts één belangrijk potentieel weerstandsniveau overblijven, dat is de recente top rond 466,2. Een doorbraak door die top zou een eind maken aan het proces van lagere toppen, wat een volgende belangrijke stap zou zijn.

  • Laat ik echter niet op de zaken vooruitlopen, eerst moet tenslotte nog blijken of lijn r werkelijk doorbroken wordt. Uit de hogere bodem die eergisteren ontstond en de stijging die daarop volgde blijkt wel dat de beurs een doorbraak nastreeft, maar de wens alleen vormt nog geen garantie voor succes. De markt zal het morgen eerst moeten waarmaken. Zolang dat niet is gebeurd acht ik het verstandig met een daling rekening te blijven houden en me niet teveel mee te laten slepen in het enthousiasme van de aandelenmarkt. Wordt de lijn daadwerkelijk doorbroken dan kan ik daar immers alsnog op inspelen. Op grond van de huidige positie neem ik op basis van deze daggrafiek zolang het tegendeel niet bewezen is daarom aan dat we morgen weer gaan dalen.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands wordt deze aanname echter niet ondersteund. De lijnen van deze indicator stijgen en de index bevindt zich in het bovenste deel ervan, wat gezamenlijk duidt op een stijgende trend. Het is in dit licht goed denkbaar dat onze beursbarometer morgen verder stijgt.

  • De uurgrafiek leidt eveneens tot de conclusie dat koerswinst morgen mogelijk moet zijn. Vandaag ontstond namelijk lijn k en daar staan we ruim boven. Zolang we boven die lijn blijven dien ik rekening te houden met een opwaartse voortzetting, waarvoor in deze uurgrafiek het eerste doel de recente top rond 466,2 is.

  • De kwartiergrafiek voegt aan het voorgaande niet veel meer toe, zij het dat hier nog eens goed zichtbaar is dat we op het hoogste punt van de dag gesloten zijn. Het is alsof beleggers zich in het geheel niet bewust zijn van het gegeven dat we in de daggrafiek een belangrijke dalende trendlijn hebben bereikt. Zij bleven letterlijk tot het laatste moment van de handelsdag kopen.
  • De kaarten liggen bij opening morgen eenvoudig. Openen we hoger dan breken we in de daggrafiek door lijn r, de recente top rond 466,2 wordt dan het korte termijn richtpunt. Het is gezien het feit dat daar de laatste top ontstond een belangrijk richtpunt.
  • Starten we de dag lager, maar blijven we boven lijn k, dan houden we de huidige kans op een doorbraak van lijn r. 
  • Belanden we echter onder lijn k dan gaan we met onze index op zoek naar een volgende bodem, een zoektocht die ik dan zal volgen aan de hand van nieuw te plaatsen Fibonacci lijnen. Zouden we voorafgaand aan deze daling onder lijn k niet boven het slot van vandaag gekomen zijn dan zou het 38,2% niveau van de stijging 447,6 - 463,2 rond 457,3 daarbij het eerste richtpunt vormen. Ik heb om enig houvast te hebben de Fibonacci lijnen over deze stijging al in de grafiek geplaatst, zij het in een lichtgrijze kleur waarmee ik aan wil geven dat het om voorlopige lijnen gaat.

Resumerend:

Het optimisme spatte vandaag van de aandelenmarkt af, wat zich vertaalde in een winst van bijna 2,2% en een stijging naar de cruciale dalende trendlijn r in de daggrafiek. Morgen zal blijken wat deze lijn als weerstandslijn waard is als we gaan zien of de aandelenmarkt de dalende trend al dan niet aanhoudt. Het is niet verstandig om bij voorbaat van een doorbraak van een lijn uit te gaan. We hebben echter zolang we ons in de kwartiergrafiek boven lijn k bevinden een optimale kans om deze doorbraak te bewerkstelligen, daarom wil ik u in ieder geval een eerste richtpunt geven mochten we morgen verder stijgen. Dat richtpunt is de recente top rond 466,2 dat we vervolgens zullen moeten zien te passeren willen we een eind maken aan het negatieve patroon van lagere toppen waardoor onze index al maanden wordt geplaagd. Het is evenwel bij het bereiken van een trendlijn steevast verstandiger om van een hervatting van de trend uit te gaan, in dit geval dus van de hervatting van de daling. Dit is het geval mocht de beursgraadmeter in de kwartiergrafiek onder lijn k uitkomen, een beweging die ik dan zal volgen aan de hand van nieuw te plaatsen Fibonacci lijnen. Een eerste koersdoel zou dan het lichtgrijs getekende 38,2% Fibonacci niveau rond 457,3 kunnen zijn, dit onder de voorwaarde dat we vooraf niet boven het slot van vandaag zijn gekomen natuurlijk. Zou dat wel het geval zijn dan moet ik immers andere Fibonacci lijnen trekken.

En dan nog dit...

U heeft het wellicht al vernomen, de olieprijs heeft wederom nieuwe hoogten bereikt. Een vat olie werd vandaag al voor meer dan $114 verhandeld. Zo krijgen we een situatie waarin alles stijgt, zowel de beurzen als de olieprijs als ook de euro ten opzichte van de dollar. Het is niet met elkaar te rijmen, maar daar hebben beleggers momenteel lak aan. De inflatieverhogende werking van de alsmaar stijgende olieprijs die ook vanmorgen weer duidelijk werd in de Europese inflatie die inmiddels op 3,6% staat wordt genegeerd, wat niet wegneemt dat hij er natuurlijk wel is. Het ziet er momenteel ook niet naar uit dat de olieprijs de stijgende trend snel af zal breken, de pijn houdt aan.

  • De olieprijs is vandaag namelijk naar boven uit het trendkanaal d-d' gebroken. Het laat zich natuurlijk niet voorspellen of dat zo blijft, maar het is charttechnisch een duidelijke zaak dat we bepaald nog niet van de stijgende trend af zijn. Deze blijft sowieso gehandhaafd zolang een vat olie boven de nieuw getekende lijn f koerst en blijft zeker intact als de prijs ook nog eens boven het kanaal d-d' blijft. Het is geen beste ontwikkeling, des te verbazender is het dat de markt het verkiest dit te negeren. -Ad Nooten-

(geplaatst woensdag 16 april 2008, 19.25u)

 

Naar boven          Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen